Biserica Albastră

Din dorința de a cinsti memoria înaintașilor noștri episcopi, preoți și credincioși care au pus bazele acestei parohii și biserici începând cu anul 1928, precum și întreaga activitate pastorală, culturală, socilală și filantropică până în prezent, ne-am decis a le face cunsocute aceste realizări tuturor credincioșilor și iubitorilor de frumos, din țară și străinătate prin intermediul acestui site.


 • Hristos a înviat!

  Preoții și credincioșii de la Biserica Albastră a Parhiei Oradea-Vii au primit Lumina Învierii de la Sfântul Mormânt. De această lumină s-au învrednicit a o primi un număr mare de credincioși de toate vârstele.

  Pentru credincioșii vârstnici, bolnavi și săraci care nu au putut participa la Sfânta Înviere, Părintele George S. Nemeș, împreună cu alți voluntari au dus paharul cu Sfintele Paști și darurile necesare mesei de marele Praznic al Învierii. De această rânduială filantropică s-au bucurat credincioșii și în vremea Postului Mare. În Duminica Învierii, la otpustul Sfintei Liturghii, Părintele Protoiereu Gheroghe Nemeș a împărțit tuturor celor prezenți iconițe cu Învierea Domnului nostru Iisus Hristos, dorindu-le tuturor sărbători binecuvântate, cu pace și sănătate.

  Hristos a înviat!

 • Rugăciune și binecuvântare la Biserica Albastră

  În zilele de 27 și 28 aprilie 2024, credincioșii parohiei Oradea-Vii prezenți în număr mare la toate serviciile religioase s-au reîntors la casele lor mulțumiți, spovediți și împărtășiți cu Trupul și Sângele Mântuitorului Iisus Hristos și poemnindu-i pe cei adormiți.

  După oficierea Sfintei Liturghii din Duminica Floriilor, credincioșii de la mic la mare au înconjurat biserica cu ramurile de sălcii verzi, cu Icoana Praznicului, cu Crucea și praporii, cântând „Osana, bine este cuvântat…”. S-au sfințit ramurile și s-au oferit darurile pentru bătrâni, bolnavi, săraci și copiii orfani.
  Mulțumim tuturor donatorilor.


  Dumneze să vă binecuvânteze cu pace, sănătate și mântuire.

  Preot coordonator
  Gheroghe Nemeș.

 • Lansare de carte: „Mesaje divine” de Florentina Pușcău

  În Duminica a III-a din Postul Mare, a Sfintei Cruci, 7 aprilie 2024, credincioșii Bisericii Albastre de la Parohia Oradea-Vii, prezenți în număr mare la Sfânta Liturghie a Sfântului Vasile cel Mare, s-au bucurat de frumusețea rugăciunilor rostite cu voce tare de către preoții slujutori.

  La vremea potrivită cuvântul de învățătură a fost rostit de Părintele Ștefan Avram, preot misionar și vrednic tipograf.

  La otpustul Sfintei Liturghii s-a lansat cartea „Mesaje divine”, autoare fiint poeta Florentina Pușcău.
  Despre frumusețea poeziilor a vorbit Părintele Dorel-Octavian Rus, care a întocmit și predoslovia cărții.

  Inginera Miorița Săteanu membăr în Parlamentul Seniorilor din România și cetățean de onoare al Municipiului Oradea a încântat pe toți cei prezenți cu „Cuvântul înainte”.

  La ora potrivită a lansării de carte a sosit distinsul Om de cultură Dl. avocat Dr. Pașcu Balaci, membru al Uniunii Scriitorilor din România și cetățean de onoare al Municipiului Beiuș, care și-a prezentat două cărți: „Avram Iancu, piesă istorică” și „Moțul francez, sau Un Sisif pe Muntele Bihorului, piesă istorică într-un act cu șase tablouri”. Toate acestea publicate la Editura Aureo.

  Poeta Florentina Pușcău a mulțumit lui Dumnezeu pentru „Mesajul divin”, precum și credincioșilor prezenți, care au felicitat-o.

  Eleva Natalia Mendre, la vârsta de 8 anișori, a încântat pe cei prezenți cu priceasna închinată Prasnicului Sfintei Cruci.

  Cele 200 de cărți „Mesaje divine” au fost oferite în dar Filantropiei Sfântul Mare Mucenic Gheroghe de la Parohia Oradea-Vii de către autoarea cărții, ca din darul bine primit să se contribuie la ajutorarea bătrânilor, bolnavilor și copiilor orfani, de Sfintele Sărbători ale Învierii Domnului din anul 2024.

  Proteasa Paulina Nemeș a pregătit bucate de post, pe care le-a oferit la masa de prânz invitaților de onoare, în semn de prețuire, mulțumire și dragoste frățească.

  Preot coordonator
  Gheorghe Nemeș

 • Invitație

  La Biserica Albastră, parohia Oradea-Vii, în Duminica a III-a din Postul Mare, 7 aprilie 2024, se va oficia Sfânta Liturghie a Sfântului Vasile cel Mare, Arhiepiscopul Cezareei Capadociei, la otpustul căreia se va înălța rugăciune împreună cu toți credincioșii pentru bătrânii și bolnavii din parohie.

  La orele 12 vom participa la lansarea volumului „Mesaje divine”, autoare fiind doamna Florentina Pușcău.
  Cartea cuprinde 161 de pagini cu poezii ortodoxe „primite în dar de la Tatăl Ceresc”.
  Cartea va fi prezentată de către poeta Pușcău Florentina, de Preotul Dorel Octavian Rusu și de Ing. Miorița Săteanu, cetățean de onoare al Municipiului Oradea. Cartea a fost publicată la Editura Aureo de către Pr. Ștefan Avram.

  De ziua Sfintei Cruci, invităm din tot sufletul pe toți credincioșii la Biserica Albastră pentru a primi cartea „Mesaje divine”. Vă așteptăm cu părintească și frățească dragoste pentru a fi împreună la acest eveniment important din viața spirituală și culturală a parohiei noastre.

  Vă mulțumim și vă dorim un post binecuvântat.
  Preot coordonator Gheroghe Nemeș.

 • Mulțumire și binecuvântare

  Cu părintească și frățească dragoste în Iisus Hristos, Domnul și Mântuitorul nostru, am bucuria duhovnicească de a Vă aduce tuturor credincioșilor prezenți la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, din Duminica Ortodoxiei, 24 martie 2024 cele mai alese mulțumiri și deosebita recunoștință pentru darul de suflet pe care l-ați oferit credinciosului Mihai Neșu, prezent în fața Sfântului Altar, alături de fiii și fiicele Bisericii Albastre, de la Parohia Oradea-Vii.

  Pentru sus-numitul s-a donat un ajutor financiar substanțial, necesar lucrărilor de la Centrul de recuperare pentru copiii cu dizabilități neuromotorii Sf. Nectarie din localitatea Cihei, precum și pentru pictura bisericii de la acest așezământ filantropic.

  Toate acestea la îndemnul Pastoralei Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române și cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei.

  Dumnezeu să vă răsplătească din al Său Dar și din a Sa iubire de oameni, cu sănătate și un post binecuvântat!

  Pr. coordonator

  Gheorghe Nemeș

  Filantropia Sf. M. Muc. Gheorghe

  Biserica Albastră, Oradea.

 • Duminica Ortodoxiei, 24 martie 2024

  Duminică, 24 martie 2024, fiind prima duminică din Postul Mare (a Ortodoxiei) părintește rugăm pe toți fiii Bisericii Ortodoxe Române din Parohia Oradea-Vii, „Biserica Albastră” să binevoiți a participa la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie și la toate rugăciunile de pace, sănătate trupească și sufletească, precum și a oferi darul filantropic bisericilor din diaspora și bunului nostru credincios MIHAI NEȘU, care va fi prezent la Sfânta Liturghie pentru a mulțumi lui Dumnezeu și tuturor credincioșilor pentru ajutorul primit în vremea Postului Mare și în Duminica Ortodoxiei la „Biserica Albastră”.


  Preot coordonator
  Gheorghe Nemeș

 • Moșii de iarnă la Biserica Albastră
 • Preasfinției Sale, Preasfințitului Părinte Dr. Sofronie Drincec, Episcopul Oradiei Mari

  Preasfinția Voastră,

  Preoții și credincioșii de la Parohia Oradea-Vii, „Biserica Albastră”, la ceas de sfântă și preafrumoasă aniversare a Preasfinției Voastre, Presfințite Părinte Episcop Dr. Sofronie, în Catedrala Sfintei Episcopii a Oradiei Mari, pe care cu înțelepciune și părintească purtare de grijă o conduceți întocmai, ca și pe toate bisericile și parohiile din Eparhie, cu prețuire și aleasă recunoștință vin a Vă ruga să binevoiți a primi din partea preoților slujitori, a credincioșilor și a tuturor beneficiarilor de la Așezământul social, cultural și filantropic „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” de la Parohia Oradea-Vii, fiasca urare

  La mulți și binecuvântați ani!”.

  Prin prezență, Vă rugăm să binevoiți a primi buchetul celor 25 de trandafiri albi, simbolul aniversării zilei de 21 februarie 2024.

  Cu gratitudine și fiască dragoste,

  Vă sărutăm sfințita și

  binecuvântătoarea dreaptă,

  Prot. Gheorghe Nemeș

 • Comemorarea Părintelui nostru Teoctist Arăpășu Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române la Biserica Albastră din Oradea

  Cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei Mari, s-a statornicit o frumoasă tradiție la biserica Parohiei Oradea-Vii, cu hramurile Sfântul Ierarh Nicolae, Arhiepiscopul al Mirelor Lichiei, mare făcător de minuni și Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, Purtător de biruință, să se oficieze slujbe de pomenire și comemorare pentru ierarhii, preoții, ctitorii și oamenii de cultură care au contribuit cu cuvântul, scrisul și fapta cea bună la înălțarea și înfrumusețarea acestei biserici din Parohia „Viile Orăzi” care în toamna anului trecut, 2 octombrie 2023, a aniversat 85 de ani de existență.

  Festivitățile au fost onorate de prezența și slujirea Preasfințitului Părinte Sofronie, Episcopul frumoasei Eparhii din Cetatea Oradiei Mari și de Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul românilor ortodocși din Ungaria în prezența unui însemnat număr de credincioși și de slujitori ai Sfintelor Altare din Oradea și de la cele 4 protopopiate ale Eparhiei noastre. Au mai fost prezenți și Maica Stavrofora Cristina Chichernea, Stareța Mănăstirii Recea, județul Mureș împreună cu însoțitorii, pentru dezvelirea și sfințirea statuii Episcopului Martir Nicolae Popovici.

  Pentru toate acestea și încă multe alte împliniri și realizări despre care s-a mai scris, acum, doresc să-mi îndrept gândul cu deosebită recunoștință către vrednicul de pomenire Teoctist Patriarhul, părintele și duhovnicul familiei noastre, care la 7 februarie 2024 s-au împlinit 109 ani de la nașterea Sa în satul Tocileni, lângă Botoșani, fiind al 10-lea din cei 11 copii ai părinților Marghioala și Toader. L-a botez a primit numele de Teodor. La 14 ani, pleacă ca frate la Mănăstirea Vorona, iar la 20 de ani, la Mănăstirea Bistrița, Neamț, tuns în monahism la 6 august 1936.

  Prin pregătire și calități deosebite Părintele Teoctist a ajuns Episcop al Aradului, Locțiitor de Episcop în scaunul vacant al Oradiei (1970-1971), Mitropolit al Olteniei, Mitropolit al Moldovei și Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române (1986-2007). A devenit locțiitor de Mitropolit al Ardealului după trecerea la cele veșnice al vrednicului de pomenire Dr. Nicolae Mladin.

  În scurta perioadă de slujire în Eparhia Oradiei am fost vizitat de mai multe ori la Parohia Homorog, Protopopiatul Salonta, iar la data de 18 mai același an 1971, m-a vizitat împreună cu noul episcop al Eparhiei Oradiei, în persoana Părintelui Dr. Vasile Coman.

  În semn de aleasă recunoștință pentru toată dragostea părintească a Părintelui Teoctist, l-am vizitat de ziua onomastică și de naștere la Arad, Bodrog, Craiova, Iași și la București împreună cu soția Paula și cu cele 3 fiice: Carmen, Laura și Amalia.

  Când a fost intronizat ca Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, 1986, am fost invitat și am participat la București și la Curtea de Argeș, unde s-au desfășurat evenimentele bisericești de intronizare.

  La sosirea Papei Ioan Paul al II-lea la București, în luna mai 1999, am fost invitat și am participat alături de Părintele Prof. dr. Acad. Mircea Păcurariu și P.C. Părinte prof. dr. Abrudan Dumitru, pe esplanada unde s-a oficiat Sfânta Liturghie Ortodoxă.

  La data de 4 iunie 1995, cu prilejul vizitei canonice desfășurate la Oradea, fiind invitat personal și în scris, am avut bucuria alături de familie și de toți credincioșii prezenți în număr foarte mare să-l primim la Biserica Parohiei Oradea-Vii, pe care a numit-o în cuvântul rostit din fața bisericii „o adevărată Catedrală, atât de frumoasă, o pildă pentru clerul și credincioșii din Patriarhia Română”. (din cuvântul Preafericitului Teoctist în Vol. I, Cincizeci de ani în slujba Bisericii Ortodoxe Române și a Neamului meu românesc, pag. 186, autor Pr. Gheorghe Nemeș)

  În bogatul cuvânt de învățătură Preafericirea Sa a mai spus:„Familia trebuie să aibe o trăinicie, să aibă o sănătate morală deosebită. Tineretul trebuie să aibă o sănătate și un dor de muncă, de dragoste de muncă, de orice fel de muncă, căci munca îl cinstește, îl înnobilează pe om. Și de aceea cuvântul Bisericii de prețuire și de dragoste îl reînnoiesc și-l îndrept cu acest prilej către tineretul țării noastre”.

  „Trebuie să dăm atenție multă tineretului. Părinții să-și apropie tineretul, să-i înțeleagă părintește, să-i îndrume. Luați aminte părinți iubiți și frați, mame și surori, la creșterea și păzirea morală a sufletului tineretului, care poate să cadă în diferite capcane fără a se putea redresa”.

  „Un prunc crescut în frică de Dumnezeu, crescut în respect față de aproapele, crescut în respect față de adevăr, care trebuie să fie numai unic, nu mai multe adevăruri, mai ales în domeniul credinței, un astfel de prunc, un astfel de tânăr este podoaba familiei, bisericii, a țării și a societății”. (din cuvântul Preafericitului Teoctist în Vol. I, Cincizeci de ani în slujba Bisericii Ortodoxe Române și a Neamului meu românesc, pag. 193, autor Pr. Gheorghe Nemeș)

  Am căutat să amintesc câteva idei din cuvântarea rostită de Patriarhul Teoctist cu ocazia vizitei la Biserica Albastră, acum aproape 30 de ani. Aceste sfaturi fiind foarte actuale și necesare în zilele noastre. Cunoaștem durerea părinților ale căror copii folosesc droguri de la o vârstă foarte fragedă, elevi, studenți și atâția alții care s-au sinucis și au vândut casele și apartamentele părinților din cauza jocurilor de noroc și a altor vicii, care distrug familia, societatea și neamul.

  Este bine să se predea religia în școli, dar este foarte important să vină părinții cu copiii mici în brațe, ținându-i pe cei mărișori de mână și astfel să fim cu toți ai familiei la Sfânta Biserică, la Sfânta Liturghie, împărtășindu-i cu Trupul și Sângele Mântuitorului Nostru Iisus Hristos. Acești copii vor fi sănătoși, vor fi frumoși, vor fi viitorul Bisericii și viitorul Neamului nostru Românesc.

  Ultima vizită am efectuat-o la împlinirea vârstei de 92 de ani, 7 februarie 2007, când Preafericirea Sa, m-a invitat să slujesc la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie pentru prima dată la Catedrala Patriarhală și apoi m-a reținut la masa de prânz după care mi-a zis:„Părinte Gheorghe, adu un cuvânt de la Oradea pentru toți comesenii prezenți!”

  La masă au participat mitropoliți, arhiepiscopi și episcopi, membrii ai Sfântului Sinod. În urma cuvântului rostit am primit mulțumiri și la câteva zile am primit pastorala la Sărbătoarea Învierii Domnului (2007), pe a cărei pagină de copertă, în interior, a scris următoarele:„P.C. Păr. Icon. Stavr. Gheorghe Nemeș, Cu gânduri de bucurie personală și cu mulțumiri pentru prezența și florile cu care mi-ați adresat cuvântul…Teoctist, 30 III 07”.

  La masa de pomenire din fața Sfântului Altar a Bisericii Albastre, Parohia Oradea-Vii, s-a slujit coliva, pâinea și vinul cultic de către preoții slujitori.

  S-a cântat veșnică pomenire și s-au oferit tuturor celor prezenți prescură, cozonac, colivă și vin cultic de la Sfânta Patriarhie.

  În glasul sfânt al clopotelor, credincioșii s-au reîntors la casele lor, cu plăcută aducerea aminte de Patriarhul Teoctist al Bisericii Ortodoxe Române.

  Veșnica pomenire din neam în neam!

  Cu prețuire și veșnică recunoștință,

  Pr. Gheorghe Nemeș

 • Luceafărul Culturii naționale omagiat la „Biserica Albastră” de la Parohia Oradea-Vii

  Cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei Mari, la data de 14 ianuarie 2024, cu prilejul împlinirii a 174 de ani de la nașterea marelui poet Mihai Eminescu, la „Biserica Albastră” de la Parohia Oradea-Vii, după otpustul Sfintei Liturghii s-a oficiat parastasul de pomenire pentru sufletul celui mai iubit copist, sufleur, jurnalist, diplomat, bibliotecar, profesor, revizor școlar, traducător, cronicar de teatru și cel mai romantic dintre romantici, poetul Mihai Eminescu.

