Biserica Albastră

Din dorința de a cinsti memoria înaintașilor noștri episcopi, preoți și credincioși care au pus bazele acestei parohii și biserici începând cu anul 1928, precum și întreaga activitate pastorală, culturală, socilală și filantropică până în prezent, ne-am decis a le face cunsocute aceste realizări tuturor credincioșilor și iubitorilor de frumos, din țară și străinătate prin intermediul acestui site.


 • Liturghie Arhierească, Rugăciune și filantropie la Biserica Albastră de la Parohia Oradea-Vii
 • Liturghie Arhierească, Rugăciune și filantropie la Biserica Albastră de la Parohia Oradea-Vii

  Duminică, 19 ianuarie 2020, la „Biserica Albastră” de la Parohia Oradea-Vii, se va oficia Sfânta Liturghie Arhierească de către Preasfințitul Părinte Sofroniu, Episcopul Oradiei, înconjurat de P.C. Părinți consilieri eparhiali, arhidiaconi și diaconi și de preoții slujitori ai acestei biserici.

  Se va face pomenire de veșnică recunoștință pentru Părintele Lucian Roșu, preot și protopop de Torino, ginerele familiei Pr. Gheorghe Nemeș, mutat la Domnul la data de 2 ianuarie 2020.

  Se va înălța rugăciune de mulțumire  pentru toate darurile primite în cursul celor 77 de ani de viață ai Părintelui Protoiereu Gheorghe Nemeș.

  Cu prilejul proclamării anului 2020 în Patriarhia Română ca „Anul omagial al pastorației părinților și copiilor” și „Anul comemorativ al filantropilor ortodocși români”, Părintele Gheorghe Nemeș, inițiatorul și președintele comitetului de susținere al proiectului „Agapa Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” de la Parohia Oradea-Vii, care este și directorul sucursalei parohiale „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din cadrul Asociației Filantropia a Episcopiei Oradea, aduce sincere mulțumiri tuturor filantropilor ortodocși români din Parohia Oradea-Vii și din Parohia Sfânta Cruce Torino cu prilejul împlinirii în anul acesta a 10 ani de întrajutorare a bătrânilor, bolnavilor, săracilor și a copiilor fără de părinți.

  Dumnezeu să binecuvinteze cu pace și sănătate pe toți cei ce sprijină cu darul lor pe cei mulți din parohia noastră, iar celor care trăiesc în neputință, rugăm pe Bunul Dumnezeu și pe Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, ocrotitorul filantropiei noastre, să le dăruiască tuturor sănătate, fericire și La mulți ani!

 • Nouă ani de filantropie în Parohia Oradea-Vii

  Un articol de: Pr. Cristian Rus – 10 Oct, 2019

  Parohia Oradea-Vii din Episcopia Oradiei a sărbătorit luni, 7 octombrie, în prezența Preasfințitului Părinte Sofronie, chiriarhul locului, nouă ani de la iniţierea proiectului social-filantropic „Agapa Sfântului Mare Mucenic Gheorghe”. Acesta se desfășoară prin grija pr. Gheorghe Nemeş, coordonatorul sucursalei parohiale a Asociației „Filantropia” a Episcopiei Oradiei.

  Parohia Oradea-Vii a organizat o întâlnire festivă a Comitetului de susţinere a proiectului social-filantropic, la Centrul social-cultural „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” al parohiei, la care au participat ierarhul, consilieri eparhiali, clerici din parohie şi din Oradea, precum şi susțină­ori ai proiectului filantropic și numeroși credincioși. Slujba de Te Deum a fost oficiată de un sobor de preoţi în biserica parohială, iar răspunsurile au fost date de mem­bri din Corul „Psalmodia Varadiensis” al Facultății de Teologie Ortodoxă din Oradea, dirijați de pr. conf. dr. habil. Mihai Brie.

  Pr. Gheorghe Nemeş, iniţiatorul şi preşedintele comitetului de susţinere al proiectului „Agapa Sfântului Mare Mucenic Gheorghe”, care este şi directorul sucursalei parohiale „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din cadrul Asociaţiei „Filantropia” a Episcopiei Oradiei, a prezentat activităţile desfăşurate prin programul social în ultimul an, mulţumind Preafericitului Părinte Patriarh Daniel pentru binecuvântarea dată la începutul proiectului, Prea­sfinţitului Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, pentru binecuvântarea şi sprijinul constant în cei nouă ani în care mii de persoane au primit ajutor prin acest program, şi tuturor celor care s-au implicat în organizarea activităţilor filantropice. 

