Biserica Albastră

Din dorința de a cinsti memoria înaintașilor noștri episcopi, preoți și credincioși care au pus bazele acestei parohii și biserici începând cu anul 1928, precum și întreaga activitate pastorală, culturală, socilală și filantropică până în prezent, ne-am decis a le face cunsocute aceste realizări tuturor credincioșilor și iubitorilor de frumos, din țară și străinătate prin intermediul acestui site.


 • Profesoara Dănuța-Zoița Bonca a plecat la îngeri – Rămas bun, Om frumos!

  Ca dascăl şi ca om, Dănuța-Zoița Bonca a fost mereu alături de cei aflaţi în necazuri şi nevoi, mărturie fiind nenumăratele sale fapte de bine din întreg parcursul vieţii sale.

  În vârstă de 66 ani, profesor, membru fondator şi preşedinte al Fundaţiei Cultural Umanitare „Henri Coandă”, Dănuța-Zoița Bonca a fost autoare a reţelei naţionale de instituţii de învăţământ privat liceal şi postliceal „Henri Coandă”.

  Preoții, credincioșii și membrii de susținere a proiectelor ce se derulează la Sucursala „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” a Bisericii Albastre de la Parohia Oradea-Vii au transmis mesajul lor de profund regret pentru plecarea, atât de fulgerătoare, spre lumea celor drepți, a profesoarei Dănuța-Zoița Bonca.

  Inițiatoare și susținătoare a multor proiecte culturale, sociale și filantropice, domnia sa a știut întotdeauna să ofere bucurie bătrânilor, bolnavilor, copiilor și tuturor celor mulți beneficiari de la Liceul „Henri Coandă” pe care l-a fondat și condus cu atâta înțelepciune ani de zile. 

  „Dana-Zoița Bonca va rămâne prezentă în Biserica Albastră, a cărei credincioasă a fost până în ultimul moment. În urma daniilor oferite bisericii și Așezământului cultural, social și filantropic, precum și a contribuțiilor benevole avute la zidirea Catedralei Mântuirii Neamului, la Catedrala Învierea Domnului din Oradea, la Mănăstirea Izbuc, la Parohia Lorău și la alte multe mănăstiri și parohii din județele Cluj și Bihor, profesoarei Dana-Zoița Bonca i s-a oferit, la data de 2 octombrie 2020, Diploma omagială 2020 – „Anul omagial al pastorației părinților și copiiilor”, „Anul comemorativ al filantropilor ortodocși români”. Cu sfinții odihnește sufletul roabei lui Dumnezeu, Dana-Zoița Bonca ale cărei rămășițe pământești vor fi așezate spre veșnică odihnă alături de soțul ei, Valeriu, în satul natal, Lorău, astăzi, 9 decembrie 2020, la ora 12.00. Veșnica ei pomenire! Pomenirea ei din neam în neam!”, este mesajul transmis de părintele Gheorghe Nemeș, preot-filantrop.

 • Mult îndurerată familie, Iubiți credincioși și credincioase,

  Preoții, credincioșii și membrii de susținere a proiectelor ce se derulează la Sucursala „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” a Bisericii Albastre de la Parohia Oradea-Vii sunt profund îndurerați de plecarea atât de fulgerătoare de la casa familială și de la locul de muncă, spre lumea cu cei drepți a harnicei, frumoasei și talentatei în toate domeniile a credincioasei și filantropei Doamna Profesoara Dana-Zoița Bonca, Directoarea Școlii „Henri Coandă”.

  Inițiatoare și susținătoare a multor proiecte culturale, sociale și filantropice, Doamna Profesoara Dana-Zoița Bonca, a știut să ofere bucurie bătrânilor, bolnavilor, copiilor și tuturor celor mulți beneficiari la Liceul „Henri Coandă” pe care l-a fondat și condus cu atâta înțelepciune ani de zile.

  Un asemenea Om „nu a murit, ci doarme”, v-a rămâne prezentă în Biserica Albastră a cărei credincioasă a fost până în ultimul moment.

  În urma daniilor oferite bisericii și Așezământului cultural, social și filantropic, precum și contribuțiile benevole la zidirea Catedralei Mântuirii Neamului, la Catedrala Învierea Domnului din Oradea, la Mănăstirea Izbuc, la Parohia Lorău și la alte multe mănăstiri și parohii din județele Cluj și Bihor, Doamnei Dana-Zoița Bonca i s-a oferit la data de 2 octombrie 2020 Diploma omagială 2020- „Anul omagial al pastorației părinților și copiiilor”, „Anul comemorativ a filantropilor ortodocși români”.

  Pentru toate aceste fapte bune și încă multe altele nădăjduim după cuvintele Mântuitorului Iisus Hristos, „….întrucât ați făcut unora dintre acești frați ai Mei, prea mici, Mie Mi-ați făcut.” (Matei 25, 34-40)

  Mult îndureată Mamă Domnița,

  Mult îndureată Mamă Domnița,

  Fiicelor mele Valerica și Diana,

  Precum și nepoților,

  Vă îmbrățișez pentru ultima oară cu rugămintea să nu mă dați uitării ci să mă pomeniți în rugăciunile voastre!

  Cu sfinții odihnește sufletul roabei lui Dumnezeu, Dana-Zoița Bonca ale căror rămășițe pământești vor fi așezate spre veșnică odihnă alături de soțul Valeriu în satul natal Lorău, miercuri, 9 decembrie 2020, ora 12.

  Veșnica ei pomenire! Pomenirea ei din neam în neam!

  Gheorghe Nemeș

  Preot-filantrop

 • 2020 – „Anul omagial al pastorației părinților și copiilor”, „Anul comemorativ al filantropilor Ortodocși Români”

  Rugăciune şi mulţumire pentru ctitorii şi binefăcătorii proiectelor ce se derulează la Biserica Albastră de la Parohia Oradea-Vii

  Vineri, 2 octombrie 2020, la vremea rugăciunii „Lumină Lină” la Biserica Albastră de la Parohia Oradea-Vii, un însemnat număr de credincioși, susținători al proiectelor ce se derulează la Sucursala Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, s-au prezentat pentru a da ascultare raportului de activitate în prezența Preasfințitului Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei cu privire la cele trei evenimente principale la care credincioșii din toate timpurile și-au adus contribuția.

           Cele trei puncte ale raportului prezentat au fost următoarele:

  1. 82 de ani de la fondarea și ridicarea bisericii cu hramul Sfântul Ierarh Nicolae (2 octombrie 1938)
  2. 20 de ani de la fondarea Așezământului pastoral, social, cultural și filantropic „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” de pe str. Lacu Roșu nr. 13 (20 decembrie 2000)
  3. Aprobarea și inaugurarea proiectului „Agapa Sfântului Mare Mucenic Gheorghe” (18 septembrie 2010)

  Inițiativa înființării primi parohiei cu numele „Viile Orăzii” i-a aparținut preotului paroh de vrednică amintire Valeriu Ioja (1928) și comunității formate din 400 de familii, majoritatea ceferiști. Timp de 17 ani, serviciile religioase s-au ținut într-o clasă a școlii nr. 8 din cartier. Apoi, s-au mutat într-o clădire a C.F.R.-ului de pe strada Ștefan cel Mare până în anul 1952. Lucrările de construire a bisericii au început o dată cu punerea pietrei de temelie la 2 octombrie 1938 de către episcopul Nicolae Popovici.

  Lucrările au fost întrerupte din cauza ocupației străine a orașului Oradea (1940-1944), fiind reluate abia după 1946, cu fonduri de la stat, de la Patriarhia Română, de la Episcopia Oradiei și a altor eparhii ortodoxe.

  În punctul 2 al raportului s-a prezentat dorința construirii unui așezământ social și filantropic pe str. Lacu Roșu nr. 13. Lucrările la acest așezământ au început la data de 20 decembrie 2000. De menționat că toate lucrările la acest așezământ au fost achitate prin contribuția benevolă a credincioșilor din parohie.

  Așezământul social a fost prevăzut cu demisol, parter, etaj și mansardă. Demisolul adăpostește o bucătărie socială, un atelier de creație pentru copii, sală de mese, o debara și grup sanitar. Parterul cuprinde un hol de primire, bibliotecă, sufragerie, bucătărie oficială și grup sanitar. Etajul cuprinde 5 camere și 2 băi pentru oaspeți și pelerini. Mansarda este construită pe toată suprafața casei și este amenajată pentru muzeul eclezial.