  Cu o zi înainte, adică sâmbătă seara, la slujba Vecerniei s-a pregătit masa de pomenire în fața Sfântului Altar pe care s-a așezat portretul lui Mihai Eminescu, împodobit cu tricolorul românesc, precum și cu toate cele rânduite după tradiția ortodoxă, al cărui fiu a fost de la nașterea sa la Botoșani, 1850 și până la plecarea în 1889, între sfinții și stelele cerului albastru pe care le-a iubit și l-a inspirat.

  La slujba de pomenire au participat slujitorii Sfântului Altar, protoiereu Gheorghe Nemeș, Pr. Viorel Samașca-Nemeș, Pr. Adrian Popovici și Pr. George S. Nemeș, înconjurați de un mare număr de credincioși, tineri și vârstnici. Au mai participat ca invitați Col. dr. Constantin Moșincat, Col. Dan Poenaru și Prof. univ. dr. Cornel T. Durgheu.

  Alături de preoții slujitori, invitații amintiți, au înnobilat momentul omagieri marelui poet cu cele mai frumoase cuvinte și poezii din creația marelui poet nemuritor.

  Cu acest prilej s-a oferit credincioșilor mai multe volume de cărți închinate lui Eminescu:„File Rupte din Revista Cetatea Cavalerilor(2020-2023)” ediție îngrijită de Col. dr. Constantin Moșincat, prefața de Prof. univ. dr. Paul Magheru și cartea „Eminescu Iosif Vulcan și familia” autor Mircea Popa, prefață de Pașcu Balaci.

  Copiii au primit insigne cu Mihai Eminescu.

  Credincioșii prezenți au primit spre pomenire o felie de cozonac și un pahar cu vin spre veșnică recunoștință pentru acel ce a numit Biserica Ortodoxă „Mama Neamului nostru românesc”.

  Toată suflarea prezentă a cântat „Veșnica lui pomenire!” acompaniați de glasul sfânt al clopotelor străbune.

  Mândria noastră ca și orădeni și bihoreni este aceea de a fi recunoscători pentru poetul Eminescu, care la frageda vârstă de 16 ani, a debutat la Revista Familia a frumosului oraș de pe valea Crișului Repede.

  Alături de personalitățile bisericești, culturale și filantropice, păstrate și expuse la Muzeul eclezial „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” de la Parohia Oradea-Vii se găsește și portretul marelui poet Mihai Eminescu pe care stă scris cu litere de aur „ce-ți doresc eu ție, dulce Românie, la Trecutu-ți mare, mare viitor”.

  Prot. Gheorghe Nemeș

 • Sărbătoarea Nașterii Domnului la Biserica Albastră

 • Pomenirea Eroilor Revoluției Române din Decembrie 1989, la Biserica Albastră, duminică 17 decembrie 2023

  În luna decembrie a anului 2023, se împlinesc 34 de ani, de la Revoluția Română începută la Timișoara și continuată în toată țara, pentru alungarea și dărâmarea unui sistem comunist ateu, în frunte cu dictatorul Nicolae Ceaușescu.

  Această revoluție pornită din sufletele nevinovate ale miilor de tineri de toate vârstele, elevi, studenți și muncitori din orașele mari au ieșit pe străzi, în piețe, în fața instituțiilor oficiale și în special a primăriilor, rostind din adâncul inimii „jos dictatura, jos comunismul, jos Ceaușescu, vrem libertate, vrem demnitate, pace, credință și o viață mai bună”. Cu piepturile goale, cu entuziasmul tinereții și cu credința primită de la părinții lor, scandau „Cu noi este Dumnezeu!”.

  Un asemenea portret mi-a rămas întipărit și mie, subsemnatului acestor rânduri care, la vremea aceea, aveam 46 de ani, dar cu aceeași credință ca și a tinerilor amintiți mai sus am participat alături de alți credincioși în Biserica Parohiei Oradea Vii și la balconul Primăriei orașului Oradea, cu rugăciunea și cuvântul îndrumându-i pe toți participanții, fii și fiice ale orașului de pe Crișul Repede care erau de toate naționalitățile și de toate religiile, să se îmbrățișeze și să îngenuncheze, mulțumind lui Dumnezeu prin rugăciune și colind că am scăpat de un regim dictatorial și ateu, care a domnit în România aproape 50 de ani.

  Sfatul meu, alături de alți participanți din balconul primăriei era următorul: „să fim pașnici, să nu ne răzbunăm unii pe alții, să nu ne răzbunăm unii asupra altora, să fim iubitori de pace”, după cum ne este mesajul cântat de îngeri în noaptea sfântă a Nașterii Domnului nostru Iisus Hristos „ pe pământ pace și între oameni bună voire” să nu ni se întâmple și nouă ca și celor de la Timișoara, Arad, Sibiu, București și alte localități unde s-au jertfit peste 1200 de tineri nevinovați.

  Printre aceștia se numără și eroii români din Oradea care își dorm somnul de veci la umbra Crucilor din Cimitirul Municipal Oradea: Adrian Victor Pușcău, Marius Cosma, Adrian Damșe, Tomozei Nicolai.

  În memoria eroilor căzuți pentru libertate, țară și neam, s-au ridicat biserici, troițe, și monumente de marmură și granit pe care stau gravate numele tinerilor eroi spre a fi pomeniți de noi și de urmașii urmașilor noștri.

  La București s-a înălțat Catedrala Națională, sub directa purtare de grijă a Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române pentru ca aici să fie pomeniți cu recunoștință toți eroii și martirii Neamului Românesc, care s-au jertfit pentru patrie și neam, în cele două războaie mondiale și la revoluția din decembrie 1989.

  În Eparhia Oradiei s-au înălțat biserici, troițe și monumente din lemn, marmură și granit unde sunt gravate numele dragilor noștri eroi, toate acestea prin grija preoților și a credincioșilor binecuvântate și sfințite de Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei Mari.

  În primul an după revoluția din decembrie, s-a înălțat o troiță din lemn în satul natal Gepiu, prin donația benevola a familiei preot Gheorghe Nemeș. Fiind așezată în bătaia vânturilor și a ploilor, s-a deteriorat și am fost nevoit să o înlocuiesc cu un monument de marmură albă încadrată cu două catarge cu tricolorul românesc, dezvelită și sfințită de Înaltul Ierarh al Eparhiei de Oradea la data de 18 mai 2014 în prezența unui mare număr de preoți și credincioși, rudenii, oficialități centrale, județene și locale.

  La Biserica Albastră de la Parohia Oradea-Vii s-a ridicat o troiță de lemn și o cruce monumentală în stil brâncovenesc amplasate în curtea bisericii la intrare și în spatele sfântului altar, toate acestea în memoria eroilor români.

  Așa ne este tradiția, ca în duminica de dinaintea zilei de 22 decembrie la Biserica Albastră de la Parohia Oradea-Vii, familiile îndoliate, membrii Asociației luptătorilor Victoriei Revoluției din Oradea, împreună cu toți credincioșii, să participe la parastasul de pomenire pentru eroii martiri și pentru toți luptătorii victoriei revoluției care au aparținut Asociației din Oradea mutați în veșnicie: Teodor Toderaș, Herman Laszlo, Augustin Colompar, Gheorghe Rațiu, Mihaly Szabo, Petru Jurcă, Generalul Ion Bordei, Constantin Bozântan, Liviu Gogoneață și Mircea Bradu.

  După oficierea Sfintei Liturghii, a urmat oficierea parastasului de către preoții Parohiei Oradea-Vii și cuvântul rostit de Părintele Gheorghe Nemeș. S-au oferit dulciuri copiiilor și colete pentru bătrânii și bolnavii din parohie prin bunăvoința voluntarilor. Asemenea daruri și ajutoare s-au mai împărțit în vremea postului Crăciunului și se vor mai oferi și în ajunul sărbătorilor Nașterii Domnului nostru Iisus Hristos, toate acestea prin Filantropia Sfântul Mare Mucenic Gheorghe de la Parohia Oradea-Vii, al cărei coordonator este Părintele Protoiereu Gheorghe Nemeș.

  Toți credincioșii prezenți în număr mare au cântat veșnică pomenire eroilor martiri. Dumnezeu să-i odihnească pe toți cei ce își dorm somnul de veci în marile orașe ale României.

  Veșnica lor pomenire din neam în neam!

 • Cuvântare la dezvelirea și sfințirea statuii Episcopului Martir Dr. Nicolae Popovici al Oradiei

  „Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul, să ne bucurăm și să ne veselim întru ea.” (Psalmul 117, 24)

  Este ziua care ne duce cu gândul în urmă cu 85 de ani, când Episcopul Martir Dr. Nicolae Popovici, al doilea episcop al reînființatei Episcopii a Oradiei Mari, a pus piatră de temelie la prima biserică parohială cu hramul Sfântul Ierarh Nicolae după Marea Unire de la 1918. Până la această dată în Oradea existau doar două biserici pentru românii ortodocși: Biserica din Velență și Biserica cu Lună.

  După venirea mea la această parohie și în special după Revoluția din decembrie 1989, m-am gândit că a sosit momentul să-l răsplătim pe Episcop Martir post mortem, cu un portret în interiorul bisericii și cu o statuie în curtea pe care a sfințit-o în vremea arhipăstporirii sale.

  Portretul a fost realizat pe peretele din tinda bisericii, iar scena cu momentul punerii pietrei de temelie din 1938 s-a pictat în trapeza bisericii, dar pentru statuia în bronz proiectul s-a amânat din an în an din motive economice.

  Prin purtarea de grijă a lui Dumnezeu și a tuturor sfinților care ocrotesc Biserica cea Una Sfânta, Sobornicească și Apostolească, în urmă cu aproape un an, 16 noiembrie 2022, Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei Mari, ne-a făcut o plăcută surpriză, ca împreună cu o delegație de la Biertan-Sibiu, locul de naștere a Episcopului Martir, să viziteze biserica și complexul parohial, pentru a găsi locul potrivit pentru amplasarea monumentului sculptat închinat Ctitorului și Sfințitorului temeliei acestui Sfânt locaș ortodox și românesc.

  Această inițiativă de a cinsti memoria acestui episcop martir prin ridicarea unui monument sculptat în bronz aparține Maicii Starețe Stavrofora Cristina Chichernea de la Mănăstirea Nașterea Maicii Domnului din localitatea Recea, județul Mureș, a vrednicului de amintire Arhimandrit Ioan Iovan, duhovnicul acestei mănăstiri și a distinsului binefăcător Inginer Florin Stancu împreună cu familia din localitatea Mediaș.

  Lucrarea artistică a fost executată de tânărul și talentatul artist Ovidiu Protopopescu, fiul dinstinsului maiestru Romeo Protopopescu din Cluj-Napoca.

  Monumentul sculptural s-a pregătit pentru zona plaiurilor natale, Biertan-Sibiu, din ținutul Târnavelor, dar pentru că acel loc este declarat sit UNESCO, amplasarea monumentului nu era posibilă.

  Acesta este motivul pentru care donatorii, în special Maica Stareță Stavrofora Cristina Chichernea, fiind la o vârstă înaintată, a aflat de bine ca prin bunăvoința Arhipăstorului Eparhiei Oradiei Mari, această statuie să fie adusă în pământul sfânt al Bihorului unde a slujit și s-a jertfit ca episcop titular între anii 1936-1950.

  Sub inspirația divină și din aleasa preocupare a Părintelui nostru Episcop, Ierarhul frumoaselor noastre plaiuri bihorene a stabilit ca acest monument sculptat și înalt de 2,2 metri să fie așezat pe un postament înalt de 1 metru, în fața Bisericii Albastre de la Parohia Oradea-Vii, aproape de intrarea principală pentru a putea binecuvânta pe toți credincioșii și pelerinii care vin la rugăciune și în vizită la complexul social, cultural și bisericesc.

  Onorată asistență,

  Pe frontispiciul acestui monumnet este gravat cu litere aurii în piatră de granit de culoare neagră, următoarele:

  „Episcop Martir Nicolae Popovici(1903-1960),

  Episcopul Ortodox al Oradiei Mari(1936-1950)

  Expulzat din Oradea sub ocupație străină(1940)

  Scos din scaun de regimul ateu(1950)”

  După scoaterea din scaunul arhieresc cu durere amintesc că timp de 10 ani episcopul martir a fost cu domiciliul forțat la Mănăstirea Cheia, județul Prahova, unde a suferit chin și batjocură până și-a dat obștescul sfârșit la vârsta de 57 de ani, în anul 1960.

  A fost înmormântat în satul natal Biertan, dar după Revoluția din decembrie 1989, rămășițele pământești au fost strămutate la Biserica cu Lună, fosta Catedrală eparhială în anul 1992, pe vremea Episcopului de vrednică amintire Dr. Vasile Coman al Oradiei.

  În rânduiala evenimentelor din această sfântă zi în biserica pe care a ctitorit-o s-a oficiat slujba Parastasului de pomenire, urmând dezvelirea și sfințirea statui de către Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei Mari și de către Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Ortodox al românilor din Ungaria, înconjurați de un mare sobor de preoți și diaconi.

  Preasfințiile Voastre,

  Iubiți credincioși și onorată asistență,

  În calitate de fost paroh, actualmente slujitor și director al Așezământului social, cultural și filantropic, aduc veșnică recunoștință și pomenire episcopilor, preoților și credincioșilor care au slujit și contribuit la înălțarea acestui Sion Ortodox și Românesc de la granița de vest a României: Episcop Nicolae Popovici, Episcop Valerian Zaharia, Episcop Vasile Coman, Episcop Ioan Mihălțan, Episcop Vicar eparhial Petroniu, Preasfinției Voastre, Preasfințite Părinte Sofronie, Episcop al Oradiei Mari.

  Podoaba ierahilor amintiți au fost și sunt preoți parohieni: Pr. Valeriu Ioja, Pr. Gheorghe Coman, Pr. Vasile Magdău, Pr. Martin Naghiu, Pr. Florian Horgea, Pr. Gheorghe Nemeș, Pr. Viorel Samașca-Nemeș și co-slujitorii: Pr. Ilie Feier, Pr. Dumitru Megheșan, Pr. Ioan Coroban, Pr. Dumitru Abrudan, Pr. Adrian Popovici și Pr. George Samașca-Nemeș.

  O plăcută aducere aminte și recunoștință o îndrept către epitropii, cântăreții și toți credincioșii donatori și ostenitori înscriși în cartea vieții celei veșnice.

  Către toți Ierarhii Bisericii Ortodoxe Române care au vizitat și binecuvântat Biserica și poporul lui Dumnezeu de la această parohie, numită la începuturi „Viile Orăzii”.

  În mod cu totul special aduc și fiești mulțumiri vrednicului de pomenire Teoctist Patriarhul al Bisericii Ortodoxe Române, care la data de 4 iunie 1995, ne-a vizitat. Aceleași fiești mulțumiri aduc actualului Patriarh al României, Preafericitului Părinte Daniel, care ne-a vizitat biserica și complexul social, cultural și filantropic la data de 18 septembrie 2010.

  Cu acest fericit prilej s-a binecuvântat și sfințit proiectul „Agapa Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”, parte integrantă a Asociației Filantropia a Episcopiei Oradiei, prin care se asigură o masă caldă persoanelor aflat în neputință, precum și multe alte ajutoare necesare celor lipsiți și nevoiași. Proiectul continuă fără întrerupere de 13 ani prin donațiie benevole a credincioșilor din parohie și din orașul Oradea cărora le mulțumesc. În numele credincioșilor prezenți și al meu personal urăm Preafericitului Părinte Daniel Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, sănătate, fericire și binecuvântare de la bunul Dumnezeu cu prilejul împlinirii a șaisprezece ani de Patriarhat.

  La această biserică parohială și la acest așezământ social, cultural și filantropic s-au primit pe lângă vizitele canonice ale patriarhilor amintiți și alte vizite ale unor mitropoliți, arhiepicopi și episcopi din țară și străinătate împreună cu preoți și credincioși a căror impresii se găsesc în filele „Cărții de Aur” și în cele două volume „Cincizeci de ani în slujba Bisericii Ortodoxe Române și a Neamului meu Românesc”, autor subsemnatul.

  În numele preoților slujitori și al credincioșilor din această de Dumnezeu păzită parohie, aduc alese mulțueemiri Preasfințitului Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei Mari pentru minunata inițiativă de a se aduce statuia Episcopului Martir Nicolae Popovici la biserica pe care a ctitorit-o în urmă cu optzeci și cinci de ani și Preasfințitului Parinte Siluan, Episcopul Românilor Ortodocși din Ungaria, pentru participare și împreună slujire.

  Preasfințiile Voastre,

  Vă rog să-mi îngăduiți a aduce mulțumiri și a oferi în numele tutror celor prezenți și al meu personal acest buchet de flori Maicii Starețe Cristina Chichernea de la Mănăstirea Recea, însoțit de frumoasa urare La mulți și binecuvântați ani!

  Domnului Stancu Florin și distinsei sale familii pentru sprijinul oferit la realizarea acestui monument.

  Domnului Ovidiu Protopopescu, sculptorul și talentatul artist al statui de față împreună cu maiestrul Romeo Protopopescu din Cluj-Napoca.

  Mulțumiri Domnului Stelian Gomboș, consilier la Secretariatul de Stat pentru Culte de pe lângă Guvernul României, pentru mesajul de felicitare.

  Alese mulțumiri tuturor oficialităților locale și județene.

  Preacucernicului Părinte Viorel Popa, Decanul Facultății de Teologie, Episcop Vasile Coman

  Preacucernicului Părinte Inspector Școlar Florin Negruțiu.

  Aceleași mulțumiri Preacucernicilor Părinți Consilieri Eparhiali.

  Preacucernicilor Părinți Protopopi: Pr. Simion Goga- Protopopiatul Oradea, Pr. Popa Marian-Vasile- Protopopiatul Beiuș, Pr. Cotrău Călin- Protopopiatul Marghita, Pr. Popa Ovidiu-Călin – Protopopiatul Tinca.

  Preacuviosului Părinte Stareț Mihail de la Mănăstirea Izbuc Exarhul Plaiurilor Bihorene.

  Domnilor generali și colonei prezenți.

  Corului Traian Moșoiu, profesor Ioan Fluieraș.

  Corului Liceului Teologic Ortodox Roman Ciorogariu, Pr. prof Ștefan Lakatoș.