  Preasfinţitul Episcop Sofronie a felicitat pe preoții slujitori și pe diaconul de la Parohia Oradea-Vii, care se implică în organizarea programelor filantropice, în frunte cu pr. Gheorghe Nemeș, precum și pe toţi cei care contribuie la susți­nerea și derularea proiectului filantropic: „Dumnezeu să binecu­vân­teze lucrarea misionară a acestei parohii şi, în special, programul social «Agapa Sfântului Mare Mucenic Gheorghe», pentru a duce cât mai multă lumină şi bucurie celor atât de încercaţi de împrejurările vieţii, iar dumneavoastră, sprijinitorilor acestui proiect, să vă dăruiască sănătate, putere şi ani mulţi, ca să puteţi continua şi împlini, cu mai multă însuflețire, ceea ce faceţi în ajutorarea semenilor voştri, din dragoste pentru Mântuitorul nostru Iisus Hristos şi Biserica Sa, din dragoste pentru aproapele”. 

  Scopul proiectului filantropic al Parohiei Oradea-Vii este sprijinirea persoanelor nevoiaşe, cu diferite dizabilităţi, bolnave şi fără posibilităţi. Ajutoarele oferite constau în hrană caldă și rece oferită zilnic, îmbrăcăminte, medicamente, bunuri de folosinţă casnică, produse sanitare, cărucioare pentru cei cu dizabilităţi, precum şi sume de bani, toate furnizate acasă la beneficiari de către voluntari din parohie. Începând cu anul 2013 s-a început acordarea de burse pentru studenţi şi elevi cu rezultate deosebite la învăţătură, dar fără posibilităţi materiale. 

  Serviciile sociale oferite de Parohia Oradea-Vii au fost incluse în rețeaua de servicii a Asociației „Filantropia” a Episcopiei Oradiei și, astfel, sucursala beneficiază de un cadrul legal, acreditat, care contribuie și beneficiază de avantajele muncii în rețea de servicii sociale. În comitetul de inițiativă a sucursa­lei parohiale activează peste 30 de credincioși din parohie, iar peste 100 de credincioși au răspuns la apelul preotului coordonator și al comitetului de iniția­tivă. Fondurile de susţinere a proiectului „Agapa Sfântului Mare Mucenic Gheorghe” provin din donaţiile credincioşilor din Parohia Oradea-Vii şi de la credincioşii din Parohia „Sfânta Cruce” din Torino, Italia, cu care parohia orădeană este înfrăţită. 

 • Doisprezece ani de Patriarhat

  Preafericirii Sale,

  Preafericitului Părinte Daniel,

  Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

  Cu prilejul celei de a 12 aniversare a Întronizării Preafericirii Voastre, ca Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, în numele preoților slujitori și al tuturor credincioșilor de la „Biserica Albastră” a Parohiei Oradea-Vii, subsemnatul Preot Gheorghe Nemeș vin a Vă ruga să binevoiți a primi fieștile noastre urări de bine, fericire și ani mulți cu sănătate, în bogata activitate ce o desfășurați la cârma Sfintei noastre Biserici Ortodoxe Române.

  Preafericirea Voastră,

  În ziua de 17 septembrie 2019, am avut bucuria să fiu primit împreună cu Părintele diacon George Samașca-Nemeș, nepotul meu, în audiență la Preafericirea Voastră pentru a Vă oferi cartea: „Preot Gheorghe Nemeş. Cincizeci de ani în slujba Bisericii Ortodoxe Române și a Neamului meu Românesc”.

  Cartea cu titlul de mai sus în două volume V-am oferit-o cu fiască dragoste în semn de recunoștință pentru  vizita canonică de acum nouă ani (18 septembrie 2010) la Parohia Oradea-Vii și la Așezământul social, cultural și filantropic „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”.

  Și de data aceasta întocmai ca și în alte dăți, prin bunăvoință Părintească, am primit un însemnat număr de cărți publicate și binecuvântate de Preafericirea Voastră.

  Cărțile și Albumele primite recent și în alte ocazii fericite ne luminează mintea și ne inspiră din viața culturală, socială, administrativă și filantropică a Preafericirii Voastre de a Vă urma exemplul.

