Slujbă arhierească și aniversare la Biserica Albastră de la Parohia Oradea-Vii

Cu ajutorul lui Dumnezeu sâmbătă, 21 ianuarie 2023, s-a împlinit frumoasa și binecuvântata vârstă de 80 de ani ai Părintelui Protoiereu de Agria, Gheorghe Nemeș.

La un asemenea popas aniversar doresc să-mi plec genunchii și să aduc slavă și mulțumire lui Dumnezeu pentru toate darurile pe care mi le-a dăruit în cursul vieții. 

Se cuvine să fiu recunoscător și pururea rugător părinților Gheorghe și Maria, care m-au adus să fiu cel mai mic și ultimul între cei 5 frați: Silvia, Mărioara, Anuța și Ionel, în casa existentă și astăzi în localitatea Gepiu. Aleasă recunoștință și veșnică pomenire aduc părintelui Livius Becan, parohul care m-a botezat și dascălilor din primele clase elementare de la Gepiu, profesorilor de la Caransebeș, Cluj și Sibiu, precum și ierarhilor de vrednică amintire Valerian Zaharia, care m-a hirotonit la data de 21-22 noiembrie 1966 pentru parohia Homorog, episcopului Dr. Vasile Coman, sub al cărui omofor am slujit la Homorog, Tinca și Oradea.

Trebuie să fiu veșnic recunoscător celor doi mari patriarhi care ne-au vizitat Biserica Albastră, familia și pe credincioși: 4 iunie 1995, Părintele Patriarh Teoctist și la 18 septembrie 2010, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.

Cuvinte de aleasă prețuire și deosebită gratitudine aduc Preasfințitului Părinte Dr. Sofronie Drincec, Episcopul Oradiei Mari, care a aflat de bine, ca după anii de pensionare să-mi binecuvinteze zilele și anii vieții patriarhale cu o frumoasă si nobilă activitate, de slujitor al vârstnicilor, bolnavilor, săracilor și a copiiilor orfani, precum și coordonator al proiectului „Agapa Sfântului Mare Mucenic Gheorghe” de la Parohia Oradea-Vii, oferindu-se zilnic o masă caldă celor nevoiași, precum și ajutor pentru operațiile chirurgicale în țară și străinătate și burse elevilor și studenților merituoși.

Părintești și frățești mulțumiri doresc să aduc tuturor credincioșilor din parohiile care le-am slujit, Homorog, Tinca și în special celor de la Parohia Oradea-Vii, pe care i-am slujit și-i slujesc în al 42-lea an de pastorație(1981-2023), cu înalta binecuvântare arhierească a Preasfințitului Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei Mari.

Și acum după cele relatate mai sus doresc să așez în ramă evenimentul petrecut la aniversarea octogenarului Preot Gheorghe Nemeș.

La invitația pe care am făcut-o Preasfințitului Părinte Sofronie, de a fi alături de noi la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie din 22 ianuarie 2023, l-am rugat respectuos să-l invite și pe Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Eparhiei Ortodoxe Române din Gyula, Ungaria, la aniversarea mea. După convorbirea telefonică a celor doi ierarhi, am primit anunțul telefonic din partea ierarhului locului, că P.S. Siluan, Episcopul românilor din Ungaria având ziua de 22 ianuarie liberă, poate să participe la Sfânta Liturghie și cu plăcere și la aniversarea zilei de naștere a Părintelui Gheorghe Nemeș la Biserica Albastră.

 În seara zilei de 21 ianuarie 2023, în jurul orelor 20, ierarhul Eparhiei de Oradea, l-a condus pe P.S. Siluan, Episcopul românilor din Ungaria, însoțit de Arhidiaconul Emanuel la Așezământul social, cultural și filantropic „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” de la Parohia Oradea-Vii, pentru a fi oaspeți de onoare din partea Episcopiei Ortodoxe Române din țara vecină și prietenă, Ungaria.

După o seară frumoasă petrecută în rugăciune și plăcute aduceri aminte de vizita canonică a Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul României, însoțit de 11 ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române la 18 septembrie 2010, la Biserica Albastră și la acest așezământ social și filantropic, precum și de alte vizite cu caracter filantropic la bolnavii din parohia noastră, mi-a oferit în dar icoana Acoperământul Maicii Domnului, pictată pe lemn, care se va păstra alături de alte icoane primite, în camerele oficiale ale acestui așezământ, al cărui inițiator și ctitor este Părintele Gheorghe Nemeș.

