Cuvântare la dezvelirea și sfințirea statuii Episcopului Martir Dr. Nicolae Popovici al Oradiei

„Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul, să ne bucurăm și să ne veselim întru ea.” (Psalmul 117, 24)

Este ziua care ne duce cu gândul în urmă cu 85 de ani, când Episcopul Martir Dr. Nicolae Popovici, al doilea episcop al reînființatei Episcopii a Oradiei Mari, a pus piatră de temelie la prima biserică parohială cu hramul Sfântul Ierarh Nicolae după Marea Unire de la 1918. Până la această dată în Oradea existau doar două biserici pentru românii ortodocși: Biserica din Velență și Biserica cu Lună.

După venirea mea la această parohie și în special după Revoluția din decembrie 1989, m-am gândit că a sosit momentul să-l răsplătim pe Episcop Martir post mortem, cu un portret în interiorul bisericii și cu o statuie în curtea pe care a sfințit-o în vremea arhipăstporirii sale.

Portretul a fost realizat pe peretele din tinda bisericii, iar scena cu momentul punerii pietrei de temelie din 1938 s-a pictat în trapeza bisericii, dar pentru statuia în bronz proiectul s-a amânat din an în an din motive economice.

Prin purtarea de grijă a lui Dumnezeu și a tuturor sfinților care ocrotesc Biserica cea Una Sfânta, Sobornicească și Apostolească, în urmă cu aproape un an, 16 noiembrie 2022, Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei Mari, ne-a făcut o plăcută surpriză, ca împreună cu o delegație de la Biertan-Sibiu, locul de naștere a Episcopului Martir, să viziteze biserica și complexul parohial, pentru a găsi locul potrivit pentru amplasarea monumentului sculptat închinat Ctitorului și Sfințitorului temeliei acestui Sfânt locaș ortodox și românesc.

Această inițiativă de a cinsti memoria acestui episcop martir prin ridicarea unui monument sculptat în bronz aparține Maicii Starețe Stavrofora Cristina Chichernea de la Mănăstirea Nașterea Maicii Domnului din localitatea Recea, județul Mureș, a vrednicului de amintire Arhimandrit Ioan Iovan, duhovnicul acestei mănăstiri și a distinsului binefăcător Inginer Florin Stancu împreună cu familia din localitatea Mediaș.

Lucrarea artistică a fost executată de tânărul și talentatul artist Ovidiu Protopopescu, fiul dinstinsului maiestru Romeo Protopopescu din Cluj-Napoca.

Monumentul sculptural s-a pregătit pentru zona plaiurilor natale, Biertan-Sibiu, din ținutul Târnavelor, dar pentru că acel loc este declarat sit UNESCO, amplasarea monumentului nu era posibilă.

Acesta este motivul pentru care donatorii, în special Maica Stareță Stavrofora Cristina Chichernea, fiind la o vârstă înaintată, a aflat de bine ca prin bunăvoința Arhipăstorului Eparhiei Oradiei Mari, această statuie să fie adusă în pământul sfânt al Bihorului unde a slujit și s-a jertfit ca episcop titular între anii 1936-1950.

Sub inspirația divină și din aleasa preocupare a Părintelui nostru Episcop, Ierarhul frumoaselor noastre plaiuri bihorene a stabilit ca acest monument sculptat și înalt de 2,2 metri să fie așezat pe un postament înalt de 1 metru, în fața Bisericii Albastre de la Parohia Oradea-Vii, aproape de intrarea principală pentru a putea binecuvânta pe toți credincioșii și pelerinii care vin la rugăciune și în vizită la complexul social, cultural și bisericesc.

Onorată asistență,

Pe frontispiciul acestui monumnet este gravat cu litere aurii în piatră de granit de culoare neagră, următoarele:

„Episcop Martir Nicolae Popovici(1903-1960),

Episcopul Ortodox al Oradiei Mari(1936-1950)

Expulzat din Oradea sub ocupație străină(1940)

Scos din scaun de regimul ateu(1950)”

După scoaterea din scaunul arhieresc cu durere amintesc că timp de 10 ani episcopul martir a fost cu domiciliul forțat la Mănăstirea Cheia, județul Prahova, unde a suferit chin și batjocură până și-a dat obștescul sfârșit la vârsta de 57 de ani, în anul 1960.