  După o primire caldă, sinceră și Părintească la Reședința Patriarhală, frumos restaurată în interior și exterior cu mozaicuri de Murano, precum și pentru aprecierile calde și frumoase la realizarea acestei cărți-album, publicată de subsemnatul, precum și pentru anunțul telefonic că această carte-album, se   v-a prezenta la Televiziunea Trinitas a Patriarhiei Române prin bunăvoința și binecuvântarea Preafericirii Voastre, de către Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, Vă sunt recunoscător și pururea rugător către Dumnezeu să fiți sănătos și fericit întru mulți și binecuvântați ani!

  Preafericirea Voastră,

  După această audiență încărcată de sfaturi părintești Patriarhale,  binevenite subsemnatului și părintelui diacon George Samașca-Nemeș, nepotul meu, ne-am reîntors spre casă pe la Curtea de Argeș, unde ne-am plecat fruntea și am aprins o lumânăre la mormintele familiei regale.

  După aceea am fost găzduiți la Hotel Posada, unde ni s-a oferit cazare și cină, pentru că Reședința Arhiepiscopiei era în restaurare.

  Întâlnirea cu Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului, a avut loc în ziua următoare la „Casa Scriitorului Calinic Argeșeanul” de la Oești-Pământeni și la Mănăstirea Sfântul Ioan Antonești din localitatea Corbeni.

  I-am oferit Părintelui Arhiepiscop Calinic, Om al Bisericii și Maiestru al condeiului, Cartea-album de care s-a bucurat nespus de mult, felicitându-mă!

  Aici mi s-au oferit cărți publicate de Înaltpreasfinția Sa și o Icoană cu chipul Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, cu dedicație pentru a se păstra la Așezământul social, cultural și filantropic, alături de Icoana Mântuitorului Iisus Hristos, pictură pe lemn, primită cu dedicație din partea Preafericirii Voastre cu prilejul  vizitei și binecuvântării proiectului „Agapa Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” de la Parohia Oradea-Vii la 18 septembrie 2010.

  Bucuria întâlnirii celor doi colegi de la Sibiu, de acum 56 de ani, Calinic Arhiepiscop și Gheorghe Nemeș Preot, s-a continuat pe tot drumul Transfăgărășanului, între munți înalți și păduri frumos înverzite, până la Bâlea Lac, unde ne-am despărțit cu mulțumiri și cu rugăciune către Dumnezeu de a ne revedea mereu aici și în veșnicie.

  Sosind la Sibiu, am fost găzduiți peste noapte la Căminul Preoțesc al Arhiepiscopiei, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Laurențiu, Mitropolitul Ardealului, ca în ziua următoare, 19 septembrie, orele 10:30 să ne întâlnim la Reședința Mitropolitană, unde i-am oferit două seturi de cărți-album, pentru biblioteca personală și cea mitropolitană.

  Pentru acest gest mi-a mulțumit și m-a binecuvântat. Eu, i-am dorit succes în lucrarea pastorală, culturală și administrativă în cuprinsul Arhiepiscopiei și a Mitropoliei Ardealului.

  În aceeași zi la ora 18 am ajuns la Oradea, povestind familiei despre toate cele frumos petrecute la București, Curtea de Argeș și Sibiu.

  În Duminica zilei de 22 septembrie a.c.  după oficierea Sfintei Liturghii, am prezentat credincioșilor calda primire la Preafericirea Voastră, cu prilejul împlinirii a nouă ani de la istorica vizită-canonică la „Biserica Albastră” și la Așezământul cultural, social și filantropic „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”.

   Împreună cu toți credincioșii prezenți am urat

  Preafericirii Voastre, Preafericite Părinte Patriarh Daniel,

  „Mulți ani trăiască” cu prilejul împlinirii a 12 ani de Patriarhat la Cârma Bisericii Ortodoxe Române.

  Cu recunoștință și fiască dragoste,

   al Preafericirii Voastre, fiu duhovnicesc,

  Preot Gheorghe Nemeș

  Oradea,

  27.09.2019

  Preafericirii Sale,

  Preafericitului Părinte Daniel

  Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

 • Scrisoare de mulțumire și recunoștință

  Preafericirii Sale,

  Preafericitului Părinte Daniel,

  Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

  Cu smerenie şi supunere fiască, subsemnatul Preot Gheorghe Nemeș de la „Biserica Albastră” a Parohiei Oradea-Vii și coordonator al proiectelor sociale ce se derulează la Sucursala Parohiei, care este parte integrantă a Asociației Filantropia a Episcopiei Oradiei, vin a Vă ruga să binevoiți a primi această scrisoare de mulțumire și recunoștință din partea subsemnatului, a credincioșilor și a tuturor beneficiarilor proiectului „Agapa Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”.

