Pr. GHEORGHE NEMEȘ

img_site2Pr. GHEORGRE NEMEŞ S-a născut la 21 ianuarie 1943, în localitatea Gepiu, com.Cefa, jud. Bihor. Școala primară a făcut-o în satul natal. În anii 1957 şi 1958, a urmat cursurile Seminarului Teologic din Caransebeş, în anul următor transferându-se la Seminarul Teologic din Cluj-Napoca, absolvindu-l în anul 1962. Între anii 1963 şi 1967, a urmat Institutul Teologic de grad Universitar din Sibiu, susținând licența în teologie la Părintele Profesor Dr. Corneliu Sârbu, cu titlul: ”Religii vechi, oglindite în cărți noi.”. În anul 1966, s-a căsătorit cu Paulina Balint, învăţătoare, din localitatea Ianoşda, jud. Bihor, căsătorie în urma căreia Bunul Dumnezeu i-a binecuvântat familia cu trei fiice: Carmen, Laura şi Amalia, care, la rândul lor, prin căsătorie, le-au adus opt nepoţi: Maria, George, Teodora, Iulia, Alex, Andrei, Paul-Gheorghe și Nicolae. În data de 21 noiembrie 1966, a fost hirotonit diacon la capela Centrului Eparhial Oradea, iar în data de 22 noiembrie 1966, la catedrala Sfântul Ierarh Nicolae din Oradea, a fost hirotonit preot de către vrednicul de pomenire Episcop Valerian Zaharia, pe seama parohiei Homorog, din Protopopiatul Salonta.

În timpul celor zece ani de slujire lui Dumnezeu și oamenilor a dat ființă muzeuilui etno-bisericesc, într-o clădire construită special pentru expunerea a peste 200 de obiecte de valoare patrimonială; icoane pe sticlă, icoane pe lemn, manuscrise, cărți vechi, cărți rare, obiecte țărănești de uz casnic, ceramică, mobilier și altele. Toate acestea și încă altele au fost colecționate de la bătrânii satului Homorog, Ianoșda, Bicaci, Gurbeghiu și alte sate învecinate.

S-a amenajat în centrul satului, aproape de biserică și școală un parc cu brazi, pomi ornamentali și tufe decorative care încadrează Crucea lui Hristos și Monumentul Eroilor din localitatea Homorog. Împreună cu conducerea comunei și cu reprezentanți de la Raionul Salonta, personal domnul Drimbe, s-a reușit construirea unui drum de piatră de codru și trotuarul de la valea satului până în fața bisericii și a școlii. În această perioadă a realizat și tipărit monografia satului Homorog în colaborare cu economistul Valeriu Chișiu, fiu al satului, care ulterior a devenit ierodiacon la Mănăstirea Sfintei Cruci din Oradea.

La Homorog a fost vizitat de către Pr. Prof. Dr. Ciurea Alexandru din Stocholm Mitropolitul Ardealului Dr. Nicolae Mladin, însoțit de părintele Dr. Vasile Costin, viitorul Episcop Patriarhal și Arhiepiscop al Târgoviștei. Spre întărirea celor de mai sus redăm impresiile din Cartea de Aur a Parohiei Homorog:

22 octombrie 1973

       „Am vizitat cu multă bucurie sufletească, pentru a doua oara, biserica monument istoric din Homorog, un adevărat izvor de simțire și artă creștinească și românească.
       Biserica din Homorog reprezintă unul din monumentele bisericești de seamă din cuprinsul Episcopiei Oradiei. Prin pictura ei in stil popular este o dovadă a trecutului nostru bisericesc și artistic de pe aceste meleaguri.
Felicităm pe părintele Gheorghe Nemeș, pe membrii consiliului parohial și pe toți credincioșii care au păstrat și înfrumusețat biserica, dând dovadă că sunt vrednici urmași ai înaintașilor lor.
       În ceea ce privește așezământul muzeistic, care a luat ființă prin strădania părintelui, îl considerăm ca pe un „altar al vredniciilor românești” . El este o oglindă în care se reflectează vrednicia înaintașilor noștri. El trebuie păstrat și împodobit ca să devină un centru de atracție al cetățenilor și credincioșilor din patria noastră și al vizitatorilor străini. Dumnezeu să binecuvinteze munca și pe cei ce s-au străduit pentru înfăptuirea acestor lucrări.”

