Trei aniversări la Parohia Ortodoxă Română Oradea-Vii

În toamna acestui an 2020, Parohia Ortodoxă Oradea-Vii v-a aniversa optzeci și doi de ani de la punerea pietrei de temelie la biserica „Viile Orăzii” (2 octombrie 1938); 20 de ani de la fondarea noului Așezământ pastoral, social-cultural și filantropic (3 octombrie 2000); și zece ani de la binecuvântarea și inaugurarea proiectului „Agapa Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” de la Parohia Oradea-Vii, de către Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române și Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei (18 septembrie 2010).

Voi căuta ca în rândurile de mai jos să cuprind pe scurt cele mai importante date cu privire la cele trei aniversări amintite.

1. Optzeci și doi de ani de la punerea pietrei de temelie la biserica Parohiei Oradea-Vii,

2 octombrie 1938

După Marea Unire a tuturor românilor într-o singură Ţară şi după Reînfiinţarea Episcopiei Ortodoxe Române a Oradiei în anul 1920, numărul populației românești a crescut simţitor venind din „toate colţurile Ţării” un însemnat număr de lucrători la Căile Ferate Române, funcţionari, lucrători ai Poştei, mici meseriaşi sau simpli agricultori. Majoritatea acestora s-au stabilit în partea de Nord-Vest Oradiei, în zona grădinilor cu vii şi a Gării C.F.R.

Credincioşi ortodocşi fiind, erau dornici să frecventeze slujbele şi bisericile ortodoxe. În toată Oradea existau numai două biserici româneşti ortodoxe. Minorităţile aveau biserici impunătoare, capele, şcoli şi case culturale în toate cartierele oraşului.

Inițiativa înființării primei parohii ortodoxe cu numele „Viile Orăzii” i-a aparţinut preotului Ioja Valeriu, în anul 1928 şi comunităţii formate din 400 de familii, majoritatea ceferişti. Timp de 17 ani, serviciile religioase s-au ţinut într-o clasă a Şcolii nr. 8 din cartier, apoi s-au mutat într-o casă aparținând CFR pe strada Ştefan cel Mare şi Sfânt, până în anul 1952.

Demersul pentru înălţarea unui lăcaş de cult a început în anul 1931. Terenul pentru aceasta s-a primit din partea Prefecturii Bihor la cererea părintelui paroh Valeriu Ioja şi a Consiliului Parohial.

Lucrările de construcţie a bisericii cu hramul Sfântul Ierarh Nicolae din Parohia „Viile Orăzii” au început o dată cu punerea pietrei de temelie la data de 2 Octombrie 1938, de către Episcopul de pie amintire Nicolae Popovici. Lucrările au fost întrerupte din cauza ocupaţiei străine a oraşului Oradea (1940-1944), fiind reluate abia după anul 1946 cu fonduri de la stat, de la Patriarhia Română, de la Episcopia Oradiei și a altor Eparhii Ortodoxe.

Primăria Oradea a sprijinit parohia în procurarea tablei zincate pentru realizarea acoperişului locaşului de cult. În anul 1952, biserica fiind tencuită pe interior, se face târnosirea de către Episcopul de vrednica amintire Valerian Zaharia al Oradiei. De acum încep serviciile religioase în actuala biserică, preot fiind Gheorghe Coman.

Între anii 1952 – 1962, biserica a fost păstorită de către preoții Martin Naghiu şi Vasile Magdău, care, din cauza regimului ateu, nu au primit autorizaţie de continuare a lucrărilor. A urmat apoi la conducerea bisericii părintele Florian Horgea şi Ilie Feier, fost secretar eparhial, care, prin neobosita lucrare, au reușit să împodobească biserica cu o pictură în frescă executată de Virginia Videa, din Bucureşti. S-a sfinţit în anul 1977, de către Episcopul Dr. Vasile Coman al Oradiei.

După trecerea la cele veşnice a părintelui Florian Horgea, în anul 1981, semnatarul acestor rânduri a fost transferat de la Parohia Ortodoxă Română Tinca la Parohia Oradea Vii, la care slujeşte şi în prezent. În această perioadă, cu ajutorul lui Dumnezeu şi a bunilor credincioşi s-au realizat lucrări importante: încălzirea termică în sfânta biserică; s-au realizat icoanele de mozaic de Murano pe faţada bisericii; s-a construit trapeza bisericii; lumânărarul; s-a înlocuit pardoseala de lemn cu marmură de Vaşcău; s-a realizat iconostasul în stil brâncovenesc, de lemn de tei aurit, s-a executat candelabrul, chivotul şi întreg mobilierul bisericesc de către artistul Ştefan Gajo din Timişoara; s-au pictat icoanele de pe catapeteasmă de către Eremia Profeta din Bucureşti; s-a ridicat clopotniţa şi s-au amplasat 2 cruci din lemn şi marmură în parcul bisericii; s-a amenajat platoul din faţa bisericii şi aleile din parc cu plăci de travertin; s-a construit Aşezământul Cultural Social Sfântul Mare Mucenic Gheorghe din strada Lacul Roşu nr. 13 şi s-a amenajat parcul din jurul acestuia; s-a înlocuit gardul vechi cu gard din fier forjat.