A fost înmormântat în satul natal Biertan, dar după Revoluția din decembrie 1989, rămășițele pământești au fost strămutate la Biserica cu Lună, fosta Catedrală eparhială în anul 1992, pe vremea Episcopului de vrednică amintire Dr. Vasile Coman al Oradiei.

În rânduiala evenimentelor din această sfântă zi în biserica pe care a ctitorit-o s-a oficiat slujba Parastasului de pomenire, urmând dezvelirea și sfințirea statui de către Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei Mari și de către Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Ortodox al românilor din Ungaria, înconjurați de un mare sobor de preoți și diaconi.

Preasfințiile Voastre,

Iubiți credincioși și onorată asistență,

În calitate de fost paroh, actualmente slujitor și director al Așezământului social, cultural și filantropic, aduc veșnică recunoștință și pomenire episcopilor, preoților și credincioșilor care au slujit și contribuit la înălțarea acestui Sion Ortodox și Românesc de la granița de vest a României: Episcop Nicolae Popovici, Episcop Valerian Zaharia, Episcop Vasile Coman, Episcop Ioan Mihălțan, Episcop Vicar eparhial Petroniu, Preasfinției Voastre, Preasfințite Părinte Sofronie, Episcop al Oradiei Mari.

Podoaba ierahilor amintiți au fost și sunt preoți parohieni: Pr. Valeriu Ioja, Pr. Gheorghe Coman, Pr. Vasile Magdău, Pr. Martin Naghiu, Pr. Florian Horgea, Pr. Gheorghe Nemeș, Pr. Viorel Samașca-Nemeș și co-slujitorii: Pr. Ilie Feier, Pr. Dumitru Megheșan, Pr. Ioan Coroban, Pr. Dumitru Abrudan, Pr. Adrian Popovici și Pr. George Samașca-Nemeș.

O plăcută aducere aminte și recunoștință o îndrept către epitropii, cântăreții și toți credincioșii donatori și ostenitori înscriși în cartea vieții celei veșnice.

Către toți Ierarhii Bisericii Ortodoxe Române care au vizitat și binecuvântat Biserica și poporul lui Dumnezeu de la această parohie, numită la începuturi „Viile Orăzii”.

În mod cu totul special aduc și fiești mulțumiri vrednicului de pomenire Teoctist Patriarhul al Bisericii Ortodoxe Române, care la data de 4 iunie 1995, ne-a vizitat. Aceleași fiești mulțumiri aduc actualului Patriarh al României, Preafericitului Părinte Daniel, care ne-a vizitat biserica și complexul social, cultural și filantropic la data de 18 septembrie 2010.

Cu acest fericit prilej s-a binecuvântat și sfințit proiectul „Agapa Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”, parte integrantă a Asociației Filantropia a Episcopiei Oradiei, prin care se asigură o masă caldă persoanelor aflat în neputință, precum și multe alte ajutoare necesare celor lipsiți și nevoiași. Proiectul continuă fără întrerupere de 13 ani prin donațiie benevole a credincioșilor din parohie și din orașul Oradea cărora le mulțumesc. În numele credincioșilor prezenți și al meu personal urăm Preafericitului Părinte Daniel Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, sănătate, fericire și binecuvântare de la bunul Dumnezeu cu prilejul împlinirii a șaisprezece ani de Patriarhat.

La această biserică parohială și la acest așezământ social, cultural și filantropic s-au primit pe lângă vizitele canonice ale patriarhilor amintiți și alte vizite ale unor mitropoliți, arhiepicopi și episcopi din țară și străinătate împreună cu preoți și credincioși a căror impresii se găsesc în filele „Cărții de Aur” și în cele două volume „Cincizeci de ani în slujba Bisericii Ortodoxe Române și a Neamului meu Românesc”, autor subsemnatul.

