Vizita Preafericitului Parinte Patriarh Daniel

18 septembrie 2010

 

Preafericirea Voastră, Preafericite Părinte Patriarh,
Înaltpreasfinţiile Voastre, Preasfinţiile Voastre, Preacucernici Părinţi şi
Fraţi, Onorate Autorităţi, lubiţi Credincioşi,

 

Această zi de 18 septembrie 2010, este ziva pe care a făcut-o Domnul Dumnezeu, să ne bucurăm şi să ne veselim într-însa; este ziva în care ne adresăm cu emoţie şi bucurie sfântă Preafericirii Voastre, cu cuvintele scripturii: „Bine este cuvântat Cel ce vine întru numele Domnului”. Este ziva întâlnirii cu Întâistătătorul B.O.R., Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României, înconjurat de Înalţi lerarhi ai Sfântului Sinod, de preoţi, diaconi şi credincioşi — aici la noi acasă, în Cetatea Oradiei Mari, la invitaţia lerarhului locului, Preasfinţitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, pentru a se aniversa aşa cum se cuvine jubileul celor 90 de ani de la reînfiinţarea Episcopiei Românilor Ortodocşi din această parte de nord-vest a României – Bihorul.

Prin rostul cuvintelor mele, ca slujitor al lui Dumnezeu şi al oamenilor, timp de aproape 30 de ani, la această biserică parohială, prima după reînfiinţarea Episcopiei de Oradea, cu fiască şi deosebită bucurie vă întâmpinăm şi Vă mulţumim sărutându-Vă sfinţita dreaptă pentru că aţi binevoit a accepta invitaţia noastră de a vizita şi binecuvânta biserica, complexul parohial şi aşezărnântui social-cultural Sfântul Mare Mucenic Gheorghe de la Parohia Ortodoxă Română Oradea-Vii. Pentru a putea fi cunoscute aceste ctitorii parohiale, cu dragoste vin a vă ruga să binevoiţi Preafericirea Voastră să-mi îngăduiţi a le descrie în câteva cuvinte. În acest cartier al oraşului Oradea, unde ne găsim acum, erau cândva grădinile şi livezile locuitorilor cu pomi fructiferi şi viţă de vie; de la aceste livezi şi grădini cu vii i s-a dat numele parohiei, în anul 1927 „Viile Orăzii”, preot fiind vrednicul de pomenire, Părintele Valeriu loja. Cei aproape 400 de credincioşi ortodocşi se adunau într-o şcoală din cartier, apoi într-o magazie a C.F.R.- ului, de unde i se adaugă parohiei al doilea nume, „Oradea-Vii-CFR”. După mai bine de 10 ani de la înfiinţarea parohiei, cu mari greutăţi, s-a primit aprobare pentru începerea lucrărilor la biserica cu hramul Sfântul lerarh Nicolae, după numele lerarhului martir Dr. Nicolae Popovici, episcopul Oradiei, care la data de 1 octombrie 1938 i-a pus piatra de temelie. Din cauza războiului şi a Dictatului de la Viena, lucrările s-au sistat şi multe materiale s-au furat. În anul 1945 se reiau lucrările de către al doilea preot, părintele Gheorghe Coman, tata poetei Ana Blandiana şi s-a sfinţit după rânduială la data de 14 septembrie 1952 de către episcopul Valerian Zaharia al Oradiei. Timp de 20 de ani (1954-1974) la conducerea acestei parohii urmează al treilea preot, părintele Naghiu Martin care reuşeşte în cele mai grele timpuri comuniste să tencuiască biserica în interior şi exterior. Al patrulea preot paroh, părintele Florian Horgea, împreună cu credincioşii, reuşesc să îmbrace zidurile bisericii cu o pictură în tehnica frescă, sfinţită de episcopul Dr. Vasile Coman, la 14 septembrie 1977. Din cauza sistematizării abuzive în jurul acestei biserici, părintele a suferit nenumărate injurii şi calomnii pentru că s-a opus construirii blocurilor pe grădina bisericii; de supărat s-a îmbolnăvit şi numai la câţiva ani de pastoraţie a decedat. Biserica, grădina, gardurile au rămas ca după război, motiv pentru care, la data de 1 octombrie 1981 am fost transferat de la frumoasa parohie Tinca, judeţul Bihor, la această biserică parohială, pentru a continua lucrările vrednicilor preoţi şi credincioşi.
Preafericirea Voastră, Preafericite Părinte Patriarh, în aceşti ani de când slujesc la această sfântă biserică, cu ajutorul lui Dumnezeu, a Maicii Domnului şi a tuturor sfinţilor care împodobesc Biserica lui Hristos, precum şi a bunilor noştri credincioşi, s-au efectuat mai multe lucrări de ordin spiritual, cultural şi administrativ; voi aminti doar câteva mai reprezentative:

