Darea de seamnă cu prilejul împlinirii a 6 ani de filantropie la Sucursala „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” de la Parohia Oradea-Vii 2010-2016

Preasfinția Voastră, Preasfințite Părinte Episcop

Iubiți credincioși, împreună donatori și binefăcători

Cu ajutorul lui Dumnezeu, Duminică 18 septembrie 2016, s-au împlinit 6 ani de la istorica vizită-canonică a Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române în Episcopia Oradiei.

La invitația de suflet făcută de Preasfinția Voastră, Preasfințite Părinte Sofroniu, s-a vizitat și Biserica Albastră la ceas de „lumină lină”, apoi, împreună cu toți însoțitorii, membri ai Sfântului Sinod, episcopi, arhiepiscopi și mitropolit, s-a vizitat și noul așezământ cultural-social „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”, din strada Lacul Roșu, nr. 13, de la Parohia Oradea-Vii.

Cu acest fericit prilej s-a binecuvântat și inaugurat proiectul „Agapa Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”, care are drept scop ajutorarea bătrânilor, bolnavilor, săracilor și a copiilor fără de părinți din parohia noastră, din orașul Oradea și chiar din județul Bihor.

Primul ajutor și de strictă necesitate a fost și este Agapa-adică mâncarea caldă la domiciliu pentru cei ce trăiesc în neputință, suferind de ani de zile, chiar din naștere, de boli incurabile. Această mâncare caldă este asigurată de către membrii de susținere ai proiectului amintit și de foarte mulți credincioși prezenți în duminici și sărbători la Sfintele Liturghii. Mâncarea caldă a fost gătită până de curând la localul „Casa Mov”, strada Mehedinți, nr. 117, autorizată în acest scop, iar mai recent începând cu luna august a anului curent, prin firma „Crisca-Miluca”, din strada Olimpiadei, nr. 9, din Oradea. Masa caldă este transportată prin bunăvoința voluntarului Dacian Iluța, fiu al Bisericii și al Parohiei Oradea-Vii.

Această masă caldă se servește fără întrerupere din anul 2010 până în prezent, nădăjduind că Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, care este purtător de biruință și sprijinitorul socialului nostru, ne va binecuvânta și ajuta și în anii următori să putem fi de folos celor ce trăiesc în neputință.

Preasfinția Voastră,

Iubiți credincioși-binefăcători,

Este bine să amintesc că pe lângă proiectul aprobat și binecuvântat în urmă cu 6 ani, parohia Oradea-Vii, prin slujitorii ei a știut să ofere ajutoare încă din primele zile de după Revoluția din decembrie 1989. Deci, de aproape de 26 de ani, de aici, din fața Sfântului Altar, precum și de la casa sfeției, care exista pe locul actualului Așezământ Cultural-Social, s-au împărțit nenumărate ajutoare. La început chiar de Sfintele Sărbători ale anului 1989-90, s-au primit ajutoare din Olanda, Germania, S.U.A și Italia. Prin bunăvoința acestor cunoștințe și prieteni din diaspora, am primit sprijin material pentru toți credincioșii Bisericii și nu numai. Așa au luat ființă binefacerile, pe lângă Biserica Albastră.

Prevedeam atunci că darurile din străinătate nu pot să fie de lungă durată, motiv pentru care m-am decis împreună cu consilierii și apoi cu toți credincioșii parohiei, să construim un nou Așezământ Cultural-Social și să-l dotăm cu toate cele necesare, pentru ca împreună cu 20-25 de persoane benevole, cu credință puternic ortodoxă și cu stare materială sănătoasă, să punem bazele unui buget bine contabilizat și administrat pentru ca astfel să poată lua ființă sub oblăduirea Bisericii noastre „Agapa Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”, care este parte componentă a Asociației Filantropia, a Episcopiei de Oradea, al cărei Întâistătător sunteți Preasfinția Voastră, Preasfințite Părinte Sofroniu.

La acest Așezământ ne întâlnim pentru a dezbate probleme de ordin cultural și social, cu copiii, cu tinerii, cu bătrânii de Ziua Senectuții și la diferite expoziții de pictură și vernisaje ale unor artiști din Bihor sau alte județe al țării la care au participat credincioși și oameni de cultură din orașul Oradea, în frunte cu Preasfinția Voastră, aduncând binecuvântări și alese cuvinte de apreciere atât verbal, cât și scris, în Cartea de Aur a Bisericii Albastre.