  La Așezământul social, cultural și filantropic „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” se fac întâlniri cu tinerii și vârstnicii din parohie la anumite zile festive de peste an, precum și pentru pregătirea ajutoarelor care se oferă bătrânilor, bolnavilor, săracilor și copiilor orfani. Este un așezământ dotat cu cele necesare, unde se păstrează obiectele de valoare patrimonială și veșmintele preoțești. În camerele de la parter și demisol s-au organizat și se organizează expoziții de pictură pe sticlă și lemn, precum și prezentarea țesăturilor și covoarelor în stil popular.

  La punctul 3 a raportului prezentat s-a arătat că în urmă cu 10 ani a luat ființă proiectul „Agapa Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” binecuvântat și inaugurat personal de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române la data de 18 septembrie 2010.

  Prin acest proiect se oferă hrană caldă în fiecare zi a săptămânii pentru bolnavi, bătrâni, săraci și copii orfani din cadrul parohiei, dar și din alte cartiere ale orașului Oradea.

  Pe lângă alimentele care au fost de ordinul miilor de porții, s-au mai oferit îmbrăcăminte pentru copii, bătrâni de pe cuprinsului orașului Oradea și alte localități din județ. S-au oferit ajutoare în bani celor care aveau nevoie de operații chirurgicale în țară și străinătate. S-au oferit și se oferă ajutoare pentru bolnavii cu diferite dizabilități. S-au oferit ajutoare în îmbrăcăminte și alimente unor localități din județul Buzău  și din țară ca urmare a inundațiilor. S-a oferit și se oferă burse pentru elevii și studenții buni la învățătură, dar cu situație slabă din punct de vedere economic.

           Fondurile necesare provin din donațiile benevole ale credincioșilor pe baza de chitanță.

           În urma acestui raport de activitate Preasfințitul Părinte Sofroniu, Episcopul Oradiei, a înmânat diploma omagială „2020- „Anul omagial al pastorației părinților și copiilor” și „Anul comemorativ al filnatropilor ortodocși români”, preotului Gheorghe Nemeș în semn de prețuire și recunoștință pentru merite deosebite în promovarea și susținerea valorilor creștine, a familiei și a filantropiei. Dată în Reședința Patriarhală din București, în anul mântuirii 2020, luna septembrie, ziua 20. Semnează Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Alăturat de diploma părintele Gheorghe Nemeș a primit și medalia comemorativă „Emanuil Gojdu” și „Vasile Stroescu”. Toate acestea au fost înmânate Presfinției Sale, Preasfințitului Părinte Sofronie, cu prilejul sfințirii Catedralei „Învierea Domnului” din Oradea pentru a fi înmânate părintelui Gheorghe Nemeș.

           După primirea acestei diplome omagiale, părintele Gheorghe Nemeș a mulțumit Preasfințitului Sofronie că a binevoit să înmâneze în sfânta biserică și în fața credincioșilor diploma primită din partea Părintelui Patriarh Daniel. Aceleași mulțumiri și Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.

           La sfârșitul raportului s-au oferit diplome pentru toți ctitorii și binefăcătorii care susțin proiectul „Agapa Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” de la Parohia Oradea-Vii.

           Cu prilejul împlinirii a 13 ani de patriarhat, Părintele Gheorghe Nemeș împreună cu credincioșii au înalțat rugăciunea „Pe stăpânul și patriarhul nostru Daniel, Doamne îl păzește întru mulți și binecuvântați ani!”.

  Cu prilejul aniversării celor trei evenimente amintite mai sus s-a oficiat parastas de pomenire pentru Ierarhii, preoții, diaconii și toți ctitorii și binefăcătorii de la Biserica Albastră și de la Agapa Sfântul Mare Mucenic Gheroghe, care la data de 18 septembrie, anul curent, a împlinit 10 ani de când Preafericitul Părinte Daniel, Partiarhul Bisericii Ortodoxe Române, împreună cu Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei au binecuvântat și inaugurat proiectul.

          

  Preot Gheorghe Nemeș

 • 39 de ani de slujire a Părintelui Gheorghe Nemeș la Biserica Albastră

  În ziua de 1 octombrie 2020 , cu ajutorul lui Dumnezeu se împlinesc 39 de ani de slujire la Biserica Albastră de la Parohia Ortodoxă Oradea-Vii a Părintelui Protoereu Gheorghe Nemeș.

  Aniversarea zilei prin rugăciune va avea loc Vineri, 2 octombrie 2020, orele 17, la Biserica Albastră, când se va aniversa și 10 ani de filantropie la Așezământul social-cultural și filantropic „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”.

  La rugăciunea de mulțumire și binecuvântare pentru toți susținătorii proiectului „Agapa Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” ca și pentru toți beneficiarii, va fi prezent Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei în rugăciune și cuvânt de binecuvântare.

  La acest fericit prilej dorim Părintelui Gheorghe Nemeș și familiei sale sănătate, fericire și mult spor în proiectele care sunt în derulare!

  La mulți și binecuvântați ani Părinte Gheorghe Nemeș!

  Comitetul de susținere și credincioșii Parohiei Oradea-Vii

 • 13 ANI DE PATRIARHAT

  Preafericirii Sale,

  Preafericitului Părinte Daniel,

  Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

  Preafericirea Voastră,

  Cu evlavie și fiască recunoștință mulțumesc Bunului Dumnezeu Cel Întreime închinat că m-a învrednicit pe mine smeritul preot, Gheorghe Nemeș, de la „Biserica Albastră”, să ajung această sfântă și aleasă sărbătoare a zilei de 30 septembrie 2020, când, cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, cu toți credincioșii bisericii și membri de susținere a proiectelor ce se derulează la Așezământul social-cultural și filantropic „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” de la Parohia Oradea-Vii, să trăim bucuria împlinirii a 13 ani de Patriarhat al Preafericirii Voastre, Preafericite Părinte Daniel, la cârma Bisericii Ortodoxe Române.

  La acest ceas aniversar al Preafericirii Voastre, Vă rog să binevoiți a primi din partea subsemnatului, a familiei și a tuturor credincioșilor care vă poartă în gând și rugăciune, cele mai alese mulțumiri pentru „Diploma Omagială 2020- „Anul omagial al pastorației părinților și copiilor” și „Anul comemorativ al filantropilor ortodocși români” și medalia comemorativă a filantropilor, cu efigia marelui mecenat Emanuil Gojdu, născut la Oradea și a marelui filantrop basarabean Vasile Stroescu, boier de viță veche, susținător al proiectelor bisericești, culturale și educaționale din Transilvania Ortodoxă, pe care ați binevoit să mi le acordați cu prilejul sfințirii Catedralei „Învierii Domnului” din Eparhia Oradiei, în anul mântuirii 2020, luna septembrie, ziua 20.

  Prezența Preafericirii Voastre, înconjurat de membrii Sfântului Sinod, la târnosirea Catedralei Ortodoxe din cetatea Oradiei și a bisericii celei noi de la Mănăstirea Izbuc, a adus bucuria cea mult așteptată a întregului popor ortodox și românesc de la granița de vest a României.

  În frumoasa și istorica călătorie spre Mănăstirea Izbuc ați avut posibilitatea să admirați câmpiile, dealurile și pădurile aurii de pe întinsul Eparhiei de Oradea Mare.

  Ați avut posibilitatea să „vedeți biserica” monumentală din localitatea Tinca, unde cu ajutorul lui Dumnezeu am slujit vreme de 5 ani (1976-1981), unde am strămutat biserica monument istoric de la Sohodol, comuna Căbești, județul Bihor (de la 1700), deteriorată și restaurată în parcul bisericii. Tot aici am înființat muzeul etno-bisericesc cu peste 220 de obiecte patrimoniale.

  Această vizită Patriarhală v-a rămâne pentru totdeauna întipărită în inimile și sufletele miilor de români ce iubesc Biserica lui Hristos și Neamul Românesc.

  Preafericirea Voastră,

  Vă mulțumesc fiește, sărutându-Vă binecuvântătoarea dreaptă pentru toată dragostea părintească ce ne-o purtați, pentru neobosita lucrare pastorală, culturală, administrativă și filantropică ce o desfășurați cu mult talent la cârma Bisericii Ortodoxe Române.

  Aceleași sincere mulțumiri pentru fondarea și înălțarea Catedralei Mântuirii Neamului, la care doresc să fiu și eu pomenit între ctitorii și binefăcătorii acestui măreț Sion românesc ridicat în capitala României noastre.