– Cântarea în comun cu toţi credincioşii prezenţi la toate serviciile religioase;

Biserica este cu uşile deschise de dimineaţa şi până seara pentru nevoile credincioşilor – aici se iniţiază proiecte şi apoi se desfăşcară la noul aşezământ social de la parohia Oradea – Vii:

Hristos impărtăşit Copiilor, ateliere de creaţie, tradiţii şi obiceiuri româneşti, Cateheze în aer liber, excursii şi grija pentru copii abandonaţi. Ajutoare în bani pentru persoanele care necesită operaţii în ţară şi străinătate, ajutoare Romilor – Pro-Europa, sucursala Bihor. De 1 octombrie a fiecărui an, ziva internaţională a persoanelor vârstnice, ziva senectuţii, 100 de persoane se bucură de o caldă primire la aşezământul social unde li se oferă dragoste şi mângâiere pentru frumoşii ani binecuvântaţi de Dumnezeu. La toate sărbătorile mari, hramul bisericii la 6 decembrie, hramul aşezământului social, de Sfintele Paşti, de Crăciun, precum şi la alte multe ocazii parohia noastră oferă cadouri şi ajutoare copiilor şi vârstnicilor.
Succint voi aminti lucrările administrative:

Introducerea căldurii termice în sfânta biserică;

Executarea icoanelor de mozaice de Morano pe faţada bisericii şi a clopotniţei;

Pardoseala de marmură pe toată suprafaţa bisericii;

Construirea capelei de lumânări;

Construirea trapezei;

Construirea Altarului de vară;

Executarea Iconostasului în stil brâncovenesc, lemn de tei aurit, chivotul, citelniţa, analogul şi toate strănile de artistul Ştefan Gajo din Timişoara – pictura pe catapeteasmă executată de leremia Profeta Bucureşti;

Executarea celor trei troiţe din lemn, marmură şi mozaic pentru parcul bisericii şi aşezământul social;

Împrejmuirea bisericii cu gard de fier forjat;

Amenajarea grădinilor de la biserică şi aşezământul social într-un adevărat parc cu brazi argintii, tuia, trandafiri, magnolii, bănci şi alei din travertin. Construirea clopotniţei înzestrată cu 4 ceasuri şi 3 clopote; la parter pangar şi la etajul 1 arhiva bisericii, sfinţită de Episcopul loan Mihălţan în anul 1999.

Introducerea iluminatului pe subteran în curtea bisericii, asfaltarea străzilor din jurul bisericii cu contribuţia personală la intubarea şi amenajarea sub formă de parc şi parcare de maşini a canalului Lacul Roşu, din faţa aşezământului social. Acestea din urmă, pe vremea celor 8 ani pe care i-am slujit ca şi consilier municipal al oraşului Oradea (1996-2004). Toate aceste realizări şi altele care nu au fost amintite aici mi-au fost răsplătite de Bunul Dumnezeu cu sănătate şi putere de muncă, iar din partea credincioşilor cu aprecieri şi participare activă la sfintele slujbe. Nu am fost lipsit nici de dragostea părintească a lerarhilor locului, acestora s-a adăugat aprecierea şi binecuvântarea Înalţilor lerarhi ai Sfântului Sinod ai B.O.R., în frunte cu vrednicul de pomenire Părintele Patriarh Teoctist, care ne-a vizitat biserica la data de 4 iun. 1995 şi pe care-I pomenim cu recunoştinţă la toate sfintele liturghii.

Prefericirea Voastră,
Cel mai important şi folositor obiectiv ridicat şi amenajat în ultimii ani, 2000-2010, este aşezământui Social-Cultural Sfântul Mare Mucenic Gheorghe de la Parohia Oradea-Vii, cu scopul de a se desfăşura aici proiecte cu caracter cultural, social şi filantropic, izvorâte din iniţiativa şi recomandarea Preafericirii Voastre, pe programele de televiziune Trinitas, a radioului şi a ziarului Lumina, cuprinse în Centrul de presă Bazilica al Patriarhiei Române.

