Impresii din „Cartea de Aur”

20 Octombrie 1985

Ziua de 20 octombrie 1985 a fost o zi de mare sărbătoare pentru biserica din Oradea-Vii.

După reparațiile exterioare care s-au făcut la exteriorul bisericii, în ultimul timp și împodobirea intrării cu frumoase vitralii în mozaic, în această zi a avut loc sfințirea troiței din lemn sculptat, așezată la intrarea în curtea bisericii.

Sfințirea s-a săvârșit seara împreună cu Vecernia. O mare mulțime de credincioși în frunte cu soborul preoților ne-a întâmpinat și a luat parte la ceromonia sfințirii troiței. După aceea s-au oficiat în biserică Vecernia și s-au ținut îndătinatele cuvântări ocazionale.

Măreția serbării a crescut prin prezența Domnului Peter Henn, cu nepotul său din Austria, cunoscut ca un bun prieten al poporului român, președinte al Societății Unirea de la parohia ortodoxă din Viena și sprijinitor al relațiilor ecumenice dintre biserici. Domnul Peter Henn a fost însoțit de Părintele Consilier Patriarhal Sabin Verzan și de asistentul universitar Caraza.

Întreaga solemnitate a produs o adâncă impresie în sufletele credincioșilor. Folosim acest prilej să aducem cuvânt de apreciere preoților Gheorghe Nemeș și Dumitru Megheșan pentru râvna cu care păstoresc pe credincioși, precum și membrilor Consiliului și Comitetului Parohial și tuturor credincioșilor pentru dragostea și spiritul de jertfă pe care îl arată pentru Sfânta Biserică. Binecuvintează Doamne pe cei ce iubesc podoaba Casei Tale.

† Vasile
Episcopul Oradiei

 

19 aprilie 1988

Am vizitat împreună cu un grup de studenți (46) Parohia Oradea-Vii și am rămas profund impresionați de realizările materiale și pastorale a P.C. Părinte Nemeș. Îi dorim sănătate și noi succese.

Ne simțim mândri de foștii noștri studenți.

Prof. Dr. Ioan Floca
De la Institutul Teologic din Sibiu

 

2 Octombrie 1988

Cu multă emoție am slujit Sfânta Liturghie – într-un vast, solemn sobor de preoți – în această grandioasă Biserică, a cărei aniversare semicentenară adaugă un plus de conștiință creștină și românească a admirabililor ei enoriași.

Bunul Dumnezeu să aibă în Sfânta Sa pază pe Părintele Paroh Gheorghe Nemeș, familia sa, pe toți ostenitorii, slujitorii și credincioșii „Bisericii Albastre”.

Arhimandrit B.V. Anania

 

9 august 1989

De ne uitat! Mulțumiri aduse fie aduse Domnului și Dumnezeului nostru Iisus Hristos, care, prin vrednicia păstorului și evlavia credincioșilor, a coborât din cer această sfântă biserică, minune din minune.

Pr. Prof. Ilie Moldovan
De la Institutul Teologic din Sibiu

 

15 ianuarie 1990

Azi 15 ianuarie 1990, din evlavia și dorința unei justiții și restituiri în fine posibile, la Biserica noastră ortodoxă Oradea-Vii – C.F.R., din inițiativa omului de cultură Valeriu Chișiu, a avut loc o slujbă de pomenire și un parastas dedicat memoriei și comemorării iubiților noștri Mihai Eminescu, Ion Creangă, Veronica Micle. Au oficiat sfințiile lor Preot Paroh Iconom Stavrofor Gheorghe Nemeș, Părintele Diacon Dr. Teodor Savu, Părintele Viorel Samașca-Nemeș, licențiat în teologie Ioan Negrău, cântăreț bisericesc, corul condus de Miron Rațiu. A participat un public ales, între care Prof. Romulus Botto, Prof. Dr. Ioan Comănescu, Conf. Dr. Lucian Drimba cu soția, Prof. E. Roșescu, Dorel Tifor, Prof. Istoric Titus Roșu, Prof. Avram Goldiș, Prof. Vasile Cosmuța, Prof. Lia Moldovan, Ec. Eugen Colf, Constantin Mălinaș, alți oameni de bine. Doamna, Ofelia Coman, ne-a onorat cu participarea. Ca să se știe!

Prof. Conf. C. Mălinaș

 

11 noembrie 1990

În drum la sărbătoarea instalării Preasfințitului Iustinian, la Episcopia Maramureșului, astăzi 11 noembrie 1990 m-am oprit pentru câteva clipe la Biserica Oradea-Vii, Sf. Nicolae și am admirat biserica frumos împodobită de PC Părintele Gheorghe Nemeș.

Felicit și binecuvintez pe PC Sa împreună cu toți credincioșii acestei parohii, iar P.S. Vasile îi dorim multă sănătate și puteri sporite.

† Emilian Arădeanul

 

14 iulie 1992

Azi 14 iulie 1992 ca mângăiere după slujba prohodirii vrednicului de pomenire Episcop al Oradiei, Dr. Vasile Coman, la invitația stăruitoare a preoților și bunilor credincioși ai parohiei, am vizitat această biserică ridicată prin râvna lor deosebită, admirându-le osteneală și jertfelnicia, mulțumind lui Dumnezeu pentru darul pe care l-a înmulțit aici prin podoaba ei și binecuvântând lucrarea lor pe mai departe.

† Timotei
Episcopul Aradului

 

14 iulie 1993

În urma unui emoţionant spectacol cu Hoţul de mărgăritare al Teatrului de Stat Turda pe scena Teatrului din Oradea, o cină intimă – de suflet – în sporita – luminoasa – familie a părintelui Gheorghe Nemeș, laolaltă cu o seamă de prieteni – mai vechi și mai noi – spre amintire.

† Bartolomeu V. Anania
Arhiepiscopul Clujului

 

28 iulie 1994

Caldă și luminoasă, ca lacrima măicuței, este biserica Sfântul Nicolae, păstorită de unul dintre cei mai străluciți preoți ai Țării, Gheorghe Nemeș. Fiind întreagă Biserica noastră așa cum este acest Sfânt lăcaș, va fi întreagă, cu voia lui Dumnezeu, și Țara noastră.

Autobiografică

Maica mea, viața-ntreagă,
Văduvă a trăit în sat.
Prea singur eram în casă
Ploi cu grindină când bat.Maica mea viața-ntreagă
Stând la masă, ea și eu,
Se așează între mine
Și-ntre Unul Dumnezeu.Oh, și crede – așa Întrânsul,
Că-n albastrul văzul ei
Chipul Lui de pe icoană
Se strevede sub scântei.

Și eu țin atât la mama
Că nici când nu îndrăznesc
Dumnezeul din privire
Să mă vâr să-L mâzgălesc.

Grigore Vieru

 

2 octombrie 1994

Azi duminică 2 oct 94 am slujit împreună cu un sobor de preoți, sfințirea unei troițe, ridicate prin sârguința credincioșilor de la biserica C.F.R. Oradea-Vii, sub îndrumarea Pr. Nemeș Gheorghe, Pr. Coroban Ioan și Pr. Samașca Viorel, în prezența unei mari mulțimi de credincioși.

Slavă lui Dumnezeu pentru toate
† Ioan
Episcopul Oradiei

 

18 decembrie 1994

Când Prea Cuviosul și Prea Cucernicul părinte Gheorghe Nemeș – un adevărat Nemeș al preoțimei noastre ortodoxe – , m-a împăcat cu mine în fața lui Dumnezeu.

Cu mulțumiri și alese urări de sănătate și fericire în pragul Sfintelor Sărbători ale Crăciunului și Anului Nou 1995,

Gen. rez. Lazăr Cârjan

P.S. Rog părintele să consfințească denumirea de „Biserica Albastră”, așa cum a botezat-o, cu inspirație și har Î.P.S. Anania Bartolomeu.

 

26 februarie 1995

Azi 26 februarie 1995 am slujit Sfânta Liturghie și am hirotonit întru preot pe diaconul Mircea Opriș și am hirotonit întru iconom pe preotul Viorel Samașca slujitor la această biserică Sf. Nicolae – Oradea C.F.R. Vii ginerele familiei Pr. Nemeș Gheorghe.

Slava lui Dumnezeu pentru toate, Dumnezeu să ne ajute
† Ioan
Episcopul Oradiei

 

23-24 aprilie 1995

Ziua a II a a Învierii Domnului și ziua sărbătoririi Sfântului Gheorghe

A dat Bunul Dumnezeu de am putut participa la Sfânta Liturghie cu ocazia zilei a II a de Înviere a Domnului nostru Iisus Hristos și a Sfântului Gheorghe. A fost o zi deosebită și am fost deosebit impresionat de participarea credincioșilor la Sfânta Liturghie lucru care îi atestă părintelui paroh Gheorghe Nemeș toată cinstea și recunoștința din partea mea și a familiei mele.

Cred că rolul părintelui paroh este deosebit de mare pentru românii din zona Rogerius,… Apreciez mult spiritul gospodăresc a părintelui Gheorghe Nemeș și modul cum știe să organizeze viața duhovnicească a parohiei.

Pentru tot ce face și a făcut, pentru națiunea românească și pentru Biserica Ortodoxă, Bunul Dumnezeu să-i dea „Mulți și fericiți ani” împreună cu întreaga și distinsa lui familie.

De Sfântul Gheorghe, Bunul Dumnezeu să le dea tot ce-și doresc.

Cu multă bucurie și respect,
Familia Prof. Univ. Dr. Ing. Teodor Maghiar
„Hristos a Înviat”

 

18 mai 1995

Joi 18 mai 1995, după ce am trăit marea bucurie a întâlnirii noastre cu Î.P.S. Sa Valeriu Anania, Arhiepiscopul Clujului, cu ocazia lansării cărții Prea Sf. Sale, „Rotonda plopilor aprinși”, am vizitat biserica parohiei Oradea-Vii condusă de P.C. Sa Părintele Gheorghe Nemeș și sunt mândru, că în cadrul Protopopiatului Oradea, avem preoți atât de vrednici, care fac cinste Bisericii noastre strămoșești, prin realizările reușite.

Pr. Aurel Pușcaș,
Protopopul Oradiei

 

4 iunie 1995

Ziua de 4 iunie 1995 va rămâne cea mai frumoasă zi din viață pentru că am fost prezent la slujirea Prea Fericitului Părinte Teoctist la Vecernia din Parohia cu hramul Sf. Nicolae din Oradea, parohie condusă de vrednicul preot iconom stavrofor Gheorghe Nemeș. Preot de vocație, preot care a demonstrat că e lumină a lumii și sare a pământului. Evocatoare în acest sens sunt cuvintele Întâistătătorului Bisericii Ortodoxe Române: „ Părintele Gheorghe Nemeș și Biserica din Viile Orăzii pot constitui un exemplu pentru orice preot și orice Biserică din Patriarhia Română”, iar eu adaug: „Părintele Gheorghe Nemeș a fost, este și va rămâne „Omul care sfințește locul” și de asftel de preoți are nevoie Biserica și Neamul Românesc.

Dumnezeu să vă aibă Părinte Nemeș de-a pururi în sfânta și dumnezeiasca Lui purtare de grijă. Felicitări, felicitări și iar felicitări. Le meritați cu prisosință.

Pr. Nicolae Gherman,
Parohul Catedralei din Deva

 

4 iunie 1995

Mulțumire din inimă…..
 