† Vasile
Episcopul Oradiei

30 iulie 1074

„Făcând o vizită la biserica, la casa parohială și la muzeu, îmi exprim deosebita prețuire pentru fostul meu student și preotul de azi – plin de însuflețire și entuziasm pentru promovarea vieții bisericești din această parohie, pentru a scoate la lumină comorile de artă populară din această comună, pentru spiritul de ordine și frumusețe în tot ce aparține de biserică și de casa parohială și grădină.
Binecuvintez această familie preoțească și toată osteneala și râvna ei într-o activitate neobosită pentru ridicarea vieții satului și pentru sufletul creștinesc și românesc.”

 † Nicolae
Mitropolitul Ardealului

2 mai 1974

„Sincere și calde felicitări părintelui Nemeș Gheorghe pentru nobila preocupare de a pune bazele unui punct muzeistic, pentru strădania de a păstra cu grijă minunate creații ale spiritului românesc.

Cu stimă și prețuire
Prof. Ioan Chira
Oradea

18 august 1974

„Mult impresionat de strădaniile atât de osârdnice ale părintelui Gheorghe Nemeș, pe linia păstrării credinței noastre strămoșești ca și pe aceea a strângerii și conservării cu grijă a vestigiilor de artă legate de cultul religios, îl felicit din toată inima și îi doresc, din tot sufletul, bogate realizări și în continuare. Mulți dintre preoții generației tinere, formați de actualele institute teologice din țara noastră au ce învăța de la acest vrednic preot și cetățean din Homorog”

Pr. Prof. Dr. Al. I. Ciurea
Superiorul Parohoiei Ortodoxe Române din Suedia.

22 septembrie 1975

„Alese cuvinte de prețuire față de munca entuziastă și dezinteresată a părintelui Gheorghe Nemeș, pentru punerea în valoare a creațiilor artistice ale harnicului și talentatului nostru popor. Asemenea colecții de obiecte bisericești și populare ar putea organiza multe alte parohii din cuprinsul Patriarhiei Ortodoxe Române.”

Pr. Prof. Dr. Mircea Păcurariu

În urma acestor lucrări, precum și a altora care nu au fost amintite aici a fost distins de către Sinodul Mitropolitan de la Sibiu, la propunerea Episcopului de vrednică amintire Dr. Vasile Coman, cu titlul de iconom(dreptul de a purta brâu roșu).

A terminat cursurile de îndrumare pastorală, misionară și socială de pe lângă Institutul de Teologie din București, ciclul definitiv, seria 57 din anul 1971.

La data de 1 octombrie anul 1976, a fost transferat la parohia Tinca, unde a slujit o perioadă de cinci ani. Aici a întemeiat al doilea muzeu eclezial din Episcopia Ortodoxă Română a Oradiei, cu obiecte de patrimoniu colecționate din zona Crișului Negru, între anii 1977 – 1979. În luna martie a anului 1977, la recomandarea Preasfințitului Părinte Dr. Vasile Coman, Episcopul Oradiei, Preafericitul Părinte Iustin Patriarhul României, l-a delegat preot slujitor pentru S.U.A. și Canada. După un timp de slujire la cele două Eparhii ale Americii s-a reîntors la Parohia Tinca, pe motiv că preoteasa Paulina nu a fost de acord cu această plecare și misiune în străinătate.

A urmat cursul de îndrumare pastorală, misionară și socială de pe lângă Institutul Teologic din Sibiu, seria 63-A de la data 16 august – 16 septembirie 1977.