  La mulți și binecuvântați ani, Preafericite Părinte Patriarh Daniel,

  cu prilejul împlinirii a 13 ani de Patriarh vrednic și neobosit

  al Bisericii Ortodoxe Române!

  Oradea,

  25 septembrie 2020

  Cu smerenie și dragoste filială

  al Preafericirii Voastre

  fiu duhovnicesc

  Pr. Gheorghe Nemeș

 • Zece ani de filantropie la Biserica Albastră

  Preafericirii Sale, Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române,

  Preafericirea Voastră,

  Vineri 18 Septembrie 2020, se împlinesc zece ani de la aprobarea, binecuvântarea și inaugurarea proiectului „Agapa Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” la Parohia Oradea-Vii, de către Preafericirea Voastră, Preafericite Părinte Patriarh Daniel.

  De atunci și până în prezent bătrânii, bolnavii, săracii și copiii fără de părinți și singuratici din Parohia Oradea-Vii și nu numai, au primit mâncare caldă și rece la domiciliu în toate zilele de peste săptămână.

  Mii de persoane au beneficiat de ajutorul Sucursalei „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” care este parte integrantă a Asociației Filantropia a Episcopiei Ortodoxe Române a Oradiei.

  Pe lângă hrana necesară, s-au mai oferit și se oferă ajutoare economice pentru operațiile chirurgicale în țară și străinătate, cărucioare și bastoane pentru bolnavii cu diferite dizabilități, îmbrăcăminte pentru bolnavii care zac de mulți ani la pat, ghiozdane, rechizite și burse pentru elevii și studenții buni la învățătură, dar cu situație economică slabă.

  În cursul anilor s-au desfășurat diferite întâlniri cu tinerii și vârstinicii cu ocazia unor expoziții de icoane pictate pe sticlă și lemn, precum și prezentarea țesăturilor și covoarelor lucrate cu multă măestrie de artiști populari.

  La toate acestea a participat Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, aducând cuvânt de binecuvântare, felicitare și mulțumire tuturor celor prezenți.

  Cu fiască și veșnică recunoștință Vă aduc sincere mulțumiri Preafericite Părinte Patriarh Daniel, pentru prezența, binecuvântarea și inaugurarea proiectului „Agapa Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” și pentru Ordinul „Sfântul Apostol Andrei”, Ocrotitorul României, Clasa I, înmânat personal în fața Sfântului Altar al „Bisericii Albastre” la data de 18 septembrie 2010.

  Cu smerenie și dragoste filială,

  al Preafericirii Voastre,

  fiu duhovnicesc,

  Preot Gheorghe Nemeș

  Preafericirii Sale, Preafericitului Părinte Daniel,

  Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

 • Trei aniversări la Parohia Ortodoxă Română Oradea-Vii

  În toamna acestui an 2020, Parohia Ortodoxă Oradea-Vii v-a aniversa optzeci și doi de ani de la punerea pietrei de temelie la biserica „Viile Orăzii” (2 octombrie 1938); 20 de ani de la fondarea noului Așezământ pastoral, social-cultural și filantropic (3 octombrie 2000); și zece ani de la binecuvântarea și inaugurarea proiectului „Agapa Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” de la Parohia Oradea-Vii, de către Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române și Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei (18 septembrie 2010).

  Voi căuta ca în rândurile de mai jos să cuprind pe scurt cele mai importante date cu privire la cele trei aniversări amintite.

  1. Optzeci și doi de ani de la punerea pietrei de temelie la biserica Parohiei Oradea-Vii,

  2 octombrie 1938

  După Marea Unire a tuturor românilor într-o singură Ţară şi după Reînfiinţarea Episcopiei Ortodoxe Române a Oradiei în anul 1920, numărul populației românești a crescut simţitor venind din „toate colţurile Ţării” un însemnat număr de lucrători la Căile Ferate Române, funcţionari, lucrători ai Poştei, mici meseriaşi sau simpli agricultori. Majoritatea acestora s-au stabilit în partea de Nord-Vest Oradiei, în zona grădinilor cu vii şi a Gării C.F.R.

  Credincioşi ortodocşi fiind, erau dornici să frecventeze slujbele şi bisericile ortodoxe. În toată Oradea existau numai două biserici româneşti ortodoxe. Minorităţile aveau biserici impunătoare, capele, şcoli şi case culturale în toate cartierele oraşului.

  Inițiativa înființării primei parohii ortodoxe cu numele „Viile Orăzii” i-a aparţinut preotului Ioja Valeriu, în anul 1928 şi comunităţii formate din 400 de familii, majoritatea ceferişti. Timp de 17 ani, serviciile religioase s-au ţinut într-o clasă a Şcolii nr. 8 din cartier, apoi s-au mutat într-o casă aparținând CFR pe strada Ştefan cel Mare şi Sfânt, până în anul 1952.

  Demersul pentru înălţarea unui lăcaş de cult a început în anul 1931. Terenul pentru aceasta s-a primit din partea Prefecturii Bihor la cererea părintelui paroh Valeriu Ioja şi a Consiliului Parohial.

  Lucrările de construcţie a bisericii cu hramul Sfântul Ierarh Nicolae din Parohia „Viile Orăzii” au început o dată cu punerea pietrei de temelie la data de 2 Octombrie 1938, de către Episcopul de pie amintire Nicolae Popovici. Lucrările au fost întrerupte din cauza ocupaţiei străine a oraşului Oradea (1940-1944), fiind reluate abia după anul 1946 cu fonduri de la stat, de la Patriarhia Română, de la Episcopia Oradiei și a altor Eparhii Ortodoxe.

  Primăria Oradea a sprijinit parohia în procurarea tablei zincate pentru realizarea acoperişului locaşului de cult. În anul 1952, biserica fiind tencuită pe interior, se face târnosirea de către Episcopul de vrednica amintire Valerian Zaharia al Oradiei. De acum încep serviciile religioase în actuala biserică, preot fiind Gheorghe Coman.

  Între anii 1952 – 1962, biserica a fost păstorită de către preoții Martin Naghiu şi Vasile Magdău, care, din cauza regimului ateu, nu au primit autorizaţie de continuare a lucrărilor. A urmat apoi la conducerea bisericii părintele Florian Horgea şi Ilie Feier, fost secretar eparhial, care, prin neobosita lucrare, au reușit să împodobească biserica cu o pictură în frescă executată de Virginia Videa, din Bucureşti. S-a sfinţit în anul 1977, de către Episcopul Dr. Vasile Coman al Oradiei.

  După trecerea la cele veşnice a părintelui Florian Horgea, în anul 1981, semnatarul acestor rânduri a fost transferat de la Parohia Ortodoxă Română Tinca la Parohia Oradea Vii, la care slujeşte şi în prezent. În această perioadă, cu ajutorul lui Dumnezeu şi a bunilor credincioşi s-au realizat lucrări importante: încălzirea termică în sfânta biserică; s-au realizat icoanele de mozaic de Murano pe faţada bisericii; s-a construit trapeza bisericii; lumânărarul; s-a înlocuit pardoseala de lemn cu marmură de Vaşcău; s-a realizat iconostasul în stil brâncovenesc, de lemn de tei aurit, s-a executat candelabrul, chivotul şi întreg mobilierul bisericesc de către artistul Ştefan Gajo din Timişoara; s-au pictat icoanele de pe catapeteasmă de către Eremia Profeta din Bucureşti; s-a ridicat clopotniţa şi s-au amplasat 2 cruci din lemn şi marmură în parcul bisericii; s-a amenajat platoul din faţa bisericii şi aleile din parc cu plăci de travertin; s-a construit Aşezământul Cultural Social Sfântul Mare Mucenic Gheorghe din strada Lacul Roşu nr. 13 şi s-a amenajat parcul din jurul acestuia; s-a înlocuit gardul vechi cu gard din fier forjat.

  Al doilea hram, „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” s-a primit la data de 3 noiembrie 2017 prin bunăvoința, inițiativa și directa purtare de grijă a Preasfințitului Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei. Având astfel biserica două hramuri: 6 decembrie Sfântul Ierarh Nicolae, hram de iarnă și 23 aprilie Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, hram de primăvară.

  În primăvara și vara anului 2020 s-au efectuat lucrări de restaurare a iconostasului, chivotului și a întregului mobilier sculptat, cu foiță de aur de către maestrul Andrei Stanca, urmând ca la finele anului 2020 să fie executate și cele trei Axionițe, ale Maicii Domnului cu Fiul în brațe, a Sfântului Ierarh Nicolae și al Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, ocrotitorii bisericii parohiale, precum și un tetrapod, toate după modelul iconostasului.