  Preafericirea Voastră,

  Cu ajutorul lui Dumnezeu în ziua de 18 septembrie 2019, se vor împlini nouă ani de la istorica vizită canonică a Preafericirii Voastre în Eparhia Oradiei și la Parohia Oradea-Vii. Cu acel fericit prilej la vremea rugăciunii „Lumină Lină” din jilțul Patriarhal al „Bisericii Albastre” în prezența membrilor Sfântului Sinod, a preoțimii din Eparhia Oradiei și a multor credincioși, ați înălțat cuvânt bogat și folositor cu adevărat de Mare Patriarh cu privire la biserica din parohie, care este rugătoare și slujitoare prin filantropie.

  În urma aprecierilor făcute la adresa mea cu privire la slujirea pastorală și filantropică, ați binevoit Preafericirea Voastră, a-mi acorda „Ordinul Sfântul Apostol Andrei, Ocrotitorul României, Clasa I”. Tot atunci am primit un însemnat număr de cărți publicate de Preafericirea Voastră și o icoană a Mântuitorului Iisus Hristos, pentru a putea fi păstrată la loc de cinste la intrarea în clădirea noului Așezământ Social, Cultural și Filantropic „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”.

  Cu acest fericit prilej prin bunăvoință Părintească și Patriarhală împreună cu Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei ați binecuvântat proiectul „Agapa Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” care este inspirat din inițiativele și nenumăratele proiecte ce le-ați recomandat preoțimii din țară și diaspora, în calitate de Mitropolit al Moldovei și Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române.

  Eram bucuros de aprobarea acelui proiect, dar și cu mare îndoială că nu voi putea continua promisiunea făcută în prezența Preafericii Voastre.

  Cu ajutorul lui Dumnezeu și a Sfântului Mare Mucenic Gheorghe și a bunilor credincioși cu inimă bună și mână largă, s-au reușit următoarele realizări: sute și mii de persoane nevoiașe au primit sprijin financiar și material şi multă mângâiere duhovnicească. Timp de nouă ani fără întrerupere s-a oferit la domiciliul bolnavilor, a bătrânilor și a copiilor fără de părinți mese calde. S-a oferit burse și ajutoare elevilor și studenților teologi cu situație materială precară. Medicamente și ajutoare financiare pentru intervenții chirurgicale în țară și străinătate precum și altele despre care Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, care a scris frumos în Ziarul Lumina ediția de Transilvania și Banat din 28 mai a.c. și în Legea Românească nr. 2/2019 pag. 22-23.

  Despre aceste realizări s-a mai scris și în ziarele locale Crișana și Jurnalul Bihorean.

  Pentru toate acestea Vă sunt profund recunoscător și rugător către Milostivul Dumnezeu, care să Vă fie sprijin și ajutor în marea Operă ce o desfășurați cu succes la cârma Bisericii Ortodoxe Române.

  Preafericirea Voastră,

  În primăvara acestui an am primit Diploma Omagială cu prilejul sfințirii Catedralei Naționale, 25 noiembrie 2018, la care am participat alături de mulțimea nenumărată a credincioșilor din România și străinătate.

  Toate darurile primite de la Preafericirea Voastră, Ordinul Sfântul Apostol Andrei, Gramata Patriarhală, Diploma Omagială, cărțile publicate de Preafericirea Voastră, medaliile comemorative ale Patriarhilor României, pastorale, fotografii și răspunsurile la scrisorile pe care vi le-am expediat sunt păstrate cu sfințenie la Muzeul Eclezial al Parohiei Oradea-Vii, iar copiile la Muzeul memorial de la casa părintească a satului natal Gepiu, județul Bihor.

  Pentru toate acestea Vă mulțumesc Preafericite Părinte Patriarh Daniel!

  Preafericirea Voastră,

  Cu aceași smerenie şi dragoste fiască vin a Vă face cunoscut că la data de 23 mai a.c. s-a lansat cartea album „Preot Gheorghe Nemeş. Cincizeci de ani în slujba Bisericii Ortodoxe Române și a Neamului meu Românesc” în două volume.