În anul 1980, cu binecuvântarea Episcopului Dr. Vasile Coman și a organelor centrale și județene s-a transferat biserica monument istoric de la Sohodol, comuna Căbești, jud. Bihor din secolul al XVIII-lea în parcul bisericii și al casei parohiale din Tinca. A fost restaurată de către meșteri populari: Gheorghe și Ioan din localitatea Albac, județul Alba. Biserica de lemn cu hramul Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, a fost târnosită de către Episcopul Dr. Vasile Coman al Oradiei, la data de 2 noiembrie 1980. Cu acest fericit prilej al sfințirii bisericii de zid cu hramul Sfântul Ierarh Nicolae și a târnosirii bisericii de lemn i s-a conferit părintelui paroh Gheorghe Nemeș, crucea de iconom stavrofor. Pentru lucrările de restaurare și strămutare a bisericii de lemn s-a primit ajutor financiar de la Sfânta Patriarhie și Episcopie prin bunăvoința Episcopului Dr. Vasile Costin vicar patriarhal și a Episcopului Dr. Vasile Coman al Oradiei. De la Muzeul Țării Crișurilor a participat doamna Rodica Hârcă și domnul Iosif Gui de la Comitetul de Cultură al Județului Bihor – un grup de aproximativ trei zeci de persoane, bărbați și femei, credincioși de frunte ai parohiei Tinca, l-a însoțit pe părintele Nemeș până în localitatea Sohodol, cu cântece și imne bisericești, fiind perioadă pascală. Așa s-a reușit a fi strămutată și salvată de la deteriorare biserica monument istoric din localitatea Sohodol.

În cei cinci ani cât a păstorit la Tinca, s-a refăcut pictura murală executată de pictorul Simionescu din Lugoj și s-au realizat icoanele de mozaic pe fațada bisericii cu hramul Sfântul Nicolae de pictorul Ieremia Profeta, din București, s-a restaurat troița de lemn din parcul bisericii și a parohiei. La parohia Tinca și la muzeul etno-bisericesc părintele Gheorghe Nemeș a primit nenumărate vizite din țară și străinătate. Amintim Mitropolit Emilianos de la Geneva, George Alexe, Detroit, S.U.A., Mitropolitul Ardealului Dr. Nicolae Mladin, protopopi și preoți sub conducerea Episcopului Dr. Vasile Coman al Oradiei.

Ceea ce a făptuit vreme de un deceniu şi jumătate în parohia Oradea-Vii se află consemnat în excursul istoric al acestei lucrări. La data de 5 iulie 1996, Prea Fericitul Părinte Teoctist, Patriarhul României, în urma vizitei efectuate între 1-4 iunie 1995 la Oradea şi la Parohia Oradea-Vii, a aflat de bine să aprecieze activitatea desfăşurată în ogorul Bisericii şi al Neamului trimiţându-i Crucea Patriarhală, prin bunăvoinţa Prea Sfinţitului Părinte Episcop Dr.Ioan Mihălţan, Episcopul Oradiei, Cruce pe care i-a înmânat-o în faţa tuturor credincioşilor prezenţi la Vecernia din duminica de 3 noiembrie 1996, însoţită de Gramata Patriarhală.

 

 

 GRAMATA PATRIARHALĂ

PRIVIND ACORDAREA DISTINCȚIEI
”CRUCEA PATRIARHALĂ”
PREOTULUI GHEORGHE NEMEȘ, PAROHUL
BISERICII ALBASTRE DIN ORADEA

 

† TEOCTIST

DIN MILA LUI DUMNEZEU PATRIARH AL BISERICII ORTODOXE ROMÂNE, MITROPOLIT AL MUNTENIEI ȘI DOBROGEI, ARHIEPISCOP AL BUCUREŞTILOR
Dumnezeiescul har al Prea Sfântului şi de viaţă Făcătorului Duh, dat de Domnul şi Mântuitorul nostru lisus Hristos Sfinţilor Săi Ucenici şi Apostoli şi urmaşilor lor, fiindu-ne împărtăşit şi Nouă şi având Noi puterea arhierească de a rândui diferite trepte ierarhice, ranguri şi distincţii şi a le încredinţa celor ce s-au învrednicit a sluji cu toată credincioşia Sfintei Biserici Ortodoxe;
Ascultând şi de sfatul slăvitului Apostol Pavel care, în Epistola întâia către Timotei, spune: „Preoţii, care-şi îndeplinesc bine dregătoria, să se învrednicească de îndoită cinste, mai ales cei care se ostenesc cu cuvântui şi cu învățătura”;
Pe temeiul încredinţărilor despre osârdia şi lucrarea deosebită săvârşită întru păstrarea şi întărirea dreptei noastre credinţe, precum şi pentru slava Bisericii Ortodoxe cea „una, sfântă sobornicească şi apostolească”;
Am socotit de bine a acorda disticția de CRUCE PATRIARHALĂ, Prea Cucernicului Pr. GHEORGHE NEMEŞ de la parohia Vii – Oradea, protoieria Oradea şi dreptul de a o purta în semn de mulţumire şi smerită închinare Prea Milostivului Dumnezeu pentru binefacerile ce a revărsat asupra sfintei Biserici Ortodoxe Române şi asupra Noastră în răstimpul de când Ne-a învrednicit a sluji ca Patrtarh.