  Lucrările de sculptură la cele trei Axionițe și un tetrapod se va executa de către sculptorul Martin Sorin din Arad, iar pictura și poleiala cu foiță de aur de 24 karate a celor trei icoane vor fi executate de Laurențiu Anton tot din Arad.

  La data de 16 iulie 2020, Preasfințitul Părinte Sofroniu a efectuat o vizită de lucru la biserica Parohiei Oradea-Vii fiind mulțumit și deosebit de încântat de toate lucrările de restaurare în interiorul și exteriorul bisericii, precum și de proiectele pentru cele trei axionițe care urmează a fi executate până la finele acestui an. Pentru toatea acestea Preasfinția Sa ne-a binecuvântat și felicitat, urmând a fi sfințite la finalul lucrărilor.

  2. Douăzeci de ani de la fondarea noului Așezământ pastoral, social-cultural și filantropic „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” (3 octombrie 2000)

  Dorinţa de a construi un așezământ cultural, social și filantropic pe lângă biserica Parohiei Ortodoxe Române Oradea – Vii am avut-o încă din anul 1981, când prin transfer am venit de la parohia Tinca la parohia Oradea – Vii. Abia după revoluţia din decembrie 1989, am început să fac demersurile pentru întocmirea dosarului cu actele necesare pentru fondarea şi construirea unui aşezământ bisericesc. După mai mulţi ani de osteneală, am reușit să primesc toate aprobările necesare. Cu binecuvântarea PS Sale Ioan Mihălţan, Episcopul Oradiei, Bihorului şi Sălajului, am început lucrările.

  Lucrările au început cu demolarea tuturor construcțiilor existente, ajunse în stare avansată de degradare. Fundaţia a fost turnată în anul 2000. De menţionat că toate lucrările au fost achitate la timp, din contribuțiile benevole ale credincioşilor, ale firmelor private şi ale unor instituţii publice.

  Așezământul parohial a fost prevăzut cu demisol, parter, etaj și mansardă. Demisolul adăposteşte o bucătărie socială, un atelier de creație pentru copii, sală de mese, o debara și grup sanitar. Parterul cuprinde un hol de primire, bibliotecă, sufragerie, bucătărie oficială și grup sanitar. Etajul cuprinde 5 camere și 2 băi pentru oaspeți și pelerini. Mansarda este construită pe toată suprafaţa casei şi este amenajată pentru muzeul eclezial. La toate lucrările, preotul Gheorghe Nemeş a fost sprijinit de membrii Consiliului Parohial și de toți credincioșii bisericii de la Parohia Oradea-Vii.

  Pentru binecuvântarea şi sfinţirea aşezământului, s-a stabilit ziua de 3 octombrie 2006, de către Preasfințitul Ioan Mihălțan, Episcopul Oradiei și P.S. Petroniu, Episcop Vicar al Oradiei și Sălajului.

  Pe frontispiciul Așezământului social s-a amplasat icoana Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, Purtătorul de biruință și doi îngeri care țin în mâini blazonul cu antetul parohiei și anul fondării, 2000. Toate acestea lucrate în Mozaic de Murano de artistul Virgil Morar de la Iași.

  La Așezământul social, cultural și filantropic cu hramul Sf. Mare Mucenic Gheorghe se fac întâlniri cu tinerii și vârstnicii din parohie precum și pentru pregătirea ajutoarelor care se oferă bătrânilor, bolnavilor, săracilor și copiilor fără de părinți. Este un așezământ dotat cu toate cele necesare unde se păstrează obiectele de valoare, icoanele și veșmintele preoțești. În camerele oficiale de la parter și demisol s-au organizat expoziții de pictură și covoare la care au participat un mare număr de credincioși și invitați din oraș.

  Preasfințitul Părinte Sofroniu a apreciat lucrările de construcție și amenajare a întregului complex social-cultural, binecuvântând ori de câte ori a fost nevoie întâlnirile cu credincioșii.

  În jurul acestui Așezământ s-a construit un gard din lemn în stil popular și s-a amenajat un parc cu trandafiri, brazi argintii și tuia. Aleile în jurul clădirii sunt din travertin în două culori dând o înfățișare frumoasă și aspectuoasă întregului cartier de pe strada Lacu Roșu nr. 13.

  Două steaguri a României și a Episcopiei Ortodoxe de Oradea sunt așezate pe două catarge de 6 m înălțime, străjuind întregul complex bisericesc. Credincioșii și pelerinii care se abat la acest Așezământ, lasă cele mai frumoase impresii în „Cartea de Aur” a Parohiei Oradea-Vii, la adresa ctitorilor și fondatorului acestui Așezământ.

  3. Zece ani de la binecuvântarea și inaugurarea proiectului „Agapa Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” de la Parohia Oradea-Vii, 18 septembrie 2010

  Începând cu 18 septembrie 2010, Parohia Oradea-Vii a demarat un proiect social denumit „Agapa Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”, prin care se oferă hrană caldă în fiecare zi a săptămânii pentru persoane bolnave, bătrâni, săraci și copii fără de părinți din cadrul parohiei, dar şi din alte cartiere ale orașului Oradea. Mâncarea caldă este transportată de voluntarii parohiei la domiciliul beneficiarilor.

  În cursul celor aproape 10 ani beneficiarii au primit fără întrerupere mâncare caldă de luni și până vineri, iar pentru sâmbătă și duminică s-a primit alimente reci necesare familiei. Pe lângă alimentele care au fost de ordinul sutelor și miilor de porții s-au mai oferit îmbrăcăminte pentru copii și bătrâni. S-a oferit ajutoare în bani celor care aveau nevoie de operații chirurgicale în țară și străinătate. S-a oferit și se oferă ajutoare pentru bolnavii cu diferite dizabilități.

  Prin grija Părintelui Gheorghe Nemeș care este directorul Sucursalei Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, care este parte integrantă a Asociației Filantropia Oradea, s-a oferit ajutoare celor care sunt asistați în centre de ocrotire din cadrul rețelei de asistență socială a Episcopiei Oradiei. De asemenea, ca urmare a inundațiilor devastatoare s-au oferit ajutoare în alimente și îmbrăcăminte în județul Buzău și alte localități din județ și din țară. S-au oferit și se oferă burse pentru elevii si studentii buni la învățătură, dar cu situație slabă din punct de vedere economic, precum și celor orfani. Fondurile necesare provin din donațiile benevole ale credincioșilor pe bază de chitanță.

  Proiectul „Agapa Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” de la Parohia Oradea-Vii, a luat ființă la cererea părintelui paroh Gheorghe Nemeș și s-a binecuvântat și inaugurat la data de 18 septembrie 2010 cu prilejul vizitei canonice a Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române la invitația Preasfințitului Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei.

  Acesta este motivul pentru care doresc ca și pe această cale să aduc mulțumiri și veșnică recunoștință Preafericitului Părinte Daniel pentru vizita canonică efectuată în urmă cu 10 ani la Parohia Ortodoxă Română Oradea-Vii, la slujba Vecerniei de la „Biserica Albastră” și la Așezământul pastoral, social-cultural și filantropic „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”.

  Aceleași sincere mulțumiri Preasfințitului Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, înalților Ierarhi, Mitropoliți, Arhiepiscopi și Episcopi, membrii ai Sfântului Sinod care l-au însoțit pe Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române, pe Preafericitul Părinte Daniel, la biserica parohiei noastre pe data de 18 septembrie 2010.

  Cu speranța că rugăciunile clerului și a credincioșilor vor fi auzite la Tronul cel mai presus de Ceruri, pentru ca această epidemie Covid-19 v-a trece, sperăm ca Bunul și Milostivul Dumnezeu să ne ajute tuturor ca după 10 ani de la prima vizită a Preafericirii Sale în Eparhia Oradiei să ne revedem în Cetatea Oradiei, pe frumoasele plaiuri ale Crișurilor și la sfânta Catedrală a Episcopiei Ortodoxe a Oradiei.

  Tuturor donatorilor și susținătorilor care în duminici și sărbători sunt alături de noi la susținerea proiectului „Agapa Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” de la Parohia Oradea-Vii, Vă mulțumim, rugând pe Bunul și Milostivul Dumnezeu, Să vă ajute și să vă răsplătească tuturor donatorilor și beneficiarilor acestui proiect.

  Dumnezeu să binecuvinteze Biserica Ortodoxă și Neamul nostru Românesc!

