Scrisoare de mulțumire și recunoștință

Preafericirii Sale,

Preafericitului Părinte Daniel,

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Cu smerenie şi supunere fiască, subsemnatul Preot Gheorghe Nemeș de la „Biserica Albastră” a Parohiei Oradea-Vii și coordonator al proiectelor sociale ce se derulează la Sucursala Parohiei, care este parte integrantă a Asociației Filantropia a Episcopiei Oradiei, vin a Vă ruga să binevoiți a primi această scrisoare de mulțumire și recunoștință din partea subsemnatului, a credincioșilor și a tuturor beneficiarilor proiectului „Agapa Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”.

Preafericirea Voastră,

Cu ajutorul lui Dumnezeu în ziua de 18 septembrie 2019, se vor împlini nouă ani de la istorica vizită canonică a Preafericirii Voastre în Eparhia Oradiei și la Parohia Oradea-Vii. Cu acel fericit prilej la vremea rugăciunii „Lumină Lină” din jilțul Patriarhal al „Bisericii Albastre” în prezența membrilor Sfântului Sinod, a preoțimii din Eparhia Oradiei și a multor credincioși, ați înălțat cuvânt bogat și folositor cu adevărat de Mare Patriarh cu privire la biserica din parohie, care este rugătoare și slujitoare prin filantropie.

În urma aprecierilor făcute la adresa mea cu privire la slujirea pastorală și filantropică, ați binevoit Preafericirea Voastră, a-mi acorda „Ordinul Sfântul Apostol Andrei, Ocrotitorul României, Clasa I”. Tot atunci am primit un însemnat număr de cărți publicate de Preafericirea Voastră și o icoană a Mântuitorului Iisus Hristos, pentru a putea fi păstrată la loc de cinste la intrarea în clădirea noului Așezământ Social, Cultural și Filantropic „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”.

Cu acest fericit prilej prin bunăvoință Părintească și Patriarhală împreună cu Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei ați binecuvântat proiectul „Agapa Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” care este inspirat din inițiativele și nenumăratele proiecte ce le-ați recomandat preoțimii din țară și diaspora, în calitate de Mitropolit al Moldovei și Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române.

Eram bucuros de aprobarea acelui proiect, dar și cu mare îndoială că nu voi putea continua promisiunea făcută în prezența Preafericii Voastre.

Cu ajutorul lui Dumnezeu și a Sfântului Mare Mucenic Gheorghe și a bunilor credincioși cu inimă bună și mână largă, s-au reușit următoarele realizări: sute și mii de persoane nevoiașe au primit sprijin financiar și material şi multă mângâiere duhovnicească. Timp de nouă ani fără întrerupere s-a oferit la domiciliul bolnavilor, a bătrânilor și a copiilor fără de părinți mese calde. S-a oferit burse și ajutoare elevilor și studenților teologi cu situație materială precară. Medicamente și ajutoare financiare pentru intervenții chirurgicale în țară și străinătate precum și altele despre care Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, care a scris frumos în Ziarul Lumina ediția de Transilvania și Banat din 28 mai a.c. și în Legea Românească nr. 2/2019 pag. 22-23.

Despre aceste realizări s-a mai scris și în ziarele locale Crișana și Jurnalul Bihorean.

Pentru toate acestea Vă sunt profund recunoscător și rugător către Milostivul Dumnezeu, care să Vă fie sprijin și ajutor în marea Operă ce o desfășurați cu succes la cârma Bisericii Ortodoxe Române.

Preafericirea Voastră,

În primăvara acestui an am primit Diploma Omagială cu prilejul sfințirii Catedralei Naționale, 25 noiembrie 2018, la care am participat alături de mulțimea nenumărată a credincioșilor din România și străinătate.

Toate darurile primite de la Preafericirea Voastră, Ordinul Sfântul Apostol Andrei, Gramata Patriarhală, Diploma Omagială, cărțile publicate de Preafericirea Voastră, medaliile comemorative ale Patriarhilor României, pastorale, fotografii și răspunsurile la scrisorile pe care vi le-am expediat sunt păstrate cu sfințenie la Muzeul Eclezial al Parohiei Oradea-Vii, iar copiile la Muzeul memorial de la casa părintească a satului natal Gepiu, județul Bihor.

Pentru toate acestea Vă mulțumesc Preafericite Părinte Patriarh Daniel!

Preafericirea Voastră,

Cu aceași smerenie şi dragoste fiască vin a Vă face cunoscut că la data de 23 mai a.c. s-a lansat cartea album „Preot Gheorghe Nemeş. Cincizeci de ani în slujba Bisericii Ortodoxe Române și a Neamului meu Românesc” în două volume.

Cartea cuprinde aproape 1000 de pagini și 1300 de fotografii alb-negru si color, la care am lucrat împreună cu redactorul și cu tehnoredactorul aproape doi ani. Cartea aceasta a fost lansată de Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, în sala festivă „Florica Ungur” a Primăriei Municipiului Oradea. La lansare au participat preoți de la centrul Eparhial, Protopopi, Profesori de Teologie, Universitari, Medici, Generali, Colonei, Credincioși din parohie și din tot orașul Oradea, precum și corul studenților teologi și corul „Traian Moșoiu” din Oradea.

„Cartea unicat” s-a bucurat și se bucură de mare succes în Eparhia Oradiei, după cum frumos s-a scris în ziarul Lumina ediția de Transilvania și Banat, din 28 mai 2019 și în Legea Românească nr. 2/2019 pag. 22-23, după cum am arătat în rândurile de mai sus.

Preafericirea Voastră,

În semn de aleasă mulțumire și deosebită gratitudine pentru toată munca intelectuală, pastorală, administrativă și filantropică pe care o desfășurați cu mult succes la cârma Bisericii Ortodoxe Române din țară și străinătate, cu smerenie şi fiască dragoste în Hristos Domnul, aş dori să vin la Bucureşti, la Sfânta Patriarhie, cu binecuvântarea Chiriarhului meu, pentru a Vă înmâna personal cele două volume ale lucrării amintite mai sus, însoțite de florile recunoștinței pentru jertfa depusă la înălțarea Catedralei Naționale, la care doresc să fiu numărat printre ctitorii și binefăcătorii celei mai mărețe Catedrale Ortodoxe din lume.

În nădejdea că această scrisoare va trece pragul Palatului Patriarhal și v-a ajunge în mâinile binecuvântătoare ale Preafericii Voastre, voi fi fericit și bucuros, sperând într-o frumoasă și rodnică întâlnire, pentru care Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei mi-a dat părinteasca binecuvântare.

Cu smerenie şi fiască dragoste în Iisus Hristos Domnul,

al Preafericirii Voastre,

Pr. Gheorghe Nemeş

Preafericirii Sale, Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române