Credincioșilor și preoților parohiei C.F.R. Biserica Albastră pentru primirea creștinească cu prilejul Vecerniei din Duminica Sfinților Părinți de la Niceea, 4.6.1995.

† Teoctist
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

 

17 decembrie 1995

În această Duminică premergătoare praznicului Crăciunului, un grup de studenți teologi de la facultatea din Oradea, au dat un concert de colinde în sfânta biserică după terminarea Sfintei Liturghii; apoi, în trapeza din parcul bisericii s-a oferit o agapă creștinească la care au participat aproximativ 30 de persoane, în frunte cu părintele decan Pr. Prof. Dr. Dumitru Abrudan.

La masa s-a colindat, s-au cântat cântece patriotice și s-a intonat imnul patriarhal pentru Preafericitul Părinte Teoctist, Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române.

S-a tuastat de către părintele decan și s-a adus mulțumiri de către părintele paroh Pr. Gheorghe Nemeș.

Am consemnat,
Fiul părintelui Nemeș,
Ing. Sabău Claudian

P.S. La acest deosebit eveniment, fiica cea mare a părintelui Nemeș, Carmen, ne-a încărcat sufletele cu mari emoții, cântându-ne câteva bucăți cu nuanță bisericească.

 

26 decembrie 1995

Suntem fericiți să sărbătorim Sfintele Sărbători ale Crăciunului în acest templu al credinței. Mulți ani fericiți dorim tuturor credincioșilor din Oradea.

Să ne mai vedem sănătoși.

Eugen Mamot,
Din Chișinău,
Dirijorul Ansamblului „Lia Ciocârlia”

 

21 ianuarie 1996

Azi, am avut fericita ocazie ca după Sfânta Liturghie să sărbătorim pe preotul paroh al acestei biserici Gheorghe Nemeș.

În numele meu și al familiei mele îi doresc părintelui Gheorghe Nemeș ani mulți cu sănătate, fericire și bucurii alături de minunata sa familie, a noastră a credincioșilor și prietenilor, să slujească și în continuare sfânta biserică C.F.R. Vii (Biserica Albastră) spre slava neamului nostru românesc și al ortodoxismului.

La mulți ani!

Director Ec. Andrei Vonea

 

8 martie 1996

Azi 8 martie 1996 am săvârșit Sf. Liturghie Înainte Sfințită la Parohia Oradea C.F.R. la P.C. Părinte Nemeș Gheorghe, trăind momente de înaltă simțire duhovnicească împreună cu credincioșii noștri.

Dumnezeu să ne poarte de grije pe cărările vieții și să ne păzească de tot răul.

† Ioan
Episcopul Oradiei

 

24 martie 1996

Cu ajutorul Bunului Dumnezeu, Corul universitar „Angelli” al Facultății de Teologie Ortodoxă din Oradea-Bihor, a avut onoarea să oficieze sfânta slujbă a parastasului prilejuită de comemorarea a 40 de zile de la trecerea în eternitate a celui care a fost Ing. Claudian Sabău, fiu-ginere al familiei Preacucernicului Părinte Paroh al Bisericii Albastre, cu hramul Sfântul Ierarh Nicolae.

Dumnezeu să-l odihnească-n pace!

Dirijor Prof. Iustin Podăreanu
Împreună cu toți membrii corului

 

12 iunie 1996

Spre veșnică amintire, celui care a pus piatra de temelie a Sf. Lăcaș al Bisericii cu hramul Sf. Ierarh Nicolae – Prea Sfințitul Episcop Dr. Nicoale Popovici, – am hotărât:

„Inițierea acțiunii de realizare a bustului acestui Binecuvântat slujitor al Bisericii noastre, ca omagiu, la cei 60 de ani de la punerea pietrei fundamentale la 2 octombrie 1938.

Din partea Vetrei Românești-Bihor:
Damian Gheorghe,
Pantea Ioan,
Valeriu Chișiu.

 

5 iulie 1996

Mi-am dorit un moment de reculegere într-o biserică românească – nu numai de limbă, ci și de arhitectură – fie din lemn fie din zid.

În 1946 am ajuns profesor la Oradea – la Liceul Emanuil Gojdu – Ortodox – condus de Preasfințitul Episcop Nicolae Popovici.

La internatul „Jiga” ca director preotul Ioja… m-am apucat de lucru și am copiat … În 1947 am prezentat la Sf. Nicolae, studiul în fața asistenței. În aceste împrejurări l-am cunoscut pe părintele Gheorghe Coman, ne-am împrietenit. Cu el am fost la capela C.F.R.-iștilor din cadrul Depoului. În același timp am urmărit și înălțarea acestei sfinte biserici. Părintele Coman, e batjocorit – memoria lui de oameni care nu l-au cunoscut, un mare om român bun și creștin ortodox. Aș putea spune că am urmărit înălțarea bisericii acesteia…

Am cunoscut din credincioșii ceferiști. Îmi aduc aminte de entuziasmul și credința cu care aceștia au contribuit la înălțarea sfintei biserici – cu toate relele în viața noastră politică și socială. Ceferiștii, n-au renunțat niciodată la credința lor. Mai mult, au fost un stâlp și pentru credincioșii din jur – apoi a venit focul ateismului – nu și în rândul ceferiștilor.

Azi, mi-am împlinit dorința. M-am închinat în sfânta biserică pentru toate cele ale neamului….

Prof. Dr. Teodor Savu

Pentru o biserică ortodoxă tradițională și o familie de preoți dedicată tradiției – condusă de părintele Nemeș, consilier al Municipiului Oradea, care cultivă naționalismul autentic – dar nu extremist, șovin – toate urările mele de afirmare, înălțare și „Mulți ani” – pentru cultivarea sentimentului național, într-un spirit european, tolerant – care a caracterizat întotdeauna pe românul autentic.

Conf. Univ. Dr. Mihai D. Drecin,
Prorector al Universității din Oradea
Deputat P.U.N.R. de Bihor

 

26 decembrie 1996

Am participat la slujba religioasă din 26. 12. 1996 și ma impresionat atmosfera și calitatea credincioșilor care cântau în cor alături de preoți și cântăreț. M-a impresionat predica preotului Gheorghe Nemeș, prietenul meu drag. Am aflat că se pregătește o nouă lucrare – Clopotnița. Fie ca Bunul Dumnezeu să-i ajute la realizarea acestei lucrări.

Cu deosebit respect,
Prof. T. Blajovici,
Consilier județean Bihor și
Membru în delegația permanentă a județului Bihor

 

23 februarie 1997

Astăzi, 23 februarie 1997, am lansat cartea P.C. Sale Părintelui Gheorghe Nemeș, apărută la Editura „Lumina”.

Am editat această carte întru credința străbună, întru cauza românismului.

Prof. Florian Dudaș

 

16 aprilie 1997

Am slujit Sfânta Liturghie Înainte Sfințită la Parohia Oradea-Vii cu preotul paroh Nemeș Gheorghe și preotul Viorel Samașca, vrednici slujitori și buni gospodari.

Dumnezeu să le păzească pașii pe cărările vieții P.C. lor precum și Familiilor P.C. lor.

Doamne ajută-ne!
† Ioan
Episcopul Oradiei

 

25 aprilie 1997

Sfânta zi a Vinerii celei Mari, 25 aprilie 1997.

La slujba Prohodului Domnului nostru Iisus Hristos care a avut loc în „Biserica Albastră”, începând cu orele 19, în duioasele cântări, credincioșii au trăit cu emoție comemorarea evenimentului Răstignirii și Îngropării Fiului lui Dumnezeu.

O impresie deosebită a produs prezența unor ostași de la Garnizoana Oradea, care au făcut de strajă la Mormântul Domnlui. S-a reînnodat astfel o străveche tradiție, întreruptă odată cu instaurarea comunismului.

În sufletele noastre s-a trezit acel sentiment pe care ni-l generează versurile poetului:
„Preoți cu Crucea-n frunte

Căci oastea e creștină”.

Facă Bunul Dumnezeu ca să hărăzească poporului nostru vremuri de pace, prosperitate și să-l ajute în strădaniile lui pe calea mântuirii.

Pr. Prof. Dr. Dumitru Abrudan
Pr. Paroh Gheorghe Nemeș
Caporal Emache Marius, Lugoj
Soldat Ponta Lucian, Timișoara
Soldat Simeon Gheorghe
Soldat Nedelcu Ioan
Soldat Ciplea Ioan, Cluj Napoca
Soldat Covaci Vasile, Timișoara
Soldat Axinte Neculai, Neamț
Soldat Balint Cristian, Neamț

 

2 octombrie 1997

Bunul Dumnezeu să binecuvinteze lucrarea pe care ați început-o și a cărei sfințire a fost săvârșită azi 2.11.1997. Am participat cu emoție la acest moment așa cum o fac de fiecare dată când este vorba de biserica străbună a neamului nostru respectiv cea ortodoxă atât de dragă nouă tuturor.

Un gând bun tuturor care au fost prezenți, tuturor celor care și-au adus obolul, tuturor celor ce slujesc Biserica Ortodoxă.

Cu deosebit respect,
Mihai Bar,
Președ. Cons. Jud. Bihor

 

2 octombrie 1997

Bunul Dumnezeu să ajute ca să fie un început bun.

† Ioan
Episcopul Oradiei

 

2 octombrie 1997

Bunul Dumnezeu să ne ajute să ducem la împlinire această lucrare care să contribuie la întărirea unității Bisericii noastre ortodoxe.

Participarea mea la această sărbătoare a constituit un moment de profundă emoție și înălțare sufletească.

Bunul Dumnezeu să ne dea sănătate și putere să participăm și la sfințirea clopotniței și a statuii marelui Episcop Dr. Nicolae Popovici care a pus piatră de temelie a acestui sfânt locaș ortodox.

Dumnezeu să ne dea putere și sănătate să ducem la bun sfârșit această inițiativă.

Ing. Cladovan Teodor

 

Martie 1998

Biserica Albastră

O văd ca un adevărat și necesar izvor de credință, și spiritualitate românească, pentru toți românii din „satele unite ale Oradiei”.

Prof. Florian Dudaș

 

17 octombrie 1998

Azi 17 octombrie 1998 am trăit unul dintre cele mai frumoase momente din viață vizitând Biserica Ortodoxă din Oradea cartierul Oradea-Vii.

Biserica Albastră nu este numai un sfânt locaș de cult, Ea este un document în piatră care atestă spiritul și însuși existența poporului român în această parte de țară unde nu de puține ori această existență a fost pusă în discuție.

Prin ceea ce fac preoții (care) în frunte cu părintele inconom stavrofor Gheorghe Nemeș pentru dezvoltarea Bisericii Albastre dar și pentru credincioșii români din Oradea, se afirmă spiritul, și voința de demnitate a poporului român.

Cinste vouă slujitori ai credinței și demnității Poporului Român.

Cu stimă și considerație,
Prof. Univ. Dr. Valeriu Tabără.

 

17 octombrie 1998

Biserica Albastră este lacrima limpede din înaltul credinței străbune.

Biserica Albastră adună râvna și iscusința care i-au adus binemeritată faimă părintelui Nemeș, binecuvântat în șirul iluștrilor ctitori ai acestui așezământ.

Biserica Albastră rămâne candelă vie întru dăinuirea neamului nostru.

Ioan Laza

 

21 ianuarie 1999

Cele mai sincere și curate gânduri pentru prietenul și distinsul consilier municipal Nemeș Gheorghe, cu ocazia împlinirii a 56 ani.

„La mulți și fericiți ani” sănătate, împliniri, alături de prețuirea noastră.