  Familiei Florin și Iuliana Chelu pentru balada închinată Episcopului Martir.

  Doamnei Man Domnica pentru Priceasna închinată Maicii Domnului.

  Tuturor credincioșilor prezenți!

  PROGRAMUL FESTIVITĂȚILOR OMAGIALE DEDICATE DEZVELIRII ȘI SFINȚIRII MONUMENTULUI EPISCOPULUI MARTIR DR. NICOLAE POPOVICI

  • Întâmpinarea Preasfințitului Părinte Sofronie Episcopul Oradiei și al Preasfințitului Părinte Siluan Episcopul românilor ortodocși din Ungaria
  • Intonarea Imnului Arhieresc
  • Oficierea slujbei parastasului de pomenire al Episcopului Martir dr. Nicolae Popovici
  • Intonarea Imnului National al României
  • Dezvelirea și sfințirea statuii Episcopului Martir dr. Nicolae Popovici
  • Cuvântările oficiale și oferirea distincțiilor:
   • Pr. Gheorghe Nemes
   • Col. Moșincat Constantin
   • Maica Stareță Stavrofora Cristina Chichernea, Manastirea Recea, jud. Mures
   • Preasfințitul Părinte Sofronie Drincec Episcopul Oradiei
  • Programul elevilor Liceului Teologic Ortodox „Roman Ciorogariu” condus de Pr. Prof. Ștefan Lakatoș
  • Familia prof. Chelu, baladă închinată memoriei Episcopului Martir
  • Programul corului „Traian Moșoiu”, dirijor prof. Ioan Fluieraș
  • Depunerea coroanelor de flori din partea Mănăstirii Izbuc și a Protopopiatelor din Eparhia Oradiei, precum și a florilor din partea credincioșilor
  • Agapa frățească în curtea bisericii

  Coordonator pr. Prot. Gheorghe Nemeș

 • Statuia Episcopului Martir Nicolae Popovici a sosit la Oradea

  Astăzi, 21 august 2023, orele 14:30, în prima zi a săptămânii după Duminica a XI-a de la marele praznic al Pogorârii Duhului Sfânt, Rusaliile, cu ajutorul Bunului și Milostivului Dumnezeu și al Sfântului Ierarh Nicolae, Arhiepiscopul Mirelor Lichiei, Mare făcător de minuni și al Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, Purtătorul de biruință, ocrotitorii Bisericii Albastre de la Parohia Oradea-Vii s-a întâmpinat și s-a primit de către preoții parohiei și de un grup de credincioși în glasul sfânt al clopotelor străbune, statuia monumentală sculptată în bronz închinată Episcopului Martir Dr. Nicolae Popovici.

  Sub inspirație divină și din aleasa inițiativă a Părintelui nostru Episcop Dr. Sofronie Drincec, Ierarhul frumoaselor plaiuri bihorene din cuprinsul Eparhiei Oradiei Mari a aflat de bine ca acest monument sculptat și înalt de 2.2 metri, lucrat în atelierele maestrului sculptor Ovidiu Protopopescu, fiul domnului Romeo Protopopescu, de la Cluj-Napoca, să fie așezat pe un postament de 1 metru în fața Bisericii Albastre, de la Parohia Oradea-Vii, aproape de intrarea principală, pentru a putea binecuvânta pe toți credincioșii și pelerinii care vin la rugăciune și în vizită la Biserica și la Așezământul Sf. M. Mc. Gheorghe de la Parohia Oradea-Vii.

  Din fotografiile pe care le deținem și sunt expuse la Muzeul eclezial de la Așezământul social al parohiei noastre, rezultă că în urmă cu 85 de ani, 2 octombrie 1938, exact pe acest loc unde s-a amplasat statuia, a pășit, a binecuvântat și a sfințit începutul lucrărilor la prima biserică parohială după Marea Unire din 1918, numită biserica ceferiștilor. Până la această dată în Oradea existau doar două biserici pentru românii ortodocși: Biserica Ortodoxă din Velența și Biserica Ortodoxă cu Lună.

  Prin evlavia slujitorilor de la Mănăstirea Nașterea Maicii Domnului, localitatea Recea, județul Mureș, în special a Maicii Stareță Stavrofora Cristina și a vrednicului de pomenire Arhimandrit Ioan Iovan și a credinciosului Florin Stancu s-a realizat monumentul sculptural al Episcopului Martir Dr. Nicolae Popovici.

  Frumusețea sculpturală deosebit de bine reușită cu toate însemnele ierarhice cei aparțineau Episcopului Martir Nicolae Popovici după indicațiile actualului Episcop al Oradiei Mari, statuia deosebit de impunătoare, obligă la meditație, respect și rugăciune pentru acel ce a suferit moarte martirică.

  Acest monument s-a pregătit pentru zona plaiurilor natale, Biertan-Sibiu, dar pentru că acel ținut și încă alte locuri apropiate sunt declarate sit-UNESCO și se refuză orice lucrare care nu corespunde cu tradiția locală și cea seculară. Acesta fiind unul dintre motivele pentru care donatorii mai sus amintiți au hotărât amplasarea monumentului în Eparhia Oradiei Mari pe care a slujit-o timp de 14 ani și la Biserica Viile Orăzii la care a pus piatră de temelie la 2 octombrie 1938, conform fotografiei din articolul prezent.

  Pe fața postamentului monumental stă gravat cu litere aurii în granit de culoare neagră următoarele:

  „Episcop Martir Nicolae Popovici(1903-1960),
  Episcopul Ortodox al Oradiei Mari(1936-1950)
  Expulzat din Oradea sub ocupație străină(1940)
  Scos din scaun de regimul ateu(1950)”

  Cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Dr. Sofronie Drincec, Episcopul Oradiei Mari, programul festivităților omagiale dedicate dezvelirii și sfințirii monumentului Episcop Martir Dr. Nicolae Popovici va avea loc luni, 2 octombrie 2023 la orele 16:00, la Biserica Albastră de la parohia Oradea-Vii. Vă așteptăm cu drag.

  Prot. Gheorghe Nemeș
  Biserica Albastră Oradea

  0744 121 438

 • Slujbă arhierească și aniversare la Biserica Albastră de la Parohia Oradea-Vii

  Cu ajutorul lui Dumnezeu sâmbătă, 21 ianuarie 2023, s-a împlinit frumoasa și binecuvântata vârstă de 80 de ani ai Părintelui Protoiereu de Agria, Gheorghe Nemeș.

  La un asemenea popas aniversar doresc să-mi plec genunchii și să aduc slavă și mulțumire lui Dumnezeu pentru toate darurile pe care mi le-a dăruit în cursul vieții. 

  Se cuvine să fiu recunoscător și pururea rugător părinților Gheorghe și Maria, care m-au adus să fiu cel mai mic și ultimul între cei 5 frați: Silvia, Mărioara, Anuța și Ionel, în casa existentă și astăzi în localitatea Gepiu. Aleasă recunoștință și veșnică pomenire aduc părintelui Livius Becan, parohul care m-a botezat și dascălilor din primele clase elementare de la Gepiu, profesorilor de la Caransebeș, Cluj și Sibiu, precum și ierarhilor de vrednică amintire Valerian Zaharia, care m-a hirotonit la data de 21-22 noiembrie 1966 pentru parohia Homorog, episcopului Dr. Vasile Coman, sub al cărui omofor am slujit la Homorog, Tinca și Oradea.

  Trebuie să fiu veșnic recunoscător celor doi mari patriarhi care ne-au vizitat Biserica Albastră, familia și pe credincioși: 4 iunie 1995, Părintele Patriarh Teoctist și la 18 septembrie 2010, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.

  Cuvinte de aleasă prețuire și deosebită gratitudine aduc Preasfințitului Părinte Dr. Sofronie Drincec, Episcopul Oradiei Mari, care a aflat de bine, ca după anii de pensionare să-mi binecuvinteze zilele și anii vieții patriarhale cu o frumoasă si nobilă activitate, de slujitor al vârstnicilor, bolnavilor, săracilor și a copiiilor orfani, precum și coordonator al proiectului „Agapa Sfântului Mare Mucenic Gheorghe” de la Parohia Oradea-Vii, oferindu-se zilnic o masă caldă celor nevoiași, precum și ajutor pentru operațiile chirurgicale în țară și străinătate și burse elevilor și studenților merituoși.

  Părintești și frățești mulțumiri doresc să aduc tuturor credincioșilor din parohiile care le-am slujit, Homorog, Tinca și în special celor de la Parohia Oradea-Vii, pe care i-am slujit și-i slujesc în al 42-lea an de pastorație(1981-2023), cu înalta binecuvântare arhierească a Preasfințitului Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei Mari.

  Și acum după cele relatate mai sus doresc să așez în ramă evenimentul petrecut la aniversarea octogenarului Preot Gheorghe Nemeș.

  La invitația pe care am făcut-o Preasfințitului Părinte Sofronie, de a fi alături de noi la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie din 22 ianuarie 2023, l-am rugat respectuos să-l invite și pe Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Eparhiei Ortodoxe Române din Gyula, Ungaria, la aniversarea mea. După convorbirea telefonică a celor doi ierarhi, am primit anunțul telefonic din partea ierarhului locului, că P.S. Siluan, Episcopul românilor din Ungaria având ziua de 22 ianuarie liberă, poate să participe la Sfânta Liturghie și cu plăcere și la aniversarea zilei de naștere a Părintelui Gheorghe Nemeș la Biserica Albastră.

   În seara zilei de 21 ianuarie 2023, în jurul orelor 20, ierarhul Eparhiei de Oradea, l-a condus pe P.S. Siluan, Episcopul românilor din Ungaria, însoțit de Arhidiaconul Emanuel la Așezământul social, cultural și filantropic „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” de la Parohia Oradea-Vii, pentru a fi oaspeți de onoare din partea Episcopiei Ortodoxe Române din țara vecină și prietenă, Ungaria.

  După o seară frumoasă petrecută în rugăciune și plăcute aduceri aminte de vizita canonică a Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul României, însoțit de 11 ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române la 18 septembrie 2010, la Biserica Albastră și la acest așezământ social și filantropic, precum și de alte vizite cu caracter filantropic la bolnavii din parohia noastră, mi-a oferit în dar icoana Acoperământul Maicii Domnului, pictată pe lemn, care se va păstra alături de alte icoane primite, în camerele oficiale ale acestui așezământ, al cărui inițiator și ctitor este Părintele Gheorghe Nemeș.

  În ziua următoare, duminică, 22 ianuarie 2023, la orele 8:30, în glas de clopote străbune și după o rânduială sfântă s-au întâmpinat cu buchete de flori și cu imnul arhieresc cei doi ierarhi, P.S. Sofroniu și P.S. Siluan, în frumoasa Biserică Albastră, împodobită cu fiii și fiiicele acestei biserici a cărei piatră de temelie s-a pus la 2 octombrie 1938 de către vrednicul de amintire Episcop Dr. Nicolae Popovici. Din soborul  celor 15 slujitori au făcut parte: P.S. Părinte Sofroniu, Epsicopul Oradiei Mari, P.S. Siluan, Episcopul Eparhiei Ortodoxe Române din Gyula, Ungaria, Părintele Protoiereu de Tinca și paroh al Parohiei Gepiu, Călin Ovidiu Popa, Părintele Laurențiu Lazăr, consilier eparhial,  Părintele Adrian Popovici, consilier eparhial și slujitor la Biserica Albastră, Pr. Viorel Samașca-Nemeș, parohul Bisericii Albastre, Părintele Gheorghe Nemeș, Protoiereu, director al Filantropiei Oradea, Părintele George Samașca-Nemeș, preot slujitor la Biserica Albastră, Arhidiacon Prof. Lakatoș Ștefan-Alexandru, Arhidiacon Lascău Darius, Arhidiacon Lazăr Ionuț, Arhidiacon Ilea Radu, Arhidiacon Emanuel Văduva-Ungaria, Diacon Ardelean Petru, Diacon Alexandru Roșu-Paris.

  Cuvântul de învățătură al Evangheliei din duminica a XXXII-a(a lui Zaheu) a fost rostit de Părintele Sofroniu, Episcopul Oradiei, care ne-a lăsat tuturor cele mai alese cuvinte de mulțumire și apreciere.

  La timpul potrivit s-a oficiat slujba de pomenire pentru adormita întru Domnul, Maria Drincec, mama Preasfințitului Părinte Sofroniu, mutată la cele veșnice în urmă cu 3 săptămâni și înmormântată alături de cei dragi ai săi în cimitirul Eternitatea din Arad.

  La sfârșitul Liturghiei s-au adus cuvinte de apreciere și felicitare din partea celor doi ierarhi, părintelui Gheorghe Nemeș. S-au primit aranjamente florale din partea familiei și a tuturor credincioșilor prezenți. S-a cântat „Mulți ani trăiască” de către soborul slujitor și credincioșii prezenți în număr mare la Sfânta Liturghie.

  Corul „Traian Moșoiu” condus de Prof. Ioan-Ștefan Fluieraș au înălțat melodii pe versurile lui Mihai Eminescu și alte melodii patriotice și naționale. Din acest grup coral au făcut parte: Blejan Gheorghe, Dan Mircea, Gal Ioan, Arhidiacon Ștefan-Alexandru Lakatoș, Moț Gheorghe, Turcuțu Mircea și Zamfir Trandafir.

  S-au înmânat pliante cu fotografia sărbătoritului și cu scrisoarea de apreciere și felicitare din partea Domnului Dr. Stelian Gomboș, București.

  Tuturor participanților credincioși s-au oferit agapă creștinească la trapeza bisericii și la casa socială „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”. 

  Arhidiaconii și tânărul Nicolae Roșu, fiul lui Amalia și Lucian Roșu(decedat) împreună cu preoteasa Carmen Samașca-Nemeș au cântat frumoase melodii: O sole mio, Mama (Claudio Villa) și altele. Corul arhidiaconilor și corul familiei Nemeș au cântat în două variante „Să fie de bine la mic și la mare, la toți cât se află în această adunare…” de Anton Pann.

  Toți comesenii prezenți au cântat la plecarea înalților oaspeți, „Pe stăpânii și arhiereii noștrii Doamne îi păzește întru mulți și fericiți ani!”

  Sub această formă de ospitalitate credincioșii au oferit un coș cu 81 de garoafe albe simbolizând împlinirea a 80 de ani de viață ai Părintelui Gheorghe Nemeș, Protoiereu de Agria și coordonator al proiectelor ce se derulează la Așezământul „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”.

  Mulțumesc lui Dumnezeu pentru toate cele petrecute în cursul celor 80 de ani și-L rog să fie cu noi cu toți și în anii care urmează!

 • Pomenirea Eroilor Revoluției din decembrie 1989 la Biserica Albastră

  Aplecându-ne cu smerenie și multă înțelepciune către filele Sfintei
  Scripturi care este Cartea de căpătâi a fiecărui credincios și oprindu-ne la citatul
  de la Evrei 13,7, unde se spune:„Aduceți-vă aminte de mai marii voștri, care v-
  au grăit vouă cuvântul lui Dumnezeu; și priviți cu luare aminte cum și-au
  încheiat viața și urmați-le credința”.
  Realizăm că acest îndemn biblic scris cu mii de ani în urmă este actual și
  în zilele noastre și va fi până la sfârșitul veacurilor pentru că aducerea aminte și
  recunoștința este o datorie sfântă pentru toți fiii acestui pământ românesc și
  creștinesc.
  În anul acesta, întocmai ca și în ceilalți ani, ne-am adus aminte cu
  recunoștință în fața Sfântului Altar al Bisericii Albastre de la Parohia Oradea-
  Vii, de toți eroii martiri care s-au jertfit la revoluția din decembrie 1989, la
  Timișoara, Arad, Sibiu, Oradea, București și alte orașe ale României.
  S-au jertfit atunci peste 1500 de tineri pentru a se dărâma dictatura
  comunistă și ateismul, pentru pace, demnitate și libertate.
  Revoluția a început la Timișoara și s-a extins în toată țara. Printre cei
  mulți decedați s-au aflat și tinerii eroi orădeni: Pușcău Adrian-Victor, Cosma
  Marius, Damșe Adrian-Dorin și Tomozei Neculai. Toți aceștia își dorm somnul
  de veci la umbra crucilor din cimitirul municipiului orașului Oradea.
  În memoria acestora s-au ridicat troițe și cruci, unde urmași lor le aduc o
  floare a recunoștinței și le aprind o lumânăre, zicând:„Dumnezeu să-i
  odihnească!”
  O asemenea rânduială sfântă s-a petrecut și la Biserica Albastră,
  duminică, 18 decembrie a.c. Slujba de pomenire a fost oficiată de preoții
  slujitori la Biserica Albastră: Pr. Gheorghe Nemeș, Pr. Viorel Samașca-Nemeș,
  Pr. Popovici Adrian și Pr. George Samașca-Nemeș. De față fiind membrii
  Asociației Luptătorilor Victoriei Revoluției Române din decembrie: Manicea
  Gheorghe, Vâlceanu Dan, Lupea Liviu, Tomozei Dana, Toderaș Eleonora, Radu
  Davidescu, rudenii și un mare număr de credincioși. Toți cei prezenți au primit
  iconițe și li s-a oferit daruri din partea filantropiei Sfântul Mare Mucenic
  Gheorghe de la Parohia Oradea-Vii.
  În memoria eroilor s-au înălțat rugăciuni și colinde străbune de către toți
  cei prezenți. Această rânduială sfântă se continuă cu recunoștință de 33 de ani de
  către preoții și credincioșii de la Parohia Oradea-Vii, Biserica Albastră.
  Doresc să amintesc că în anul acesta s-a făcut pomenire și pentru cei 13
  membri ai Asociației Luptătorilor Victoriei Revoluției Române care au apărținut
  Asociației din Oradea mutați la Domnul: Bradu Mircea, Bordei Ion, Gogoneață
  Liviu, Herman Laszlo, Jurcă Petru, Kolompar Augustin, Mateiaș Aron, Pop
  Gheorghe, Bozântan Constantin, Rațiu Gheorghe, Szabo Mihaiu, Țintă Doru și

  Toderaș Teodor. Toți aceștia în cursul vieții lor au fost prezenți la toate
  evenimentele dedicate eroilor martiri din decembrie 1989.
  Pentru toți eroii martiri din toate timpurile și din toate locurile ne rugăm
  ca Dumnezeu să-i odihnească și veșnică să le fie pomenirea din neam în neam!

