Dare de seamă cu preiljul împlinirii a 12 ani de filantropie la Sucursala „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” de la Parohia Oradea-Vii, 2010-2022

Preasfinția Voastră, Preasfințite Părinte Episcop,

Iubiți credincioși, împreună donatori și binefăcători

Cu ajutorul lui Dumnezeu Cel Întreime lăudat la 18 septembrie 2022 s-au împlinit 12 ani de la istorica vizită canonică a Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române în Episcopia Oradiei, la invitația Preasfinției Voastre.

Cu acel prilej s-a vizitat și Biserica Albastră și Așezământul social „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din str. Lacu Roșu nr. 13 și s-a inaugurat proiectul „Agapa Sf. M. Mc. Gheorghe”, care are drept scop ajutorarea bătrânilor, bolnavilor, săracilor și a copiilor fără de părinți din parohia noastră, din orașul Oradea și chiar din județul Bihor.

Primul ajutor de strictă necesitate a fost și este Agapa- adică mâncarea caldă la domiciliu pentru cei ce trăiesc în neputință, suferind de mulți ani, chiar din naștere, de boli incurabile. Această mâncare caldă este asigurată de către membrii de susținere ai proiectului amintit și de foarte mulți credincioși prezenți în duminici și sărbători la Sfintele Liturghii. Mâncarea caldă în cursul celor 12 ani a fost gătită la mai multe societăți de catering. Momentan este gătită la firma Mpatrick Tim S.R.L., str. Oneștilor 15B .

Această masă caldă se servește fără întrerupere de 12 ani la domiciliul bolnavilor de către voluntarii socialului Iluța Dacian-Ioan și Păun Stelian, nădăjduind că Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, care este purătător de biruință și sprijinitorul socialului nostru, ne va binecuvânta și ajuta și în anii următori împreună cu primul ocrotitor al bisericii noastre, Sfântul Ierarh Nicolae, Marele Ierarh al Mirelor Lichiei, făcătorul de minuni.

Preasfinția Voastră,

Iubiți credincioși și distinși binefăcători,

Este bine să amintesc că pe lângă proiectul aprobat și binecuvântat în urmă cu 12 ani, Parohia Oradea-Vii prin slujitorii ei s-a străduit să ofere ajutoare încă din primele zile de după Revoluția din decembrie 1989, de aprope 33 de ani. La începutul activității mele s-au împărțit nenumărate ajutoare pe care le-am primit din Olanda, Germania, Italia, S.U.A. și Canada prin bunăvoința relațiilor și a prietenilor din diaspora.

Așa au luat ființă binefacerile pe lângă Biserica Albastră, lucrare care nu se putea împlini în vremurile comuniste-ateiste.

Prevedeam atunci că darurile din străinătate nu pot fi de lungă durată, motiv pentru care m-am decis împreună cu consilierii, apoi cu toți credincioșii parohiei, să construim un nou Așezământ pastoral, cultural, social și filantropic și să-l dotăm cu toate cele necesare pentru ca împreună cu un număr de 20-25 de persoane benevole cu credință puternică ortodoxă și cu stare materială sănătoasă să punem bazele unui buget bine contabilizat și administrat pentru ca astfel să poată lua ființă sub oblăduirea bisericii noastre „Agapa Sf. M. Mc. Gheorghe” care este parte integrantă a Asociației Filantropia, a Episcopiei Ortodoxe Române a Oradiei de la granița de vest a României, al cărei Întâistătător sunteți, Preasfinția Voastră, Preasfințite Părinte Sofroniu.

În cursul anilor trecuți am avut proiecte aprobate și cu alte parohii din diaspora, Parohia Sfânta Cruce din Torino, Italia al cărei preot paroh și protopop a fost Părintele Lucian Roșu, trecut la o vârstă tânără în Împărăția lui Dumnezeu și cu Parohia Sf. Ierarh Nicolae din Montreal, Canada al cărei preot a fost Pr. dr. Cezar Vasiliu, precum și cu Colegiul Național Mihai Eminescu din Oradea și cu Școala Postliceala Henri Coandă, tot din Oradea.