În numele preoților slujitori și al credincioșilor din această de Dumnezeu păzită parohie, aduc alese mulțueemiri Preasfințitului Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei Mari pentru minunata inițiativă de a se aduce statuia Episcopului Martir Nicolae Popovici la biserica pe care a ctitorit-o în urmă cu optzeci și cinci de ani și Preasfințitului Parinte Siluan, Episcopul Românilor Ortodocși din Ungaria, pentru participare și împreună slujire.

Preasfințiile Voastre,

Vă rog să-mi îngăduiți a aduce mulțumiri și a oferi în numele tutror celor prezenți și al meu personal acest buchet de flori Maicii Starețe Cristina Chichernea de la Mănăstirea Recea, însoțit de frumoasa urare La mulți și binecuvântați ani!

Domnului Stancu Florin și distinsei sale familii pentru sprijinul oferit la realizarea acestui monument.

Domnului Ovidiu Protopopescu, sculptorul și talentatul artist al statui de față împreună cu maiestrul Romeo Protopopescu din Cluj-Napoca.

Mulțumiri Domnului Stelian Gomboș, consilier la Secretariatul de Stat pentru Culte de pe lângă Guvernul României, pentru mesajul de felicitare.

Alese mulțumiri tuturor oficialităților locale și județene.

Preacucernicului Părinte Viorel Popa, Decanul Facultății de Teologie, Episcop Vasile Coman

Preacucernicului Părinte Inspector Școlar Florin Negruțiu.

Aceleași mulțumiri Preacucernicilor Părinți Consilieri Eparhiali.

Preacucernicilor Părinți Protopopi: Pr. Simion Goga- Protopopiatul Oradea, Pr. Popa Marian-Vasile- Protopopiatul Beiuș, Pr. Cotrău Călin- Protopopiatul Marghita, Pr. Popa Ovidiu-Călin – Protopopiatul Tinca.

Preacuviosului Părinte Stareț Mihail de la Mănăstirea Izbuc Exarhul Plaiurilor Bihorene.

Domnilor generali și colonei prezenți.

Corului Traian Moșoiu, profesor Ioan Fluieraș.

Corului Liceului Teologic Ortodox Roman Ciorogariu, Pr. prof Ștefan Lakatoș.

Familiei Florin și Iuliana Chelu pentru balada închinată Episcopului Martir.

Doamnei Man Domnica pentru Priceasna închinată Maicii Domnului.

Tuturor credincioșilor prezenți!

PROGRAMUL FESTIVITĂȚILOR OMAGIALE DEDICATE DEZVELIRII ȘI SFINȚIRII MONUMENTULUI EPISCOPULUI MARTIR DR. NICOLAE POPOVICI

 • Întâmpinarea Preasfințitului Părinte Sofronie Episcopul Oradiei și al Preasfințitului Părinte Siluan Episcopul românilor ortodocși din Ungaria
 • Intonarea Imnului Arhieresc
 • Oficierea slujbei parastasului de pomenire al Episcopului Martir dr. Nicolae Popovici
 • Intonarea Imnului National al României
 • Dezvelirea și sfințirea statuii Episcopului Martir dr. Nicolae Popovici
 • Cuvântările oficiale și oferirea distincțiilor:
  • Pr. Gheorghe Nemes
  • Col. Moșincat Constantin
  • Maica Stareță Stavrofora Cristina Chichernea, Manastirea Recea, jud. Mures
  • Preasfințitul Părinte Sofronie Drincec Episcopul Oradiei
 • Programul elevilor Liceului Teologic Ortodox „Roman Ciorogariu” condus de Pr. Prof. Ștefan Lakatoș
 • Familia prof. Chelu, baladă închinată memoriei Episcopului Martir
 • Programul corului „Traian Moșoiu”, dirijor prof. Ioan Fluieraș
 • Depunerea coroanelor de flori din partea Mănăstirii Izbuc și a Protopopiatelor din Eparhia Oradiei, precum și a florilor din partea credincioșilor
 • Agapa frățească în curtea bisericii

Coordonator pr. Prot. Gheorghe Nemeș