13 ANI DE PATRIARHAT

Preafericirii Sale,

Preafericitului Părinte Daniel,

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Preafericirea Voastră,

Cu evlavie și fiască recunoștință mulțumesc Bunului Dumnezeu Cel Întreime închinat că m-a învrednicit pe mine smeritul preot, Gheorghe Nemeș, de la „Biserica Albastră”, să ajung această sfântă și aleasă sărbătoare a zilei de 30 septembrie 2020, când, cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, cu toți credincioșii bisericii și membri de susținere a proiectelor ce se derulează la Așezământul social-cultural și filantropic „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” de la Parohia Oradea-Vii, să trăim bucuria împlinirii a 13 ani de Patriarhat al Preafericirii Voastre, Preafericite Părinte Daniel, la cârma Bisericii Ortodoxe Române.

La acest ceas aniversar al Preafericirii Voastre, Vă rog să binevoiți a primi din partea subsemnatului, a familiei și a tuturor credincioșilor care vă poartă în gând și rugăciune, cele mai alese mulțumiri pentru „Diploma Omagială 2020- „Anul omagial al pastorației părinților și copiilor” și „Anul comemorativ al filantropilor ortodocși români” și medalia comemorativă a filantropilor, cu efigia marelui mecenat Emanuil Gojdu, născut la Oradea și a marelui filantrop basarabean Vasile Stroescu, boier de viță veche, susținător al proiectelor bisericești, culturale și educaționale din Transilvania Ortodoxă, pe care ați binevoit să mi le acordați cu prilejul sfințirii Catedralei „Învierii Domnului” din Eparhia Oradiei, în anul mântuirii 2020, luna septembrie, ziua 20.

Prezența Preafericirii Voastre, înconjurat de membrii Sfântului Sinod, la târnosirea Catedralei Ortodoxe din cetatea Oradiei și a bisericii celei noi de la Mănăstirea Izbuc, a adus bucuria cea mult așteptată a întregului popor ortodox și românesc de la granița de vest a României.

În frumoasa și istorica călătorie spre Mănăstirea Izbuc ați avut posibilitatea să admirați câmpiile, dealurile și pădurile aurii de pe întinsul Eparhiei de Oradea Mare.

Ați avut posibilitatea să „vedeți biserica” monumentală din localitatea Tinca, unde cu ajutorul lui Dumnezeu am slujit vreme de 5 ani (1976-1981), unde am strămutat biserica monument istoric de la Sohodol, comuna Căbești, județul Bihor (de la 1700), deteriorată și restaurată în parcul bisericii. Tot aici am înființat muzeul etno-bisericesc cu peste 220 de obiecte patrimoniale.

Această vizită Patriarhală v-a rămâne pentru totdeauna întipărită în inimile și sufletele miilor de români ce iubesc Biserica lui Hristos și Neamul Românesc.

Preafericirea Voastră,

Vă mulțumesc fiește, sărutându-Vă binecuvântătoarea dreaptă pentru toată dragostea părintească ce ne-o purtați, pentru neobosita lucrare pastorală, culturală, administrativă și filantropică ce o desfășurați cu mult talent la cârma Bisericii Ortodoxe Române.

Aceleași sincere mulțumiri pentru fondarea și înălțarea Catedralei Mântuirii Neamului, la care doresc să fiu și eu pomenit între ctitorii și binefăcătorii acestui măreț Sion românesc ridicat în capitala României noastre.

La mulți și binecuvântați ani, Preafericite Părinte Patriarh Daniel,

cu prilejul împlinirii a 13 ani de Patriarh vrednic și neobosit

al Bisericii Ortodoxe Române!

Oradea,

25 septembrie 2020

Cu smerenie și dragoste filială

al Preafericirii Voastre

fiu duhovnicesc

Pr. Gheorghe Nemeș