În cursul acestui an la data de 27 septembrie, s-a întocmit acord cu nr. 1497 între Asociația Filantropia Oradea, Sucursala Sf. M. Mc. Gheorghe reprezentată prin preotul coordonator Gheorghe Nemeș și Școala Postliceală „Henri Coandă” cu sediul în Oradea, str. Bârsei nr. 16A, reprezentată prin director profesor Bonca Dana-Valeria. Aceștia convin să încheie prezentul acord în vederea organizării și desfășurării unor activități, acțiuni, proiecte cu caracter social-filantropic, la care participă elevii și personalul școlii postliceale și beneficiarii din comunitatea locală pe o perioadă de 3 ani.

În cadrul demersului propus se vor organiza următoarele:

  • acțiuni de sprijin social
  • acțiuni de întrajutorare pentru persoanele aflate în situații de risc (copii cu dizabilități, vârstnici, persoane cu statut socio-economic scăzut, orfani, familii monoparentale, bolnavi, decese și ajutoare pentru înmormantare etc.)
  • activități educaționale și de prevenție (educație pentru sănătate, acordarea primului ajutor, nutriție și dietetică, protejarea mediului înconjurător)
  • servicii medicale gratuite (consultații etc.)
  • activități extrașcolare (excursii, pelerinaje, ateliere creative de gătit, de învățare a limbilor străine, sportive, recreaționale)

Un alt acord s-a întocmit la data de 12 octombrie 2022 cu nr. 785 între Asociația Filantropia Oradea, Sucursala Sf. M. Mc. Gheorghe reprezentată prin preotul coordonator Gheorghe Nemeș și Școala Postliceala Henri Coandă din localitatea Beiuș, str. Piața Samuil Vulcan nr. 18 reprezentată prin director profesor Benchiș Andrei. Acest acord având aceleași obiective ca și din acordul încheiat cu nr. 1497.

În cursul ultimelor 2 ani, 2020-2022, când populația din Europa și din lume în special cei din Oradea au suferit de pandemie și mulți dintre enoriașii noștri buni și darnici s-au mutat în veșnicie, credincioșii participând în număr redus la Sfintele Slujbe și Liturghii, din dragostea creștinească față de cele sfinte, donatorii socialului bisericii noastre, prin filantropie au reușit să ofere ajutoare substanțiale pentru operații chirurgicale în țară și străinătate, îmbrăcăminte pentru cei nevoiași, alimente la domiciliu, legume, fructe și alte daruri livrate prin voluntarii bisericii.

Pe lângă activitatea social-filantropică pe timpul pandemiei, pe tărâm pastoral în calitate de preot slujitor la această sfântă biserică am coordonat lucrările de înfrumusețare și dotare a bisericii cu trei iconostasuri, un tron arhieresc și un tetrapod executate în stil brâncovenesc la Arad de către Martin Sorin și Laurențiu Anton, precum și patru rânduri de veșminte pentru preoții slujitori de la Sfântul Altar al Bisericii Albastre de la Parohia Oradea-Vii.

Pentru toate acestea și încă multe altele care nu au fost consemnate în acest raport de activitate, aduc mulțumiri lui Dumnezeu, bunilor noștri credincioși donatori și membrilor susținători și în mod cu totul special Preasfințitului Părinte Sofroniu, care an de an a binecuvântat strădaniile preoților slujitori și a credincioșilor din această de Dumnezeu păzită parohie care anul acesta a împlinit 94 de ani de existență și 84 de ani de la punerea pietrei de temelie (2 octombrie 1938).

Mulțumim Preasfinției Voastre pentru articolele minunate cu adevărat academice pe care le publicați în revista Legea Românească a Eparhiei de Oradea și în Ziarul Lumina, unde apare și activitatea desfășurată la Sfântul Altar și la Centrul social Sf. M. Mc. Gheorghe de la Parohia Oradea-Vii.

Nu pot să închei acest raport de activitate înainte de a face cunoscut tuturor celor prezenți că peste câteva zile, mai exact pe 3 noiembrie anul curent, vom aniversa 55 de ani, ziua de naștere a Preasfinției Voastre, urându-vă de pe acum La mulți și binecuvântați ani!

La mulți și binecuvântați ani Preasfințite Părinte Sofroniu!