Florian Dacin,
Secretarul Municipiului Oradea

 

28 ianuarie 1999

Părinte pentru suflete, coleg în consiliu municipal, iubitor de țară în orice împrejurare.

Cu respect- stimă,
La mulți ani,
Ing. Cărmăzan Petru

 

18 semptembrie 1999

Cu îngăduința Preasfințitului Părinte Episcop Dr. Ioan Mihălțan, în ajunul Duminicii de după Înălțarea Sfintei Cruci, însoțit de la Cluj de P. Cuv. Protosinghel Visarion Pașca, Exarhul Mănăstirilor din Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului și de părinții din soborul Mănăstirii Necula, am oficiat parastasul pentru Ing. Constantin Cobzaru, fratele ieromonahului Dumitru Cobzaru de la Necula, care după o grea suferință, depunând mărturia adevăratei mărturisiri, după mai multe luni de ședere la Necula a trecut la Domnul și a fost înmormântat la Necula.

Am rămas deosebit de impresionat de ceea ce P.C. Părinte paroh Gheorghe Nemeș a reușit să dureze spre slava lui Dumnezeu și spre folosul credincioșilor prin acest ansamblu, plin de armonie și dinamism duhovnicesc ortodox.

Bunul Dumnezeu să vă ajute în tot ceea ce faceți spre a petrece cu toți cei dragi în bucuria cerească a „Bisericii Albastre”.

† Vasile Someșanul
Episcop Vicar – Cluj-Napoca

 

31 octombrie 1999

Întru amintire,

Cu ajutorul bunului Dumnezeu, m-am învrednicit să slujesc la Sf. Liturghie în această Sfântă și Dumnezeiască biserică, pentru a nu știu câtea oară, începând din anul 1958, când am revenit în slujba Bisericii și a Neamului, după ani grei de pușcărie comunistă, însoțindu-l, întâi, pe Prea Sfințitul Episcop Valerian al Oradiei (1951-1969), apoi pe Prea Sfințitul Episcop Teoctist Arăpașul al Aradului și locțiitor al Episcopiei Oradiei, din decembrie 1969 până la 10 ianuarie 1971, când a fost instalat noul Episcop al Oradiei, Prea Sfințitul Dr. Vasile Coman (1971-1992), pe care apoi l-am însoțit și la sfintele slujbe din această biserică, cel puțin o dată în an, rămânând totdeauna încântat de viața duhovnicească ce se zidește în această parohie de către preotul-paroh P.C. iconom stavrofor Gheorghe Nemeș ajutat de preoții împreună slujitori și de Consiliul și Comitetul Parohial și mai ales de dragostea jertfelnică a bunilor credincioși de aici.

Am rămas încântat de înălțarea turnului clopotniță, o adevărată lucrare de artă, la a cărei sfințire părintele paroh a invitat să participe și să slujească și pe Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist Arăpașul, dar care din motive binecuvântate mi-a spus mie în audiență de bun rămas din ziua de 9 octombrie 1999 să-i transmit părintelui Gheorghe Nemeș respectele sale sincere că n-a putut răspunde favorabil invitației sale și că-i împărtășește patriarhicești binecuvântări, inclusiv preoților împreună slujitori și bunilor săi credincioși, iar dânsului personal îi poartă aceeași binecuvântată apreciere și felicitări pentru grandioasa lui activitate. Cu smerenie mă asociez și eu acestor aprecieri.

Cu multă dragoste,
Diac. Dr. Teodor Savu,
Profesor de Teologie, Oradea

 

19 Decembrie 1999

Am participat alături de un mare număr de enoriași la comemorarea a 10 ani de la Revoluția din decembrie 1989.

Se cuvine a cinsti eroii pentru că este firesc să se întâmple acest lucru mai ales în momente de restriște. Ferice de cei care își omagiază eroii și care înscriu pagini de istorie. Accept cu sinceritate că astăzi s-a consumat un astfel de moment la Biserica Albastră din Oradea.

La manifestare au participat:

Ing. Mihai Bar
Vâlceanu Dan împreună cu toți membrii asociației revoluționarilor din Oradea
Ing. Hîrcă Florian
Ec. Ștefan Seremi
Toderaș Teodor

 

19 Decembrie 1999

Aducându-ne cu pioșenie aminte de cei care și-au jertfit viața pentru libertatea națiunii române, ne întâlnim din nou, azi 19 decembrie 1999, cei ce în 22 decembrie 1989 am crezut în cele mai nobile și curate idealuri.

Ne închinăm cu respect, în fața celor căzuți, crezând – încă o dată – că jertfa lor n-a fost în zadar.

Comitetul Revoluționarilor
22 Decembrie 1989

Mircea Bradu
Toderaș Teodor
Vâlceanu Dan
Negruț Pavel
Liviu Lupea
Rațiu Gheorghe
Manincea Gheorghe
Pop Gheorghe
Șarcadi Florian
Borz Aurel
Nemeș Gheorghe
Davidescu Radu

Familiile eroilor căzuți din decembrie 1989:
Familia Tudor Maria, mama eroului martir al revoluției din Decembrie 1989, căzut cu elicopterul la Alba Iulia. Prezente la parastas mama și familia Raț Maria și Raț Nicolae.
Cozma Dimitriu
Danșe Cornel

Veterani de război:
Rusu Andrei
Stanca Aurel
Întâlnirea a avut loc slujirea parastasului din fața sfântului altar a Bisericii Albastre.

 

29 martie 2000

Azi 29 martie 2000 am săvârșit Sfânta Liturghie Înainte Sfințită la Biserica Albastră. Pr. Gheorghe Nemeș și Pr. Viorel Samașca.

Am vizitat locul pe care se va zidi noua casă parohială.

Dumnezeu să le stea aproape pentru plinirea lucrărilor.

† Ioan
Episcopul Oradiei

 

21 noembrie 2000

Astăzi 21.11.2000 am săvârșit Sfânta Liturghie în „Biserica Albastră”, decupată parcă din văzduhul fără de nori al minunatei noastre țări. Am simțit că cerul a coborât pe pământ, iar noi am urcat în cer și ne-am rugat împreună cu îngerii.

Dumnezeu să-i binecuvinteze pe bunii credincioși din această parohie, în frunte cu vrednicul preot iconom stavrofor Nemeș, secondad de părintele Samașca Viorel.

Cu binecuvântare
† Petroniu Sălăjeanul

 

17 decembrie 2000

Astăzi 17.12.2000, la oră de Vecernie, am avut bucuria duhovnicească de a aduce vestea Nașterii Domnului prin grupul coral „Viva la musica” al Colegiului Național „Emanuil Gojdu” din Oradea și de a împărtăși această bucurie cu părinții Gheorghe Nemeș și Viorel împreună cu enoriașii Bisericii Albastre.

Cuc Adrian
Balogh Nicolae
Balogh Camelia
Mariana Schițan
Georgeta Roșu

 

9 martie 2001

Astăzi 9 martie 2001 ( Sf. 40 mucenici) am săvârșit Sfânta Liturghie a Darurilor mai înainte sfințite în această frumoasă biserică împodobită prin grija vrednicilor și aleșilor între preoți Gheorghe Nemeș și Viorel Samașca.

Bunul Dumnezeu să le dăruiască lor și dreptmăritorilor creștini păstoriți cu vrednicie, multă sănătate și spor în lucrul cel bun spre mântuirea iubitorilor de Dumnezeu ortodocși creștini.

† Ioan
Episcopul Oradiei

 

10 iunie 2001

Astăzi 10 iunie 2001, la Duminica Tuturor Sfinților am slujit, împreună cu finii mei, Gheorghe Nemeș și Viorel, Sfânta Liturghie sub bolta de har a bisericii Sfântul Nicolae.

Trăirile spirituale din această sfântă zi să ne însoțească mereu și în gând și în viață.

Felicitări și doriri de bine celor doi parohi pentru rânduiala și frumoasa biserică ce o păstoresc.

Cu frățească și sinceră dragoste
Pr. Protopop Teodor Cios

 

7 octombrie 2001 la 63 de ani

Cea mai frumoasă biserica noastră
Este Biserica Albastră!
Cel mai activ preot dintre toți,
Pentru noi, pentru nepoți,
A apreciat și…Remeș:
Este părintele Nemeș!

Să aibă-n viață de toate,
Bucurii și sănătate!
Să trăiască la mulți ani,
Fără griji și cu mulți bani!
Și dacă toți veți vrea,
Enoriașii- asemenea!

Prof. Constantin Butișcă
Editura „Brevis” Oradea

 

7 octombrie 2001

2001 octombrie 7, zi de Duminica, zi aniversară la Parohia Oradea Vii- Biserica Albastră: 20 de ani de vrednică păstorire a preotului Gheorghe Nemeș.

Și peste ani și ani
Pe strada cu castani
Când încet m-oi duce
Aminte-mi voi aduce
De un paroh iubit
Ce merită pomenit!

Pr. Alexandru Igna
Președ. Fundației Culturale „Iosif Vulcan”
Paroh în Holod

 

2 martie 2003

Anul 2003, fie ca acesta să fie pentru Biserica Albastră un nou început.

Am să-mi aduc aminte întotdeauna cu stimă și recunoștință de acest loc al credinței în Dumnezeu și de cei care slujec într-însa.

Preotului Gheorghe Nemeș și vrednicei sale familii, cele mai adânci sentimente de prețuire pentru ceea ce fac pentru Oradea. Să dea Dumnezeu, ca peste ani, să avem sănătatea de a ne aminti de aceste momente fericite al vremelniciei noastre existențe pe pământ.

Cei pe care-i vom lăsa în urma noastră își vor aduce aminte de noi prin ceea ce noi putem „construi” pentru comunitate și pentru familie.

Am convingerea că Dumnezeu iubește pe cei care trec prin viață producând. Atât vieți, cât și construcții.

Biserica Albastră este un simbol al acestui oraș, să fie ca anul 2003 să fie startul următoarei sute de ani.

Urez domnului preot Gheorghe Nemeș și familiei sale din tot sufletul, tot ceea ce-i mai bun în această lume.

Cu prietenie,
Primar al Oradiei
Filip Petru

P.S. Fie ca cei doi apostoli, Petru și Filip să vă aibă în pază.

 

2 martie 2003

Întâmplarea fericită de a fi oaspetele părintelui Nemeș Gheorghe și a distinsei sale familii îmi prilejuiește ocazia de a asista la Sfânta Liturghie în Biserica Albastră din Oradea.

Încărcătura emoțională, încercată pe parcursul slujbei bisericești, mă face să-mi propun să revin printre acești români, vașnici păstrători a tradițiilor noastre strămoșești, care prin credința în Dumnezeu și unirea în jurul celor care-l slujesc a durat peste veacuri ca națiune.

Prin prezența de suflet a atâtor români, Biserica Albastră va fi sunt sigur una din redutele ortodoxiei, pe care românii o vor asalta în permanență datorită calității deosebite a preoților care slujesc aici.

Fie ca noi ortodocșii să fim mereu un exemplu de solidaritate și unire în jurul Bisericii noastre tradiționale, spre pilda și invidia celorlalte națiuni din jurul nostru.

Doresc distinselor noastre gazde, întregii familii a preotului Nemeș, multă sănătate, putere de muncă și realizarea tuturor proiectelor pe care le au în gând, pentru cinstea și onoarea celor din rândul cărora care s-au ridicat.

Cu deosebită stimă și considerațiune,
Florian Serac
Prefect de Bihor.