  Cartea cuprinde aproape 1000 de pagini și 1300 de fotografii alb-negru si color, la care am lucrat împreună cu redactorul și cu tehnoredactorul aproape doi ani. Cartea aceasta a fost lansată de Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, în sala festivă „Florica Ungur” a Primăriei Municipiului Oradea. La lansare au participat preoți de la centrul Eparhial, Protopopi, Profesori de Teologie, Universitari, Medici, Generali, Colonei, Credincioși din parohie și din tot orașul Oradea, precum și corul studenților teologi și corul „Traian Moșoiu” din Oradea.

  „Cartea unicat” s-a bucurat și se bucură de mare succes în Eparhia Oradiei, după cum frumos s-a scris în ziarul Lumina ediția de Transilvania și Banat, din 28 mai 2019 și în Legea Românească nr. 2/2019 pag. 22-23, după cum am arătat în rândurile de mai sus.

  Preafericirea Voastră,

  În semn de aleasă mulțumire și deosebită gratitudine pentru toată munca intelectuală, pastorală, administrativă și filantropică pe care o desfășurați cu mult succes la cârma Bisericii Ortodoxe Române din țară și străinătate, cu smerenie şi fiască dragoste în Hristos Domnul, aş dori să vin la Bucureşti, la Sfânta Patriarhie, cu binecuvântarea Chiriarhului meu, pentru a Vă înmâna personal cele două volume ale lucrării amintite mai sus, însoțite de florile recunoștinței pentru jertfa depusă la înălțarea Catedralei Naționale, la care doresc să fiu numărat printre ctitorii și binefăcătorii celei mai mărețe Catedrale Ortodoxe din lume.

  În nădejdea că această scrisoare va trece pragul Palatului Patriarhal și v-a ajunge în mâinile binecuvântătoare ale Preafericii Voastre, voi fi fericit și bucuros, sperând într-o frumoasă și rodnică întâlnire, pentru care Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei mi-a dat părinteasca binecuvântare.

  Cu smerenie şi fiască dragoste în Iisus Hristos Domnul,

  al Preafericirii Voastre,

  Pr. Gheorghe Nemeş

  Preafericirii Sale, Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

 • Volume unicat lansate în Eparhia Oradiei

  Un articol de: Pr. Cristian Rus – 28 Mai, 2019

  Sursa: https://ziarullumina.ro/actualitate-religioasa/regionale/transilvania/volume-unicat-lansate-in-eparhia-oradiei-144633.html

  Joi, 23 mai, a avut loc lansarea cărții monografice și biografice, în două volume, cu titlul „Pr. Gheorghe Nemeș – Cincizeci de ani în slujba Bisericii Ortodoxe Române și a neamului meu românesc”, apărută recent în Editura „Episcop Nicolae Popovici” a Episcopiei, autor fiind părintele Gheorghe Nemeș de la Parohia Oradea-Vii. 

  În cele aproape 1000 de pagini și peste 1300 de fotografii sugestive, pe lângă prezentarea cronologică a vieții și activității preoțești a părintelui Gheorghe Nemeș, se cuprind imagini și însemnări ale unor mari ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române, ai învățământului teologic universitar de la București, Sibiu și Oradea, precum și ale unor cărturari ce au vizitat bisericile și muzeele înființate de părintele Gheorghe Nemeș la Homorog, Tinca și Oradea.

  După ce duminică, 19 mai, după Sfânta Liturghie, volumele au fost prezentate enoriașilor Parohiei Oradea-Vii, unde părintele Gheorghe Nemeș slujește, neostenit, cu realizări și împliniri bogate, fiind caracterizat de vrednicul de pomenire Patriarh Teoctist al României drept „stâlp al Ortodoxiei din Bihor”, vreme de peste trei decenii, cartea a avut parte și de o lansare dedicată publicului larg, în sala de evenimente „Florica Ungur” din centrul municipiului Oradea, la care au luat parte numeroși invitați.

  În prezența Preasfințitului Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, a numeroși preoți, profesori de teologie, cadre didactice universitare și preuniversitare, cadre militare, oficialități, elevi și studenți, dar și a membrilor familiei părintelui Gheorghe Nemeș, precum și a două coruri și a multor credincioși din Oradea, părintele Gheorghe Nemeș, autorul cărții, a deschis seria cuvântărilor festive, adresând mulțumiri Preasfințitului Părinte Sofronie pentru toate binecuvântările oferite programelor misionare, culturale și filantropice organizate în parohia Oradea-Vii, dar mai ales pentru aleasa purtare de grijă și dragostea sfântă cu care a înconjurat familia sa trupească și familia cea mare duhovniească a enoriei Viilor Orăzii, de la venirea sa la cârma Eparhiei Oradiei.