 • Dare de seamă cu preiljul împlinirii a 12 ani de filantropie la Sucursala „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” de la Parohia Oradea-Vii, 2010-2022

  Preasfinția Voastră, Preasfințite Părinte Episcop,

  Iubiți credincioși, împreună donatori și binefăcători

  Cu ajutorul lui Dumnezeu Cel Întreime lăudat la 18 septembrie 2022 s-au împlinit 12 ani de la istorica vizită canonică a Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române în Episcopia Oradiei, la invitația Preasfinției Voastre.

  Cu acel prilej s-a vizitat și Biserica Albastră și Așezământul social „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din str. Lacu Roșu nr. 13 și s-a inaugurat proiectul „Agapa Sf. M. Mc. Gheorghe”, care are drept scop ajutorarea bătrânilor, bolnavilor, săracilor și a copiilor fără de părinți din parohia noastră, din orașul Oradea și chiar din județul Bihor.

  Primul ajutor de strictă necesitate a fost și este Agapa- adică mâncarea caldă la domiciliu pentru cei ce trăiesc în neputință, suferind de mulți ani, chiar din naștere, de boli incurabile. Această mâncare caldă este asigurată de către membrii de susținere ai proiectului amintit și de foarte mulți credincioși prezenți în duminici și sărbători la Sfintele Liturghii. Mâncarea caldă în cursul celor 12 ani a fost gătită la mai multe societăți de catering. Momentan este gătită la firma Mpatrick Tim S.R.L., str. Oneștilor 15B .

  Această masă caldă se servește fără întrerupere de 12 ani la domiciliul bolnavilor de către voluntarii socialului Iluța Dacian-Ioan și Păun Stelian, nădăjduind că Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, care este purătător de biruință și sprijinitorul socialului nostru, ne va binecuvânta și ajuta și în anii următori împreună cu primul ocrotitor al bisericii noastre, Sfântul Ierarh Nicolae, Marele Ierarh al Mirelor Lichiei, făcătorul de minuni.

  Preasfinția Voastră,

  Iubiți credincioși și distinși binefăcători,

  Este bine să amintesc că pe lângă proiectul aprobat și binecuvântat în urmă cu 12 ani, Parohia Oradea-Vii prin slujitorii ei s-a străduit să ofere ajutoare încă din primele zile de după Revoluția din decembrie 1989, de aprope 33 de ani. La începutul activității mele s-au împărțit nenumărate ajutoare pe care le-am primit din Olanda, Germania, Italia, S.U.A. și Canada prin bunăvoința relațiilor și a prietenilor din diaspora.

  Așa au luat ființă binefacerile pe lângă Biserica Albastră, lucrare care nu se putea împlini în vremurile comuniste-ateiste.

  Prevedeam atunci că darurile din străinătate nu pot fi de lungă durată, motiv pentru care m-am decis împreună cu consilierii, apoi cu toți credincioșii parohiei, să construim un nou Așezământ pastoral, cultural, social și filantropic și să-l dotăm cu toate cele necesare pentru ca împreună cu un număr de 20-25 de persoane benevole cu credință puternică ortodoxă și cu stare materială sănătoasă să punem bazele unui buget bine contabilizat și administrat pentru ca astfel să poată lua ființă sub oblăduirea bisericii noastre „Agapa Sf. M. Mc. Gheorghe” care este parte integrantă a Asociației Filantropia, a Episcopiei Ortodoxe Române a Oradiei de la granița de vest a României, al cărei Întâistătător sunteți, Preasfinția Voastră, Preasfințite Părinte Sofroniu.

  În cursul anilor trecuți am avut proiecte aprobate și cu alte parohii din diaspora, Parohia Sfânta Cruce din Torino, Italia al cărei preot paroh și protopop a fost Părintele Lucian Roșu, trecut la o vârstă tânără în Împărăția lui Dumnezeu și cu Parohia Sf. Ierarh Nicolae din Montreal, Canada al cărei preot a fost Pr. dr. Cezar Vasiliu, precum și cu Colegiul Național Mihai Eminescu din Oradea și cu Școala Postliceala Henri Coandă, tot din Oradea.

  În cursul acestui an la data de 27 septembrie, s-a întocmit acord cu nr. 1497 între Asociația Filantropia Oradea, Sucursala Sf. M. Mc. Gheorghe reprezentată prin preotul coordonator Gheorghe Nemeș și Școala Postliceală „Henri Coandă” cu sediul în Oradea, str. Bârsei nr. 16A, reprezentată prin director profesor Bonca Dana-Valeria. Aceștia convin să încheie prezentul acord în vederea organizării și desfășurării unor activități, acțiuni, proiecte cu caracter social-filantropic, la care participă elevii și personalul școlii postliceale și beneficiarii din comunitatea locală pe o perioadă de 3 ani.

  În cadrul demersului propus se vor organiza următoarele:

  • acțiuni de sprijin social
  • acțiuni de întrajutorare pentru persoanele aflate în situații de risc (copii cu dizabilități, vârstnici, persoane cu statut socio-economic scăzut, orfani, familii monoparentale, bolnavi, decese și ajutoare pentru înmormantare etc.)
  • activități educaționale și de prevenție (educație pentru sănătate, acordarea primului ajutor, nutriție și dietetică, protejarea mediului înconjurător)
  • servicii medicale gratuite (consultații etc.)
  • activități extrașcolare (excursii, pelerinaje, ateliere creative de gătit, de învățare a limbilor străine, sportive, recreaționale)

  Un alt acord s-a întocmit la data de 12 octombrie 2022 cu nr. 785 între Asociația Filantropia Oradea, Sucursala Sf. M. Mc. Gheorghe reprezentată prin preotul coordonator Gheorghe Nemeș și Școala Postliceala Henri Coandă din localitatea Beiuș, str. Piața Samuil Vulcan nr. 18 reprezentată prin director profesor Benchiș Andrei. Acest acord având aceleași obiective ca și din acordul încheiat cu nr. 1497.

  În cursul ultimelor 2 ani, 2020-2022, când populația din Europa și din lume în special cei din Oradea au suferit de pandemie și mulți dintre enoriașii noștri buni și darnici s-au mutat în veșnicie, credincioșii participând în număr redus la Sfintele Slujbe și Liturghii, din dragostea creștinească față de cele sfinte, donatorii socialului bisericii noastre, prin filantropie au reușit să ofere ajutoare substanțiale pentru operații chirurgicale în țară și străinătate, îmbrăcăminte pentru cei nevoiași, alimente la domiciliu, legume, fructe și alte daruri livrate prin voluntarii bisericii.

  Pe lângă activitatea social-filantropică pe timpul pandemiei, pe tărâm pastoral în calitate de preot slujitor la această sfântă biserică am coordonat lucrările de înfrumusețare și dotare a bisericii cu trei iconostasuri, un tron arhieresc și un tetrapod executate în stil brâncovenesc la Arad de către Martin Sorin și Laurențiu Anton, precum și patru rânduri de veșminte pentru preoții slujitori de la Sfântul Altar al Bisericii Albastre de la Parohia Oradea-Vii.

  Pentru toate acestea și încă multe altele care nu au fost consemnate în acest raport de activitate, aduc mulțumiri lui Dumnezeu, bunilor noștri credincioși donatori și membrilor susținători și în mod cu totul special Preasfințitului Părinte Sofroniu, care an de an a binecuvântat strădaniile preoților slujitori și a credincioșilor din această de Dumnezeu păzită parohie care anul acesta a împlinit 94 de ani de existență și 84 de ani de la punerea pietrei de temelie (2 octombrie 1938).

  Mulțumim Preasfinției Voastre pentru articolele minunate cu adevărat academice pe care le publicați în revista Legea Românească a Eparhiei de Oradea și în Ziarul Lumina, unde apare și activitatea desfășurată la Sfântul Altar și la Centrul social Sf. M. Mc. Gheorghe de la Parohia Oradea-Vii.

  Nu pot să închei acest raport de activitate înainte de a face cunoscut tuturor celor prezenți că peste câteva zile, mai exact pe 3 noiembrie anul curent, vom aniversa 55 de ani, ziua de naștere a Preasfinției Voastre, urându-vă de pe acum La mulți și binecuvântați ani!

  La mulți și binecuvântați ani Preasfințite Părinte Sofroniu!

 • Vizită istorică

  În glasul sfânt al clopotelor şi cu steagul tricolor al României şi cel al Episcopiei Ortodoxe de Oradea-Mare s-a primit vizita Înalt Preasfinţitului Părinte Petru, Mitropolitul Basarabiei, condus de Preasfinţitul Părinte Sofroniu, Episcopul Oradiei la Biserica Albastră în ziua de 21 iulie 2022, orele 17, întâmpinaţi de Părintele Gheroghe Nemeş, Părintele Viorel-Samaşca Nemeş şi Părintele George Nemeş.

  Preasfinţitul Părinte Sofroniu a prezentat podoaba şi frumuseţea bisericii în interior şi exterior şi s-a consemnat în Sfânta Evanghelie de pe Masa Sfântului Altar.

  – S-a vizitat trapeza bisericii şi s-a admirat pictura din interior cu scena Episcop Dr. Nicolae Popovici din anul 1938, când s-a pus piatra de temelie la actuala biserică.

  – Scena cu Părintele Teoctist, Patriarhul României, când a vizitat biserica la data de 4 iunie 1995.

  – S-a admirat grădina cu trandafiri şi busuioc în drumul spre casa socială şi filantropică.

  Aici părintele Gheorghe Nemeş în calitate de director al sucursalei Sfântul Mare Mucenic Gheorghe a primit călduros pe Înalţii Oaspeţi şi pe însoţitori. După prezentarea Aşezământului pastoral social şi cultural s-a consemnat în Cartea de Aur de către Înalţii Ierarhi.

  La plecarea Înalţilor Oaspeţi corul familiei Pr. Gheorghe Nemeş a oferit un cântec tradiţional de Anton Pann, „Să fie de bine la mic şi la mare, la toţi câţi se află în această adunare…” şi s-a încheiat cu imnul „Pe Stăpânul şi Mitropolitul nostru, Doamne îl păzeşte!…” în timp ce Părintele Gheorghe Nemeş a oferit Înaltului Oaspete cărţile publicate cu următoarea dedicaţie:

  Înaltpreasfinţitului Părinte Petru, Arhiepiscopul Chişinăului, Mitropolitul Basarabiei şi Exarh al Plaiurilor,

  „În semn de aleasă preţuire şi fiască recunoştinţă pentru vizita efectuată în Eparhia Oradiei, la Biserica Albastră şi la aşezământul Social Cultural şi Filantropic Sf. M. Muc. Gheorghe, de la Parohia Oradea – Vii însoţit cu multă plăcere de Întâistătătorul Plaiurilor Bihorene de la Graniţa de Vest a Româiei, Părintele Sofronie, Episcopul Oradiei Mari.

  Cu smerenie vin a Vă ruga să binevoiţi a primi această carte: „Cincizeci de ani în slujba Bisericii Ortodoxe Române şi a neamului meu românesc” în două volume, despre care Chiriarhul locului în ziua lansării oficiale a spus celor prezenţi:

  „Această carte-album este unicat în Eparhia Oradiei.”

  La mulţi şi binecuvântaţi ani!

  Cu gratitudine,

  Pr. Gheroghe Nemeş

  Oradea-Mare, 21 iulie 2022

  La Centrul Cultural Pastoral şi Filantropic Sf. M. Muc. Gheorghe.

 • Vizita Preasfințitului Părinte Sofroniu la Biserica Albastră cu ocazia hramului de primăvară, Sf. Mare Muceninc Gheorghe purtătorul de biruință
 • Părintele Protoiereu Gheorghe Nemeș la 79 de ani de viață

  Cu ajutorul lui Dumnezeu Cel Întreime închinat și Slăvit, duminică 23 ianuarie 2022, Părintele Gheorghe Nemeș de la Parohia Oradea-Vii, „Biserica Albastră”, a fost felicitat de către toți credincioșii prezenți la Sfânta și dumnezeiasca Liturghie cu prilejul frumoasei vârste de 79 de ani.

  La Otpustul Sfintei Liturghii, Părintele Protoiereu Gheorghe Nemeș a mulțumit lui Dumnezeu pentru toate darurile primite în cursul vieții și a celor 55 de ani în slujba Bisericii Ortodoxe Române, dintre care 40 de ani la Parohia Oradea-Vii.

  A mulțumit părinților trupești Gheorghe și Maria care își dorm somnul de veci în cimitirul parohiei Gepiu.

  A mulțumit învățătorilor, profesorilor, preoților profersori de la Caransebeș, Cluj și Sibiu, precum și tuturor Ierarhilor sub a căror Omofor a slujit și slujește.

  A mulțumit tuturor protoiereilor, preoților colegi și credincioșilor prezenți și a celor care din binecuvântate motive nu au putut fi la Sfânta Liturghie, pentru mesajele și dragostea cu care l-au înconjurat și-l înconjoară în toate zilele vieții sale.

  Aceleași calde și sincere mulțumiri le-a adresat și scumpei sale soții, preoteasa Paulina Nemeș.

  Toți cei prezenți în număr mare i-au urat și cântat sărbătoritului tradiționalul La mulți ani!

 • Părintele Lucian Roșu, unul dintre cei mai mari filantropi ortodocși români, a fost pomenit și la biserica din Oradea

  Părintele Lucian Roșu, prin căsătoria cu Amalia Nemeș, a devenit nu numai ginere, ci și fiul familiei Preot Gheorghe și Paulina Nemeș.

  În timpul vieții își petrecea vacanțele cu familia alături de cei dragi, la casa și biserica din Oradea.

  După plecarea la cele veșnice în duminici și sărbători este pomenit la Altarul Bisericii unde a slujit și predicat Cuvântul lui Dumnezeu de nenumărate ori.

  În anul acesta, Duminică 2 ianuarie 2022, preoții de la Biserica Albastră a Parohiei Oradea-Vii, au oficiat parastasul de pomenire pentru Părintele Lucian Roșu, care în urmă cu 2 ani s-a mutat la Cel pe care L-a slujit.

  S-a făcut pomenire și pentru tatăl acestuia, Gheorghe Roșu, care în urmă cu 4 luni a decedat.

  În jurul parastasului de pomenire au fost prezenți în rugăciune și lacrimi, mama Părintelui Lucian, Viorica Roșu de la Făgăraș, preoteasa Amalia cu fiii Iulia-Ștefania cu familia din Oradea, Diaconul Alex cu familia din Paris, Paul-Gheorghe și Nicolae din Torino, rudeniile și foarte mulți credincioși din Oradea.

  După slujirea parastasului a luat cuvântul Părintele Protoiereu Gheorghe Nemeș care a omagiat personalitatea celui plecat spunând:

  „Pr. Lucian Roșu, fiul, soțul, tatăl și ginerele nostru, plecat la Domnul acum 2 ani, a fost cunoscut și iubit de toți fiii bisericii parohiei Oradea-Vii, încă din anii studenției și a frumoșilor ani ai tinereții petrecuți la Oradea.

  Ca student teolog tânăr și frumos a participat alături de viitorul socru Pr. Gheorghe Nemeș la sfințirea caselor și a credincioșilor cu prilejul Botezului Domnului.

  Având darul preoției pentru bisericile din Genova și Torino, a venit cu soția și copiii în nenumărate rânduri la Oradea, în familie și la „Biserica Albastră” pe care a iubit-o, slujind și predicând Cuvântul lui Dumnezeu.

  În calitate de preot slujitor și filantrop, a ajutat ani la rând „Sucursala Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” de la Parohia Oradea-Vii, care este parte integrantă a Asociației Filantropia Oradea, cu îmbrăcăminte pentru copii și adulți, jucării și rechizite pentru copiii de grădiniță și elevi, ajutoare pentru bolnavi și bătrânii parohiei noastre și ale altor parohii din Eparhia Oradiei, mobilier, dulap, mese, noptiere și paturi pentru așezămintele sociale din cuprinsul Eparhiei.

  S-a dotat așezământul social, pastoral și filantropic a parohiei Oradea-Vii cu mobilier necesar și potrivit nevoilor acestui obiectiv care la data de 18 septembrie 2010, a fost vizitat și inaugurat proiectul „Agapa Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” de către Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române în prezența Preasfințitului Părinte Sofroniu, Episcopul Oradiei și a celor 11 Ierarhi, membrii ai Sfântului Sinod.

  Agapa oferă mâncare caldă la domiciliu pentru cei bolnavi și bătrâni.

  Parohia Sfânta Cruce din Torino și Parohia Oradea-Vii au fost înfrățite în scopul sfânt de a ajuta pe cei în neputință.

  După o activitate bogată de peste 20 de ani în Ogorul Bisericii Ortodoxe, în urma unei grele boli, Părintele Lucian Roșu la vârsta celor 51 de ani a decedat fiind înmormântat în Cimitirul ortodox alături de cei peste 120 de credincioși pe care i-a păstorit.

  Pentru înființarea Cimitirului ortodox și a Capelei mortuare, cu hramul „Învierea lui Lazăr”, Părintele Lucian Roșu a ostenit pentru aprobarea proiectelor pe la toate forurile competente timp de 12 ani.

  În calitate de fondator a acestor mărețe obiective și-a exprimat ultima dorință ca la terminarea lucrărilor în interiorul Capelei să fie așezat pe vecie în cripta pe care și-a dorit-o și a văzut-o din timpul vieții.

  Pentru frumoasa activitate pastorală și în special filantropică, desfășurate în timpul vieții pentru românii din diaspora, Conducerea Bisericii Ortodoxe din Italia și Franța, în frunte cu Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române l-a numit ca în urma votării de către numărul mare de credincioși, Părintele Lucian să fie declarat: UNUL DINTRE CEI MAI MARI FLANTROPI ORTODOCȘI ROMÂNI.