Unul dintre proiectele care se vor desfăşura la acest aşezământ social­cultural cu binecuvântarea Preafericirii Voastre se intitulează „Agapa Sfântului Mare Mucenic Gheorghe”, care este în parteneriat cu Parohia Ortodoxă Română, Sfânta Cruce Torino-Italia. Împreună vom asigura o masă caldă la domiciliu pentru 30 de bolnavi grav şi cu dizabilităţi, ţintuiţi la pat, precum şi ajutoare materiale la 10 mame cu mai mulţi copii prin Fundaţia Sfânta Filofteia de la parohia ortodoxă română Sfânta Cruce Torino-Italia. Până acum parohiile noastre au asigurat credincioşilor noştri şi ai altor culte din Oradea şi Bihor, alimente, îmbrăcăminte, ajutoare financiare, medicamente, cărucioare pentru invalizi, rechizite pentru elevi şi jucării pentru copiii mici etc.
După cum s-a putut vedea din scurta mea expunere, cele mai mari evenimente legate de istoria acestei parohii şi biserici s-au petrecut în lunile septembrie-octombrie a celor peste 80 de ani de existenţă. Dumnezeu cel întreit, Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh, aşa a hotărât ca tot într-o lună a lui septembrie 2010 să se viziteze şi să se binecuvânteze toate lucrările preoţilor şi a credincioşilor într-un frumos sobor de lerarhi, preoţi şi diaconi, în frunte cu Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României. Vă mulţumim Preafericirea Voastră, pentru că aţi binevoit să veniţi în mijlocul nostru, să aduceţi mângâieri şi binecuvântare tuturor credincioşilor prezenţi, precum şi a celor care din motive de sănătate nu pot fi astăzi cu noi.

Pentru toţi aceştia inscrişi în evidenţele noastre cu ajutorul Sfântului mare Mucenic Gheorghe, ocrotitorul aşezământului social de la parohia noastră şi cu ajutorul unui Comitet de susţinere vom putea asigura la domiciliu o masă caldă, transportată cu maşina parohiei, oferită în dar de un bun credincios al bisericii. În numele acestui Comitet al credinciosilor prezenţi, Vă rugăm Preafericirea Voastră, să binevoiţi a accepta invitaţia de a binecuvânta acest început de lucrare filantropică, intitulată „Agapa Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”.
Această lucrare pentru suflet şi trup va rămâne înscrisă cu litere de aur în istoria oraşului Oradea, în sufletele credincioşilor şi pe această placă de granit, aşezată pe vecie pe frontispiciul „Bisericii Albastre”.

În numele părintelui Lucian Roşu de la Parohia Ortodoxă Română, Sfânta Cruce Torino-ltalia, a părintelui Viorel Samaşca Nemeş, a credincioşilor de la cele două parohii, şi al meu personal, Vă rugăm să binevoiţi a primi florile recunoştinţei noastre pentru minunata lucrare pa Care o desfăşuraţi la Cârma B.O.R., în ţară şi în diaspora, precum şi pentru vizita pastorală efectuată în această zi la Parohia Oradea-Vii.

Bunul Dumnezeu să Vă dăruiască sănătate, ani mulţi şi fericiţi, pentru a putea continua şi încheia lucrările Catedralei Mântuirii Neamului, la care dorim să participăm şi noi, preoţii şi credincioşii celor două parohii din Oradea si Torino în calitate de ctitori şi binefăcători.

La mulţi şi binecuvântaţi ani, Preafericirea Voastră!

Înainte de a încheia, doresc să mulţumesc Preasfinţitului Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei pentru toată dragostea, priceperea şi talentul cu care, timp de câteva luni, s-a preocupat cu întreaga sa fiinţă alături de noi la buna reuşită a primirii pe pământul Bihorului, a Preafericirii Voastre.

Mulţumesc înalţilor lerarhi ai Sfântului Sinod prezenţi astăzi cu noi.

Mulţumesc oficialităţilor centrale şi locale, mulţumesc preacucernicilor preoţi din Oradea şi împrejurimi, mulţumesc tuturor credincioşilor care m-au ajutat şi mă vor ajuta în continuare la realizarea acestui proiect, „Agapa Sfântului Mare Mucenic Gheorghe” de la Parohia Oradea-Vii. Mulţumesc corului Psalmodia Varadiensis condus de părintele prof. dr. Mihai Bria. Mulţumesc soţiei mele, preoteasa Paulina şi întregii noastre familii pentru tot ajutorul oferit în toţi anii de pastoraţie. Mulţumesc lui Dumnezeu cel Întreit, Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh Amin. Vă Mulţumesc Dumneavoastră tuturor.

Pe Stăpânul şi Patriarhul nostru Daniel, Doamne îl păzeşte întru mulţi şi fericiţi ani!