Al doilea hram, „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” s-a primit la data de 3 noiembrie 2017 prin bunăvoința, inițiativa și directa purtare de grijă a Preasfințitului Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei. Având astfel biserica două hramuri: 6 decembrie Sfântul Ierarh Nicolae, hram de iarnă și 23 aprilie Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, hram de primăvară.

În primăvara și vara anului 2020 s-au efectuat lucrări de restaurare a iconostasului, chivotului și a întregului mobilier sculptat, cu foiță de aur de către maestrul Andrei Stanca, urmând ca la finele anului 2020 să fie executate și cele trei Axionițe, ale Maicii Domnului cu Fiul în brațe, a Sfântului Ierarh Nicolae și al Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, ocrotitorii bisericii parohiale, precum și un tetrapod, toate după modelul iconostasului.

Lucrările de sculptură la cele trei Axionițe și un tetrapod se va executa de către sculptorul Martin Sorin din Arad, iar pictura și poleiala cu foiță de aur de 24 karate a celor trei icoane vor fi executate de Laurențiu Anton tot din Arad.

La data de 16 iulie 2020, Preasfințitul Părinte Sofroniu a efectuat o vizită de lucru la biserica Parohiei Oradea-Vii fiind mulțumit și deosebit de încântat de toate lucrările de restaurare în interiorul și exteriorul bisericii, precum și de proiectele pentru cele trei axionițe care urmează a fi executate până la finele acestui an. Pentru toatea acestea Preasfinția Sa ne-a binecuvântat și felicitat, urmând a fi sfințite la finalul lucrărilor.

2. Douăzeci de ani de la fondarea noului Așezământ pastoral, social-cultural și filantropic „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” (3 octombrie 2000)

Dorinţa de a construi un așezământ cultural, social și filantropic pe lângă biserica Parohiei Ortodoxe Române Oradea – Vii am avut-o încă din anul 1981, când prin transfer am venit de la parohia Tinca la parohia Oradea – Vii. Abia după revoluţia din decembrie 1989, am început să fac demersurile pentru întocmirea dosarului cu actele necesare pentru fondarea şi construirea unui aşezământ bisericesc. După mai mulţi ani de osteneală, am reușit să primesc toate aprobările necesare. Cu binecuvântarea PS Sale Ioan Mihălţan, Episcopul Oradiei, Bihorului şi Sălajului, am început lucrările.

Lucrările au început cu demolarea tuturor construcțiilor existente, ajunse în stare avansată de degradare. Fundaţia a fost turnată în anul 2000. De menţionat că toate lucrările au fost achitate la timp, din contribuțiile benevole ale credincioşilor, ale firmelor private şi ale unor instituţii publice.

Așezământul parohial a fost prevăzut cu demisol, parter, etaj și mansardă. Demisolul adăposteşte o bucătărie socială, un atelier de creație pentru copii, sală de mese, o debara și grup sanitar. Parterul cuprinde un hol de primire, bibliotecă, sufragerie, bucătărie oficială și grup sanitar. Etajul cuprinde 5 camere și 2 băi pentru oaspeți și pelerini. Mansarda este construită pe toată suprafaţa casei şi este amenajată pentru muzeul eclezial. La toate lucrările, preotul Gheorghe Nemeş a fost sprijinit de membrii Consiliului Parohial și de toți credincioșii bisericii de la Parohia Oradea-Vii.

Pentru binecuvântarea şi sfinţirea aşezământului, s-a stabilit ziua de 3 octombrie 2006, de către Preasfințitul Ioan Mihălțan, Episcopul Oradiei și P.S. Petroniu, Episcop Vicar al Oradiei și Sălajului.

Pe frontispiciul Așezământului social s-a amplasat icoana Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, Purtătorul de biruință și doi îngeri care țin în mâini blazonul cu antetul parohiei și anul fondării, 2000. Toate acestea lucrate în Mozaic de Murano de artistul Virgil Morar de la Iași.

La Așezământul social, cultural și filantropic cu hramul Sf. Mare Mucenic Gheorghe se fac întâlniri cu tinerii și vârstnicii din parohie precum și pentru pregătirea ajutoarelor care se oferă bătrânilor, bolnavilor, săracilor și copiilor fără de părinți. Este un așezământ dotat cu toate cele necesare unde se păstrează obiectele de valoare, icoanele și veșmintele preoțești. În camerele oficiale de la parter și demisol s-au organizat expoziții de pictură și covoare la care au participat un mare număr de credincioși și invitați din oraș.