  Dumnezeu să-i răsplătească pentru neobosita lucrare in Ogorul Sfânt al Bisericii Ortodoxe din România și diaspora.

  Veșnica lui pomenire!”

  Pr. Protoiereu Gheorghe Nemeș,

  Biserica Albastră, Oradea

 • Raport de activitate la Sucursala „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, Parohia Oradea-Vii – 5 decembrie 2021

  Așezământul Pastoral, Social, Cultural și Filantropic „Sf. M. Mc. Gheorghe” din cadrul Parohiei Oradea-Vii a fost fondat în anul 2000 prin directa purtare de grijă a Părintelui Paroh Gheorghe Nemeș.

  La data de 18 septembrie 2010, cu prilejul vizitei canonice în Eparhia noastră, a Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, s-a vizitat și parohia Oradea-Vii, „Biserica Albastră” și Așezământul social „Sf. M. Mc. Gheorghe”.

  Cu acest fericit prilej s-a binecuvântat și inaugurat proiectul „Agapa Sf. M. Mc. Gheorghe” care are ca obiectiv ajutorarea bătrânilor, a bolnavilor, a săracilor și a copiilor fără de părinți și singuratici.

  La puțin timp după această dată am primit Decizia Chiriarhală a Preasfințitului Părinte Sofroniu, Episcopul Oradiei, numindu-mă preot coordonator al tuturor proiectelor ce se derulează la acest așezământ.

  La sfârșitul fiecărui an s-a întocmit un raport de activitate prezentat în sfânta biserică a parohiei noastre de față fiind Preasfinția Voastră, înconjurat de preoții slujitori și de un mare număr de credincioși și susținători al acestor proiecte.

  În acest an din cauza pandemiei și a restricțiilor cauzate de această boală numită Covid-19 s-a amânat prezentarea acestui raport de activitate până în această zi de 5 decembrie 2021 când se serbează și hramul bisericii noastre.

  Preasfinția Voastră,

  Din activitatea desfășurată în cursul anului 2021 amintesc următoarele:

  • O masă caldă la domiciliu bătrânilor și al bolnavilor de luni până vineri prin voluntarii Iluța Dacian și Păun Stelian
  • Ajutoare financiare bolnavilor grav și cu diferite dizabilități conform certificatelor medicale
  • Ajutoare de înmormântare familiilor îndoliate și copiilor orfani
  • Ajutoare financiare pentru a se cumpăra lemne de foc familiilor sărace
  • Ajutoare financiare pentru mama și fiul internați la Asociația „Casa Verde”, căminul de bătrâni din Miersig, Bihor
  • Ajutor financiar pentru Parohia Hodiș, Protopopiatul Tinca, pentru terminarea lucrărilor la casa parohială
  • Peste 100 de pachete credincioșilor din parohie cu prilejul Sfintelor Paști ale anului 2021
  • Ajutoare în alimente, îmbrăcăminte, medicamente și pentru chiria a două văduve sărace
  • Ajutoare financiare pentru operațiile în țară și străinătate

  Pe lângă activitatea social-filantropică, pe tărâm pastoral în calitate de preot slujitor la această sfântă biserică am coordonat lucrările de înfrumusețare și dotare a bisericii cu patru icoane, un tron arhieresc și un tetrapod executate în stil brâncovenesc la Arad de către Martin Sorin și Laurențiu Anton.

  Toate acestea binecuvântate și sfințite astăzi 5 decembrie 2021 de către Preasfințitul Părinte Sofroniu, Episcopul Oradiei.

  Tuturor credincioșilor care au donat la frumusețea Casei lui Dumnezeu la acest mare praznic de hram, le mulțumesc rugând pe Bunul și Milostivul Dumnezeu să le răsplătească cu sănătate, fericire și „La mulți ani”, iar celor ce s-au mutat la Domnul, Dumnezeu să le facă parte de Împărăția Cerurilor la Biserica cea triumfătoare.

  Numele tuturor credincioșilor donatori sunt trecute într-un registru-pomelnic special care se va păstra spre amintire în Chivotul bisericii de pe masa Sfântului Altar.

  Preasfințitului nostru, Preasfințitului Părinte Sofroniu, Episcopul Oradiei îi aducem fiești mulțumiri pentru participarea la Sfânta Liturghie Arhierească, pentru cuvântul de învățătură și pentru sfințirea acestor icoane și a tronului arhieresc, care vor rămâne mărturie peste veacuri de credincioșia și evlavia fiilor acestei biserici care la data de 1 octombrie 2021 a împlinit 83 de ani de la punerea pietrei de temelie.

  La mulți și binecuvântați ani Preasfințite Părinte Sofronie!

  Cu alese și fiești mulțumiri,

  al Preasfinției Voastre, fiu duhovnicesc,

  Preot coordonator Gheorghe Nemeș

 • Biserica Albastră la 83 de ani

  Cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Sofronie Drincec episcopul Oradiei, duminică 3 octombrie 2021, slujitorii și credincioșii Bisericii Albastre de la parohia Oradea Vii, prezenți întru-un număr foarte mare la Sfânta Liturghie au înălțat rugăciuni de mulțumire și recunoștință către Bunul Dumnezeu pentru toate darurile care s-au revărsat asupra preoților și credincioșilor în cursul celor 83 de ani de la punerea pietrei de temelie la Biserica Albastră, 1938 – 2021.

  S-a înălțat rugăciune de mulțumire către Bunul Dumnezeu și urarea „La mulți ani!” părintelui protoiereu Gheorghe Nemeș cu prilejul împlinirii a 40 de ani de slujire la parohia Oradea Vii. (1981-2021)

  S-a oficiat parastasul de pomenire pentru Patriarhul Teoctist, Mitropoliții si Episcopii care au slujit la acest Sfântul Altar și pentru ctitorii și binefăcătorii Biserici Albastre mutați la Domnul.

  S-a oferit agapa creștinească la trapeză și în parcul bisericii pentru toți fiii parohiei prezenți.

  S-a urat tradiționalul „La mulți și binecuvântați ani!” preoților și credincioșii prezenți și celor care din binecuvântate motive nu au putut să participe la Sfânta Liturghie.

 • Profesoara Dănuța-Zoița Bonca a plecat la îngeri – Rămas bun, Om frumos!

  Ca dascăl şi ca om, Dănuța-Zoița Bonca a fost mereu alături de cei aflaţi în necazuri şi nevoi, mărturie fiind nenumăratele sale fapte de bine din întreg parcursul vieţii sale.

  În vârstă de 66 ani, profesor, membru fondator şi preşedinte al Fundaţiei Cultural Umanitare „Henri Coandă”, Dănuța-Zoița Bonca a fost autoare a reţelei naţionale de instituţii de învăţământ privat liceal şi postliceal „Henri Coandă”.

  Preoții, credincioșii și membrii de susținere a proiectelor ce se derulează la Sucursala „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” a Bisericii Albastre de la Parohia Oradea-Vii au transmis mesajul lor de profund regret pentru plecarea, atât de fulgerătoare, spre lumea celor drepți, a profesoarei Dănuța-Zoița Bonca.

  Inițiatoare și susținătoare a multor proiecte culturale, sociale și filantropice, domnia sa a știut întotdeauna să ofere bucurie bătrânilor, bolnavilor, copiilor și tuturor celor mulți beneficiari de la Liceul „Henri Coandă” pe care l-a fondat și condus cu atâta înțelepciune ani de zile. 

  „Dana-Zoița Bonca va rămâne prezentă în Biserica Albastră, a cărei credincioasă a fost până în ultimul moment. În urma daniilor oferite bisericii și Așezământului cultural, social și filantropic, precum și a contribuțiilor benevole avute la zidirea Catedralei Mântuirii Neamului, la Catedrala Învierea Domnului din Oradea, la Mănăstirea Izbuc, la Parohia Lorău și la alte multe mănăstiri și parohii din județele Cluj și Bihor, profesoarei Dana-Zoița Bonca i s-a oferit, la data de 2 octombrie 2020, Diploma omagială 2020 – „Anul omagial al pastorației părinților și copiiilor”, „Anul comemorativ al filantropilor ortodocși români”. Cu sfinții odihnește sufletul roabei lui Dumnezeu, Dana-Zoița Bonca ale cărei rămășițe pământești vor fi așezate spre veșnică odihnă alături de soțul ei, Valeriu, în satul natal, Lorău, astăzi, 9 decembrie 2020, la ora 12.00. Veșnica ei pomenire! Pomenirea ei din neam în neam!”, este mesajul transmis de părintele Gheorghe Nemeș, preot-filantrop.

 • Mult îndurerată familie, Iubiți credincioși și credincioase,

  Preoții, credincioșii și membrii de susținere a proiectelor ce se derulează la Sucursala „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” a Bisericii Albastre de la Parohia Oradea-Vii sunt profund îndurerați de plecarea atât de fulgerătoare de la casa familială și de la locul de muncă, spre lumea cu cei drepți a harnicei, frumoasei și talentatei în toate domeniile a credincioasei și filantropei Doamna Profesoara Dana-Zoița Bonca, Directoarea Școlii „Henri Coandă”.

  Inițiatoare și susținătoare a multor proiecte culturale, sociale și filantropice, Doamna Profesoara Dana-Zoița Bonca, a știut să ofere bucurie bătrânilor, bolnavilor, copiilor și tuturor celor mulți beneficiari la Liceul „Henri Coandă” pe care l-a fondat și condus cu atâta înțelepciune ani de zile.

  Un asemenea Om „nu a murit, ci doarme”, v-a rămâne prezentă în Biserica Albastră a cărei credincioasă a fost până în ultimul moment.

  În urma daniilor oferite bisericii și Așezământului cultural, social și filantropic, precum și contribuțiile benevole la zidirea Catedralei Mântuirii Neamului, la Catedrala Învierea Domnului din Oradea, la Mănăstirea Izbuc, la Parohia Lorău și la alte multe mănăstiri și parohii din județele Cluj și Bihor, Doamnei Dana-Zoița Bonca i s-a oferit la data de 2 octombrie 2020 Diploma omagială 2020- „Anul omagial al pastorației părinților și copiiilor”, „Anul comemorativ a filantropilor ortodocși români”.

  Pentru toate aceste fapte bune și încă multe altele nădăjduim după cuvintele Mântuitorului Iisus Hristos, „….întrucât ați făcut unora dintre acești frați ai Mei, prea mici, Mie Mi-ați făcut.” (Matei 25, 34-40)

  Mult îndureată Mamă Domnița,

  Mult îndureată Mamă Domnița,

  Fiicelor mele Valerica și Diana,

  Precum și nepoților,

  Vă îmbrățișez pentru ultima oară cu rugămintea să nu mă dați uitării ci să mă pomeniți în rugăciunile voastre!

  Cu sfinții odihnește sufletul roabei lui Dumnezeu, Dana-Zoița Bonca ale căror rămășițe pământești vor fi așezate spre veșnică odihnă alături de soțul Valeriu în satul natal Lorău, miercuri, 9 decembrie 2020, ora 12.

  Veșnica ei pomenire! Pomenirea ei din neam în neam!

  Gheorghe Nemeș

  Preot-filantrop

 • 2020 – „Anul omagial al pastorației părinților și copiilor”, „Anul comemorativ al filantropilor Ortodocși Români”

  Rugăciune şi mulţumire pentru ctitorii şi binefăcătorii proiectelor ce se derulează la Biserica Albastră de la Parohia Oradea-Vii

  Vineri, 2 octombrie 2020, la vremea rugăciunii „Lumină Lină” la Biserica Albastră de la Parohia Oradea-Vii, un însemnat număr de credincioși, susținători al proiectelor ce se derulează la Sucursala Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, s-au prezentat pentru a da ascultare raportului de activitate în prezența Preasfințitului Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei cu privire la cele trei evenimente principale la care credincioșii din toate timpurile și-au adus contribuția.

           Cele trei puncte ale raportului prezentat au fost următoarele:

  1. 82 de ani de la fondarea și ridicarea bisericii cu hramul Sfântul Ierarh Nicolae (2 octombrie 1938)
  2. 20 de ani de la fondarea Așezământului pastoral, social, cultural și filantropic „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” de pe str. Lacu Roșu nr. 13 (20 decembrie 2000)
  3. Aprobarea și inaugurarea proiectului „Agapa Sfântului Mare Mucenic Gheorghe” (18 septembrie 2010)

  Inițiativa înființării primi parohiei cu numele „Viile Orăzii” i-a aparținut preotului paroh de vrednică amintire Valeriu Ioja (1928) și comunității formate din 400 de familii, majoritatea ceferiști. Timp de 17 ani, serviciile religioase s-au ținut într-o clasă a școlii nr. 8 din cartier. Apoi, s-au mutat într-o clădire a C.F.R.-ului de pe strada Ștefan cel Mare până în anul 1952. Lucrările de construire a bisericii au început o dată cu punerea pietrei de temelie la 2 octombrie 1938 de către episcopul Nicolae Popovici.

  Lucrările au fost întrerupte din cauza ocupației străine a orașului Oradea (1940-1944), fiind reluate abia după 1946, cu fonduri de la stat, de la Patriarhia Română, de la Episcopia Oradiei și a altor eparhii ortodoxe.

  În punctul 2 al raportului s-a prezentat dorința construirii unui așezământ social și filantropic pe str. Lacu Roșu nr. 13. Lucrările la acest așezământ au început la data de 20 decembrie 2000. De menționat că toate lucrările la acest așezământ au fost achitate prin contribuția benevolă a credincioșilor din parohie.

  Așezământul social a fost prevăzut cu demisol, parter, etaj și mansardă. Demisolul adăpostește o bucătărie socială, un atelier de creație pentru copii, sală de mese, o debara și grup sanitar. Parterul cuprinde un hol de primire, bibliotecă, sufragerie, bucătărie oficială și grup sanitar. Etajul cuprinde 5 camere și 2 băi pentru oaspeți și pelerini. Mansarda este construită pe toată suprafața casei și este amenajată pentru muzeul eclezial.

  La Așezământul social, cultural și filantropic „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” se fac întâlniri cu tinerii și vârstnicii din parohie la anumite zile festive de peste an, precum și pentru pregătirea ajutoarelor care se oferă bătrânilor, bolnavilor, săracilor și copiilor orfani. Este un așezământ dotat cu cele necesare, unde se păstrează obiectele de valoare patrimonială și veșmintele preoțești. În camerele de la parter și demisol s-au organizat și se organizează expoziții de pictură pe sticlă și lemn, precum și prezentarea țesăturilor și covoarelor în stil popular.

  La punctul 3 a raportului prezentat s-a arătat că în urmă cu 10 ani a luat ființă proiectul „Agapa Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” binecuvântat și inaugurat personal de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române la data de 18 septembrie 2010.

  Prin acest proiect se oferă hrană caldă în fiecare zi a săptămânii pentru bolnavi, bătrâni, săraci și copii orfani din cadrul parohiei, dar și din alte cartiere ale orașului Oradea.

  Pe lângă alimentele care au fost de ordinul miilor de porții, s-au mai oferit îmbrăcăminte pentru copii, bătrâni de pe cuprinsului orașului Oradea și alte localități din județ. S-au oferit ajutoare în bani celor care aveau nevoie de operații chirurgicale în țară și străinătate. S-au oferit și se oferă ajutoare pentru bolnavii cu diferite dizabilități. S-au oferit ajutoare în îmbrăcăminte și alimente unor localități din județul Buzău  și din țară ca urmare a inundațiilor. S-a oferit și se oferă burse pentru elevii și studenții buni la învățătură, dar cu situație slabă din punct de vedere economic.

           Fondurile necesare provin din donațiile benevole ale credincioșilor pe baza de chitanță.

           În urma acestui raport de activitate Preasfințitul Părinte Sofroniu, Episcopul Oradiei, a înmânat diploma omagială „2020- „Anul omagial al pastorației părinților și copiilor” și „Anul comemorativ al filnatropilor ortodocși români”, preotului Gheorghe Nemeș în semn de prețuire și recunoștință pentru merite deosebite în promovarea și susținerea valorilor creștine, a familiei și a filantropiei. Dată în Reședința Patriarhală din București, în anul mântuirii 2020, luna septembrie, ziua 20. Semnează Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Alăturat de diploma părintele Gheorghe Nemeș a primit și medalia comemorativă „Emanuil Gojdu” și „Vasile Stroescu”. Toate acestea au fost înmânate Presfinției Sale, Preasfințitului Părinte Sofronie, cu prilejul sfințirii Catedralei „Învierea Domnului” din Oradea pentru a fi înmânate părintelui Gheorghe Nemeș.

           După primirea acestei diplome omagiale, părintele Gheorghe Nemeș a mulțumit Preasfințitului Sofronie că a binevoit să înmâneze în sfânta biserică și în fața credincioșilor diploma primită din partea Părintelui Patriarh Daniel. Aceleași mulțumiri și Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.

           La sfârșitul raportului s-au oferit diplome pentru toți ctitorii și binefăcătorii care susțin proiectul „Agapa Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” de la Parohia Oradea-Vii.

           Cu prilejul împlinirii a 13 ani de patriarhat, Părintele Gheorghe Nemeș împreună cu credincioșii au înalțat rugăciunea „Pe stăpânul și patriarhul nostru Daniel, Doamne îl păzește întru mulți și binecuvântați ani!”.

  Cu prilejul aniversării celor trei evenimente amintite mai sus s-a oficiat parastas de pomenire pentru Ierarhii, preoții, diaconii și toți ctitorii și binefăcătorii de la Biserica Albastră și de la Agapa Sfântul Mare Mucenic Gheroghe, care la data de 18 septembrie, anul curent, a împlinit 10 ani de când Preafericitul Părinte Daniel, Partiarhul Bisericii Ortodoxe Române, împreună cu Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei au binecuvântat și inaugurat proiectul.

          

  Preot Gheorghe Nemeș

 • 39 de ani de slujire a Părintelui Gheorghe Nemeș la Biserica Albastră

  În ziua de 1 octombrie 2020 , cu ajutorul lui Dumnezeu se împlinesc 39 de ani de slujire la Biserica Albastră de la Parohia Ortodoxă Oradea-Vii a Părintelui Protoereu Gheorghe Nemeș.