 

9 martie 2003

Astăzi, duminică, 9 martie 2003, Corul Catedralei Ortodoxe Române Oradea, a dat răspunsurile liturgice la Biserica Albastră cu hramul Sf. Nicolae din Oradea în prezența unui însemnat număr de credincioși din parohia Oradea Vii lăsând o frumoasă impresie.

Pr. Traian Codilă
Dirijorul Corului

 

Martie 2003

Din patru am rămas 3 care împlinim 60 de ani în anul Domnului 2003. Primului sărbătorit dintre noi, colegului și prietenului nostru Ghiță Nemeș, dorim să-i dea Bunul Dumnezeu multă sănătate și fericire alături de distinsa sa familie. Cel plecat dintre noi la ceruri, cred că se roagă pentru noi – regretatul profesor pr. Aurel Jivi.

Cu mult drag, prieten și coleg,
Pr. Aurel Pușcaș, Protopop

 

22 ianuarie 2005

M-am regăsit în spațiul sacru al Bisericii Albastre din Oradea, alături de familia, prietenii și cunoscuții apropiați ai celui ce a fost omul de cultură, Mircea Popescu. Au trecut 6 luni de la trecerea lui la cele veșnice, prilej de a ne reculege împreună cu preotul Nemeș, întru memoria lui, dar și a celorlalți importanți oameni de cultură bihoreni: Stelian Vasilescu, Viorel Horj. E un loc binecuvântat de Dumnezeu aici, unde spiritualitatea ne cheamă spre înalturile albastre ale cerului.

Prof. Crăciun Parasca

 

24 aprilie 2005, Duminica de Florii

Cu mare fericire și cu multă emoție ne-am bucurat azi de Sfânta slujbă de Florii la Biserica Albastră, slujbă ținută cu har și dragoste părintele Nemeș, împreună cu părintele decan Abrudan și părintele Viorel, în mijlocul a sute de oameni. Biserica era plină, curtea bisericii de asemenea, în afara curții deasemenea mulți credincioși ce ascultau predica… O mare impresionată de credincioși, familia mare a Bisericii Albastre, strânsă în jurul preoților.

Împreună cu soția Agate, sora Doina și prietenii noștri, ne-am bucurat pe urmă de ospitalitatea familiei Nemeș, care de aproape 20 de ani, și-a dăruit munca și timpul pentru înălțarea acestei parohii în rândul celorlalte parohii din Oradea, precum și pentru slujirea credincioșilor acestei parohii.

Îl rog pe Bunul Dumnezeu să reverse și de acum înainte mila și dragostea Lui asupra lor, să-i țină întru mulți ani, cu sănătate și fericire, spre slava Lui și întru ajutorul credincioșilor.

Fam. Agate și Lucian Sorin Rotaru
Paris, Franța

 

3 iulie 2005

Mărire celor ce-au zidit
Și cinste celor ce păstrează,
Acest locaș împodobit
În care Duhul Sfânt veghează.

Pr. Conf. Univ. Alexandu Isvoranu, Craiova

 

4 martie 2006

După ce am vizitat biserica, am vizitat și această casă minunată, rodul râvnei părintelui Gheorghe Nemeș, care te cucerește și prin eleganță și prin finețea cu care a fost realizată.

Ai milă Doamne de toți cei ce iubesc misiunea Bisericii Tale.

† Andrei
Arhiepiscop al Alba Iuliei

 

15 august 2006, Praznicul Adormirea Maicii Domnului

După Sfânta Liturghie, a avut loc inaugurarea noii case parohiale, cu participarea preoților slujitor, a membrilor Consiliului parohial și a membrilor Comitetul parohial și a altor credincioși și credincioase.

S-a adus cinstire prin cântare și rugăciune, Prea Sfintei Născătoare de Dumnezeu, s-a rostit cuvânt de întâmpinare din partea conducătorului oficiului parohial, P.C. Pr. Gheorghe Nemeș, s-a realizat comuniune duhovnicească și s-au servit gustări pregătite de bunele credincioase și doamnele preotese. S-a vizitat casa parohială, deschisă de astăzi nu doar oaspeților ci și tuturor credincioșilor, fii duhovnicești a acestei parohii.

Pr. Prof. Univ. Dr. Dumitru Abrudan
Pr. Viorel Samașca-Nemeș

 

19 septembrie 2006

Poposit-am și ne-am „odihnit” în ziua de 19 septembrie 2006, la casa „Sf. Gheorghe„ de pe lângă parohia Sf. Nicolae din Oradea.

Ni s-a bucurat sufletul văzând lucrurile „vrednice” de Dumnezeu care s-au ridicat aici și care trimit și ele – ca și biserica – la cel care Vrednic este de laudă și cinste în vecii vecilor. Amin

Urăm părintelui Nemeș și împreună – slujitorului lui, Pr. Samașca, dimpreună cu familiile și credincioșii, pace, sănătate și mântuire.

Cu prețuire,
† Siluan
Episcop Vicar pentru Italia

 

Octombrie 2006

Părintele coleg Gheorghe Nemeș nu se dezminte nici acum că este un iubitor al frumosului. Toate sunt cu bun gust făcute. Este o avanpremieră, pentru Europa, și anume, faptul, că și românii știu ce e frumosul, când au oameni să le arate acest lucru, cum este părintele Nemeș.

Felicitări pentru amândoi preoții.

Pr. Prof. Dr. Dumitru Megheșan
Protopopul Oradiei

 

Octombrie 2006

Ca de fiecare dată, Biserica din Parohia C.F.R.-Vii, este cea mai Vie prin ceea ce fac păstorii și credincioșii ei. E o pildă vie pentru noi toți, turmă și păstor, demonstrând tuturor că orice gând bun se poate materializa cu voință, imaginație, multă dăruire și suport financiar. Nici de această dată prin truda vrednicilor ei păstori, Biserica Albastră nu s-a dezmințit… ci într-o toamnă de aur a anului 2006, Viile Orăzii au dat rod însutit…

Primește Doamne jertfe robilor Tăi,
Pr. Conf. Dr. Miron Erdei.

 

29 octombrie 2006

Cu multă emoție și cu vii sentimente revin în această parohie păstorită cu atâta dragoste și devotament de către „profeorul admirabil de estetică bisericească și tradiție românească autentică” în persoana P.C. Pr. Ic. Stravr. Gheorghe Nemeș care a ctitorit și acest splendit așezământ cu hramul Sf. M. Mc. Gheorghe purtătorul de biruință!…

De fiecare dată mă simt copleșit de calitatea superioară impecabilă a activității părintelui Nemeș pe care țin să-l felicit și să-i doresc să aibă parte de împliniri duhovnicești, aici la „Biserica Albastră” însoțite de un sincer călduros „La mulți și fericiți ani”!

Cu prețuire,
Stelian Gomboș
Secretar de stat pentru culte, București

 

13 decembrie 2006

Fie ca anii care vin să vă aducă prosperitate și să vă bucurați de această ctitorie.

Fiind în prag de sărbători vă urez tuturor „Sărbători fericite” și un sincer „La mulți ani”.

Toate astea și în amintirea copilăriei noastre pe care am trăit-o în Gepiu și Cluj.

Horea Popa, Cluj-Napoca

 

22 decembrie 2006

A rânduit Dumnezeu ca înaintea Nașterii Domnului din anul mântuirii 2006 să vizitez complexul parohial „Sf. M. Mc. Gheorghe” de la parohia Oradea-Vii C.F.R. – gândit, zidit, rânduit spre Slava lui Dumnezeu și spre folosul neamului românesc de către P.C. Părinți, vrednici slujitori ai acestui altar: Pr. Gheorghe Nemeș, paroh, Pr. Prof. Dr. Dumitru Abrudan și Pr. Viorel Samașca.

Este o pildă de vrednicie și gospodărire pe care ar trebui să o urmăm cu toții.

Slava lui Dumnezeu pentru toate!

Pr. Vasile Bota
Vicar administrativ,
Slujitor la Biserica Sf. Ap. Andrei Oradea

 

23 decembrie 2006

Am avut deosebita plăcere să pășesc pragul acestei case parohiale, astăzi, în preajma sărbătoririi Nașterii Domnului, și cu adevărat, cuvintele pălesc în fața acestui superb edificiu ridicat de vrednicul părinte Gheorghe Nemeș. Rămân copleșit de bunul gust, de aerul tineresc și de splendoarea acestei bijuterii ridicată de mâini omenești. Nu-mi rămâne decât să exclam precum oarecând psalmistul:„Mare și minunate sunt lucrurile Tale Doamne…”.

Îi mulțumesc că a avut răbdarea să-mi prezinte atât biserica, cât și casa parohială și-L rog pe Bunul Dumnezeu să aibe știre de dânsul pe tot parcursul vieții sale.

Pr. Agoșton Florentin Gabriel,
Astăzi preot în S.U.A.

 

24 făurar 2007

Boier Nemeș Gheorghe
Ești o bijuterie de om și
Nu m`am gândit niciodată
C`ai fi așa de harnic
Și te`ai osteni,
Așa de jălanic, cu durere
Pentru lucru cel frumos!

† Calinic Argeșeanul

 

22 martie 2007

Cu aleasă bucurie am adăstat în minunata „biserică albastră” a Oradiei Mari și în frumoasa casă parohială, împodobită cu gust – la fel ca și bijuteria eclesială – de Prea Onoratul Părinte Gheorghe Nemeș, aristrocrat nu doar după nume ci și prin înclinații.

Peste tot, artă și încântare.

† Sofroniu
Episcopul Oradiei Mari,
Bihorului și Sălajului

Viile Cetății,
22 mărțișor 2007

 

23 aprilie 2007

De ziua Sf. M. Mc. Gheorghe, un gând deosebit pentru cuscrul meu, Pr. Ic. Stravr. Gheorghe Nemeș, căruia îi dorim multe zile onomastice, în deplină sănătate pentru binele Sfintei noastre Biserici Ortodoxe Române.

Cu mult drag,
Dr. Andrei Vonea

 

27 mai 2007

Sfântul lăcaș – Biserica Albastră cu tot ceea ce îi aparține este un mare lucru creștinesc realizat prin strădania unui mare preot ortodox – domnul Gheorghe Nemeș, sprijinit în deaproape de ginerele Pr. Viorel Samșca-Nemeș.

Prin tot ceea ce s-a realizat din punct de vedere arhitectonic, contribuie din plin la frumusețea cartierului Rogerius, a urbei de pe malurile Crișului Repede, înnobilând spiritual credincioșii acestei minunate parohii.

Sincere felicitări din partea unor admiratori creștini ortodocși.

Prof. Aurel Crișan
Înv. Maria Morgovan
Maricica și Gelu Crișan
Înv. Ana Crișan

 

27 mai 2007

Sincere felicitări fam. Pr. Gheorghe Nemeș pentru efortul depus la concepția și realizarea acestei clădiri minunate, care aduce alinarea multor suflete și a înfrumusețat această zonă a orașului nostru.

Sincere mulțumiri pentru ospitalitatea minunatei sale familii, pentru dragostea cu care ne sprijină în diferitele momente ale vieții.

Cu stimă și drag,
Înv. M. Morgovan împreună cu familia

 

27 septembrie 2007

Sfântul Lăcaș Biserica Albastră în fruntea căruia se află părintele ortodox Gheorghe Nemeș, cu o deosebită înzestrare spirituală și cu ginerele lui Pr. Viorel, care au depus și depun mari eforturi pentru realizarea acestui Sfânt Lăcaș al realității ortodoxe, cu o finețe foarte foarte deosebită, fapt care duce la o mare prietenie între oameni indiferent de rang, noi dorim, mare succes.