Nădăjduim că această cinstire va fi pentru Prea Cucernicia Sa temei de sporire a râvnei pentru Biserica noastră strămoșească, iar pentru ceilalți clerici va fi îndemn spre înmulțirea zelului lor pastoral pentru mântuirea credincioșilor și spre mângâierea Noastră.

Pentru adeverirea celor de mai sus arătate, se dă această gramată, întărită cu semnătura Noastră și cu pecetea Sfintei Patriarhii.

Dată în reședința Noastră patriarhală din București în anul mântuirii 1996, luna iulie, ziua 5.

PATRIARHUL BISERICII ORTODOXE ROMÂNE

† TEOCTIST

 

Începând cu data de 1 octombrie 1981 a fost transferat în interes de serviciu la Parohia Oradea-Vii (Viile Orăzii). De la 1 octombrie 1981 până la data de 1 decembrie 2010 a fost preot-paroh la parohia Oradea-Vii, Biserica Albastră. Începând cu data de 1 martie 2011 a fost încadrat conf. Deciziei nr. 3671 2011 pe postul de director coordonotar şi fondator al centrului Social-Cultural Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, sucursală ce aparţine de „Filantropia Oradea”. În anul 1997 a publicat la editura Lumina, „Monografia Biserica Albastră” din Oradea. Lucrarea a apărut sub auspiciile Parohiei Ortodoxe Române Oradea-Vii. La data de 4 iunie 1995 a primit vizita Preafericitului Părinte Patriarh Teoctist, alături de Mitropolitul Antonie al Ardealului şi de Preasfinţitul Ioan Mihălţan al Oradiei. Cu acest prilej, i s-a conferit Crucea Patriarhală, cea mai înaltă distincţie din Patriarhia Română. Pe parcursul pastoraţiei de preot-paroh s-au realizat lucrări importante: iconostasul bisericii, din lemn de tei aurit, dăltuit de vestitul sculptor bisericesc Ștefan Gajo din Timişoara şi întreg mobilierul interior, apoi clopotniţa bisericii, trapeza bisericii, capela de lumânări, altarul de vară (veranda), s-a întubat canalul de pe str. Lacu Roşu, la propunerea şi susţinerea subsemnatului în calitate de consilier municipal, s-a amenajat parcul de copii şi locuri de parcare între străzile Ştefan cel Mare şi Corneliu Coposu, s-a construit casa cultural-socială Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, str. Lacu Roşu nr. 13, între anii 2000 – 2006, sfinţită de PS Petroniu Episcop Vicar, delegat al PS Ioan Episcopul Oradiei.

În urma lucrărilor efectuate, la recomandarea Preasfinţitului Părinte Dr. Sofronie Drincec, Episcopul Oradiei, a primit vizita Părintelui Patriarh Daniel, întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române, pe data de 18 septembrie 2010, înconjurat de membrii Sfântului Sinod: ÎPS Laurențiu, Mitropolitul Ardealului, ÎPS Calinic, Arhiepiscopul Argeşului şi Mus-celului, ÎPS Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, ÎPS Timotei, Arhiepiscopul Aradului, PS Sofronie, Episcopul Oradiei, PS Lucian, Episcopul Caransebeşului, PS Gurie, Episcopul Devei Și Hunedoarei, PS Visarion, Episcopul Tulcii, PS Paisie, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Timişoarei, la ceas de Vecernie. A fost de faţă şi domnul Adrian Lemeni, Ministru secretar de stat al Ministerului Cultelor, oficialităţi judeţene şi locale. Cu acest prilej, Întâistătătorul Bisericii noastre, a înscris în Sfânta Carte a Evangheliei următoarea însemnare:

„ Binecuvintează Doamne, această sfântă biserică ocrotită de Sfântul Ierarh Nicolae din Oradea, pe slujitorii şi închinătorii ei, dăruindu-le pace şi bucurie, sănătate şi mântuire. Felicitări pentru armonia dintre viaţa spirituală şt activitatea socială desfăşurată sub păstorirea PC Pr. Gheorghe Nemeş.”
† Daniel, Patriarhul României
Oradea, 18 septembrie 2010

La acest fericit prilej, Preafericirea Sa, i-a conferit personal „Ordinul Sfântul Apostol Andrei, Ocrotitorul României, clasa I”.

Tot atunci s-a binecuvântat proiectul Agapa Sfântul Mare Mucenic Gheorghe de la parohia Oradea-Vii, care funcţionează fără întrerupere până în acest moment (mâncare caldă la domiciliu pentru oamenii bolnavi şi alte ajutoare sociale).

Publicaţii în diferite ziare şi reviste:

Telegraful Român, nr. 30-40, din 5 Octombrie 1975, Colecţia obiectelor de artă de pe lângă biserica monument istoric din Homorog, jud. Bihor.

Legea Românească, Revista religioasă de cultură a Episcopiei Ortodoxe Române a Oradiei, articole în mai multe numere.

Ziarul Lumina.

Trepte vechi şi noi de istorie, cultură şi viaţă bisericească în Eparhia Oradiei. Mărturii — evocări, 1980.

Monografia localității Gepiu. Editura Aureo Oradea 2014

Articole în ziarele şi revistele locale.

Articole anuale despre evenimentele Revoluţiei din 1989.

Cuvântări rostite la radio şi televiziune.

A fost participant activ la Revoluţia din 1989. Între 1996-2000, a fost ales consilier local la Primăria municipiului Oradea, din partea Partidului Unităţii Naţionale Române (PUNR), iar în legislatura 2000-2004 a fost consilier municipal din partea Partidului Social-Democrat ( P.S.D.).

Sesiunea solemnă a Consiliului local al municipiului Oradea, din 20 decembrie 2002, a debutat cu ceremonia religioasă de sfinţire a celor două cruci, amplasate în sala mare, respectiv sala mică a Primăriei Oradea, la iniţiativa şi directa purtare de grijă a Consilierului municipal Pr. Gheorghe Nemeş, după 50 de ani de comunism. Tot acum cu prilejul centenarului Primăriei Oradea, i s-a conferit medalia jubiliară.

Cu prilejul festivităţilor a 75 de ani ai Bisericii Albastre de la Parohia ortodoxă română Oradea-Vii, în prezenţa Presfinţitfflui Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, i s-a conferit diploma de excelenţă, din partea prof. univ. dr. Cornel Durgheu, preşedintele Fundaţiei Culturale „Cetate Durgheu” pentru activitatea cultural-socială. Domnia Sa este realizatorul blazonului familial, Pr. Nemeş Gheorghe, blazon care este purtător reprezentativ al unor tradiţii istorice, culturale şi spirituale din zona comunei Gepiu, blazon aşezat pe frontispiciul casei familiale nr. 160. A primit şi alte diplome şi medalii, care sunt expuse in Aşezământul familial, Sfântul Mare Mucenic Gheorghe- Gepiu.

La data de 28 februarie 2014, Onoratul Consiliu local al Comunei Gepiu, adoptă hotărârea cu nr. 19: „Art. 1. Se aprobă acordarea titlului de cetăţean de onoare al comunei Gepiu preotului iconom stavrofor Gheorghe Nemeş, fiu al satului Gepiu pentru activitatea social-culturală pentru locuitorii comunei Gepiu”.

La data de 18 mai 2014 în comuna natală Gepiu s-a desfășurat ceremonialul religios-militar cu prilejul sfințirii Monumentului eroilor români din localitatea Gepiu, căzuți în cele două războaie mondiale, cruce ctitorită de familia Pr. Gheorghe Nemeș, fiu al satului.

Articole recente

Comentarii recente

    Arhive

    Categorii

    Meta