  Septembrie 2020

 • Liturghie Arhierească, Rugăciune și filantropie la Biserica Albastră de la Parohia Oradea-Vii
 • Liturghie Arhierească, Rugăciune și filantropie la Biserica Albastră de la Parohia Oradea-Vii

  Duminică, 19 ianuarie 2020, la „Biserica Albastră” de la Parohia Oradea-Vii, se va oficia Sfânta Liturghie Arhierească de către Preasfințitul Părinte Sofroniu, Episcopul Oradiei, înconjurat de P.C. Părinți consilieri eparhiali, arhidiaconi și diaconi și de preoții slujitori ai acestei biserici.

  Se va face pomenire de veșnică recunoștință pentru Părintele Lucian Roșu, preot și protopop de Torino, ginerele familiei Pr. Gheorghe Nemeș, mutat la Domnul la data de 2 ianuarie 2020.

  Se va înălța rugăciune de mulțumire  pentru toate darurile primite în cursul celor 77 de ani de viață ai Părintelui Protoiereu Gheorghe Nemeș.

  Cu prilejul proclamării anului 2020 în Patriarhia Română ca „Anul omagial al pastorației părinților și copiilor” și „Anul comemorativ al filantropilor ortodocși români”, Părintele Gheorghe Nemeș, inițiatorul și președintele comitetului de susținere al proiectului „Agapa Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” de la Parohia Oradea-Vii, care este și directorul sucursalei parohiale „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din cadrul Asociației Filantropia a Episcopiei Oradea, aduce sincere mulțumiri tuturor filantropilor ortodocși români din Parohia Oradea-Vii și din Parohia Sfânta Cruce Torino cu prilejul împlinirii în anul acesta a 10 ani de întrajutorare a bătrânilor, bolnavilor, săracilor și a copiilor fără de părinți.

  Dumnezeu să binecuvinteze cu pace și sănătate pe toți cei ce sprijină cu darul lor pe cei mulți din parohia noastră, iar celor care trăiesc în neputință, rugăm pe Bunul Dumnezeu și pe Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, ocrotitorul filantropiei noastre, să le dăruiască tuturor sănătate, fericire și La mulți ani!

 • Nouă ani de filantropie în Parohia Oradea-Vii

  Un articol de: Pr. Cristian Rus – 10 Oct, 2019

  Parohia Oradea-Vii din Episcopia Oradiei a sărbătorit luni, 7 octombrie, în prezența Preasfințitului Părinte Sofronie, chiriarhul locului, nouă ani de la iniţierea proiectului social-filantropic „Agapa Sfântului Mare Mucenic Gheorghe”. Acesta se desfășoară prin grija pr. Gheorghe Nemeş, coordonatorul sucursalei parohiale a Asociației „Filantropia” a Episcopiei Oradiei.

  Parohia Oradea-Vii a organizat o întâlnire festivă a Comitetului de susţinere a proiectului social-filantropic, la Centrul social-cultural „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” al parohiei, la care au participat ierarhul, consilieri eparhiali, clerici din parohie şi din Oradea, precum şi susțină­ori ai proiectului filantropic și numeroși credincioși. Slujba de Te Deum a fost oficiată de un sobor de preoţi în biserica parohială, iar răspunsurile au fost date de mem­bri din Corul „Psalmodia Varadiensis” al Facultății de Teologie Ortodoxă din Oradea, dirijați de pr. conf. dr. habil. Mihai Brie.

  Pr. Gheorghe Nemeş, iniţiatorul şi preşedintele comitetului de susţinere al proiectului „Agapa Sfântului Mare Mucenic Gheorghe”, care este şi directorul sucursalei parohiale „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din cadrul Asociaţiei „Filantropia” a Episcopiei Oradiei, a prezentat activităţile desfăşurate prin programul social în ultimul an, mulţumind Preafericitului Părinte Patriarh Daniel pentru binecuvântarea dată la începutul proiectului, Prea­sfinţitului Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, pentru binecuvântarea şi sprijinul constant în cei nouă ani în care mii de persoane au primit ajutor prin acest program, şi tuturor celor care s-au implicat în organizarea activităţilor filantropice. 

  Preasfinţitul Episcop Sofronie a felicitat pe preoții slujitori și pe diaconul de la Parohia Oradea-Vii, care se implică în organizarea programelor filantropice, în frunte cu pr. Gheorghe Nemeș, precum și pe toţi cei care contribuie la susți­nerea și derularea proiectului filantropic: „Dumnezeu să binecu­vân­teze lucrarea misionară a acestei parohii şi, în special, programul social «Agapa Sfântului Mare Mucenic Gheorghe», pentru a duce cât mai multă lumină şi bucurie celor atât de încercaţi de împrejurările vieţii, iar dumneavoastră, sprijinitorilor acestui proiect, să vă dăruiască sănătate, putere şi ani mulţi, ca să puteţi continua şi împlini, cu mai multă însuflețire, ceea ce faceţi în ajutorarea semenilor voştri, din dragoste pentru Mântuitorul nostru Iisus Hristos şi Biserica Sa, din dragoste pentru aproapele”. 

  Scopul proiectului filantropic al Parohiei Oradea-Vii este sprijinirea persoanelor nevoiaşe, cu diferite dizabilităţi, bolnave şi fără posibilităţi. Ajutoarele oferite constau în hrană caldă și rece oferită zilnic, îmbrăcăminte, medicamente, bunuri de folosinţă casnică, produse sanitare, cărucioare pentru cei cu dizabilităţi, precum şi sume de bani, toate furnizate acasă la beneficiari de către voluntari din parohie. Începând cu anul 2013 s-a început acordarea de burse pentru studenţi şi elevi cu rezultate deosebite la învăţătură, dar fără posibilităţi materiale. 

  Serviciile sociale oferite de Parohia Oradea-Vii au fost incluse în rețeaua de servicii a Asociației „Filantropia” a Episcopiei Oradiei și, astfel, sucursala beneficiază de un cadrul legal, acreditat, care contribuie și beneficiază de avantajele muncii în rețea de servicii sociale. În comitetul de inițiativă a sucursa­lei parohiale activează peste 30 de credincioși din parohie, iar peste 100 de credincioși au răspuns la apelul preotului coordonator și al comitetului de iniția­tivă. Fondurile de susţinere a proiectului „Agapa Sfântului Mare Mucenic Gheorghe” provin din donaţiile credincioşilor din Parohia Oradea-Vii şi de la credincioşii din Parohia „Sfânta Cruce” din Torino, Italia, cu care parohia orădeană este înfrăţită. 

 • Doisprezece ani de Patriarhat

  Preafericirii Sale,

  Preafericitului Părinte Daniel,

  Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

  Cu prilejul celei de a 12 aniversare a Întronizării Preafericirii Voastre, ca Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, în numele preoților slujitori și al tuturor credincioșilor de la „Biserica Albastră” a Parohiei Oradea-Vii, subsemnatul Preot Gheorghe Nemeș vin a Vă ruga să binevoiți a primi fieștile noastre urări de bine, fericire și ani mulți cu sănătate, în bogata activitate ce o desfășurați la cârma Sfintei noastre Biserici Ortodoxe Române.

  Preafericirea Voastră,

  În ziua de 17 septembrie 2019, am avut bucuria să fiu primit împreună cu Părintele diacon George Samașca-Nemeș, nepotul meu, în audiență la Preafericirea Voastră pentru a Vă oferi cartea: „Preot Gheorghe Nemeş. Cincizeci de ani în slujba Bisericii Ortodoxe Române și a Neamului meu Românesc”.

  Cartea cu titlul de mai sus în două volume V-am oferit-o cu fiască dragoste în semn de recunoștință pentru  vizita canonică de acum nouă ani (18 septembrie 2010) la Parohia Oradea-Vii și la Așezământul social, cultural și filantropic „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”.

  Și de data aceasta întocmai ca și în alte dăți, prin bunăvoință Părintească, am primit un însemnat număr de cărți publicate și binecuvântate de Preafericirea Voastră.

  Cărțile și Albumele primite recent și în alte ocazii fericite ne luminează mintea și ne inspiră din viața culturală, socială, administrativă și filantropică a Preafericirii Voastre de a Vă urma exemplul.

  După o primire caldă, sinceră și Părintească la Reședința Patriarhală, frumos restaurată în interior și exterior cu mozaicuri de Murano, precum și pentru aprecierile calde și frumoase la realizarea acestei cărți-album, publicată de subsemnatul, precum și pentru anunțul telefonic că această carte-album, se   v-a prezenta la Televiziunea Trinitas a Patriarhiei Române prin bunăvoința și binecuvântarea Preafericirii Voastre, de către Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, Vă sunt recunoscător și pururea rugător către Dumnezeu să fiți sănătos și fericit întru mulți și binecuvântați ani!