La fel pot să mai spun că are o familie bine organizată și ospitalieră indiferent cu cine are de a face.

Cu multă stimă și respect,
Fam. Nicolas și Lucy Cetlăuș, S.U.A.

 

19 iulie 2007

La invitația Prea Sfințitului Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, Bihorului și Sălajului, am avut ocazia să mă împărtășesc de bunătatea și ospitalitatea părintelui paroh Gheorghe Nemeș, admirând hărnicia și toate realizările legate de biserică, obștea credincioșilor pe care o păstorește împreună cu cei pe care Dumnezeu i-a rânduit în familia sa, și casa parohială.

Cu adevărat nu poți să te gândești decât la vorba românească care spune că „Omul sfințește locul”. Bunul Dumnezeu să îi poarte de grijă și să-l ajute să sporească în continuare tot ceea ce a început!

Cu mulțumire,
† Siluan
Episcopul Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria

 

5 august 2007

În data de 3.08. AD 2007 am participat la un eveniment unic, istoric, al Bisericii Ortodoxe Române înmormântarea Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist. Părintele rânduit de Dumnezeu cu zile îndelungate, 92 de ani dintre care 70 de slujire și 21 de patriarhat, a trecut la Domnul pe neașteptate pentru noi toți care l-am fi dorit încă în fruntea B.O.R. și rugător pentru noi.„El a albit la plete slujind Biserica”, învățând și mângâind sute de preoți și ierarhi și mii de credincioși cu vorba sa blândă și bunătatea și dragostea sa pentru fiecare. Azi, după ce la București împreună cu 90 de ierarhi și sute de preoți ne-am rugat pentru sufletul său să fie odihnit cu drepții în mijlocul a mii de credincioși, facem pomenire aici la Biserica Albastră pe care a binecuvântat-o cu prezența sa în anul 1995, iunie 4. Îl pomenim și ne rugăm pentru cel care a fost părinte și preot apropiat a familiei noastre împreună cu Pr. Gheorghe și Pr. Viorel și credincioșii acestei minunate Biserici. Domnul Dumnezeu să-l odihnească în pace.

Pr. Lucian Roșu și familia
Parohia Ortodoxă Română Sf. Cruce, Torino

 

Duminica a X-a după Pogorârea Sf. Duh

* În Cartea de Aur, credincioșii au lăsat sute de impresii, de adâncă durere, pentru despărțirea atât de fulgerătoare de Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist.

 

5 august 2007

Am urmărit toată slujba înmormântării Părintelui Patriarh Teoctist la T.V. fiind foarte impresionat de numărul mare de arhierei din țară și străinătate. L-am întâlnit aici la Oradea, la această Sfântă Biserică și-l vom pomeni mereu în cadrul Sfintelor Liturghii.

Pr. Alexandru Brânduș

 

11 august 2007

Un om de înaltă ținută morală și spirituală, de o bunătate aleasă, s-a dus ca un meteorit. Dumnezeu să-l primească pe Patriarhul Teoctist în Împărăția Sa și Să-l odihnească în pace.

Fam. Tărău Petrică și Viorica, Arad

 

2 septembrie 2007

Dumnezeu să-L odihnească în pace pe Patriarhul Teoctist. Roagă-te pentru noi în Împărăția lui Dumnezeu!

Belteghi Claudia

 

12 septembrie 2007

Întorcându-ne de la înmormântarea venerabilului părinte Gheorghe Șpan, tatăl Prea Sfințitului Siluan al Italiei, însoțindu-l pe părintele Lucian, am avut bucuria nemărginită de a vedea și cunoaște oameni și locuri unde lucrarea Duhului Sfânt este cu adevărat vie și prezentă.

O bucurie și o binecuvântare totodată…

Pr. Mihai Oancea
Pr. Liviu Marin Fiț
Pr. Lucian Roșu

 

28 aprilie 2008

Hristos a Înviat!

În a doua zi a serbării pascale din Anul Domnului 2008 ( 28 aprilie), am vizitat din nou așezămintele parohiei Oradea-Vii: săvârșit-am Sfânta Liturghie a Învierii în Biserica Albastră și am predicat, am binecuvântat bucatele de la centrul pastoral-misionar „Sfântul Gheorghe”, unde au servit masa sărmanii parohiei și am fost oaspetele familiei Părintelui Gheorghe Nemeș.

Cum se întâmplă, de obicei, în astfel de împrejurări, ne-am bucurat cu toții de darurile luminatei Învieri, ne-am simțit ca în Paradis, de față fiind și părinții mei, Prea Onoratul Părinte Consilier Admnistrativ Gavriil-Dorin Rad, diaconii noștrii: Dan Gal, Cristian Rus și Ștefan Lakatos, iar preț de o fulgerare ni s`a adăugat și Prea Cuvioasa Maica noastră Teoctista.

Cu speranța revederii, având încredințare că Dumnezeu Se bucură atunci când și oamenii sunt în stare de beatitudine, încheiem rândurile de față cu certitudinea că fericirea este posibilă, că minunile se petrec și`n vremea noastră și că noi putem fi fericiți.

Fie ca bucuriile simple – care însumate creează reveria – să se repete cât mai des pentru iubitorii de sărbători.

† Sofroniu
Episcopul Oradiei

 

15 august 2008

Unde o fi oare mai bine decât acasă?

Plecați în Italia de prea mult timp, reușim să răspundem la această întrebare prin copiii noștri, care născuți fiind în Italia simt și trăiesc românește. Ei ne spun că aici e bine, că se simt bine în România, se simt bine ACASĂ.

Dumnezeu să dăruiască multă sănătate celor ce ne așteaptă mereu acasă cu brațele deschise, făcându-ne să ne simțim încă copii (cu greșelile copilăriei).

Amalia și familia:
Lucian
Copiii: Nicolae, Paul, Alexandru și Iulia

 

12 decembrie 2008

Inimosul
Meu
Coleg,
Nemeș
Gheorghe
cel
numit,
nu
se
lasă
niciodată,
sa
fie
biruit!
Parohiile
pe
unde`a
fost,
le-a
lăsat
zâmbind
în
soare,
Și-n
Oradea
de
pe
Crișuri,
floare
pune`n
uriașa
glastră,
Biserica
frumos
numită,

Inimosul meu Coleg

de
Bartolomeu;
zicându-i
pe
drept
cuvânt

ar
fi
cumva
albastră!
*
Inimosul
meu
coleg,
cu
zâmbet
de
primăvară,
a
rămas
așa
statornic,
cum
l-am
văzut
prima
oară.
Iar
cei
ce-l
vedeți
pe
Nemeș,

Gheorghe
din
botez
numit,

zâmbiți
mereu
în
viață
și

nu
fiți
cătrăniți!
*
Astea
ar
fi
urările,
ce
le
face
fericit,
până
va
veni
la
anul,
Calinic
de
peste
munți,
cu
numele
de
Argeșeanul

Oradea Mare
12.12.2008

 

21 decembrie 2008

Se adeverește pentru a mia oară că „Omul sfințește locul!”.

Mi-e tare greu să descriu în cuvinte ceea ce mi-a fost adus azi înaintea ochilor, sentimentul acesta de bine și de apropiere de Dumnezeu, aici, în casa parohială a părintelui Nemeș, la fel ca și în Sfânta Biserica.

Sînt convins că Bunul Dumnezeu l-a călăuzit de la început, de la simpla idee până la materializarea acestei construcții, pe care însă nu aș cuteza să o numesc o casă ci un muzeu, o istorie, un colț binecuvântat.

Dumnezeu să-l ajute pe părintele Nemeș, alături de întreaga sa familie, să ne îndrume și pe noi, enoriașii săi, să ne știm apropia și mai mult de Divinitate, prin gând, prin faptă, și prin vorbă, prin tot ceea ce este în puterea noastră de simplii muritori

Sănătate, putere și fericire, alături de întreaga familie!

Cu drag,
Dr. Voicu Tăutu și
Monica Tăutu împreună cu părinții noștrii,
Florica și Anton

 

21 ianuarie 2009

De multe ori în viață, sau de puține, Dumnezeu știe, îți este dat să te bucuri cu adevărat. Să fii fericit. Pur și simplu. Fericirea este o stare de bine pe care ai vrea s`o strigi în gura mare, s`o `mprăștii în tot Universul, pentru a se `mpărtăși dintr`ânsa cât mai mulți doritori, însetați de frumusețe.

Astfel de clipe de încântare trăiesc atunci când trec pragul casei Părintelui Nemeș. Și adesea mi se întâmplă să fiu fericit. Dincolo de predispoziția mea spre beatitudine, dincolo de așezarea mea sufletească, înclinată a vedea lumina și acolo unde greu se poate întrevedea, aici, acasă la Părintele, te simți bine cu adevărat.

Într`o lume care a uitat să se bucure, să trăiască, să afle ce minunată e viața, să`și trăiască viața din plin, senin și sănătos, fără prejudecăți și ipocrizie, așa ceva nu este puțin lucru. Nu este de fel. De aceea, eu, când vin la Părintele, îi sunt recunoscător Bunului Dumnezeu că ține, că susține oazele de normalitate din Univers.

Așa e mereu. Câteodată mai intens. După starea noastră și după împrejurare. Astăzi, de pildă, 21 ianuarie 2009, am serbat cele – Dumnezeu și sărbătoritul știu câte primăveri ale Părintelui Gheorghe. E drept că știm și noi, dar, din delicatețe și din ancorarea în alt sistem de numerare a curgerii timpului, n`o spunem. Și n`o spunem că vrem să fim condescendenți sau să măgulim pe cineva, ci pentru că nu credem în vârsta biologică a celui obișnuit să scruteze cu seninătate zările, pe timp de furtună.

Pentru cele arătate mai sus, astăzi, 21 ianuarie 2009, a doua zi de la investirea celui de-al patruzeci și patrulea Președinte al Statelor Unite ale Americii și la împlinirea a nouă ani și unsprezece luni de la primirea cerescului dar al arhieriei, în casa Părintelui Gheorghe Nemeș, în mijlocul familiei sale mici și a celei duhovnicești, la parohie, am întâlnit din nou fericirea, acea stare de bine dorită de orice muritor, râvnită de mulți, dar aflată de tot mai puțini, pentru că cei din vremea noastră au încetat să mai caute bucuriile simple. Și să le trăiască din plin, atunci când le găsesc.

Astăzi, la aniversarea zilei de naștere a Părintelui paroh, aici, la Oradea-Vii, preț de o zi, viața s`a lăsat trăită după legile ei: în simplitate și recunoștință. După modelul dumnezeiesc și în smerită și mulțumitoare plecăciune către El.

La mulți ani, Părinte! Buni și fericiți! Și binecuvântați!

† Sofroniu
Episcopul Oradiei Mari

 

31 octombrie 2009

Dumnezeu să binecuvinteze acest sfânt lăcaș și celor care îl administrează să le dea sănătate, fericire și mulți ani fericiți alături de enoriașii pe care îi păstorește.

Este o construcție deosebită și echipată, utilată cu mult bun gust.

Se vede cu ochiul liber, mâna unui gospodar adevărat- respectiv a domnului Preot Nemeș.

Felicitări! Am fost foarte impresionat de ce am văzut aici în acest locaș sfânt.