  Aniversarea zilei prin rugăciune va avea loc Vineri, 2 octombrie 2020, orele 17, la Biserica Albastră, când se va aniversa și 10 ani de filantropie la Așezământul social-cultural și filantropic „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”.

  La rugăciunea de mulțumire și binecuvântare pentru toți susținătorii proiectului „Agapa Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” ca și pentru toți beneficiarii, va fi prezent Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei în rugăciune și cuvânt de binecuvântare.

  La acest fericit prilej dorim Părintelui Gheorghe Nemeș și familiei sale sănătate, fericire și mult spor în proiectele care sunt în derulare!

  La mulți și binecuvântați ani Părinte Gheorghe Nemeș!

  Comitetul de susținere și credincioșii Parohiei Oradea-Vii

 • 13 ANI DE PATRIARHAT

  Preafericirii Sale,

  Preafericitului Părinte Daniel,

  Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

  Preafericirea Voastră,

  Cu evlavie și fiască recunoștință mulțumesc Bunului Dumnezeu Cel Întreime închinat că m-a învrednicit pe mine smeritul preot, Gheorghe Nemeș, de la „Biserica Albastră”, să ajung această sfântă și aleasă sărbătoare a zilei de 30 septembrie 2020, când, cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, cu toți credincioșii bisericii și membri de susținere a proiectelor ce se derulează la Așezământul social-cultural și filantropic „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” de la Parohia Oradea-Vii, să trăim bucuria împlinirii a 13 ani de Patriarhat al Preafericirii Voastre, Preafericite Părinte Daniel, la cârma Bisericii Ortodoxe Române.

  La acest ceas aniversar al Preafericirii Voastre, Vă rog să binevoiți a primi din partea subsemnatului, a familiei și a tuturor credincioșilor care vă poartă în gând și rugăciune, cele mai alese mulțumiri pentru „Diploma Omagială 2020- „Anul omagial al pastorației părinților și copiilor” și „Anul comemorativ al filantropilor ortodocși români” și medalia comemorativă a filantropilor, cu efigia marelui mecenat Emanuil Gojdu, născut la Oradea și a marelui filantrop basarabean Vasile Stroescu, boier de viță veche, susținător al proiectelor bisericești, culturale și educaționale din Transilvania Ortodoxă, pe care ați binevoit să mi le acordați cu prilejul sfințirii Catedralei „Învierii Domnului” din Eparhia Oradiei, în anul mântuirii 2020, luna septembrie, ziua 20.

  Prezența Preafericirii Voastre, înconjurat de membrii Sfântului Sinod, la târnosirea Catedralei Ortodoxe din cetatea Oradiei și a bisericii celei noi de la Mănăstirea Izbuc, a adus bucuria cea mult așteptată a întregului popor ortodox și românesc de la granița de vest a României.

  În frumoasa și istorica călătorie spre Mănăstirea Izbuc ați avut posibilitatea să admirați câmpiile, dealurile și pădurile aurii de pe întinsul Eparhiei de Oradea Mare.

  Ați avut posibilitatea să „vedeți biserica” monumentală din localitatea Tinca, unde cu ajutorul lui Dumnezeu am slujit vreme de 5 ani (1976-1981), unde am strămutat biserica monument istoric de la Sohodol, comuna Căbești, județul Bihor (de la 1700), deteriorată și restaurată în parcul bisericii. Tot aici am înființat muzeul etno-bisericesc cu peste 220 de obiecte patrimoniale.

  Această vizită Patriarhală v-a rămâne pentru totdeauna întipărită în inimile și sufletele miilor de români ce iubesc Biserica lui Hristos și Neamul Românesc.

  Preafericirea Voastră,

  Vă mulțumesc fiește, sărutându-Vă binecuvântătoarea dreaptă pentru toată dragostea părintească ce ne-o purtați, pentru neobosita lucrare pastorală, culturală, administrativă și filantropică ce o desfășurați cu mult talent la cârma Bisericii Ortodoxe Române.

  Aceleași sincere mulțumiri pentru fondarea și înălțarea Catedralei Mântuirii Neamului, la care doresc să fiu și eu pomenit între ctitorii și binefăcătorii acestui măreț Sion românesc ridicat în capitala României noastre.

  La mulți și binecuvântați ani, Preafericite Părinte Patriarh Daniel,

  cu prilejul împlinirii a 13 ani de Patriarh vrednic și neobosit

  al Bisericii Ortodoxe Române!

  Oradea,

  25 septembrie 2020

  Cu smerenie și dragoste filială

  al Preafericirii Voastre

  fiu duhovnicesc

  Pr. Gheorghe Nemeș

 • Zece ani de filantropie la Biserica Albastră

  Preafericirii Sale, Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române,

  Preafericirea Voastră,

  Vineri 18 Septembrie 2020, se împlinesc zece ani de la aprobarea, binecuvântarea și inaugurarea proiectului „Agapa Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” la Parohia Oradea-Vii, de către Preafericirea Voastră, Preafericite Părinte Patriarh Daniel.

  De atunci și până în prezent bătrânii, bolnavii, săracii și copiii fără de părinți și singuratici din Parohia Oradea-Vii și nu numai, au primit mâncare caldă și rece la domiciliu în toate zilele de peste săptămână.

  Mii de persoane au beneficiat de ajutorul Sucursalei „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” care este parte integrantă a Asociației Filantropia a Episcopiei Ortodoxe Române a Oradiei.

  Pe lângă hrana necesară, s-au mai oferit și se oferă ajutoare economice pentru operațiile chirurgicale în țară și străinătate, cărucioare și bastoane pentru bolnavii cu diferite dizabilități, îmbrăcăminte pentru bolnavii care zac de mulți ani la pat, ghiozdane, rechizite și burse pentru elevii și studenții buni la învățătură, dar cu situație economică slabă.

  În cursul anilor s-au desfășurat diferite întâlniri cu tinerii și vârstinicii cu ocazia unor expoziții de icoane pictate pe sticlă și lemn, precum și prezentarea țesăturilor și covoarelor lucrate cu multă măestrie de artiști populari.

  La toate acestea a participat Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, aducând cuvânt de binecuvântare, felicitare și mulțumire tuturor celor prezenți.

  Cu fiască și veșnică recunoștință Vă aduc sincere mulțumiri Preafericite Părinte Patriarh Daniel, pentru prezența, binecuvântarea și inaugurarea proiectului „Agapa Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” și pentru Ordinul „Sfântul Apostol Andrei”, Ocrotitorul României, Clasa I, înmânat personal în fața Sfântului Altar al „Bisericii Albastre” la data de 18 septembrie 2010.

  Cu smerenie și dragoste filială,

  al Preafericirii Voastre,

  fiu duhovnicesc,

  Preot Gheorghe Nemeș

  Preafericirii Sale, Preafericitului Părinte Daniel,

  Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

 • Trei aniversări la Parohia Ortodoxă Română Oradea-Vii

  În toamna acestui an 2020, Parohia Ortodoxă Oradea-Vii v-a aniversa optzeci și doi de ani de la punerea pietrei de temelie la biserica „Viile Orăzii” (2 octombrie 1938); 20 de ani de la fondarea noului Așezământ pastoral, social-cultural și filantropic (3 octombrie 2000); și zece ani de la binecuvântarea și inaugurarea proiectului „Agapa Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” de la Parohia Oradea-Vii, de către Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române și Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei (18 septembrie 2010).

  Voi căuta ca în rândurile de mai jos să cuprind pe scurt cele mai importante date cu privire la cele trei aniversări amintite.

  1. Optzeci și doi de ani de la punerea pietrei de temelie la biserica Parohiei Oradea-Vii,

  2 octombrie 1938

  După Marea Unire a tuturor românilor într-o singură Ţară şi după Reînfiinţarea Episcopiei Ortodoxe Române a Oradiei în anul 1920, numărul populației românești a crescut simţitor venind din „toate colţurile Ţării” un însemnat număr de lucrători la Căile Ferate Române, funcţionari, lucrători ai Poştei, mici meseriaşi sau simpli agricultori. Majoritatea acestora s-au stabilit în partea de Nord-Vest Oradiei, în zona grădinilor cu vii şi a Gării C.F.R.

  Credincioşi ortodocşi fiind, erau dornici să frecventeze slujbele şi bisericile ortodoxe. În toată Oradea existau numai două biserici româneşti ortodoxe. Minorităţile aveau biserici impunătoare, capele, şcoli şi case culturale în toate cartierele oraşului.

  Inițiativa înființării primei parohii ortodoxe cu numele „Viile Orăzii” i-a aparţinut preotului Ioja Valeriu, în anul 1928 şi comunităţii formate din 400 de familii, majoritatea ceferişti. Timp de 17 ani, serviciile religioase s-au ţinut într-o clasă a Şcolii nr. 8 din cartier, apoi s-au mutat într-o casă aparținând CFR pe strada Ştefan cel Mare şi Sfânt, până în anul 1952.

  Demersul pentru înălţarea unui lăcaş de cult a început în anul 1931. Terenul pentru aceasta s-a primit din partea Prefecturii Bihor la cererea părintelui paroh Valeriu Ioja şi a Consiliului Parohial.

  Lucrările de construcţie a bisericii cu hramul Sfântul Ierarh Nicolae din Parohia „Viile Orăzii” au început o dată cu punerea pietrei de temelie la data de 2 Octombrie 1938, de către Episcopul de pie amintire Nicolae Popovici. Lucrările au fost întrerupte din cauza ocupaţiei străine a oraşului Oradea (1940-1944), fiind reluate abia după anul 1946 cu fonduri de la stat, de la Patriarhia Română, de la Episcopia Oradiei și a altor Eparhii Ortodoxe.

  Primăria Oradea a sprijinit parohia în procurarea tablei zincate pentru realizarea acoperişului locaşului de cult. În anul 1952, biserica fiind tencuită pe interior, se face târnosirea de către Episcopul de vrednica amintire Valerian Zaharia al Oradiei. De acum încep serviciile religioase în actuala biserică, preot fiind Gheorghe Coman.

  Între anii 1952 – 1962, biserica a fost păstorită de către preoții Martin Naghiu şi Vasile Magdău, care, din cauza regimului ateu, nu au primit autorizaţie de continuare a lucrărilor. A urmat apoi la conducerea bisericii părintele Florian Horgea şi Ilie Feier, fost secretar eparhial, care, prin neobosita lucrare, au reușit să împodobească biserica cu o pictură în frescă executată de Virginia Videa, din Bucureşti. S-a sfinţit în anul 1977, de către Episcopul Dr. Vasile Coman al Oradiei.

  După trecerea la cele veşnice a părintelui Florian Horgea, în anul 1981, semnatarul acestor rânduri a fost transferat de la Parohia Ortodoxă Română Tinca la Parohia Oradea Vii, la care slujeşte şi în prezent. În această perioadă, cu ajutorul lui Dumnezeu şi a bunilor credincioşi s-au realizat lucrări importante: încălzirea termică în sfânta biserică; s-au realizat icoanele de mozaic de Murano pe faţada bisericii; s-a construit trapeza bisericii; lumânărarul; s-a înlocuit pardoseala de lemn cu marmură de Vaşcău; s-a realizat iconostasul în stil brâncovenesc, de lemn de tei aurit, s-a executat candelabrul, chivotul şi întreg mobilierul bisericesc de către artistul Ştefan Gajo din Timişoara; s-au pictat icoanele de pe catapeteasmă de către Eremia Profeta din Bucureşti; s-a ridicat clopotniţa şi s-au amplasat 2 cruci din lemn şi marmură în parcul bisericii; s-a amenajat platoul din faţa bisericii şi aleile din parc cu plăci de travertin; s-a construit Aşezământul Cultural Social Sfântul Mare Mucenic Gheorghe din strada Lacul Roşu nr. 13 şi s-a amenajat parcul din jurul acestuia; s-a înlocuit gardul vechi cu gard din fier forjat.

  Al doilea hram, „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” s-a primit la data de 3 noiembrie 2017 prin bunăvoința, inițiativa și directa purtare de grijă a Preasfințitului Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei. Având astfel biserica două hramuri: 6 decembrie Sfântul Ierarh Nicolae, hram de iarnă și 23 aprilie Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, hram de primăvară.

  În primăvara și vara anului 2020 s-au efectuat lucrări de restaurare a iconostasului, chivotului și a întregului mobilier sculptat, cu foiță de aur de către maestrul Andrei Stanca, urmând ca la finele anului 2020 să fie executate și cele trei Axionițe, ale Maicii Domnului cu Fiul în brațe, a Sfântului Ierarh Nicolae și al Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, ocrotitorii bisericii parohiale, precum și un tetrapod, toate după modelul iconostasului.

  Lucrările de sculptură la cele trei Axionițe și un tetrapod se va executa de către sculptorul Martin Sorin din Arad, iar pictura și poleiala cu foiță de aur de 24 karate a celor trei icoane vor fi executate de Laurențiu Anton tot din Arad.

  La data de 16 iulie 2020, Preasfințitul Părinte Sofroniu a efectuat o vizită de lucru la biserica Parohiei Oradea-Vii fiind mulțumit și deosebit de încântat de toate lucrările de restaurare în interiorul și exteriorul bisericii, precum și de proiectele pentru cele trei axionițe care urmează a fi executate până la finele acestui an. Pentru toatea acestea Preasfinția Sa ne-a binecuvântat și felicitat, urmând a fi sfințite la finalul lucrărilor.

  2. Douăzeci de ani de la fondarea noului Așezământ pastoral, social-cultural și filantropic „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” (3 octombrie 2000)

  Dorinţa de a construi un așezământ cultural, social și filantropic pe lângă biserica Parohiei Ortodoxe Române Oradea – Vii am avut-o încă din anul 1981, când prin transfer am venit de la parohia Tinca la parohia Oradea – Vii. Abia după revoluţia din decembrie 1989, am început să fac demersurile pentru întocmirea dosarului cu actele necesare pentru fondarea şi construirea unui aşezământ bisericesc. După mai mulţi ani de osteneală, am reușit să primesc toate aprobările necesare. Cu binecuvântarea PS Sale Ioan Mihălţan, Episcopul Oradiei, Bihorului şi Sălajului, am început lucrările.

  Lucrările au început cu demolarea tuturor construcțiilor existente, ajunse în stare avansată de degradare. Fundaţia a fost turnată în anul 2000. De menţionat că toate lucrările au fost achitate la timp, din contribuțiile benevole ale credincioşilor, ale firmelor private şi ale unor instituţii publice.

  Așezământul parohial a fost prevăzut cu demisol, parter, etaj și mansardă. Demisolul adăposteşte o bucătărie socială, un atelier de creație pentru copii, sală de mese, o debara și grup sanitar. Parterul cuprinde un hol de primire, bibliotecă, sufragerie, bucătărie oficială și grup sanitar. Etajul cuprinde 5 camere și 2 băi pentru oaspeți și pelerini. Mansarda este construită pe toată suprafaţa casei şi este amenajată pentru muzeul eclezial. La toate lucrările, preotul Gheorghe Nemeş a fost sprijinit de membrii Consiliului Parohial și de toți credincioșii bisericii de la Parohia Oradea-Vii.

  Pentru binecuvântarea şi sfinţirea aşezământului, s-a stabilit ziua de 3 octombrie 2006, de către Preasfințitul Ioan Mihălțan, Episcopul Oradiei și P.S. Petroniu, Episcop Vicar al Oradiei și Sălajului.

  Pe frontispiciul Așezământului social s-a amplasat icoana Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, Purtătorul de biruință și doi îngeri care țin în mâini blazonul cu antetul parohiei și anul fondării, 2000. Toate acestea lucrate în Mozaic de Murano de artistul Virgil Morar de la Iași.

  La Așezământul social, cultural și filantropic cu hramul Sf. Mare Mucenic Gheorghe se fac întâlniri cu tinerii și vârstnicii din parohie precum și pentru pregătirea ajutoarelor care se oferă bătrânilor, bolnavilor, săracilor și copiilor fără de părinți. Este un așezământ dotat cu toate cele necesare unde se păstrează obiectele de valoare, icoanele și veșmintele preoțești. În camerele oficiale de la parter și demisol s-au organizat expoziții de pictură și covoare la care au participat un mare număr de credincioși și invitați din oraș.

  Preasfințitul Părinte Sofroniu a apreciat lucrările de construcție și amenajare a întregului complex social-cultural, binecuvântând ori de câte ori a fost nevoie întâlnirile cu credincioșii.

  În jurul acestui Așezământ s-a construit un gard din lemn în stil popular și s-a amenajat un parc cu trandafiri, brazi argintii și tuia. Aleile în jurul clădirii sunt din travertin în două culori dând o înfățișare frumoasă și aspectuoasă întregului cartier de pe strada Lacu Roșu nr. 13.

  Două steaguri a României și a Episcopiei Ortodoxe de Oradea sunt așezate pe două catarge de 6 m înălțime, străjuind întregul complex bisericesc. Credincioșii și pelerinii care se abat la acest Așezământ, lasă cele mai frumoase impresii în „Cartea de Aur” a Parohiei Oradea-Vii, la adresa ctitorilor și fondatorului acestui Așezământ.

  3. Zece ani de la binecuvântarea și inaugurarea proiectului „Agapa Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” de la Parohia Oradea-Vii, 18 septembrie 2010

  Începând cu 18 septembrie 2010, Parohia Oradea-Vii a demarat un proiect social denumit „Agapa Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”, prin care se oferă hrană caldă în fiecare zi a săptămânii pentru persoane bolnave, bătrâni, săraci și copii fără de părinți din cadrul parohiei, dar şi din alte cartiere ale orașului Oradea. Mâncarea caldă este transportată de voluntarii parohiei la domiciliul beneficiarilor.

  În cursul celor aproape 10 ani beneficiarii au primit fără întrerupere mâncare caldă de luni și până vineri, iar pentru sâmbătă și duminică s-a primit alimente reci necesare familiei. Pe lângă alimentele care au fost de ordinul sutelor și miilor de porții s-au mai oferit îmbrăcăminte pentru copii și bătrâni. S-a oferit ajutoare în bani celor care aveau nevoie de operații chirurgicale în țară și străinătate. S-a oferit și se oferă ajutoare pentru bolnavii cu diferite dizabilități.