  Preafericirea Voastră,

  După această audiență încărcată de sfaturi părintești Patriarhale,  binevenite subsemnatului și părintelui diacon George Samașca-Nemeș, nepotul meu, ne-am reîntors spre casă pe la Curtea de Argeș, unde ne-am plecat fruntea și am aprins o lumânăre la mormintele familiei regale.

  După aceea am fost găzduiți la Hotel Posada, unde ni s-a oferit cazare și cină, pentru că Reședința Arhiepiscopiei era în restaurare.

  Întâlnirea cu Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului, a avut loc în ziua următoare la „Casa Scriitorului Calinic Argeșeanul” de la Oești-Pământeni și la Mănăstirea Sfântul Ioan Antonești din localitatea Corbeni.

  I-am oferit Părintelui Arhiepiscop Calinic, Om al Bisericii și Maiestru al condeiului, Cartea-album de care s-a bucurat nespus de mult, felicitându-mă!

  Aici mi s-au oferit cărți publicate de Înaltpreasfinția Sa și o Icoană cu chipul Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, cu dedicație pentru a se păstra la Așezământul social, cultural și filantropic, alături de Icoana Mântuitorului Iisus Hristos, pictură pe lemn, primită cu dedicație din partea Preafericirii Voastre cu prilejul  vizitei și binecuvântării proiectului „Agapa Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” de la Parohia Oradea-Vii la 18 septembrie 2010.

  Bucuria întâlnirii celor doi colegi de la Sibiu, de acum 56 de ani, Calinic Arhiepiscop și Gheorghe Nemeș Preot, s-a continuat pe tot drumul Transfăgărășanului, între munți înalți și păduri frumos înverzite, până la Bâlea Lac, unde ne-am despărțit cu mulțumiri și cu rugăciune către Dumnezeu de a ne revedea mereu aici și în veșnicie.

  Sosind la Sibiu, am fost găzduiți peste noapte la Căminul Preoțesc al Arhiepiscopiei, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Laurențiu, Mitropolitul Ardealului, ca în ziua următoare, 19 septembrie, orele 10:30 să ne întâlnim la Reședința Mitropolitană, unde i-am oferit două seturi de cărți-album, pentru biblioteca personală și cea mitropolitană.

  Pentru acest gest mi-a mulțumit și m-a binecuvântat. Eu, i-am dorit succes în lucrarea pastorală, culturală și administrativă în cuprinsul Arhiepiscopiei și a Mitropoliei Ardealului.

  În aceeași zi la ora 18 am ajuns la Oradea, povestind familiei despre toate cele frumos petrecute la București, Curtea de Argeș și Sibiu.

  În Duminica zilei de 22 septembrie a.c.  după oficierea Sfintei Liturghii, am prezentat credincioșilor calda primire la Preafericirea Voastră, cu prilejul împlinirii a nouă ani de la istorica vizită-canonică la „Biserica Albastră” și la Așezământul cultural, social și filantropic „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”.

   Împreună cu toți credincioșii prezenți am urat

  Preafericirii Voastre, Preafericite Părinte Patriarh Daniel,

  „Mulți ani trăiască” cu prilejul împlinirii a 12 ani de Patriarhat la Cârma Bisericii Ortodoxe Române.

  Cu recunoștință și fiască dragoste,

   al Preafericirii Voastre, fiu duhovnicesc,

  Preot Gheorghe Nemeș

  Oradea,

  27.09.2019

  Preafericirii Sale,

  Preafericitului Părinte Daniel

  Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

 • Scrisoare de mulțumire și recunoștință

  Preafericirii Sale,

  Preafericitului Părinte Daniel,

  Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

  Cu smerenie şi supunere fiască, subsemnatul Preot Gheorghe Nemeș de la „Biserica Albastră” a Parohiei Oradea-Vii și coordonator al proiectelor sociale ce se derulează la Sucursala Parohiei, care este parte integrantă a Asociației Filantropia a Episcopiei Oradiei, vin a Vă ruga să binevoiți a primi această scrisoare de mulțumire și recunoștință din partea subsemnatului, a credincioșilor și a tuturor beneficiarilor proiectului „Agapa Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”.

  Preafericirea Voastră,

  Cu ajutorul lui Dumnezeu în ziua de 18 septembrie 2019, se vor împlini nouă ani de la istorica vizită canonică a Preafericirii Voastre în Eparhia Oradiei și la Parohia Oradea-Vii. Cu acel fericit prilej la vremea rugăciunii „Lumină Lină” din jilțul Patriarhal al „Bisericii Albastre” în prezența membrilor Sfântului Sinod, a preoțimii din Eparhia Oradiei și a multor credincioși, ați înălțat cuvânt bogat și folositor cu adevărat de Mare Patriarh cu privire la biserica din parohie, care este rugătoare și slujitoare prin filantropie.

  În urma aprecierilor făcute la adresa mea cu privire la slujirea pastorală și filantropică, ați binevoit Preafericirea Voastră, a-mi acorda „Ordinul Sfântul Apostol Andrei, Ocrotitorul României, Clasa I”. Tot atunci am primit un însemnat număr de cărți publicate de Preafericirea Voastră și o icoană a Mântuitorului Iisus Hristos, pentru a putea fi păstrată la loc de cinste la intrarea în clădirea noului Așezământ Social, Cultural și Filantropic „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”.

  Cu acest fericit prilej prin bunăvoință Părintească și Patriarhală împreună cu Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei ați binecuvântat proiectul „Agapa Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” care este inspirat din inițiativele și nenumăratele proiecte ce le-ați recomandat preoțimii din țară și diaspora, în calitate de Mitropolit al Moldovei și Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române.

  Eram bucuros de aprobarea acelui proiect, dar și cu mare îndoială că nu voi putea continua promisiunea făcută în prezența Preafericii Voastre.

  Cu ajutorul lui Dumnezeu și a Sfântului Mare Mucenic Gheorghe și a bunilor credincioși cu inimă bună și mână largă, s-au reușit următoarele realizări: sute și mii de persoane nevoiașe au primit sprijin financiar și material şi multă mângâiere duhovnicească. Timp de nouă ani fără întrerupere s-a oferit la domiciliul bolnavilor, a bătrânilor și a copiilor fără de părinți mese calde. S-a oferit burse și ajutoare elevilor și studenților teologi cu situație materială precară. Medicamente și ajutoare financiare pentru intervenții chirurgicale în țară și străinătate precum și altele despre care Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, care a scris frumos în Ziarul Lumina ediția de Transilvania și Banat din 28 mai a.c. și în Legea Românească nr. 2/2019 pag. 22-23.

  Despre aceste realizări s-a mai scris și în ziarele locale Crișana și Jurnalul Bihorean.

  Pentru toate acestea Vă sunt profund recunoscător și rugător către Milostivul Dumnezeu, care să Vă fie sprijin și ajutor în marea Operă ce o desfășurați cu succes la cârma Bisericii Ortodoxe Române.

  Preafericirea Voastră,

  În primăvara acestui an am primit Diploma Omagială cu prilejul sfințirii Catedralei Naționale, 25 noiembrie 2018, la care am participat alături de mulțimea nenumărată a credincioșilor din România și străinătate.

  Toate darurile primite de la Preafericirea Voastră, Ordinul Sfântul Apostol Andrei, Gramata Patriarhală, Diploma Omagială, cărțile publicate de Preafericirea Voastră, medaliile comemorative ale Patriarhilor României, pastorale, fotografii și răspunsurile la scrisorile pe care vi le-am expediat sunt păstrate cu sfințenie la Muzeul Eclezial al Parohiei Oradea-Vii, iar copiile la Muzeul memorial de la casa părintească a satului natal Gepiu, județul Bihor.

  Pentru toate acestea Vă mulțumesc Preafericite Părinte Patriarh Daniel!

  Preafericirea Voastră,

  Cu aceași smerenie şi dragoste fiască vin a Vă face cunoscut că la data de 23 mai a.c. s-a lansat cartea album „Preot Gheorghe Nemeş. Cincizeci de ani în slujba Bisericii Ortodoxe Române și a Neamului meu Românesc” în două volume.

