Nouă ani de filantropie în Parohia Oradea-Vii

Un articol de: Pr. Cristian Rus – 10 Oct, 2019

Parohia Oradea-Vii din Episcopia Oradiei a sărbătorit luni, 7 octombrie, în prezența Preasfințitului Părinte Sofronie, chiriarhul locului, nouă ani de la iniţierea proiectului social-filantropic „Agapa Sfântului Mare Mucenic Gheorghe”. Acesta se desfășoară prin grija pr. Gheorghe Nemeş, coordonatorul sucursalei parohiale a Asociației „Filantropia” a Episcopiei Oradiei.

Parohia Oradea-Vii a organizat o întâlnire festivă a Comitetului de susţinere a proiectului social-filantropic, la Centrul social-cultural „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” al parohiei, la care au participat ierarhul, consilieri eparhiali, clerici din parohie şi din Oradea, precum şi susțină­ori ai proiectului filantropic și numeroși credincioși. Slujba de Te Deum a fost oficiată de un sobor de preoţi în biserica parohială, iar răspunsurile au fost date de mem­bri din Corul „Psalmodia Varadiensis” al Facultății de Teologie Ortodoxă din Oradea, dirijați de pr. conf. dr. habil. Mihai Brie.

Pr. Gheorghe Nemeş, iniţiatorul şi preşedintele comitetului de susţinere al proiectului „Agapa Sfântului Mare Mucenic Gheorghe”, care este şi directorul sucursalei parohiale „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din cadrul Asociaţiei „Filantropia” a Episcopiei Oradiei, a prezentat activităţile desfăşurate prin programul social în ultimul an, mulţumind Preafericitului Părinte Patriarh Daniel pentru binecuvântarea dată la începutul proiectului, Prea­sfinţitului Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, pentru binecuvântarea şi sprijinul constant în cei nouă ani în care mii de persoane au primit ajutor prin acest program, şi tuturor celor care s-au implicat în organizarea activităţilor filantropice. 

Preasfinţitul Episcop Sofronie a felicitat pe preoții slujitori și pe diaconul de la Parohia Oradea-Vii, care se implică în organizarea programelor filantropice, în frunte cu pr. Gheorghe Nemeș, precum și pe toţi cei care contribuie la susți­nerea și derularea proiectului filantropic: „Dumnezeu să binecu­vân­teze lucrarea misionară a acestei parohii şi, în special, programul social «Agapa Sfântului Mare Mucenic Gheorghe», pentru a duce cât mai multă lumină şi bucurie celor atât de încercaţi de împrejurările vieţii, iar dumneavoastră, sprijinitorilor acestui proiect, să vă dăruiască sănătate, putere şi ani mulţi, ca să puteţi continua şi împlini, cu mai multă însuflețire, ceea ce faceţi în ajutorarea semenilor voştri, din dragoste pentru Mântuitorul nostru Iisus Hristos şi Biserica Sa, din dragoste pentru aproapele”. 

Scopul proiectului filantropic al Parohiei Oradea-Vii este sprijinirea persoanelor nevoiaşe, cu diferite dizabilităţi, bolnave şi fără posibilităţi. Ajutoarele oferite constau în hrană caldă și rece oferită zilnic, îmbrăcăminte, medicamente, bunuri de folosinţă casnică, produse sanitare, cărucioare pentru cei cu dizabilităţi, precum şi sume de bani, toate furnizate acasă la beneficiari de către voluntari din parohie. Începând cu anul 2013 s-a început acordarea de burse pentru studenţi şi elevi cu rezultate deosebite la învăţătură, dar fără posibilităţi materiale. 

Serviciile sociale oferite de Parohia Oradea-Vii au fost incluse în rețeaua de servicii a Asociației „Filantropia” a Episcopiei Oradiei și, astfel, sucursala beneficiază de un cadrul legal, acreditat, care contribuie și beneficiază de avantajele muncii în rețea de servicii sociale. În comitetul de inițiativă a sucursa­lei parohiale activează peste 30 de credincioși din parohie, iar peste 100 de credincioși au răspuns la apelul preotului coordonator și al comitetului de iniția­tivă. Fondurile de susţinere a proiectului „Agapa Sfântului Mare Mucenic Gheorghe” provin din donaţiile credincioşilor din Parohia Oradea-Vii şi de la credincioşii din Parohia „Sfânta Cruce” din Torino, Italia, cu care parohia orădeană este înfrăţită.