  Prin grija Părintelui Gheorghe Nemeș care este directorul Sucursalei Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, care este parte integrantă a Asociației Filantropia Oradea, s-a oferit ajutoare celor care sunt asistați în centre de ocrotire din cadrul rețelei de asistență socială a Episcopiei Oradiei. De asemenea, ca urmare a inundațiilor devastatoare s-au oferit ajutoare în alimente și îmbrăcăminte în județul Buzău și alte localități din județ și din țară. S-au oferit și se oferă burse pentru elevii si studentii buni la învățătură, dar cu situație slabă din punct de vedere economic, precum și celor orfani. Fondurile necesare provin din donațiile benevole ale credincioșilor pe bază de chitanță.

  Proiectul „Agapa Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” de la Parohia Oradea-Vii, a luat ființă la cererea părintelui paroh Gheorghe Nemeș și s-a binecuvântat și inaugurat la data de 18 septembrie 2010 cu prilejul vizitei canonice a Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române la invitația Preasfințitului Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei.

  Acesta este motivul pentru care doresc ca și pe această cale să aduc mulțumiri și veșnică recunoștință Preafericitului Părinte Daniel pentru vizita canonică efectuată în urmă cu 10 ani la Parohia Ortodoxă Română Oradea-Vii, la slujba Vecerniei de la „Biserica Albastră” și la Așezământul pastoral, social-cultural și filantropic „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”.

  Aceleași sincere mulțumiri Preasfințitului Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, înalților Ierarhi, Mitropoliți, Arhiepiscopi și Episcopi, membrii ai Sfântului Sinod care l-au însoțit pe Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române, pe Preafericitul Părinte Daniel, la biserica parohiei noastre pe data de 18 septembrie 2010.

  Cu speranța că rugăciunile clerului și a credincioșilor vor fi auzite la Tronul cel mai presus de Ceruri, pentru ca această epidemie Covid-19 v-a trece, sperăm ca Bunul și Milostivul Dumnezeu să ne ajute tuturor ca după 10 ani de la prima vizită a Preafericirii Sale în Eparhia Oradiei să ne revedem în Cetatea Oradiei, pe frumoasele plaiuri ale Crișurilor și la sfânta Catedrală a Episcopiei Ortodoxe a Oradiei.

  Tuturor donatorilor și susținătorilor care în duminici și sărbători sunt alături de noi la susținerea proiectului „Agapa Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” de la Parohia Oradea-Vii, Vă mulțumim, rugând pe Bunul și Milostivul Dumnezeu, Să vă ajute și să vă răsplătească tuturor donatorilor și beneficiarilor acestui proiect.

  Dumnezeu să binecuvinteze Biserica Ortodoxă și Neamul nostru Românesc!

  Septembrie 2020

 • Liturghie Arhierească, Rugăciune și filantropie la Biserica Albastră de la Parohia Oradea-Vii
 • Liturghie Arhierească, Rugăciune și filantropie la Biserica Albastră de la Parohia Oradea-Vii

  Duminică, 19 ianuarie 2020, la „Biserica Albastră” de la Parohia Oradea-Vii, se va oficia Sfânta Liturghie Arhierească de către Preasfințitul Părinte Sofroniu, Episcopul Oradiei, înconjurat de P.C. Părinți consilieri eparhiali, arhidiaconi și diaconi și de preoții slujitori ai acestei biserici.

  Se va face pomenire de veșnică recunoștință pentru Părintele Lucian Roșu, preot și protopop de Torino, ginerele familiei Pr. Gheorghe Nemeș, mutat la Domnul la data de 2 ianuarie 2020.

  Se va înălța rugăciune de mulțumire  pentru toate darurile primite în cursul celor 77 de ani de viață ai Părintelui Protoiereu Gheorghe Nemeș.

  Cu prilejul proclamării anului 2020 în Patriarhia Română ca „Anul omagial al pastorației părinților și copiilor” și „Anul comemorativ al filantropilor ortodocși români”, Părintele Gheorghe Nemeș, inițiatorul și președintele comitetului de susținere al proiectului „Agapa Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” de la Parohia Oradea-Vii, care este și directorul sucursalei parohiale „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din cadrul Asociației Filantropia a Episcopiei Oradea, aduce sincere mulțumiri tuturor filantropilor ortodocși români din Parohia Oradea-Vii și din Parohia Sfânta Cruce Torino cu prilejul împlinirii în anul acesta a 10 ani de întrajutorare a bătrânilor, bolnavilor, săracilor și a copiilor fără de părinți.

  Dumnezeu să binecuvinteze cu pace și sănătate pe toți cei ce sprijină cu darul lor pe cei mulți din parohia noastră, iar celor care trăiesc în neputință, rugăm pe Bunul Dumnezeu și pe Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, ocrotitorul filantropiei noastre, să le dăruiască tuturor sănătate, fericire și La mulți ani!

 • Nouă ani de filantropie în Parohia Oradea-Vii

  Un articol de: Pr. Cristian Rus – 10 Oct, 2019

  Parohia Oradea-Vii din Episcopia Oradiei a sărbătorit luni, 7 octombrie, în prezența Preasfințitului Părinte Sofronie, chiriarhul locului, nouă ani de la iniţierea proiectului social-filantropic „Agapa Sfântului Mare Mucenic Gheorghe”. Acesta se desfășoară prin grija pr. Gheorghe Nemeş, coordonatorul sucursalei parohiale a Asociației „Filantropia” a Episcopiei Oradiei.

  Parohia Oradea-Vii a organizat o întâlnire festivă a Comitetului de susţinere a proiectului social-filantropic, la Centrul social-cultural „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” al parohiei, la care au participat ierarhul, consilieri eparhiali, clerici din parohie şi din Oradea, precum şi susțină­ori ai proiectului filantropic și numeroși credincioși. Slujba de Te Deum a fost oficiată de un sobor de preoţi în biserica parohială, iar răspunsurile au fost date de mem­bri din Corul „Psalmodia Varadiensis” al Facultății de Teologie Ortodoxă din Oradea, dirijați de pr. conf. dr. habil. Mihai Brie.

  Pr. Gheorghe Nemeş, iniţiatorul şi preşedintele comitetului de susţinere al proiectului „Agapa Sfântului Mare Mucenic Gheorghe”, care este şi directorul sucursalei parohiale „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din cadrul Asociaţiei „Filantropia” a Episcopiei Oradiei, a prezentat activităţile desfăşurate prin programul social în ultimul an, mulţumind Preafericitului Părinte Patriarh Daniel pentru binecuvântarea dată la începutul proiectului, Prea­sfinţitului Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, pentru binecuvântarea şi sprijinul constant în cei nouă ani în care mii de persoane au primit ajutor prin acest program, şi tuturor celor care s-au implicat în organizarea activităţilor filantropice. 

  Preasfinţitul Episcop Sofronie a felicitat pe preoții slujitori și pe diaconul de la Parohia Oradea-Vii, care se implică în organizarea programelor filantropice, în frunte cu pr. Gheorghe Nemeș, precum și pe toţi cei care contribuie la susți­nerea și derularea proiectului filantropic: „Dumnezeu să binecu­vân­teze lucrarea misionară a acestei parohii şi, în special, programul social «Agapa Sfântului Mare Mucenic Gheorghe», pentru a duce cât mai multă lumină şi bucurie celor atât de încercaţi de împrejurările vieţii, iar dumneavoastră, sprijinitorilor acestui proiect, să vă dăruiască sănătate, putere şi ani mulţi, ca să puteţi continua şi împlini, cu mai multă însuflețire, ceea ce faceţi în ajutorarea semenilor voştri, din dragoste pentru Mântuitorul nostru Iisus Hristos şi Biserica Sa, din dragoste pentru aproapele”. 

  Scopul proiectului filantropic al Parohiei Oradea-Vii este sprijinirea persoanelor nevoiaşe, cu diferite dizabilităţi, bolnave şi fără posibilităţi. Ajutoarele oferite constau în hrană caldă și rece oferită zilnic, îmbrăcăminte, medicamente, bunuri de folosinţă casnică, produse sanitare, cărucioare pentru cei cu dizabilităţi, precum şi sume de bani, toate furnizate acasă la beneficiari de către voluntari din parohie. Începând cu anul 2013 s-a început acordarea de burse pentru studenţi şi elevi cu rezultate deosebite la învăţătură, dar fără posibilităţi materiale. 

  Serviciile sociale oferite de Parohia Oradea-Vii au fost incluse în rețeaua de servicii a Asociației „Filantropia” a Episcopiei Oradiei și, astfel, sucursala beneficiază de un cadrul legal, acreditat, care contribuie și beneficiază de avantajele muncii în rețea de servicii sociale. În comitetul de inițiativă a sucursa­lei parohiale activează peste 30 de credincioși din parohie, iar peste 100 de credincioși au răspuns la apelul preotului coordonator și al comitetului de iniția­tivă. Fondurile de susţinere a proiectului „Agapa Sfântului Mare Mucenic Gheorghe” provin din donaţiile credincioşilor din Parohia Oradea-Vii şi de la credincioşii din Parohia „Sfânta Cruce” din Torino, Italia, cu care parohia orădeană este înfrăţită. 

 • Doisprezece ani de Patriarhat

  Preafericirii Sale,

  Preafericitului Părinte Daniel,

  Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

  Cu prilejul celei de a 12 aniversare a Întronizării Preafericirii Voastre, ca Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, în numele preoților slujitori și al tuturor credincioșilor de la „Biserica Albastră” a Parohiei Oradea-Vii, subsemnatul Preot Gheorghe Nemeș vin a Vă ruga să binevoiți a primi fieștile noastre urări de bine, fericire și ani mulți cu sănătate, în bogata activitate ce o desfășurați la cârma Sfintei noastre Biserici Ortodoxe Române.

  Preafericirea Voastră,

  În ziua de 17 septembrie 2019, am avut bucuria să fiu primit împreună cu Părintele diacon George Samașca-Nemeș, nepotul meu, în audiență la Preafericirea Voastră pentru a Vă oferi cartea: „Preot Gheorghe Nemeş. Cincizeci de ani în slujba Bisericii Ortodoxe Române și a Neamului meu Românesc”.

  Cartea cu titlul de mai sus în două volume V-am oferit-o cu fiască dragoste în semn de recunoștință pentru  vizita canonică de acum nouă ani (18 septembrie 2010) la Parohia Oradea-Vii și la Așezământul social, cultural și filantropic „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”.

  Și de data aceasta întocmai ca și în alte dăți, prin bunăvoință Părintească, am primit un însemnat număr de cărți publicate și binecuvântate de Preafericirea Voastră.

  Cărțile și Albumele primite recent și în alte ocazii fericite ne luminează mintea și ne inspiră din viața culturală, socială, administrativă și filantropică a Preafericirii Voastre de a Vă urma exemplul.

  După o primire caldă, sinceră și Părintească la Reședința Patriarhală, frumos restaurată în interior și exterior cu mozaicuri de Murano, precum și pentru aprecierile calde și frumoase la realizarea acestei cărți-album, publicată de subsemnatul, precum și pentru anunțul telefonic că această carte-album, se   v-a prezenta la Televiziunea Trinitas a Patriarhiei Române prin bunăvoința și binecuvântarea Preafericirii Voastre, de către Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, Vă sunt recunoscător și pururea rugător către Dumnezeu să fiți sănătos și fericit întru mulți și binecuvântați ani!

  Preafericirea Voastră,

  După această audiență încărcată de sfaturi părintești Patriarhale,  binevenite subsemnatului și părintelui diacon George Samașca-Nemeș, nepotul meu, ne-am reîntors spre casă pe la Curtea de Argeș, unde ne-am plecat fruntea și am aprins o lumânăre la mormintele familiei regale.

  După aceea am fost găzduiți la Hotel Posada, unde ni s-a oferit cazare și cină, pentru că Reședința Arhiepiscopiei era în restaurare.

  Întâlnirea cu Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului, a avut loc în ziua următoare la „Casa Scriitorului Calinic Argeșeanul” de la Oești-Pământeni și la Mănăstirea Sfântul Ioan Antonești din localitatea Corbeni.

  I-am oferit Părintelui Arhiepiscop Calinic, Om al Bisericii și Maiestru al condeiului, Cartea-album de care s-a bucurat nespus de mult, felicitându-mă!

  Aici mi s-au oferit cărți publicate de Înaltpreasfinția Sa și o Icoană cu chipul Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, cu dedicație pentru a se păstra la Așezământul social, cultural și filantropic, alături de Icoana Mântuitorului Iisus Hristos, pictură pe lemn, primită cu dedicație din partea Preafericirii Voastre cu prilejul  vizitei și binecuvântării proiectului „Agapa Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” de la Parohia Oradea-Vii la 18 septembrie 2010.

  Bucuria întâlnirii celor doi colegi de la Sibiu, de acum 56 de ani, Calinic Arhiepiscop și Gheorghe Nemeș Preot, s-a continuat pe tot drumul Transfăgărășanului, între munți înalți și păduri frumos înverzite, până la Bâlea Lac, unde ne-am despărțit cu mulțumiri și cu rugăciune către Dumnezeu de a ne revedea mereu aici și în veșnicie.

  Sosind la Sibiu, am fost găzduiți peste noapte la Căminul Preoțesc al Arhiepiscopiei, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Laurențiu, Mitropolitul Ardealului, ca în ziua următoare, 19 septembrie, orele 10:30 să ne întâlnim la Reședința Mitropolitană, unde i-am oferit două seturi de cărți-album, pentru biblioteca personală și cea mitropolitană.

  Pentru acest gest mi-a mulțumit și m-a binecuvântat. Eu, i-am dorit succes în lucrarea pastorală, culturală și administrativă în cuprinsul Arhiepiscopiei și a Mitropoliei Ardealului.

  În aceeași zi la ora 18 am ajuns la Oradea, povestind familiei despre toate cele frumos petrecute la București, Curtea de Argeș și Sibiu.

  În Duminica zilei de 22 septembrie a.c.  după oficierea Sfintei Liturghii, am prezentat credincioșilor calda primire la Preafericirea Voastră, cu prilejul împlinirii a nouă ani de la istorica vizită-canonică la „Biserica Albastră” și la Așezământul cultural, social și filantropic „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”.

   Împreună cu toți credincioșii prezenți am urat

  Preafericirii Voastre, Preafericite Părinte Patriarh Daniel,

  „Mulți ani trăiască” cu prilejul împlinirii a 12 ani de Patriarhat la Cârma Bisericii Ortodoxe Române.

  Cu recunoștință și fiască dragoste,

   al Preafericirii Voastre, fiu duhovnicesc,

  Preot Gheorghe Nemeș

  Oradea,

  27.09.2019

  Preafericirii Sale,

  Preafericitului Părinte Daniel

  Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

 • Scrisoare de mulțumire și recunoștință

  Preafericirii Sale,

  Preafericitului Părinte Daniel,

  Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

  Cu smerenie şi supunere fiască, subsemnatul Preot Gheorghe Nemeș de la „Biserica Albastră” a Parohiei Oradea-Vii și coordonator al proiectelor sociale ce se derulează la Sucursala Parohiei, care este parte integrantă a Asociației Filantropia a Episcopiei Oradiei, vin a Vă ruga să binevoiți a primi această scrisoare de mulțumire și recunoștință din partea subsemnatului, a credincioșilor și a tuturor beneficiarilor proiectului „Agapa Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”.

  Preafericirea Voastră,

  Cu ajutorul lui Dumnezeu în ziua de 18 septembrie 2019, se vor împlini nouă ani de la istorica vizită canonică a Preafericirii Voastre în Eparhia Oradiei și la Parohia Oradea-Vii. Cu acel fericit prilej la vremea rugăciunii „Lumină Lină” din jilțul Patriarhal al „Bisericii Albastre” în prezența membrilor Sfântului Sinod, a preoțimii din Eparhia Oradiei și a multor credincioși, ați înălțat cuvânt bogat și folositor cu adevărat de Mare Patriarh cu privire la biserica din parohie, care este rugătoare și slujitoare prin filantropie.

  În urma aprecierilor făcute la adresa mea cu privire la slujirea pastorală și filantropică, ați binevoit Preafericirea Voastră, a-mi acorda „Ordinul Sfântul Apostol Andrei, Ocrotitorul României, Clasa I”. Tot atunci am primit un însemnat număr de cărți publicate de Preafericirea Voastră și o icoană a Mântuitorului Iisus Hristos, pentru a putea fi păstrată la loc de cinste la intrarea în clădirea noului Așezământ Social, Cultural și Filantropic „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”.

  Cu acest fericit prilej prin bunăvoință Părintească și Patriarhală împreună cu Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei ați binecuvântat proiectul „Agapa Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” care este inspirat din inițiativele și nenumăratele proiecte ce le-ați recomandat preoțimii din țară și diaspora, în calitate de Mitropolit al Moldovei și Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române.

  Eram bucuros de aprobarea acelui proiect, dar și cu mare îndoială că nu voi putea continua promisiunea făcută în prezența Preafericii Voastre.

  Cu ajutorul lui Dumnezeu și a Sfântului Mare Mucenic Gheorghe și a bunilor credincioși cu inimă bună și mână largă, s-au reușit următoarele realizări: sute și mii de persoane nevoiașe au primit sprijin financiar și material şi multă mângâiere duhovnicească. Timp de nouă ani fără întrerupere s-a oferit la domiciliul bolnavilor, a bătrânilor și a copiilor fără de părinți mese calde. S-a oferit burse și ajutoare elevilor și studenților teologi cu situație materială precară. Medicamente și ajutoare financiare pentru intervenții chirurgicale în țară și străinătate precum și altele despre care Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, care a scris frumos în Ziarul Lumina ediția de Transilvania și Banat din 28 mai a.c. și în Legea Românească nr. 2/2019 pag. 22-23.

  Despre aceste realizări s-a mai scris și în ziarele locale Crișana și Jurnalul Bihorean.

  Pentru toate acestea Vă sunt profund recunoscător și rugător către Milostivul Dumnezeu, care să Vă fie sprijin și ajutor în marea Operă ce o desfășurați cu succes la cârma Bisericii Ortodoxe Române.