În ziua următoare, duminică, 22 ianuarie 2023, la orele 8:30, în glas de clopote străbune și după o rânduială sfântă s-au întâmpinat cu buchete de flori și cu imnul arhieresc cei doi ierarhi, P.S. Sofroniu și P.S. Siluan, în frumoasa Biserică Albastră, împodobită cu fiii și fiiicele acestei biserici a cărei piatră de temelie s-a pus la 2 octombrie 1938 de către vrednicul de amintire Episcop Dr. Nicolae Popovici. Din soborul  celor 15 slujitori au făcut parte: P.S. Părinte Sofroniu, Epsicopul Oradiei Mari, P.S. Siluan, Episcopul Eparhiei Ortodoxe Române din Gyula, Ungaria, Părintele Protoiereu de Tinca și paroh al Parohiei Gepiu, Călin Ovidiu Popa, Părintele Laurențiu Lazăr, consilier eparhial,  Părintele Adrian Popovici, consilier eparhial și slujitor la Biserica Albastră, Pr. Viorel Samașca-Nemeș, parohul Bisericii Albastre, Părintele Gheorghe Nemeș, Protoiereu, director al Filantropiei Oradea, Părintele George Samașca-Nemeș, preot slujitor la Biserica Albastră, Arhidiacon Prof. Lakatoș Ștefan-Alexandru, Arhidiacon Lascău Darius, Arhidiacon Lazăr Ionuț, Arhidiacon Ilea Radu, Arhidiacon Emanuel Văduva-Ungaria, Diacon Ardelean Petru, Diacon Alexandru Roșu-Paris.

Cuvântul de învățătură al Evangheliei din duminica a XXXII-a(a lui Zaheu) a fost rostit de Părintele Sofroniu, Episcopul Oradiei, care ne-a lăsat tuturor cele mai alese cuvinte de mulțumire și apreciere.

La timpul potrivit s-a oficiat slujba de pomenire pentru adormita întru Domnul, Maria Drincec, mama Preasfințitului Părinte Sofroniu, mutată la cele veșnice în urmă cu 3 săptămâni și înmormântată alături de cei dragi ai săi în cimitirul Eternitatea din Arad.

La sfârșitul Liturghiei s-au adus cuvinte de apreciere și felicitare din partea celor doi ierarhi, părintelui Gheorghe Nemeș. S-au primit aranjamente florale din partea familiei și a tuturor credincioșilor prezenți. S-a cântat „Mulți ani trăiască” de către soborul slujitor și credincioșii prezenți în număr mare la Sfânta Liturghie.

Corul „Traian Moșoiu” condus de Prof. Ioan-Ștefan Fluieraș au înălțat melodii pe versurile lui Mihai Eminescu și alte melodii patriotice și naționale. Din acest grup coral au făcut parte: Blejan Gheorghe, Dan Mircea, Gal Ioan, Arhidiacon Ștefan-Alexandru Lakatoș, Moț Gheorghe, Turcuțu Mircea și Zamfir Trandafir.

S-au înmânat pliante cu fotografia sărbătoritului și cu scrisoarea de apreciere și felicitare din partea Domnului Dr. Stelian Gomboș, București.

Tuturor participanților credincioși s-au oferit agapă creștinească la trapeza bisericii și la casa socială „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”. 

Arhidiaconii și tânărul Nicolae Roșu, fiul lui Amalia și Lucian Roșu(decedat) împreună cu preoteasa Carmen Samașca-Nemeș au cântat frumoase melodii: O sole mio, Mama (Claudio Villa) și altele. Corul arhidiaconilor și corul familiei Nemeș au cântat în două variante „Să fie de bine la mic și la mare, la toți cât se află în această adunare…” de Anton Pann.

Toți comesenii prezenți au cântat la plecarea înalților oaspeți, „Pe stăpânii și arhiereii noștrii Doamne îi păzește întru mulți și fericiți ani!”

Sub această formă de ospitalitate credincioșii au oferit un coș cu 81 de garoafe albe simbolizând împlinirea a 80 de ani de viață ai Părintelui Gheorghe Nemeș, Protoiereu de Agria și coordonator al proiectelor ce se derulează la Așezământul „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”.

Mulțumesc lui Dumnezeu pentru toate cele petrecute în cursul celor 80 de ani și-L rog să fie cu noi cu toți și în anii care urmează!