  Preasfințitul Părinte Episcop Sofronie, în cuvântul rostit cu acest prilej, a făcut o prezentare amplă a bogatei și rodnicei activități în câmpul misionar-pastoral al Sfintei Biserici a părintelui Gheorghe Nemeș, la Homorog, la Tinca și la Oradea-Vii, care nici după pensionare nu s-a oprit, slujind la Sfântul Altar și activând cu folos mult în misiunea filantropică a Parohiei Oradea-Vii, în calitate de coordonator al sucursalei parohiale „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” a Asociației „Filantropia” a Episcopiei Oradiei, sucursală care gestionează proiectul filantropic „Agapa Sfântului Mare Mucenic Gheorghe”, prin care, începând din anul 2010, de la lansarea sa în cadrul vizitei Preafericitului Părinte Patriarh Daniel al României în Episcopia Oradiei, la biserica parohială Oradea-Vii, mii de persoane nevoiașe au primit sprijin financiar și material și mângâiere duhovnicească, dar și mese calde zilnice, constituind un model demn de urmat pentru toate enoriile.

  „Părintele Gheorghe a dorit să prezinte în cele două volume oglinda celor cincizeci de ani de slujire. Însă, pe lângă toate aceste împliniri pe care Părintele Gheorghe le are, credem că cea mai importantă realizare este frumoasa sa familie, o familie preoțească model, începând de la doamna preoteasă Paula, cele trei fiice, dintre care două preotese, ginerii, și continuând cu nepoții și cu cei doi, deocamdată, strănepoți, care i-au fost mereu aproape Părintelui Gheorghe în misiunea sa preoțească. Dar nu numai familia trupească i-a fost alături, ci și familia mare, familiile, parohiile prin care a trecut și unde a slujit și de unde și-a adunat fii și fiice duhov­nicești care până în zilele noastre îl urmează, îi cer sfatul și se bucură de prietenia sa, sfinția sa bucurându-se, la rându-i, de prietenia acestora. Și aici se includ și colegii, confrații preoți cu care a studiat împreună la Seminarul teologic, la Caran­sebeș, la Cluj, la Institutul Teologic de grad universitar de la Sibiu, colegii de la sfintele altare cu care a slujit împreună și cu care au dus împreună greul în vremurile complicate de dinainte de anul 1989, când Biserica a fost nu de puține ori umilită. Nu în ultimul rând Părintele Gheorghe s-a bucurat și se bucură și de prietenia unor dascăli de teologie de prestigiu, dar și de prietenia spirituală și bucuria multor ierarhi ai Bisericii noastre Ortodoxe Române și nu numai”, a spus Preasfințitul Părinte Sofronie.

  „Așadar, activitatea Părintelui Gheorghe Nemeș, bogată și rodnică, este un model pentru toți preoții, în special pentru generația tânără, chiar dacă lumea s-a schimbat și misiunea preoțească se face altfel în zilele noastre, dar filonul rămâne același, credința rămâne aceeași, schimbându-se și diversificându-se doar felul în care prezentăm Evanghelia credincioșilor noștri”, a mai remarcat ierarhul care a adresat urări de ani mulți și binecuvântați părintelui Gheorghe Nemeș și familiei sale, pentru a continua, cu aceeași putere și însuflețire, slujirea preoțească, așa încât să aibă în vedere publicarea și celui de-al treilea volum din această serie.

  Pr. prof. dr. Dumitru Abrudan, originar din satul Gepiu – la fel ca și părintele Gheorghe Nemeș -, fost decan al Facultății de Teologie Ortodoxă din Sibiu, dar și fost decan al Facultății de Teologie Ortodoxă din Oradea, dascăl de teologie de prestigiu al Bisericii Ortodoxe Române, a subliniat prietenia veche care îl leagă de părintele Gheorghe Nemeș, consăteanul său, împreună cu care a slujit la altarul bisericii enoriei Oradea-Vii.

