Sfântul Ierarh Nicolae, Arhiepiscopul Mirelor Lichiei
6 decembrie 2015
Ziua hramului la Biserica Albastră

Cuvinte alese și sfinte scrise de Preasfințitul Părinte Dr. Sofronie Drincec, Episcopul Oradiei în prefața Sfintei Evanghelii de pe Masa Sfântului Altar a Bisericii Albastre de la Parohia Oradea-Vii și din Cartea de Aur ce se păstrează la Așezământul Cultural-Social Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, cu ocazia Hramului Sfântului Ierarh Nicolae, 6 decembrie 2015.

La marea sărbătoare a hramului Sfântului Ierarh Nicolae al Mirelor Lichiei Făcătorul de minuni, 6 decembrie 2015, fiind și Ziua Domnului, Duminica a douăzeci și șaptea după Pogorârea Sfântului Duh, am slujit Dumnezeiasca Liturghie în biserica parohiei Oradea-Vii, cea dintâi biserică parohială ctitorită în Oradea Mare de obștea dreptmăritorilor creștini după Marea Unire și reînființarea istoricei Eparhiei Ortodoxe Române, biserică pe care credincioșii o cunosc și sub numele de „biserica albastră”, a cărei piatră de temelie a fost sfințită și așezată de vrednicul de pomenire Episcop martir Nicolae Popoviciu și la al cărei Sfânt Altar au slujit preoți aleși, de înaltă ținută sufletească, intelectuală, pastorală și națională, dascăli și filnatropi, liturghisitori desăvârșiți și părinți exemplari pentru poporul lui Dumnezeu de la marginea dinspre Occident a Neamului Românesc, în prezent fiind împodobită cu jertfelnica slujire pilduitoare a vrednicului Părinte Gheorghe Nemeș, a Părintelui paroh Viorel Samșca-Nemeș, membru în Adunarea Eparhială și delegat în Adunarea Națională Bisericească și a Părintelui coslujitor Adrian Popovici, consilier economic la Centrul eparhial.

Liturghia hramului a fost înfrumusețată cu răspunsurile liturgice date de corala „Diacon Nicolae Firu” al liceului confesional „Episcop Roman Ciorogariu”, școala ortodoxă din urbea de pe malurile Crișului Repede, precum și de mulțimea copiilor și tinerilor din parohie, dimpreună cu părinții și bunicii lor, poporul cel ales, bogat în număr și înzestrat cu daruri mari de Sus, prinosul Bisericii lui Hristos, spre preamărirea Prea Sântei Troițe, bucuria Sântului Nicolae și mântuirea tuturor iubitorilor de praznice duhovnicești, în hora cerească a Sfinților și Îngerilor Celui Preaînalt!

† Sofroniu al Oradiei Mari

 Într-o atmosferă de basm, încălziţi de nemuritoarele colinde în interpretarea inegalabilă a Madrigalului, în aşteptarea marilor sărbători, am petrecut, împreună, îmbrăcaţi în bucuria slujirii, ziua hramului bisericii, Sfântul Nicolae, serbare întâmplată în Anul Domnului 2015, în zi de duminică. Aşa se face că dumineca de Sân Nicoară, în luna lui Undrea, a Moşului Andrei,ziua a şasea, l-am întâmpinat încă din zori, pe Moş Nicolae, încărcat de daruri, apoi am adăstat, laolaltă cu Sântul la ospăţul euharistic al Bisericii, cuminecându-ne din Potirul nepieritor, învăluiţi de mireasma de sus a corurilor îngereşti, în liturgică zăbavă, după care ne-am adunat din nou, cu toţii, la agapa fericită a frăţiei lui Hristos, Mirele Bisericii, în casa Sfântului Gheorghe a parohiei Oradea-Vii.

Ospitalitatea gazdelor noastre ne-a încântat din nou, pregătind bucate alese, împărăteşti, ce-au prelungit solemnitatea de la biserică. Astfel, după ce ne-am simţit ca la Sfânta Sophia din Cetatea Marelui Constantin, ne-am regăsit, în haine de praznic, în saloanele de purpură ale Palatului imperial de pe malurile Bosforului, la întâlnirea continentelor, în dialogul fecund al Orientului cu Occidentul, la răspântia civilizaţiilor şi răscrucea lumilor, căutând, de la înălţimile ce domină Cornul de Aur, la priveliştea de taină pe care o pot gusta doar iubitorii de praznice duhovniceşti, în comuniunea sfântă a tuturor celor ce-L urmează pe Domnul, în Cer şi pe pământ, stare unică, inefabilă, îmbiată, oferită, dăruită celor ce-L caută pe Cel ce a venit în lume pentru noi.

† Sofroniu al Oradiei Mari.