  Preafericirea Voastră,

  În primăvara acestui an am primit Diploma Omagială cu prilejul sfințirii Catedralei Naționale, 25 noiembrie 2018, la care am participat alături de mulțimea nenumărată a credincioșilor din România și străinătate.

  Toate darurile primite de la Preafericirea Voastră, Ordinul Sfântul Apostol Andrei, Gramata Patriarhală, Diploma Omagială, cărțile publicate de Preafericirea Voastră, medaliile comemorative ale Patriarhilor României, pastorale, fotografii și răspunsurile la scrisorile pe care vi le-am expediat sunt păstrate cu sfințenie la Muzeul Eclezial al Parohiei Oradea-Vii, iar copiile la Muzeul memorial de la casa părintească a satului natal Gepiu, județul Bihor.

  Pentru toate acestea Vă mulțumesc Preafericite Părinte Patriarh Daniel!

  Preafericirea Voastră,

  Cu aceași smerenie şi dragoste fiască vin a Vă face cunoscut că la data de 23 mai a.c. s-a lansat cartea album „Preot Gheorghe Nemeş. Cincizeci de ani în slujba Bisericii Ortodoxe Române și a Neamului meu Românesc” în două volume.

  Cartea cuprinde aproape 1000 de pagini și 1300 de fotografii alb-negru si color, la care am lucrat împreună cu redactorul și cu tehnoredactorul aproape doi ani. Cartea aceasta a fost lansată de Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, în sala festivă „Florica Ungur” a Primăriei Municipiului Oradea. La lansare au participat preoți de la centrul Eparhial, Protopopi, Profesori de Teologie, Universitari, Medici, Generali, Colonei, Credincioși din parohie și din tot orașul Oradea, precum și corul studenților teologi și corul „Traian Moșoiu” din Oradea.

  „Cartea unicat” s-a bucurat și se bucură de mare succes în Eparhia Oradiei, după cum frumos s-a scris în ziarul Lumina ediția de Transilvania și Banat, din 28 mai 2019 și în Legea Românească nr. 2/2019 pag. 22-23, după cum am arătat în rândurile de mai sus.

  Preafericirea Voastră,

  În semn de aleasă mulțumire și deosebită gratitudine pentru toată munca intelectuală, pastorală, administrativă și filantropică pe care o desfășurați cu mult succes la cârma Bisericii Ortodoxe Române din țară și străinătate, cu smerenie şi fiască dragoste în Hristos Domnul, aş dori să vin la Bucureşti, la Sfânta Patriarhie, cu binecuvântarea Chiriarhului meu, pentru a Vă înmâna personal cele două volume ale lucrării amintite mai sus, însoțite de florile recunoștinței pentru jertfa depusă la înălțarea Catedralei Naționale, la care doresc să fiu numărat printre ctitorii și binefăcătorii celei mai mărețe Catedrale Ortodoxe din lume.

  În nădejdea că această scrisoare va trece pragul Palatului Patriarhal și v-a ajunge în mâinile binecuvântătoare ale Preafericii Voastre, voi fi fericit și bucuros, sperând într-o frumoasă și rodnică întâlnire, pentru care Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei mi-a dat părinteasca binecuvântare.

  Cu smerenie şi fiască dragoste în Iisus Hristos Domnul,

  al Preafericirii Voastre,

  Pr. Gheorghe Nemeş

  Preafericirii Sale, Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

 • Volume unicat lansate în Eparhia Oradiei

  Un articol de: Pr. Cristian Rus – 28 Mai, 2019

  Sursa: https://ziarullumina.ro/actualitate-religioasa/regionale/transilvania/volume-unicat-lansate-in-eparhia-oradiei-144633.html

  Joi, 23 mai, a avut loc lansarea cărții monografice și biografice, în două volume, cu titlul „Pr. Gheorghe Nemeș – Cincizeci de ani în slujba Bisericii Ortodoxe Române și a neamului meu românesc”, apărută recent în Editura „Episcop Nicolae Popovici” a Episcopiei, autor fiind părintele Gheorghe Nemeș de la Parohia Oradea-Vii. 

  În cele aproape 1000 de pagini și peste 1300 de fotografii sugestive, pe lângă prezentarea cronologică a vieții și activității preoțești a părintelui Gheorghe Nemeș, se cuprind imagini și însemnări ale unor mari ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române, ai învățământului teologic universitar de la București, Sibiu și Oradea, precum și ale unor cărturari ce au vizitat bisericile și muzeele înființate de părintele Gheorghe Nemeș la Homorog, Tinca și Oradea.

  După ce duminică, 19 mai, după Sfânta Liturghie, volumele au fost prezentate enoriașilor Parohiei Oradea-Vii, unde părintele Gheorghe Nemeș slujește, neostenit, cu realizări și împliniri bogate, fiind caracterizat de vrednicul de pomenire Patriarh Teoctist al României drept „stâlp al Ortodoxiei din Bihor”, vreme de peste trei decenii, cartea a avut parte și de o lansare dedicată publicului larg, în sala de evenimente „Florica Ungur” din centrul municipiului Oradea, la care au luat parte numeroși invitați.

  În prezența Preasfințitului Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, a numeroși preoți, profesori de teologie, cadre didactice universitare și preuniversitare, cadre militare, oficialități, elevi și studenți, dar și a membrilor familiei părintelui Gheorghe Nemeș, precum și a două coruri și a multor credincioși din Oradea, părintele Gheorghe Nemeș, autorul cărții, a deschis seria cuvântărilor festive, adresând mulțumiri Preasfințitului Părinte Sofronie pentru toate binecuvântările oferite programelor misionare, culturale și filantropice organizate în parohia Oradea-Vii, dar mai ales pentru aleasa purtare de grijă și dragostea sfântă cu care a înconjurat familia sa trupească și familia cea mare duhovniească a enoriei Viilor Orăzii, de la venirea sa la cârma Eparhiei Oradiei.

  Preasfințitul Părinte Episcop Sofronie, în cuvântul rostit cu acest prilej, a făcut o prezentare amplă a bogatei și rodnicei activități în câmpul misionar-pastoral al Sfintei Biserici a părintelui Gheorghe Nemeș, la Homorog, la Tinca și la Oradea-Vii, care nici după pensionare nu s-a oprit, slujind la Sfântul Altar și activând cu folos mult în misiunea filantropică a Parohiei Oradea-Vii, în calitate de coordonator al sucursalei parohiale „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” a Asociației „Filantropia” a Episcopiei Oradiei, sucursală care gestionează proiectul filantropic „Agapa Sfântului Mare Mucenic Gheorghe”, prin care, începând din anul 2010, de la lansarea sa în cadrul vizitei Preafericitului Părinte Patriarh Daniel al României în Episcopia Oradiei, la biserica parohială Oradea-Vii, mii de persoane nevoiașe au primit sprijin financiar și material și mângâiere duhovnicească, dar și mese calde zilnice, constituind un model demn de urmat pentru toate enoriile.

  „Părintele Gheorghe a dorit să prezinte în cele două volume oglinda celor cincizeci de ani de slujire. Însă, pe lângă toate aceste împliniri pe care Părintele Gheorghe le are, credem că cea mai importantă realizare este frumoasa sa familie, o familie preoțească model, începând de la doamna preoteasă Paula, cele trei fiice, dintre care două preotese, ginerii, și continuând cu nepoții și cu cei doi, deocamdată, strănepoți, care i-au fost mereu aproape Părintelui Gheorghe în misiunea sa preoțească. Dar nu numai familia trupească i-a fost alături, ci și familia mare, familiile, parohiile prin care a trecut și unde a slujit și de unde și-a adunat fii și fiice duhov­nicești care până în zilele noastre îl urmează, îi cer sfatul și se bucură de prietenia sa, sfinția sa bucurându-se, la rându-i, de prietenia acestora. Și aici se includ și colegii, confrații preoți cu care a studiat împreună la Seminarul teologic, la Caran­sebeș, la Cluj, la Institutul Teologic de grad universitar de la Sibiu, colegii de la sfintele altare cu care a slujit împreună și cu care au dus împreună greul în vremurile complicate de dinainte de anul 1989, când Biserica a fost nu de puține ori umilită. Nu în ultimul rând Părintele Gheorghe s-a bucurat și se bucură și de prietenia unor dascăli de teologie de prestigiu, dar și de prietenia spirituală și bucuria multor ierarhi ai Bisericii noastre Ortodoxe Române și nu numai”, a spus Preasfințitul Părinte Sofronie.

  „Așadar, activitatea Părintelui Gheorghe Nemeș, bogată și rodnică, este un model pentru toți preoții, în special pentru generația tânără, chiar dacă lumea s-a schimbat și misiunea preoțească se face altfel în zilele noastre, dar filonul rămâne același, credința rămâne aceeași, schimbându-se și diversificându-se doar felul în care prezentăm Evanghelia credincioșilor noștri”, a mai remarcat ierarhul care a adresat urări de ani mulți și binecuvântați părintelui Gheorghe Nemeș și familiei sale, pentru a continua, cu aceeași putere și însuflețire, slujirea preoțească, așa încât să aibă în vedere publicarea și celui de-al treilea volum din această serie.

  Pr. prof. dr. Dumitru Abrudan, originar din satul Gepiu – la fel ca și părintele Gheorghe Nemeș -, fost decan al Facultății de Teologie Ortodoxă din Sibiu, dar și fost decan al Facultății de Teologie Ortodoxă din Oradea, dascăl de teologie de prestigiu al Bisericii Ortodoxe Române, a subliniat prietenia veche care îl leagă de părintele Gheorghe Nemeș, consăteanul său, împreună cu care a slujit la altarul bisericii enoriei Oradea-Vii.

  Părintele Dorel Octavian Rus, protopop onorar al Oradiei, redactorul celor două volume lansate, a vorbit celor prezenți despre munca de aproape doi ani în care s-a aplecat cu acrivie și minuțiozitate peste documentele și fotografiile din arhiva și biblioteca părintelui Gheorghe Nemeș, punând în lumină, pas cu pas, întreaga activitate a sacerdotului bihorean, de peste tot unde Dumnezeu i-a îndrumat pașii, prezentând într-o ordine cronologică și sistematică, ușor de parcurs de către cititor, urmele consistente și amintirile vii ale Părintelui Gheorghe, îmbiate a fi o lectură de suflet pentru cei însetați de a cunoaște treptele devenirii sale în Biserica dreptmăritoare din Bihor.

  Tehnoredactorul cărții, preotul și tipograful Ștefan Avram a prezentat cartea din punct de vedere al calității în elaborarea grafică a conținutului și a co­perții, precum și în grija pentru tiparul volumelor.
  Prof. dr. Sorin Curilă, pre­ședintele Senatului Universității din Oradea, și-a exprimat bucuria și încântarea de a fi prezent la un eveniment cultural de o asemenea încărcătură spirituală și culturală, vorbind despre părintele Gheorghe Nemeș în calitatea sa de enoriaș din copilărie al bisericii albastre, așa cum este cunoscută biserica enoriei Oradea-Vii, având amintiri dragi despre familia distinsă a părintelui Gheorghe Nemeș.

  Membri din corul „Psalmodia Varadiensis” a Facultății de Teologie Ortodoxă „Episcop Dr. Vasile Coman” din Oradea, dirijați de pr. conf. dr. habil. Mihai Brie, au interpretat piese corale religioase, clasice și patriotice. Apoi, corul „Traian Moșoiu” din Oradea, dirijat de prof. Ioan Fluieraș, împreună cu elevi de la Școala „Oltea Doamna” din Oradea au exprimat prin cânt bucuria aniversării a 100 de ani de la vizita Regelui Ferdinand I și a Reginei Maria la Oradea, din 23 mai 1919. 

  Părintele Gheorghe Nemeș a adus mulțumiri ierarhului și tuturor celor care au onorat in­vitația la lansarea cărții-album și document în același timp, precum și tuturor celor care, ierarhi, preoți și credincioși, l-au sprijinit în cursul celor 52 de ani de slujire a Bisericii străbune și a neamului românesc. 

 • S-a lansat monografia părintelui Gheorghe Nemeș

  Cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, în data de 19 și 23 mai 2019 s-a lansat monografia „Cincizeci de ani în slujba Bisericii Ortodoxe Române și a Neamului meu românesc” la Biserica Albastră, de la Parohia Oradea-Vii și la Sala „Florica Ungur” a Primăriei orașului Oradea.

  În urma invitațiilor lansate, Biserica Albastră și sala primăriei au fost pline până la refuz de tineri și vârstnici.

  În întâmpinarea oaspeților, Corul studenților teologi conduși de Pr. prof. univ. dr. Mihai Brie, au oferit spre delectare momente corale religioase, clasice și patriotice.

  O surpriză plăcută a făcut-o Corul „Traian Moșoiu” condus de Prof. Ioan Fluieraș, la care s-au atașat tinere eleve de la Școala Oltea Doamna din Oradea, cântând, dansând și fluturând stegulețe tricolor pentru bucuria împlinirii a 100 de ani de la Marea Unire și de la vizita Regelui Ferdinand și a Reginei Maria în orașul Oradea.

  Sala „Florica Ungur” a fost împodobită cu florile primăverii și cu afișe pe care erau scrise evenimentul lansării acestei cărți în două volume.

  La masa oficială a fost întâmpinat Preasfințitul Părinte Sofronie cu imnul arhieresc, la care s-au adăugat următorii: Pr. Filaret Fiț, Consilier eparhial, Pr. Dorel-Octavian Rusu, redactorul cărții, Pr. Simion Goga, Protopopul Oradiei, Pr. Prof. dr. Dumitru Abrudan, fostul decan al Facultății de Teologie din Sibiu și Oradea, Pr. Călin Popa, Protopop de Tinca, Dl. Sorin Curilă, Președintele Senatului Universității din Oradea, Pr. prof. Radu-Valer Rus, Directorul Liceului Ortodox Roman Ciorogariu din Oradea, Pr. Ștefan Avram, tehnoredactorul și tipograful cărții, Pr. prof. Florin Negruțiu, Inspector școlar.

  Preasfințitul Părinte Sofroniu a deschis șirul luărilor de cuvânt prezentând publicului în cuvinte alese cartea autorului, amintind de vizitele înalților oaspeți la bisericile din Homorog, Tinca și Oradea, unde autorul acestei cărți și-a desfășurat activitatea pastorală, culturală, socială și filantropică timp de peste cincizeci de ani. S-a mai amintit de înființarea muzeelor de la parohiile mai sus amintite, precum și de strămutarea bisericii de lemn, monument istoric, de la Sohodol, comuna Căbești, județul Bihor în parcul bisericii din localitatea Tinca, înființarea Așezământului pastoral, cultural, social și filantropic, precum și lansarea proiectului Agapa Sfântul Mare Mucenic Gheorghe de la Parohia Oradea-Vii, binecuvântat personal de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, împreună cu Preasfințitul Părinte Sofroniu, Episcopul Oradiei la data de 18 septembrie 2010 cu prilejul vizitei canonice în Eparhia Oradiei.

  Ierarhul Eparhiei de Oradea, în cuvinte părintești și de apreciere a elogiat familia părintelui Nemeș, respectiv pe soția Paula, pe cele trei fiice, pe gineri, pe nepoți și strănepoți.

  Autorul cărții, Părintele Gheorghe Nemeș, fiind delegat de Preasfinția Sa să conducă acest eveniment cultural, a dat cuvântul următorilor: Pr. prof. dr. Dumitru Abrudan, care a arătat că este consătean și împreună slujitor la Biserica Albastră, felicitând pe Episcopul locului pentru frumoasele cuvinte pe care nu le-a mai auzit niciodată în cei 80 de ani împliniți la adresa unui preot cum a făcut-o în cazul de față.

  Apoi a luat cuvântul Pr. Dorel-Octavian Rusu, prezentând în cuvinte frumoase nașterea acestei cărți în două volume la care împreună cu tehnoredactorul Pr. Ștefan Avram s-a lucrat cu răbdare și multă exigență timp de un an și jumătate. Vorbitorul a mai spus că această carte este „unicat”, model frumos pentru tinerii preoți și nu numai.

  Pr. Ștefan Avram a vorbit despre tehnoredactarea acestei cărți după pretențiile actuale, arătând complexitatea lucrării și îmbunătățirea materialelor folosite. A felicitat pe autor, pe preoteasa Paulina și pe diaconul George.

  S-a dat cuvântul Domnului Sorin Curilă, Președintele Senatului Universității din Oradea, apreciind activitatea autorului, preot slujitor Gheorghe Nemeș, citind articolul care l-a publicat în cartea lansată.

  În urma luărilor de cuvânt Părintele Gheorghe Nemeș a mulțumit cu emoție și plăcere tuturor vorbitorilor.

  Pentru ca festivitatea să fie pe măsura așteptărilor, autorul acestei cărți l-a rugat fiește pe Preasfinția Sa să binevoiască a încheia șirul tuturor cuvântărilor rostite.

  Bucuros de această rugăminte, Preasfinția Sa, a amintit că exact în urmă cu 100 de ani a sosit la Oradea, Regele Ferdinand împreună cu Regina Maria, a cărei statuie monumentală cu coroana de oțel este așezată în Piața Unirii din Oradea. În urma acestor cuvinte Corul „Traian Moșoiu” a intonat imnul regal împreună cu majoritatea celor prezenți.

  Coordonatorul acestei întâlniri, Părintele Gheorghe Nemeș, a mulțumit Preasfinției Sale, pentru frumoasele și bogatele cuvinte care au ridicat nimbul festivității religios-culturale de lansare a acestei cărți, al cărei autor este.

  Aceleași mulțumiri le-a îndreptat către toți cei prezenți, vorbitorilor, coriștilor, familiei și tuturor credincioșilor care l-au sprijinit în cursul celor cincizeci și doi de ani de pastorație.

  În timp ce s-au dat autografe, mulțimea prezentă s-a îndreptat către bucatele oferite, cu drag și recunoștință de familia Părintelui Gheorghe Nemeș și de către credincioșii prezenți.

  Ierarhul locului, Preasfințitul Părinte Sofronie i-a urat autorului acestei cărți sănătate, fericire și la mulți ani pentru a putea lansa și volumul următor.