  Părintele Dorel Octavian Rus, protopop onorar al Oradiei, redactorul celor două volume lansate, a vorbit celor prezenți despre munca de aproape doi ani în care s-a aplecat cu acrivie și minuțiozitate peste documentele și fotografiile din arhiva și biblioteca părintelui Gheorghe Nemeș, punând în lumină, pas cu pas, întreaga activitate a sacerdotului bihorean, de peste tot unde Dumnezeu i-a îndrumat pașii, prezentând într-o ordine cronologică și sistematică, ușor de parcurs de către cititor, urmele consistente și amintirile vii ale Părintelui Gheorghe, îmbiate a fi o lectură de suflet pentru cei însetați de a cunoaște treptele devenirii sale în Biserica dreptmăritoare din Bihor.

  Tehnoredactorul cărții, preotul și tipograful Ștefan Avram a prezentat cartea din punct de vedere al calității în elaborarea grafică a conținutului și a co­perții, precum și în grija pentru tiparul volumelor.
  Prof. dr. Sorin Curilă, pre­ședintele Senatului Universității din Oradea, și-a exprimat bucuria și încântarea de a fi prezent la un eveniment cultural de o asemenea încărcătură spirituală și culturală, vorbind despre părintele Gheorghe Nemeș în calitatea sa de enoriaș din copilărie al bisericii albastre, așa cum este cunoscută biserica enoriei Oradea-Vii, având amintiri dragi despre familia distinsă a părintelui Gheorghe Nemeș.

  Membri din corul „Psalmodia Varadiensis” a Facultății de Teologie Ortodoxă „Episcop Dr. Vasile Coman” din Oradea, dirijați de pr. conf. dr. habil. Mihai Brie, au interpretat piese corale religioase, clasice și patriotice. Apoi, corul „Traian Moșoiu” din Oradea, dirijat de prof. Ioan Fluieraș, împreună cu elevi de la Școala „Oltea Doamna” din Oradea au exprimat prin cânt bucuria aniversării a 100 de ani de la vizita Regelui Ferdinand I și a Reginei Maria la Oradea, din 23 mai 1919. 

  Părintele Gheorghe Nemeș a adus mulțumiri ierarhului și tuturor celor care au onorat in­vitația la lansarea cărții-album și document în același timp, precum și tuturor celor care, ierarhi, preoți și credincioși, l-au sprijinit în cursul celor 52 de ani de slujire a Bisericii străbune și a neamului românesc. 

 • S-a lansat monografia părintelui Gheorghe Nemeș

  Cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, în data de 19 și 23 mai 2019 s-a lansat monografia „Cincizeci de ani în slujba Bisericii Ortodoxe Române și a Neamului meu românesc” la Biserica Albastră, de la Parohia Oradea-Vii și la Sala „Florica Ungur” a Primăriei orașului Oradea.

  În urma invitațiilor lansate, Biserica Albastră și sala primăriei au fost pline până la refuz de tineri și vârstnici.

  În întâmpinarea oaspeților, Corul studenților teologi conduși de Pr. prof. univ. dr. Mihai Brie, au oferit spre delectare momente corale religioase, clasice și patriotice.

  O surpriză plăcută a făcut-o Corul „Traian Moșoiu” condus de Prof. Ioan Fluieraș, la care s-au atașat tinere eleve de la Școala Oltea Doamna din Oradea, cântând, dansând și fluturând stegulețe tricolor pentru bucuria împlinirii a 100 de ani de la Marea Unire și de la vizita Regelui Ferdinand și a Reginei Maria în orașul Oradea.

  Sala „Florica Ungur” a fost împodobită cu florile primăverii și cu afișe pe care erau scrise evenimentul lansării acestei cărți în două volume.

  La masa oficială a fost întâmpinat Preasfințitul Părinte Sofronie cu imnul arhieresc, la care s-au adăugat următorii: Pr. Filaret Fiț, Consilier eparhial, Pr. Dorel-Octavian Rusu, redactorul cărții, Pr. Simion Goga, Protopopul Oradiei, Pr. Prof. dr. Dumitru Abrudan, fostul decan al Facultății de Teologie din Sibiu și Oradea, Pr. Călin Popa, Protopop de Tinca, Dl. Sorin Curilă, Președintele Senatului Universității din Oradea, Pr. prof. Radu-Valer Rus, Directorul Liceului Ortodox Roman Ciorogariu din Oradea, Pr. Ștefan Avram, tehnoredactorul și tipograful cărții, Pr. prof. Florin Negruțiu, Inspector școlar.