  Cartea cuprinde aproape 1000 de pagini și 1300 de fotografii alb-negru si color, la care am lucrat împreună cu redactorul și cu tehnoredactorul aproape doi ani. Cartea aceasta a fost lansată de Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, în sala festivă „Florica Ungur” a Primăriei Municipiului Oradea. La lansare au participat preoți de la centrul Eparhial, Protopopi, Profesori de Teologie, Universitari, Medici, Generali, Colonei, Credincioși din parohie și din tot orașul Oradea, precum și corul studenților teologi și corul „Traian Moșoiu” din Oradea.

  „Cartea unicat” s-a bucurat și se bucură de mare succes în Eparhia Oradiei, după cum frumos s-a scris în ziarul Lumina ediția de Transilvania și Banat, din 28 mai 2019 și în Legea Românească nr. 2/2019 pag. 22-23, după cum am arătat în rândurile de mai sus.

  Preafericirea Voastră,

  În semn de aleasă mulțumire și deosebită gratitudine pentru toată munca intelectuală, pastorală, administrativă și filantropică pe care o desfășurați cu mult succes la cârma Bisericii Ortodoxe Române din țară și străinătate, cu smerenie şi fiască dragoste în Hristos Domnul, aş dori să vin la Bucureşti, la Sfânta Patriarhie, cu binecuvântarea Chiriarhului meu, pentru a Vă înmâna personal cele două volume ale lucrării amintite mai sus, însoțite de florile recunoștinței pentru jertfa depusă la înălțarea Catedralei Naționale, la care doresc să fiu numărat printre ctitorii și binefăcătorii celei mai mărețe Catedrale Ortodoxe din lume.

  În nădejdea că această scrisoare va trece pragul Palatului Patriarhal și v-a ajunge în mâinile binecuvântătoare ale Preafericii Voastre, voi fi fericit și bucuros, sperând într-o frumoasă și rodnică întâlnire, pentru care Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei mi-a dat părinteasca binecuvântare.

  Cu smerenie şi fiască dragoste în Iisus Hristos Domnul,

  al Preafericirii Voastre,

  Pr. Gheorghe Nemeş

  Preafericirii Sale, Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

 • Volume unicat lansate în Eparhia Oradiei

  Un articol de: Pr. Cristian Rus – 28 Mai, 2019

  Sursa: https://ziarullumina.ro/actualitate-religioasa/regionale/transilvania/volume-unicat-lansate-in-eparhia-oradiei-144633.html

  Joi, 23 mai, a avut loc lansarea cărții monografice și biografice, în două volume, cu titlul „Pr. Gheorghe Nemeș – Cincizeci de ani în slujba Bisericii Ortodoxe Române și a neamului meu românesc”, apărută recent în Editura „Episcop Nicolae Popovici” a Episcopiei, autor fiind părintele Gheorghe Nemeș de la Parohia Oradea-Vii. 

  În cele aproape 1000 de pagini și peste 1300 de fotografii sugestive, pe lângă prezentarea cronologică a vieții și activității preoțești a părintelui Gheorghe Nemeș, se cuprind imagini și însemnări ale unor mari ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române, ai învățământului teologic universitar de la București, Sibiu și Oradea, precum și ale unor cărturari ce au vizitat bisericile și muzeele înființate de părintele Gheorghe Nemeș la Homorog, Tinca și Oradea.

  După ce duminică, 19 mai, după Sfânta Liturghie, volumele au fost prezentate enoriașilor Parohiei Oradea-Vii, unde părintele Gheorghe Nemeș slujește, neostenit, cu realizări și împliniri bogate, fiind caracterizat de vrednicul de pomenire Patriarh Teoctist al României drept „stâlp al Ortodoxiei din Bihor”, vreme de peste trei decenii, cartea a avut parte și de o lansare dedicată publicului larg, în sala de evenimente „Florica Ungur” din centrul municipiului Oradea, la care au luat parte numeroși invitați.

  În prezența Preasfințitului Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, a numeroși preoți, profesori de teologie, cadre didactice universitare și preuniversitare, cadre militare, oficialități, elevi și studenți, dar și a membrilor familiei părintelui Gheorghe Nemeș, precum și a două coruri și a multor credincioși din Oradea, părintele Gheorghe Nemeș, autorul cărții, a deschis seria cuvântărilor festive, adresând mulțumiri Preasfințitului Părinte Sofronie pentru toate binecuvântările oferite programelor misionare, culturale și filantropice organizate în parohia Oradea-Vii, dar mai ales pentru aleasa purtare de grijă și dragostea sfântă cu care a înconjurat familia sa trupească și familia cea mare duhovniească a enoriei Viilor Orăzii, de la venirea sa la cârma Eparhiei Oradiei.

  Preasfințitul Părinte Episcop Sofronie, în cuvântul rostit cu acest prilej, a făcut o prezentare amplă a bogatei și rodnicei activități în câmpul misionar-pastoral al Sfintei Biserici a părintelui Gheorghe Nemeș, la Homorog, la Tinca și la Oradea-Vii, care nici după pensionare nu s-a oprit, slujind la Sfântul Altar și activând cu folos mult în misiunea filantropică a Parohiei Oradea-Vii, în calitate de coordonator al sucursalei parohiale „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” a Asociației „Filantropia” a Episcopiei Oradiei, sucursală care gestionează proiectul filantropic „Agapa Sfântului Mare Mucenic Gheorghe”, prin care, începând din anul 2010, de la lansarea sa în cadrul vizitei Preafericitului Părinte Patriarh Daniel al României în Episcopia Oradiei, la biserica parohială Oradea-Vii, mii de persoane nevoiașe au primit sprijin financiar și material și mângâiere duhovnicească, dar și mese calde zilnice, constituind un model demn de urmat pentru toate enoriile.

  „Părintele Gheorghe a dorit să prezinte în cele două volume oglinda celor cincizeci de ani de slujire. Însă, pe lângă toate aceste împliniri pe care Părintele Gheorghe le are, credem că cea mai importantă realizare este frumoasa sa familie, o familie preoțească model, începând de la doamna preoteasă Paula, cele trei fiice, dintre care două preotese, ginerii, și continuând cu nepoții și cu cei doi, deocamdată, strănepoți, care i-au fost mereu aproape Părintelui Gheorghe în misiunea sa preoțească. Dar nu numai familia trupească i-a fost alături, ci și familia mare, familiile, parohiile prin care a trecut și unde a slujit și de unde și-a adunat fii și fiice duhov­nicești care până în zilele noastre îl urmează, îi cer sfatul și se bucură de prietenia sa, sfinția sa bucurându-se, la rându-i, de prietenia acestora. Și aici se includ și colegii, confrații preoți cu care a studiat împreună la Seminarul teologic, la Caran­sebeș, la Cluj, la Institutul Teologic de grad universitar de la Sibiu, colegii de la sfintele altare cu care a slujit împreună și cu care au dus împreună greul în vremurile complicate de dinainte de anul 1989, când Biserica a fost nu de puține ori umilită. Nu în ultimul rând Părintele Gheorghe s-a bucurat și se bucură și de prietenia unor dascăli de teologie de prestigiu, dar și de prietenia spirituală și bucuria multor ierarhi ai Bisericii noastre Ortodoxe Române și nu numai”, a spus Preasfințitul Părinte Sofronie.

  „Așadar, activitatea Părintelui Gheorghe Nemeș, bogată și rodnică, este un model pentru toți preoții, în special pentru generația tânără, chiar dacă lumea s-a schimbat și misiunea preoțească se face altfel în zilele noastre, dar filonul rămâne același, credința rămâne aceeași, schimbându-se și diversificându-se doar felul în care prezentăm Evanghelia credincioșilor noștri”, a mai remarcat ierarhul care a adresat urări de ani mulți și binecuvântați părintelui Gheorghe Nemeș și familiei sale, pentru a continua, cu aceeași putere și însuflețire, slujirea preoțească, așa încât să aibă în vedere publicarea și celui de-al treilea volum din această serie.

  Pr. prof. dr. Dumitru Abrudan, originar din satul Gepiu – la fel ca și părintele Gheorghe Nemeș -, fost decan al Facultății de Teologie Ortodoxă din Sibiu, dar și fost decan al Facultății de Teologie Ortodoxă din Oradea, dascăl de teologie de prestigiu al Bisericii Ortodoxe Române, a subliniat prietenia veche care îl leagă de părintele Gheorghe Nemeș, consăteanul său, împreună cu care a slujit la altarul bisericii enoriei Oradea-Vii.