Cu deosebită stimă și considerație,
Ec. Ovidiu Mureșan
Consilier Municipal Oradea

 

20 ianuarie 2010

În luna lui Gerar, în ziua a douăzecea, la ora crepusculului, când zeii au amurgit și zvonul vesperal a vestit deja ziua ce va veni, zi aleasă de sărbătoare pentru gazdele noastre, am retrăit bucuria coborârii în timp, a întoarcerii pe tărâmul feeric al amintirilor, anotimp sfânt și binecuvântat al memoriei ființelor muritoare.

Sub înrâurirea benefică a undelor muzicii mari, adevărate în atmosfera unică a căminului, înconjurați de binefacerile căldurii familiale și adumbriți de dvera de har a netrecătoarei culturi, în cadrul neegalat al ospitalității, am gustat din plin umanitatea simplă și frumoasă a prieteniei, fapt pentru care se cuvine a mulțumi.

Creatorului, înaintașilor, părinților, dascălilor și mentorilor noștrii, spiritelor înflăcarate ale omenirii, celor ce mai devreme de noi au fost și continuă și pe mai departe, în noi, să fie și să se exprime, suave mulțumiri. Iar nouă, celor de acum, voie bună și sănătate, inimă împăcată și minte senină, putere de a trece peste răutăți și curajul de a înfrunta imposibilul.

Iar peste toate, inspirația proniatoare.

La mulți ani, Părinte, dimpreună cu toți cei dragi, apropiați și încercați prieteni!

† Sofroniu al Oradiei

 

6 aprilie 2010

În luna aprilie, ziua 06, anul mântuirii 2010, a II-a zi de după Sfintele Paști, am vizitat împreună cu familia Biserica Sf. Nicolae din Oradea, împreună cu casa de oaspeți și trapeza. Aceasta minunată capedoperă care s-a putut realiza cu ajutorul enoriașilor și a Pr. paroh Nemeș Gheorghe.

„Binecuvintează Doamne pe cei ce iubesc podoaba casei Tale”.

Pr. Gabriel Burgescu
Parohia Înălțarea Sf. Cruci, Torino

 

6 aprilie 2010

Alături de P.C. Părinte Gabriel Burgescu, am rămas profund impresionați de frumusețile acestor meleaguri. Nădăjduim că în luna septembrie a acestui an să participăm alături de P.C. Părinte Protopop Gheorghe Nemeș la slujbele ce vor fi săvârșite.

Astăzi, 06.04.2010, prăznuirea Sf. Mucenic Irineu Episcop de Sirmium.

George Guneș
Mihai Negrea
Membrii ai Grupului de Muzică Bizantină Evloghia
grupul psaltic misionar al Patriarhiei Române

 

10 semptembrie 2011

La invitația onoratului Părinte Nemeș, am vizitat cu plăcere și satisfacție așezământul social care a fost construit și de a cărui funcționare răspunde părintele și nu pot decât să-l felicit și să-l rog, prin puterea pe care o are, să-i îndrume și pe alți preoți să amenajeze astfel de așezăminte în parohiile pe care le păstoresc.

Felicitări și mult succes în continuare!

Sorin Ioan Roman
Deputat Colegiul 6 Salonta-Tinca

 

24 octombrie 2011

Cu nespusă bucurie și emoție m-am împărtășit din tot ceea ce îți poate transmite în plan sufletesc un lăcaș bisericesc atât de impunător și frumos precum Biserica Albastră pe care am avut onoarea s-o vizitez astăzi.

Un sincer omagiu părintelui iconom stavrofor Gheorghe Nmeeș, parohul acestui sfânt lăcaș, împreună cu urările mele cele mai bune de succese pentru tot ce mai are în proiect să înfăptuiască.

Gen. Colonel r. Iulian Vlad, București

 

17 noembrie 2011

Cu bucurie duhovnicească am primit darul frăției creștine ale ucenicilor și diaconițelor acestor parohii biecuvântate și mi-am înălțat sufletul la vedera împlinirilor acestei prime sucursale a lucrării filantropice săvârșite de Asociația Filantropia Oradea, fapte ce vor ridica prestigiu comunității ortodoxe bihorene, dând exemplu de aleasă slujire.

Cu binecuvântări și bucurie
Pr. Laurențiu Lazăr
Consilier social-filantropic

 

5 august 2008

Ne bucurăm deosebit de mult de faptul că astăzi, în mod întâmplător noi oamenii, dar cu siguranță prin voia lui Dumnezeu, am reîntâlnit, după mai mulți ani, pe P.C. Părinte Gheorghe Nemeș.

Am rămas impresionați de activitatea socială din această parohie și de faptul că Biserica e implică atât de mult, în mod concret, în sprijinerea celor nevoiași.

Prin voia lui Dumnezeu, întâlnirea de astăzi și vizitarea acestei instituții a parohiei Oradea-Vii, sperăm să constituie începutul unei relații de colaborare cu Fundația Germană Diakonia din Neuendettelsau unde activez.

Pr. Dr. Lucian Boloș
Consilier duhovnicesc și Conducătorul
Institutului pentru Spiritualitate și Management Inovativ
din Neuendettelsau, Germania.

 

20 septembrie 2012

Răspunzând invititației Preacucernicului Părinte Gheorghe Nemeș, sufletul și călăuzitorul binecuvântatei Biserici Albastre a Oradiei, cu multă bucurie am luat parte la întâlnirea anuală cu fondatorii și susținătorii proiectului filantropic „Agapa Sf. M. Mc. Gheorghe” din cadrul Centrului social-cultural Sf. M. Mc. Gheorghe.

Am apreciat în mod deosebit activitățile și realizările deosebite ce s-au desfășurat aici, considerând acest Centru ca un etalon pentru astfel de inițiative caritabile de mare amploare.

I-am felicitat pe cei prezenți, în frunte cu arhistrategul întregii lucrări, Părintele Ic. Stavr. Gheorghe Nemeș, admirând continua ascendență calitativă și cantitativă a operei filnatropice care se desfășoară aici.

Pr. Dorel Octavian Rusu
Protopopul Oradiei
Pr. Laurențiu Lazăr
Consilier social-filantropic
Pr. Adrian Popovici
Consilier economic
Pr. Dobai Silviu
Corespondent Ziarul Lumina

 

7 noembrie 2012

Am avut azi onoarea și bucuria de a fi invitatul P.C. Părinte Gheorghe Nemeș, un simbol al întregii zone Oradea-Vii și totodată sufletul Bisericii Albastre.

Ca și creștin ortodox dar și ca deputat în Adunarea națională bisericească apreciez în mod deosebit întreaga activitate bisericească și filantropică a părintelui Nemeș.

Îmi exprim totodată deschiderea în a sprijini în viitor activitatea filantropică a părintelui Nemeș, în cadrul proiectului „Agapa Sf. M. Mc. Gheorghe” și nu numai.

Călin Florin Mocan

 

6 decembrie 2012

Zi de aleasă bucurie duhovnicească la parohia Oradea-Vii cu ocazia sărbătoririi hramului Bisericii Albastre „Sf. Ierarh Nicolae, Arhiepiscopul Mirelor Lichiei, mare făcător de minuni”. Bucuria este cu atât mai mare cu cât „Marele Maestru de ceremonii” , Preaonoratul părinte Gheorghe Nemeș, a făcut un regal sărbătoresc, o slujbă extraordinară și o agapă frățească demnă de o descriere balzaciană.

Bucuria copiilor dată de darurile primite s-a transformat în sufletele adulților și s-a multiplicat însutit transformându-se în fericire ce stau de bine împărtășită tuturor.

Sf. Ierarh Nicolae, mare făcător de minuni, a adus în sufletele noastre un cadou deosebit sufletesc prin ceea ce slujitorii Bisericii Albastre, P.C. Părinte Gheorghe Nemeș, P.C. Pr. Viorel Samașca-Nemeș și P.C. Pr. Consilier Eparhial Adrian Popovici dimpreună cu distinsele lor familii au făcut astăzi această bucurie a hramului.

Alese gânduri de prețuire tuturor.

Arhim. Antim Oprea
Consilier administrativ bisericesc
Pr. Popovici Adrian
Consilier economic-financiar
Pr. Misionar Belteghi Marius
Pr. Dobai Silviu
Corespondent Ziarul Lumina
Pr. Alexandru Brânduș
Pensionar

 

17 ianuarie 2013

Preacucernicului și Preaonoratului Părinte Gheorghe Nemeș care în data de 21 ianuarie 2013 împlinește venerabila vârstă de 70 de ani; îi dorim să fie în toate împlinit, câte a împlinit în parohiile în care a fost și mai ales în parohia Oradea-Vii, Biserica Albastră, să fie fericit, câtă fericire a împărțit, să fie sănătos, câtă sănătate a împărțit, prin slujbele și faptele sale, să împărțească întotdeauna omenia cât de mare OM este. La mulți ani, Preacucernice părinte!

Elvira și Ioan Moisa
Credincioși și fondatori ai Sucursalei
Sf. M. Mc. Gheorghe

 

17 ianuarie 2013

Am deosebita bucurie să particip la cea mai frumoasă acțiune socială, care este adusă la îndeplinire de cei care ostenesc și slujesc la Biserica Albastră Oradea-Vii, respectiv Așezământul Sf. M. Mc. Gheorghe.

Doresc să felicit și să urez La mulți ani părintelui Gheorghe Nemeș la împlinirea frumoasei vârste de 70 de ani.

Bunul Dumnezeu să-L ocrotească și să-L ajute pentru realizarea tuturor proiectelor sociale.

Susținătoarele proiectului
Porumb Lidia
Gherman Anastasia
Păunel Iuliana

 

20/21 ianuarie 2013

La împlinirea vârstei biblice de 70 de ani, după săvârșirea Dumnezeieștii Liturghii, l-am serbat pe Prea Cucernicul Părinte Gheorghe Nemeș, la Centrul cultural și social Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, al Parohiei Oradea-Vii, într-o atmosferă de aleasă bucurie duhovnicească și de mare și frumos praznic, ca și sufletul sărbătoritului și spre multa mângâiere a distinsei sale familii, în frunte cu Doamna Preoteasă Paula, cu fiicele ginerii și nepoții.

Recunoscători fiind Preasfintei Treimi pentru toate darurile Sale, ne rugăm fierbinte Domnului ca astfel de clipe fericite și de har adumbrite să se repete și alte împrejurări, la fel de aducătoare de pace și bucurie și ne mărturisim nădejdea că Preamilostivul Dumnezeu ne va hărăzi cu sănătate bogată și îndelungată înzilire pe toți, ca să putem prăznui și aniversarea împlinirii și altor vârste rotunde, împreună, până la matusalemicele jubilee ale centenarului și mai departe, până la jubilarea desăvârșită în veșnicie, la banchetul euharistic mai adevărat, al neînseratei zile a Împărăției netrecătoare, cu Hristos Domnul, Împăratul și Mirele Bisericii, cu Preasfânta Maria Născătoarea de Dumnezeu, în comuniunea fericită a Sfinților!

† Sofroniu
Episcopul Oradiei Mari

Cetatea Oradiei, 20/21 ianuarie 2013

 

12 noembrie 2013

Cu prilejul împlinirii a trei ani de activitate Filantropică la Așezământul social-cultural Sf. M. Mc. Gheorghe de la parohia Oradea-Vii, s-a organizat o întâlnire frățească între toți voluntarii care au susținut în cursul anului 2013 „Proiectele de binefacere pentru cei sărmani”.