  Preasfințitul Părinte Sofroniu a deschis șirul luărilor de cuvânt prezentând publicului în cuvinte alese cartea autorului, amintind de vizitele înalților oaspeți la bisericile din Homorog, Tinca și Oradea, unde autorul acestei cărți și-a desfășurat activitatea pastorală, culturală, socială și filantropică timp de peste cincizeci de ani. S-a mai amintit de înființarea muzeelor de la parohiile mai sus amintite, precum și de strămutarea bisericii de lemn, monument istoric, de la Sohodol, comuna Căbești, județul Bihor în parcul bisericii din localitatea Tinca, înființarea Așezământului pastoral, cultural, social și filantropic, precum și lansarea proiectului Agapa Sfântul Mare Mucenic Gheorghe de la Parohia Oradea-Vii, binecuvântat personal de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, împreună cu Preasfințitul Părinte Sofroniu, Episcopul Oradiei la data de 18 septembrie 2010 cu prilejul vizitei canonice în Eparhia Oradiei.

  Ierarhul Eparhiei de Oradea, în cuvinte părintești și de apreciere a elogiat familia părintelui Nemeș, respectiv pe soția Paula, pe cele trei fiice, pe gineri, pe nepoți și strănepoți.

  Autorul cărții, Părintele Gheorghe Nemeș, fiind delegat de Preasfinția Sa să conducă acest eveniment cultural, a dat cuvântul următorilor: Pr. prof. dr. Dumitru Abrudan, care a arătat că este consătean și împreună slujitor la Biserica Albastră, felicitând pe Episcopul locului pentru frumoasele cuvinte pe care nu le-a mai auzit niciodată în cei 80 de ani împliniți la adresa unui preot cum a făcut-o în cazul de față.

  Apoi a luat cuvântul Pr. Dorel-Octavian Rusu, prezentând în cuvinte frumoase nașterea acestei cărți în două volume la care împreună cu tehnoredactorul Pr. Ștefan Avram s-a lucrat cu răbdare și multă exigență timp de un an și jumătate. Vorbitorul a mai spus că această carte este „unicat”, model frumos pentru tinerii preoți și nu numai.

  Pr. Ștefan Avram a vorbit despre tehnoredactarea acestei cărți după pretențiile actuale, arătând complexitatea lucrării și îmbunătățirea materialelor folosite. A felicitat pe autor, pe preoteasa Paulina și pe diaconul George.

  S-a dat cuvântul Domnului Sorin Curilă, Președintele Senatului Universității din Oradea, apreciind activitatea autorului, preot slujitor Gheorghe Nemeș, citind articolul care l-a publicat în cartea lansată.

  În urma luărilor de cuvânt Părintele Gheorghe Nemeș a mulțumit cu emoție și plăcere tuturor vorbitorilor.

  Pentru ca festivitatea să fie pe măsura așteptărilor, autorul acestei cărți l-a rugat fiește pe Preasfinția Sa să binevoiască a încheia șirul tuturor cuvântărilor rostite.

  Bucuros de această rugăminte, Preasfinția Sa, a amintit că exact în urmă cu 100 de ani a sosit la Oradea, Regele Ferdinand împreună cu Regina Maria, a cărei statuie monumentală cu coroana de oțel este așezată în Piața Unirii din Oradea. În urma acestor cuvinte Corul „Traian Moșoiu” a intonat imnul regal împreună cu majoritatea celor prezenți.

  Coordonatorul acestei întâlniri, Părintele Gheorghe Nemeș, a mulțumit Preasfinției Sale, pentru frumoasele și bogatele cuvinte care au ridicat nimbul festivității religios-culturale de lansare a acestei cărți, al cărei autor este.

  Aceleași mulțumiri le-a îndreptat către toți cei prezenți, vorbitorilor, coriștilor, familiei și tuturor credincioșilor care l-au sprijinit în cursul celor cincizeci și doi de ani de pastorație.

  În timp ce s-au dat autografe, mulțimea prezentă s-a îndreptat către bucatele oferite, cu drag și recunoștință de familia Părintelui Gheorghe Nemeș și de către credincioșii prezenți.

  Ierarhul locului, Preasfințitul Părinte Sofronie i-a urat autorului acestei cărți sănătate, fericire și la mulți ani pentru a putea lansa și volumul următor.