Preasfințitul Părinte Sofroniu a apreciat lucrările de construcție și amenajare a întregului complex social-cultural, binecuvântând ori de câte ori a fost nevoie întâlnirile cu credincioșii.

În jurul acestui Așezământ s-a construit un gard din lemn în stil popular și s-a amenajat un parc cu trandafiri, brazi argintii și tuia. Aleile în jurul clădirii sunt din travertin în două culori dând o înfățișare frumoasă și aspectuoasă întregului cartier de pe strada Lacu Roșu nr. 13.

Două steaguri a României și a Episcopiei Ortodoxe de Oradea sunt așezate pe două catarge de 6 m înălțime, străjuind întregul complex bisericesc. Credincioșii și pelerinii care se abat la acest Așezământ, lasă cele mai frumoase impresii în „Cartea de Aur” a Parohiei Oradea-Vii, la adresa ctitorilor și fondatorului acestui Așezământ.

3. Zece ani de la binecuvântarea și inaugurarea proiectului „Agapa Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” de la Parohia Oradea-Vii, 18 septembrie 2010

Începând cu 18 septembrie 2010, Parohia Oradea-Vii a demarat un proiect social denumit „Agapa Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”, prin care se oferă hrană caldă în fiecare zi a săptămânii pentru persoane bolnave, bătrâni, săraci și copii fără de părinți din cadrul parohiei, dar şi din alte cartiere ale orașului Oradea. Mâncarea caldă este transportată de voluntarii parohiei la domiciliul beneficiarilor.

În cursul celor aproape 10 ani beneficiarii au primit fără întrerupere mâncare caldă de luni și până vineri, iar pentru sâmbătă și duminică s-a primit alimente reci necesare familiei. Pe lângă alimentele care au fost de ordinul sutelor și miilor de porții s-au mai oferit îmbrăcăminte pentru copii și bătrâni. S-a oferit ajutoare în bani celor care aveau nevoie de operații chirurgicale în țară și străinătate. S-a oferit și se oferă ajutoare pentru bolnavii cu diferite dizabilități.

Prin grija Părintelui Gheorghe Nemeș care este directorul Sucursalei Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, care este parte integrantă a Asociației Filantropia Oradea, s-a oferit ajutoare celor care sunt asistați în centre de ocrotire din cadrul rețelei de asistență socială a Episcopiei Oradiei. De asemenea, ca urmare a inundațiilor devastatoare s-au oferit ajutoare în alimente și îmbrăcăminte în județul Buzău și alte localități din județ și din țară. S-au oferit și se oferă burse pentru elevii si studentii buni la învățătură, dar cu situație slabă din punct de vedere economic, precum și celor orfani. Fondurile necesare provin din donațiile benevole ale credincioșilor pe bază de chitanță.

Proiectul „Agapa Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” de la Parohia Oradea-Vii, a luat ființă la cererea părintelui paroh Gheorghe Nemeș și s-a binecuvântat și inaugurat la data de 18 septembrie 2010 cu prilejul vizitei canonice a Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române la invitația Preasfințitului Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei.

Acesta este motivul pentru care doresc ca și pe această cale să aduc mulțumiri și veșnică recunoștință Preafericitului Părinte Daniel pentru vizita canonică efectuată în urmă cu 10 ani la Parohia Ortodoxă Română Oradea-Vii, la slujba Vecerniei de la „Biserica Albastră” și la Așezământul pastoral, social-cultural și filantropic „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”.

Aceleași sincere mulțumiri Preasfințitului Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, înalților Ierarhi, Mitropoliți, Arhiepiscopi și Episcopi, membrii ai Sfântului Sinod care l-au însoțit pe Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române, pe Preafericitul Părinte Daniel, la biserica parohiei noastre pe data de 18 septembrie 2010.

Cu speranța că rugăciunile clerului și a credincioșilor vor fi auzite la Tronul cel mai presus de Ceruri, pentru ca această epidemie Covid-19 v-a trece, sperăm ca Bunul și Milostivul Dumnezeu să ne ajute tuturor ca după 10 ani de la prima vizită a Preafericirii Sale în Eparhia Oradiei să ne revedem în Cetatea Oradiei, pe frumoasele plaiuri ale Crișurilor și la sfânta Catedrală a Episcopiei Ortodoxe a Oradiei.

Tuturor donatorilor și susținătorilor care în duminici și sărbători sunt alături de noi la susținerea proiectului „Agapa Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” de la Parohia Oradea-Vii, Vă mulțumim, rugând pe Bunul și Milostivul Dumnezeu, Să vă ajute și să vă răsplătească tuturor donatorilor și beneficiarilor acestui proiect.

Dumnezeu să binecuvinteze Biserica Ortodoxă și Neamul nostru Românesc!

Septembrie 2020