La eveniment au participat în jur de 30 de persoane, bărbați și femei, având în frunte cinci slujitori. La Sfântul Altar s-a făcut rugăciune de mulțumire, a predicat părintele protopop Rusu Dorel. După cuvântare s-au retras toți participanții la Așezământul social, unde s-a dat citire procesului verbal cu privire la realizările filantropice din cursul anului 2013.

La sfârșit s-a oferit o agapă creștinească, iar preoteasa Paulina împreună cu fiica sa preoteasa Carmen, au oferit dulciuri și mere de la Gepiu tuturor participanților.

De toate acestea a consemnat
Purge Mia împreună cu soțul Nelu Purge

 

6 decembrie 2013

În zi de praznic, la vremea sărbătorii, la hramul bisericii Sfântul Nicolae a parohiei Oradea-Vii, 6 decembrie 2013, am serbat, prin liturghie și agapa frățească, împlinirea a șaptezeci și cinci de ani de la momentul istoric al așezării pietrei fundamentale a sfântului locaș, de către vrednicul de pomenire Episcop Nicolae Popoviciu al Oradiei, martirul Bisericii și neamului, precum și a optzeci și cinci de ani de la întemeierea parohiei cartierului ceferiștilor orădeni.

Mulțimea credincioșilor, dragostea lor față de Sfânta Biserică și de slujitorii ei, precum și vrednicia preoților ce, cu mult devotament și jertfelnicie, în desăvârșită armonie a vieții de familie, îi păstoresc pe bunii și evlavioșii noștri fii duhovnicești din această parte a urbei noastre, la fel ca și în alte rânduri, ne-au impresionat profund, ne-au umplut sufletele de bucurie sfântă, ne-au entuziasmat și ne-au mângâiat mult, astfel că plecăm de aici, ne întoarcem la rosturile noastre, cu mare mulțumire în inimi, cu amintiri frumoase ale unor clipe de neuitat.

Ne vom întoarce cu mult dor, purtând în pliurile memoriei atâtea calde aduceri-aminte, atâtea plăcute lucruri, atâtea memorabile fapte, dar, mai ales, cu icoana vie a unei parohii model, cu preoți harnici și darnici, cu credincioși cuminți și binecuvântați, cu copii și tineri de nădejde.

† Sofroniu
Episcopul Oradiei Mari

 

6 decembrie 2013

Sfântul și Înălțătorul Praznic al Sf. Nicolae din 6 decembrie 2013, a adunat în Sf. Biserică Oradea-Vii-C.F.R., o minunată lume de credincioși și fii ortodocși a binecuvântatei noastre credințe, avându-l în frunte pe ilustrul, intelectualul, fericitul și mult iubitul Episcop al Oradiei Sofronie Drincec și un alai de preoți. Gazda sărbătoririi a fost familia minunatului și mult prețuitului Părinte Paroh Gheorghe Nemeș în Biserica Albastră.

O mare de credincioși și peregrini au umplut până la refuz Sfântul Lăcaș de cult de vârstnici până la copilași. A fost o sărbătoare minunată de ținut minte pentru urmași și cu gânduri înălțătoare pentru cei prezenți de la simpli credincioși la personalități prezente la evenimente, finalizându-se totul cu o agapă frățească exemplu de conviețuire creștină.

Sentimentele mele cele mai alese generoasei și Distinsei Familii a prietenului și bunului preot Gheorghe Nemeș.

Prof. Univ. Dr. Cornel T. Durgheu

 

2 mai 2014

Astăzi 2 mai 2014 mă aflu după 10 ani în compania preotului Nemeș Gheorghe și mulțumesc Bunului Dumnezeu că a lasăt pe acest pământ oameni care cu dragoste, cinste și multă râvnă nu precupețesc nici un efort pentru a înfrumuseța locurile prin care trec, nu precupețesc nici un efort pentru ajutorarea, hrănirea și mângâierea celor care au nevoie de rugăciune, hrană sufletească și de hrană trupească.

Mulțumesc Doamne că am ajuns să cunosc această frumoasă familie de preoți de la Biserica Albastră din Oradea și urez enoriașilor din această parohie cât și tuturor orădenilor ca ziua Învierii să-i găsească cu sufletele curate cu bucurie să poată cinsti Învierea cea de a treia zi, împreună cu marea și frumoasa familie ortodoxă din această sfântă și dumnezeiască parohie.

Hristos a Înviat!

Fam. Luca Florin-București,
donatorul Crucii de marmură
din parcul Bisericii Albastre

 

30 mai 2014

La finalul Festivalului de arte, ediția I, organizat de Universitatea din Oradea și cu binecuvântarea Preasfinției Sale Dr. Sofronie, Episcopul Oradiei, am susținut un concert „a capella” în inedita destinație liturgică ortodoxă „Biserica Albastră”. Momentul s-a bucurat de nume sonore ale artei interpretative internaționale dar mai ales de prezența maestrului Prof. Dr. Theodore Coresi, Directorul Art-Cor din Viena.

Alese mulțumiri gazdei noastre, unicului și inconfundabilului Pr. Ic. Stavr. Gheorghe Nemeș, preot paroh Viorel Samașca-Nemeș, pentru noblețea cuvintelor adresate Subsemnatului și Corului de cameră „Psalmodia Varadiensis” din cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă „Episcop Dr. Vasile Coman” și a Asociației Corale Naționale din România.

Cu prețuire, prietenie, dar și aleasă considerație
Pr. Conf. Dr. Mihai Brie
Membru al Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor
din România

 

30 mai 2014

Am vizitat acest Așezământ Filantropic „Sf. Mare Mucenic Gheorghe”, azi 30 mai 2014, cu ocazia Festivalului de arte, organizat de Universitatea din Oradea. Mărturisesc sincer că am rămas profund și plăcut impresionat de ceea ce am văzut aici. Multă sănătate, alese împliniri și deosebit respect Părintelui Gheorghe Nemeș, ctitorul acestui așezământ.

Alese prețuiri și părintelui Paroh Viorel Samașca-Nemeș.

Pr. Lect. Univ. dr. Emil Cioară

Facultatea de Teologie Ortodoxă
„Episcop Dr. Vasile Coman” din Oradea

 

30 mai 2014

Astăzi, 30 mai mă simt onorată să întâlnesc oameni ca și dumneavoastră. Mulțumesc pentru tot ce ați făcut șă împărtășiți munca celor harnici din Universitatea din Oradea enoriașilor dumneavoastră. Mulțumesc pentru găzduirea Festivalului artelor studențești. Mulțumiri și părintelui profesor M. Brie și corului său deosebit.

Simona Trip
Prorector a Universității din Oradea

 

30 mai 2014

Ce e mai frumos ca atunci când Frații sunt împreună, în suflet, în credință și în spirit.

O mare bucurie oferită de concertul realizat în minunata Biserică Albastră. Mulțumim, și Vivat Academia ne dorim să meargă mai departe cu ajutorul Bunului Dumnezeu.

Cu dragoste frățească și dragoste întru Hristos,

Conf. Univ. dr. Theodore Coresi din Viena

 

6 iunie 2014

„Finit corona Opus”
Sfârșitul încoronează începutul
 

 

Consider că nu este sfârșitul acțiunilor și lucrările pe care le-a făcut până la această dată colegul nostru și consătean. A început la Homorog, apoi la Tinca și Oradea ca și la Gepiu, prin ridicarea monumentului în cinstea eroilor satului ca și Monografia Gepiului.

Cred că încă ceva va mai face că inițiative are. Așteptăm și-i dorim sănătate și succes.

Pr. Alexandru Brânduș

 

6 iunie 2014

Astăzi 06.06. 2014 am primit Monografia localității Gepiu, autor colegul și prietenul meu, preot Gheorghe Nemeș.

Mulțumesc autorului pentru gândul avut și pentru strădania de a finaliza acest volum despre satul nostru natal Gepiu.

Ec. Costa Gheorghe

 

18 septembrie 2014

Cu ajutorul Bunului Dumnezeu, aniversăm azi 18 septembrie 2014, patru ani de la înființarea proiectului „Agapa Sf. M. Mc. Gheorghe”.

Mulțumim pentru ajutorul acordat celor în suferință.

Andrei Moroșan
Popa Maria
Derecichei Claudia
Păunel Iuliana
Porumb Lidia
Dr. Precup Ioan
Student Pîrcălab George

 

18 septembrie 2014

Pentru mult timp în istorie Școala și Spitalul au fost în grija Bisericii. Curentul secular a încercat să le separe, iar rezultatele s-au lăsat văzute în scurt timp, iar acelea nu au bucurat mulți oameni.

În Biserică Filantropia este un mod de viață. Locul ei este în Biserică și sunt de apreciat toate eforturile Bisericii în această direcție pentru că duce o adevărată luptă într-o lume în care chiar și presa i se împotrivește. Fără Biserică sărăcia poate să devină cale spre pierzare, dar cu Biserica lui Hristos este cale spre mântuire și pentru cei milostivi și pentru cei ajutați.

Vă mulțumesc pentru tot ceea ce faceți și pentru ca atunci când cineva mă va întreba „cu ce ne ajută Biserica?” pot să dau exemplu.

Cu drag,
Alexandru Grigore Jucan,
Dezvoltator Web

 

18 septembrie 2014

La împlinirea a patru binecuvântați ani de la istorica vizită a Preafericitului Părinte Patriarh Daniel al României la Oradea, cu prilejul aniversării a nouăzeci de ani de la reactivarea Eparhiei Oradiei, când înaltul oaspete a poposit și la biserica Sfântul Ierarh Nicolae a parohiei Oradea-Vii și a fost inaugurat programul misionar social „agapa Sfântului Mare Mucenic Gheorghe”, sub auspiciile centrului pastoral cultural-social omonim, am revenit în ospitaliera și prea frumoasa biserică albastră, pentru a aduce aleasă mulțumire Celui Preaînalt pentru toate binefacerile Sale și a asculta darea de seamă a părintelui Gheorghe Nemeș, inimosul și însuflețitul, neobositul și neastâmpăratul truditor al importantului proiect filantropic, devenit între timp parte integrantă a vastei rețele de asistență socială și iubire de aproapele patronată de Eparhia noastră. Ocazie foarte potrivită pentru întâlnirea cu toți cei implicați în buna reușită a inițiativei ce vine în întâmpinarea celor aflați în grele încercări, în situații limită, în așteptarea iubirii aproapelui. Pe cât de discret, pe atât de eficient, efortul conjugat al atâtor oameni dăruiți, harnici și generoși, vine să aducă o picătură de umanitate, un strop de noblețe spirituală, într-o lume a suferinței, a lacrimilor și, vai, nu de puține ori, a mizeriei. Cinste tuturor celor ce jertfesc pe altarul filadelfiei, pentru mai multă bunătate, pentru mai multă fraternitate, pentru omenie!

Oradea Mare

† Sofroniu
Episcopul Oradiei Mari

 

4 octombrie 2014

O plimbare de seară în Oradea, a dus la o întâlnire atât de frumoasă, plină de descoperiri, alături de minunatul părinte Nemeș, un neobosit slujitor al Bisericii care a înfăptuit pe aceste locuri un spațiu binecuvântat. Este minunat că avem un astfel de slujitor neobosit. Un creator pe aceste plaiuri orădene. A fost o întâlnire de taină pe care Dumnezeu mi-a pregătit-o și sunt foarte bucuros că am avut prilejul să vă cunosc. Vă mulțumesc din suflet pentru această primire, pentru această „împărtășire” de frumos. Sunteți un om minunat și sper ca Dumnezeu să vă răsplătească și să vă țină, în continuare, sub ocrotirea Lui. Sper să ne revedem!