  Părintele Dorel Octavian Rus, protopop onorar al Oradiei, redactorul celor două volume lansate, a vorbit celor prezenți despre munca de aproape doi ani în care s-a aplecat cu acrivie și minuțiozitate peste documentele și fotografiile din arhiva și biblioteca părintelui Gheorghe Nemeș, punând în lumină, pas cu pas, întreaga activitate a sacerdotului bihorean, de peste tot unde Dumnezeu i-a îndrumat pașii, prezentând într-o ordine cronologică și sistematică, ușor de parcurs de către cititor, urmele consistente și amintirile vii ale Părintelui Gheorghe, îmbiate a fi o lectură de suflet pentru cei însetați de a cunoaște treptele devenirii sale în Biserica dreptmăritoare din Bihor.

  Tehnoredactorul cărții, preotul și tipograful Ștefan Avram a prezentat cartea din punct de vedere al calității în elaborarea grafică a conținutului și a co­perții, precum și în grija pentru tiparul volumelor.
  Prof. dr. Sorin Curilă, pre­ședintele Senatului Universității din Oradea, și-a exprimat bucuria și încântarea de a fi prezent la un eveniment cultural de o asemenea încărcătură spirituală și culturală, vorbind despre părintele Gheorghe Nemeș în calitatea sa de enoriaș din copilărie al bisericii albastre, așa cum este cunoscută biserica enoriei Oradea-Vii, având amintiri dragi despre familia distinsă a părintelui Gheorghe Nemeș.

  Membri din corul „Psalmodia Varadiensis” a Facultății de Teologie Ortodoxă „Episcop Dr. Vasile Coman” din Oradea, dirijați de pr. conf. dr. habil. Mihai Brie, au interpretat piese corale religioase, clasice și patriotice. Apoi, corul „Traian Moșoiu” din Oradea, dirijat de prof. Ioan Fluieraș, împreună cu elevi de la Școala „Oltea Doamna” din Oradea au exprimat prin cânt bucuria aniversării a 100 de ani de la vizita Regelui Ferdinand I și a Reginei Maria la Oradea, din 23 mai 1919. 

  Părintele Gheorghe Nemeș a adus mulțumiri ierarhului și tuturor celor care au onorat in­vitația la lansarea cărții-album și document în același timp, precum și tuturor celor care, ierarhi, preoți și credincioși, l-au sprijinit în cursul celor 52 de ani de slujire a Bisericii străbune și a neamului românesc. 

 • S-a lansat monografia părintelui Gheorghe Nemeș

  Cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, în data de 19 și 23 mai 2019 s-a lansat monografia „Cincizeci de ani în slujba Bisericii Ortodoxe Române și a Neamului meu românesc” la Biserica Albastră, de la Parohia Oradea-Vii și la Sala „Florica Ungur” a Primăriei orașului Oradea.

  În urma invitațiilor lansate, Biserica Albastră și sala primăriei au fost pline până la refuz de tineri și vârstnici.

  În întâmpinarea oaspeților, Corul studenților teologi conduși de Pr. prof. univ. dr. Mihai Brie, au oferit spre delectare momente corale religioase, clasice și patriotice.

  O surpriză plăcută a făcut-o Corul „Traian Moșoiu” condus de Prof. Ioan Fluieraș, la care s-au atașat tinere eleve de la Școala Oltea Doamna din Oradea, cântând, dansând și fluturând stegulețe tricolor pentru bucuria împlinirii a 100 de ani de la Marea Unire și de la vizita Regelui Ferdinand și a Reginei Maria în orașul Oradea.

  Sala „Florica Ungur” a fost împodobită cu florile primăverii și cu afișe pe care erau scrise evenimentul lansării acestei cărți în două volume.

  La masa oficială a fost întâmpinat Preasfințitul Părinte Sofronie cu imnul arhieresc, la care s-au adăugat următorii: Pr. Filaret Fiț, Consilier eparhial, Pr. Dorel-Octavian Rusu, redactorul cărții, Pr. Simion Goga, Protopopul Oradiei, Pr. Prof. dr. Dumitru Abrudan, fostul decan al Facultății de Teologie din Sibiu și Oradea, Pr. Călin Popa, Protopop de Tinca, Dl. Sorin Curilă, Președintele Senatului Universității din Oradea, Pr. prof. Radu-Valer Rus, Directorul Liceului Ortodox Roman Ciorogariu din Oradea, Pr. Ștefan Avram, tehnoredactorul și tipograful cărții, Pr. prof. Florin Negruțiu, Inspector școlar.

  Preasfințitul Părinte Sofroniu a deschis șirul luărilor de cuvânt prezentând publicului în cuvinte alese cartea autorului, amintind de vizitele înalților oaspeți la bisericile din Homorog, Tinca și Oradea, unde autorul acestei cărți și-a desfășurat activitatea pastorală, culturală, socială și filantropică timp de peste cincizeci de ani. S-a mai amintit de înființarea muzeelor de la parohiile mai sus amintite, precum și de strămutarea bisericii de lemn, monument istoric, de la Sohodol, comuna Căbești, județul Bihor în parcul bisericii din localitatea Tinca, înființarea Așezământului pastoral, cultural, social și filantropic, precum și lansarea proiectului Agapa Sfântul Mare Mucenic Gheorghe de la Parohia Oradea-Vii, binecuvântat personal de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, împreună cu Preasfințitul Părinte Sofroniu, Episcopul Oradiei la data de 18 septembrie 2010 cu prilejul vizitei canonice în Eparhia Oradiei.

  Ierarhul Eparhiei de Oradea, în cuvinte părintești și de apreciere a elogiat familia părintelui Nemeș, respectiv pe soția Paula, pe cele trei fiice, pe gineri, pe nepoți și strănepoți.

  Autorul cărții, Părintele Gheorghe Nemeș, fiind delegat de Preasfinția Sa să conducă acest eveniment cultural, a dat cuvântul următorilor: Pr. prof. dr. Dumitru Abrudan, care a arătat că este consătean și împreună slujitor la Biserica Albastră, felicitând pe Episcopul locului pentru frumoasele cuvinte pe care nu le-a mai auzit niciodată în cei 80 de ani împliniți la adresa unui preot cum a făcut-o în cazul de față.

  Apoi a luat cuvântul Pr. Dorel-Octavian Rusu, prezentând în cuvinte frumoase nașterea acestei cărți în două volume la care împreună cu tehnoredactorul Pr. Ștefan Avram s-a lucrat cu răbdare și multă exigență timp de un an și jumătate. Vorbitorul a mai spus că această carte este „unicat”, model frumos pentru tinerii preoți și nu numai.

  Pr. Ștefan Avram a vorbit despre tehnoredactarea acestei cărți după pretențiile actuale, arătând complexitatea lucrării și îmbunătățirea materialelor folosite. A felicitat pe autor, pe preoteasa Paulina și pe diaconul George.

  S-a dat cuvântul Domnului Sorin Curilă, Președintele Senatului Universității din Oradea, apreciind activitatea autorului, preot slujitor Gheorghe Nemeș, citind articolul care l-a publicat în cartea lansată.

  În urma luărilor de cuvânt Părintele Gheorghe Nemeș a mulțumit cu emoție și plăcere tuturor vorbitorilor.

  Pentru ca festivitatea să fie pe măsura așteptărilor, autorul acestei cărți l-a rugat fiește pe Preasfinția Sa să binevoiască a încheia șirul tuturor cuvântărilor rostite.

  Bucuros de această rugăminte, Preasfinția Sa, a amintit că exact în urmă cu 100 de ani a sosit la Oradea, Regele Ferdinand împreună cu Regina Maria, a cărei statuie monumentală cu coroana de oțel este așezată în Piața Unirii din Oradea. În urma acestor cuvinte Corul „Traian Moșoiu” a intonat imnul regal împreună cu majoritatea celor prezenți.

  Coordonatorul acestei întâlniri, Părintele Gheorghe Nemeș, a mulțumit Preasfinției Sale, pentru frumoasele și bogatele cuvinte care au ridicat nimbul festivității religios-culturale de lansare a acestei cărți, al cărei autor este.

  Aceleași mulțumiri le-a îndreptat către toți cei prezenți, vorbitorilor, coriștilor, familiei și tuturor credincioșilor care l-au sprijinit în cursul celor cincizeci și doi de ani de pastorație.

  În timp ce s-au dat autografe, mulțimea prezentă s-a îndreptat către bucatele oferite, cu drag și recunoștință de familia Părintelui Gheorghe Nemeș și de către credincioșii prezenți.

  Ierarhul locului, Preasfințitul Părinte Sofronie i-a urat autorului acestei cărți sănătate, fericire și la mulți ani pentru a putea lansa și volumul următor.