Preasfinția Voastră, Vă rog să îngăduiți, ca după acest cuvânt introductiv să prezint situația economico-filantropică la Sucursala „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”, al cărei coordonator sunt cu aprobarea Preasfinției Voastre. În cursul anului 2015-2016, am reușit cu sprijinul credincioșilor să încasăm, până la ora actuală, suma de 81.770 lei. Pe anul 2015, respectiv septembrie 20, de la chitanța 3001-3350, s-au încasat 16.770 lei. Pe anul 2016, începând cu 1 ianuarie, de la chitanța nr. 3351-4329, s-au încasat 65.000 lei: deci un total de 81.770 lei. Din aceștia s-a achitat mâncarea bolnavilor de Luni până Vineri, deci pe o săptămână 810 lei, pe lună 3.230 lei, pe un an 38.760 lei, iar în 6 ani s-au achitat 232.560 lei. La Banca Transilvania, conform extraselor de cont din 19 septembrie 2016, avem un depozit cu 18.879 lei. În casă avem 8.496 lei, bani lichizi: deci în total 27.375 lei. În zilele de Sâmbătă și Duminică precum și la sărbătorile împărătești Paști, Crăciun, Sfântul Ierarh Nicolae-hramul bisericii, Sfântul Mucennic Gheorghe-hramul Așezământului Social, oferim colete cu pâine, făină, carne, zahăr, orez, conserve, fructe, dulciuri și toate cele necesare celor în neputință.

Din aceste sume s-au oferit ajutoare pentru bolnavii care necesită operații chirurgicale în țară și străinătate, conform proceselor verbale întocmite la Sucursală. Amintesc doar câteva:

Breje Teodora-Anca, în vârstă de 27 de ani, de pe strada Mihai Viteazul nr. 8, căsătorită, având un copil de 2 ani, pentru a putea fi operată de tumoare la cap, am ajutat-o cu 4.000 lei;

Ajutor pentru tânărul de 14 ani Bodog George-Daniel, strada Transilvaniei, Oradea, tratament la spitalul din Cluj, 2000 lei;

Boroșan Petru, București, sectorul 3, strada Barai-Rovinar, nr. 14, 250 lei, în data de 04.09.2016;

Dan Viorel-Mihail, strada Traian Lalescu, nr.14/A, diagnosticat cu Sindrom Down, necesită îngrijire permanentă și operație la ochi, fiind nevăzător de 16 ani, este în vârstă de 35 de ani.

Ajutoare financiare celor 2 copii orfani, contravaloare masă la Liceul Teoretic Friedrich Schiller.

Ajutoare pentru 2 studenți merituoși: Vancea Claudiu și George Pârcălab;

S-a donat video proiector pentru Liceul Teologic Roman Ciorogariu;

S-au cumpărat camere de supraveghere pentru Așezământul Social și s-a introdus instalația de irigație în grădina casei cultural-sociale;

S-a încheiat contract de colaborare cu Liceul Mihai Eminescu, prin profesoara Iacob Corina, împreună cu 17 elevi voluntari;

Proiect de colaborare cu Școala nr. 11 din strada Moldovei, cartierul parohiei noastre prin directoarea Negrean Nicoleta.

Proiect de colaborare cu Parohia Ortodoxă Română Torino, prin părintele protopop Lucian Roșu.

Pentru toate acestea și încă multe altele care nu au fost consemnate în acest raport de activitate aduc mulțumiri lui Dumnezeu, bunilor noștri credincioși donatori și în mod cu totul special dumneavoastră celor ce sunteți astăzi prezenți aici. Fiind nespus de fericit de prezența Preasfințitului Părinte Sofroniu la acest moment aniversar Vă rog să binevoiți a primi din partea tuturor, sincerele și fieștile mulțumiri pentru faptul că atunci când efectuați vizite canonice în Eparhia Oradiei, ne dați exemplu și model de activitate filantropică și pentru alte parohii. Vă mai mulțumesc pentru că în cele două volume magistrale, intitulate „Amintiri dintr-o călătorie”, redactate sub grija Preasfinției Voastre, ați inclus și articole și fotografii de la Așezământul Social-Cultural și de la Biserica Albastră a Parohiei Oradea-Vii.

Alese mulțumiri aduc și P.C Părinte Consilier Eparhial Cristian Rus, P.C. Pr. Consilier Laurențiu Lazăr, președintele Asociației „Filantropia” Oradea, P.C. Pr. Prot. Dorel Rus, protopopul Oradiei, pentru articolele publicate în „Legea Românească” și ziarul „Lumina”, precum și P.C. Pr. consilier Popovici Adrian, împreună slujitor la această Biserică și nu în ultimul rând P.C. Pr. Paroh Viorel-Samașca Nemeș. Aceleași mulțumiri le adresez tuturor volutarilor.

Aceste mulțumiri le aduc și în numele beneficiarilor.

Doresc să închei acest raport de activitate prin cuvintele Mântuitorului Iisus Hristos: „Căci flămând am fost și Mi-ați dat să mănânc; însetat am fost și Mi-ați dat să beau; străin am fost și M-ați primit, gol am fost și M-ați îmbrăcat, blonav am fost și M-ați cercetat; în temniță am fost și ați venit la Mine… Adevărat zic vouă: întrucât ați făcut unuia dintre acești frați ai pe prea mici, Mie mi-ați făcut” (Matei, 25:34-40).

Dumnezeu să vă răsplătească tuturor cu pace și sănătate, pentru tot binele pe care l-ați făcut în cursul anului 2015-2016

Joi 22 septembrie 2016,

Ziua Sf. Ierarh. Mc. Teodosie de la Mănăstirea Brazi, Mitropolitul Moldovei

Semnătura:

Pr. Gheorghe Nemeș