Cu mult drag,
Filip Scarlat
Trinitas

 

6 decembrie 2014

La hramul Bisericii Albastre din Anul Domnului 2014, am poposit din nou în mijlocul preoților și bunilor noștrii credincioși din această parohie de frunte a urbei și Eparhiei noastre, am înălțat smerite rugăciuni de mulțumire la Dumnezeiasca Liturghie și de iertare și odihnă la slujba parastasului pentru ctitori, pentru toți slujitorii răposați și pentru închinătorii mutați de la noi, ne-am bucurat împreună cu copiii, fetițe și băieți, veseli la venirea lui Moș Nicolae, ne-am desfătat duhovnicește la agapa frățească pregătită de parohie la casa pastoral-culturală Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, ne-am îndestulat la banchetul spiritual oferit de familia Părintelui Nemeș, a cărei ospitalitate este de-acuma proverbială și ai cărei distinși membrii, preoți, preotese, domni și doamne, tineri și tinere sunt dăruiți de Pronie cu mulți talanți, cu alese daruri, între care, la loc de cinste, pe lângă arta primirii și delectării oaspeților, este și muzica, ilustrată minunat în corul familial, care izbutește să ne încânte ori de câte ori avem privilegiu de a le păși pragul.

La cele de mai sus se adaugă și desăvârșitul festin pregătit și oferit, îmbiat și servit de fiecare dată la înălțime, iar în timpurile mai din urmă în chip aparte și măestru, de tânărul vlăstar George Samașca-Nemeș, cu stagiu de pregătire și în Orașul Luminilor, el însuși o lumină și o speranță pentru familia, neamul și Biserica sa.

† Sofroniu al Oradiei

Oradea Mare,
Sfântul Nicolae,
6 decembrie 2014

 

25 ianuarie 2015

Bunul Dumnezeu a rânduit ca ziua de duminică 25 ianuarie 2015 eu smeritul preot Isidor Berbecar din parohia Botiza Maramureșului Voievodal, să slujesc la Sf. și Dumnezeiasca Litrughie în „Catedrala Albastră” din Oradea-Vii, cu hramul Sf. Ierarh Nicolae, aducând omagiul meu și a preotesei Victoria, celui mai bun și vrednic prieten de suflet al meu de aproape 4 decenii, care mi-a fost model în slujirea preoțească, Preacucernicul Preot iconom stravrofor Gheorghe Nemeș la aniversarea a 72 ani de viață exemplară, trăită pe pământul binecuvântat din ținutul Bihorului, slujind Bunului Dumnezeu o jumătate de secol de activitate apostolică, împreună cu distinsa preoteasă Paula.

La această aniversare, preoteasa Victoria, a venit încărcată cu podoabe pe care le-a expus în Așezământul cultural-social Sf. M. Mc. Gheorghe, purtătorul de biruință, în semn de aleasă prețuire pentru întreaga sa activitate, pastorală, misionară, socială și filantropică.

Vă dorim să trăiți mulți și fericiți ani cu alese bucurii și împliniri împreună cu întreaga familie.

Pr. Ic. Stavr. Isidor Berbecaru împreună
cu preoteasa Prof. Victoria Berbecaru

 

25 ianuarie 2015

Duminică, 25 ianuarie 2015, am făcut un nou popas de suflet cel dintâi în Noul An, la parohia Oradea-Vii, mai precis la Centrul pastoral-social Sfântul Mare Mucenic Gheorghe al parohiei, la aniversarea Părintelui Gheorghe Nemeș, prilej binecuvântat pentru vernisarea expoziției de artă tradițională românească a Doamnei Preotese Victoria Berbecar de la Botiza, din Maramureș, o adevărată sărbătoare spirituală, pe cât de înălțătoare, atât de odihnitoare.

De fapt, fiecare vizită aici este o bucurie, o ocazie unică oferită retrospectivei și pe care reușim, de fiecare dată, să ne-o și oferim ca răgaz pentru minte, inimă și viață. Gama cromatică izvodită de culorile naturale, obținute din plante culese la vreme din munți, de pe dealuri și văi, dublată de motivele arhaice cu simbolistică ancestrală, descoperind atitudinea hieratică incontestabilă a întregului univers ce gravitează în jurul Crucii omniprezente. O izbutită panoramă a vieții autentice și sănătoase a înaintașilor noștri. Un încântător spectacol, care s-ar putea regăsi fericit în casa fiecărui român, un festiv duhovnicesc unic, de dorit a fi întâlni în fiecare cămin românesc, o fericită ocazie de a privi senin spre viitor, purtând în adâncuri icoana sfântă a unei lumi netrecătoare. Felicitări artiștilor oaspeți, Părintele cu Doamna sa, mulțumiri gazdelor și binecuvântarea tuturor vizitatorilor expoziției etnografice venite din Maramureșul strămoșesc.

† Sofroniu
Episcopul Oradiei Mari

 

23 aprilie 2015

Am omagiat onomastica părintelui Gheorghe Nemeș!

Ceremonia a început la orele 18 cu un Te-Deum la Biserica Albastră. Au fost prezenți invitații domniei sale, în frunte cu preoții slujitori și reprezentanții armatei de la Garnizoana Oradea. După momentul religios s-a inaugurat site-ul Bisericii Albastre. Este o realizare superbă, care aduce în realitate anul 1938 și succesiv toți anii. Vizionare acelor imagini a fost o istorie trăită succesiv în câteva minute de cei prezenți. Încă o dată s-a dovedit importanța Bisericii Ortodoxe în păstrarea ființei neamului românesc, a tradiției și culturii religioase. Onoare celor ce s-au „Vrednicit” pentru a ne face să trăim aceste momente deosebite. Iar părintelui Gheorghe Nemeș îi doresc viață lungă cu sănătate și bucurie, pentru că ne este de mare trebuință în realizare și a proiectelor sociale. Să ne trăiți întru mulți ani părinte Gheorghe Nemeș!

Cu stimă și aleasă prețuire,
Profesor Dana Bonca

 

23 aprilie 2015

De sărbătoarea Sântului Mare Mucenic Gheorghe purtătorul de biruință, am participat alături de o delegație militară avându-l în frunte pe domnul Maior Călin Trip împreună cu preotul militar Lt.Col. Ioniță Mircea, Maior Dudău Constantin și Gen. bg. (r). dr. Vasile Creț, la slujba de Te-Deum, în cinstea Preacucernicului Părinte Nemeș Gheorghe, care prin tot ceea ce a făcut la Biserica Albastră „Oradea-Vii”, cu hramul Sfântul Ierarh Nicolae, poate fi asemuit păstrând proporțiile, ca un adevărat episcop al acesti parohii.

La acest Te-Deum au participat P.C. Pr. Protopop al Oradiei, Dorel Rus însoțit de un sobor de preoți, fostul părinte decan Dr. Abrudan Dumitru, părintele paroh Viorel Samașca-Nemeș care au rostit cuvinte frumoase dedicate acestei sărbători creștine, dar și la adresa unuia dintre cei care i se poate adresa sintagma „Mecena al Oradiei și al Bihorului”.
În final într-o atmosferă de sărbătoare creștină a rostit un cuvânt de învățătură părintele Gheorghe Nemeș, care a mulțumit tuturor participanților și tuturor celor care și-au adus contribuția la construirea unor edificii în sprijinul celor loviți de soartă, asigurând condiții de hrană și chiar de odihnă, îndeplinind una din cerințele lăsate de Dumnezeu oamenilor să se îngrijească de cei bolnavi și săraci.
Atitudinea Preacucernicului Părinte Gheorghe Nemeș îl face să fie apreciat de conducerea Episcopiei Oradea și a Patriarhiei Române. Prezența de două ori a Preafericitului Părinte Teoctist, de veșnică pomenire și a Preafericitului Părinte Daniel la Biserica Albastră este o dovadă a stimei și respectului de care se bucură părintele Nemeș și a credincioșilor de parohie.
Nu putem omite un lucru foarte imporant prezența părintelui Nemeș Gheorghe la sărbătoarirea eroilor martiri din Bihor, cu ocazia evenimentelor din timpul Revoluției române din decembrie 89.
Trebuie să subliniem ce a făcut părintele Nemeș Gheorghe pentru satul natal al dânsului, care s-a materializat printr-o sărbătoare de mare amploare, ridicaera Monumentului Eroilor, unde armata a fost prezentă.
Multe din cheltuielile care au avut loc cu ocazia acestei sărbători au fost suportate din bani proprii.
Muzeul care s-a deschis cu acest prilej în casa părintească este o dovadă a dragostei dânsului pentru sat, pentru istoria poporului român, pentru armata cea iubitoare de Hristos.
Cartea pe care dânsul a lansat-o, intitulată Monografia satului Gepiu, se constituie într-o frumoasă pledoarie pentru istoria neamului nostru, a localității din care face parte scoțând în evidență calitățile domniei sale de istoric.
În toate slujbele la care participă nu uită să se roage pentru Armata României și să amintească de jertfa bihorenilor și a românilor pentru libertatea și prosperitatea României.
Pentru tot ce a făcut părintele Gheorghe Nemeș și părintele Viorel Samașca-Nemeș merită să le adresăm sincere felicitări, ani mulți de la Dumnezeu, zile senine și fericire.

Cu aleasă considerație și respect,
Gen. br. (r). dr. Vasile Creț
Pr. Lt. Col. Ioniță Mircea
Maior Călin Trip
Maior Constantin Dudău

 

6 decembrie 2015

Într-o atmosferă de basm, încălziţi de nemuritoarele colinde în interpretarea inegalabilă a Madrigalului, în aşteptarea marilor sărbători, am petrecut, împreună, îmbrăcaţi în bucuria slujirii, ziua hramului bisericii, Sfântul Nicolae, serbare întâmplată în Anul Domnului 2015, în zi de duminică. Aşa se face că dumineca de Sân Nicoară, în luna lui Undrea, a Moşului Andrei,ziua a şasea, l-am întâmpinat încă din zori, pe Moş Nicolae, încărcat de daruri, apoi am adăstat, laolaltă cu Sântul la ospăţul euharistic al Bisericii, cuminecându-ne din Potirul nepieritor, învăluiţi de mireasma de sus a corurilor îngereşti, în liturgică zăbavă, după care ne-am adunat din nou, cu toţii, la agapa fericită a frăţiei lui Hristos, Mirele Bisericii, în casa Sfântului Gheorghe a parohiei Oradea-Vii.

Ospitalitatea gazdelor noastre ne-a încântat din nou, pregătind bucate alese, împărăteşti, ce-au prelungit solemnitatea de la biserică. Astfel, după ce ne-am simţit ca la Sfânta Sophia din Cetatea Marelui Constantin, ne-am regăsit, în haine de praznic, în saloanele de purpură ale Palatului imperial de pe malurile Bosforului, la întâlnirea continentelor, în dialogul fecund al Orientului cu Occidentul, la răspântia civilizaţiilor şi răscrucea lumilor, căutând, de la înălţimile ce domină Cornul de Aur, la priveliştea de taină pe care o pot gusta doar iubitorii de praznice duhovniceşti, în comuniunea sfântă a tuturor celor ce-L urmează pe Domnul, în Cer şi pe pământ, stare unică, inefabilă, îmbiată, oferită, dăruită celor ce-L caută pe Cel ce a venit în lume pentru noi.

† Sofroniu al Oradiei Mari.